Оформлювання і розміщування відомостей про укладачів у виданні, що містить одну огля­дову статтю, — згідно з ГОСТ 7.4.

  1. Назву оглядової статті розміщують перед її текстом і вирізняють засобами виділен­ня (відповідно до 6.1.1.3).

  2. Підзаголовкові дані містять відомості, що пояснюють назву оглядової статті.

Підзаголовкові дані розміщують після назви оглядової статті.

  1. Ключові слова вибирають із тексту оглядової статті та вирізняють засобами виді­лення (відповідно до 6.1.1.3).

Ключові слова розміщують окремим рядком, перед текстом оглядової статті, безпосеред­ньо після її назви.

  1. Список використаних джерел інформації (відповідно до 5.1.3.1.6) розміщують після тексту оглядової статті.

  2. Список скорочень і умовних позначень — відповідно до 5.1.3.1.7.

  1. Формати інформаційних видань

Формати інформаційних видань — згідно з ДСТУ 4489.

  1. Нумерація сторінок інформаційних видань

Нумерацію сторінок (пагінацію) треба подавати арабськими цифрами.

Код УКНД 01.140.40

Ключові слова: інформаційне видання, бібліографічне видання, реферативне видання, оглядове видання, основна частина, довідково-пошуковий апарат, вихідні відомості, видавниче оформлювання.