17.26. Гнучкий кабель, підвішений до кабіни (платформи), може закріплюватись на будинку або мати пристрій, який запобігає його розгойдуванню.

17.27. До місця керування підйомником повинна бути підведена сигналізація з усіх поверхів, на яких відбувається завантаження і розвантаження.

17.28. В кабіні вантажопасажирських підйомників повинен бути установлений сигнальний пристрій, не залежний від електроживлення підйомника, для викликання чергового персоналу.

17.29. Правила користування підйомником, повинні бути вивішені на площадках, з яких проводиться завантаження або розвантаження кабіни(платформи).

Правила користування повинні містити:

- спосіб завантаження;

- спосіб сигналізації;

- заборону виходу людей на платформу вантажних будівельних підйомників та інші вказівки з обслуговування підйомника.

17.30. Біля всіх місць завантаження і розвантаження кабіни або платформи повинні бути зроблені написи, які зазначають масу граничного вантажу, який дозволяється підіймати і опускати.

17.31. Адміністрація будівництва, яка використовує підйомники, крім виконання цих вимог, повинна вжити заходів по забезпеченню безпечної експлуатації підйомників з урахуванням їх конструкції і місцевих умов установки.

17.32. Адміністрація будівництва, яка використовує підйомники для обладнання вантажно-розвантажувальних майданчиків, повинна враховувати місцеві умови: характер вантажів, які транспортуються, конструкцію і форму будівельного об’єкту і т.ін., на підставі Будівельних норм і правил.

17.33. Вимоги цього розділу не поширюються на підйомники, призначені для спеціальних цілей (наприклад, для підіймання робітників для виконання зовнішніх обробних робіт).

18. Порядок розслідування аварій і нещасних випадків

18.1. Розслідування аварій і нещасних випадків, пов’язаних з монтажем, технічним обслуговуванням, ремонтом, модернізацією, реконструкцією ліфтів (підйомників), проводиться згідно з ДНАОП 0.00-4.03.

19. Відповідальність за порушення Правил

19.1.Особи, які винні в порушенні цих Правил несуть особисту відповідальність у відповідності з чинним законодавством.

20. Заключні положення

20.1. Вимоги цих Правил в частині будови ліфтів поширюються тільки на ліфти, що виготовляються після введення цих Правил.

20.2. Вимоги цих Правил не поширюються на будівельну частину діючих ліфтів у разі виконання робіт із заміни та модернізації ліфтів.

Додаток 1

до пункту 4.3 Правил будови

і безпечної експлуатації ліфтів

ПАСПОРТ ЛІФТА

Ліфт виготовлений на підставі дозволу № ________________________ ,

виданого “ ___ “ _______ 20 р.

______________________________________________________________________

(назва органу Держнаглядохоронпраці, що видав дозвіл)

Назва постачальника,

адреса

Перелік документів, включених до паспорта ліфта

Назва документа

(креслення, паспорт, сертифікат якості)

Позначення

Кількість

листів

Установчі креслення

Принципова електрична схема ліфта з пере-

ліком елементів схеми

Принципова гідравлічна схема ліфта з пере-

ліком елементів схеми (для гідравлічних ліф-

тів)

Інші документи у відповідності до вимог

нормативної документації

Продовження додатка 1

1. Загальні відомості

Назва

Відомість

Підприємство-виробник

Тип і модель ліфта

Заводський номер

Рік виготовлення

Привод (електричний, гідравлічний, пневматичний)

Допустима температура у машинному приміщенні, шахті (0С) (мінімальна і максимальна)

Навколишнє середовище, у якому може експлуатуватись ліфт (відносна вологість, насиченість пилом, агресивне, вибухонебезпечне, пожежонебезпечне)

Установлений термін експлуатації

1.1. Основні нормативні документи, у відповідності з якими виготовлено ліфт

Позначення

Назва

Технічні умови на ліфт

ГОСТ 22011-95

Лифты пассажирские и грузовые. Технические условия

ДНАОП 0.00-1.02-99

Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів

Продовження додатка 1

2. Основні технічні дані ліфта та його складових частин

2.1. Основні параметри і характеристики ліфта

Назва показника, одиниця виміру

Значення

Вантажопідйомність, кг

Кількість пасажирів

Номінальна швидкість руху кабіни, м/с

Номінальна швидкість руху кабіни в режимі “Ревізія”, м/с

Вид керування

Кількість зупинок

Кількість дверей шахти

Висота підіймання, м

Конструкція шахти*

Конструкція кронштейнів кріплення напрямних кабіни*

Конструкція кронштейнів кріплення напрямних противаги*

*Заповнюється монтажною організацією

2.2. Електричні ланцюги ліфта

Назва

Вид струму

Номінальна напруга, В та допустиме відхилення, %

Частота, Гц

Ввідний пристрій

Силовий ланцюг (приводи лебідки і дверей):

у нормальному режимі

у разі запуску двигуна

Ланцюг керування

Ланцюг освітлення:

кабіни

шахти

ремонтних робіт

Ланцюг сигналізації

Продовження додатка 1

2.3. Основні технічні відомості і характеристика лебідки

Загальні відомості та основні

показники, одиниця виміру

Значення

(діапазон)

Тип (редукторна, безредукторна, з канатотяговим шківом, барабанна, з зірочкою)

Заводський номер

Рік виготовлення

Номінальний обертальний момент на вихідному валу, Нм

Діаметр канатотягового шківа, барабана, зірочки, мм

Маса, кг

2.3.1. Редуктор

Загальні відомості та основні

показники, одиниця виміру

Значення

(діапазон)

Тип

Заводський номер

Рік виготовлення

Передаточне число

Міжосьова відстань передачі, мм

Маса, кг

2.3.2. Гальмо

Загальні відомості та основні

показники, одиниця виміру

Значення

(діапазон)

Тип (колодковий, дисковий, конусоподібній і т.ін.)

Діаметр гальмового шківа, мм

Привод гальма: тип

зусилля, кН

хід виконавчого органу, мм

Продовження додатка 1

2.4. Основні технічні дані і характеристика електродвигунів

Загальні відомості та

Значення (діапазон)

основні показники,

Призначення

одиниця виміру

Лебідка

Привод дверей

Тип

Вид струму

Номінальна напруга, В

Номінальний струм, А

Номінальна частота, Гц

Номінальна потужність, кВт

Гранично-допустима температура нагрівання обмоток двигуна, 0С

Клас ізоляції

Синхронна частота обертання, об/хв

Тривалість включення (ТВ),%

Кількість включень на годину

Виконання (нормальне, вологозахисне, пилеводозахисне, морське і т.ін.), ступінь захисту

2.5. Основні технічні дані і характеристика гідроприводу

(для гідравлічного ліфта)

Тип ______________________________________________________________

2.5.1. Гідроциліндр

Загальні відомості та основні

показники, одиниця виміру

Значення (діапазон)

Тип

Кількість

Заводський номер

Рік виготовлення

Діаметр, мм

плунжера

поршня

штока

Продовження додатка 1

Продовження таблиці

Загальні відомості та основні

показники, одиниця виміру

Значення (діапазон)

Хід, мм

Робочий тиск, МПа

найменший

найбільший

Випробувальний тиск, МПа

Швидкість, м/с

під час підіймання, не менше

під час опускання, не більше

Маса, кг

2.5.2. Гідроагрегат

Загальні відомості та основні

показники, одиниця виміру

Значення (діапазон)

Тип

Підприємство-виробник

Заводський номер

Рік виготовлення

Потік робочої рідини найбільший, дМ3/хв

Робоча рідина

Об’єм заправлення, дМ3

Тиск налагоджування запобіжного клапана, МПа

Випробувальний тиск, МПа

Маса, кг

Сертифікат

2.5.3. Трубопроводи

Рукава високого тиску (тип) _________________________________________