3.1.6. Працівники та інженерно-технічний персонал повинні бути забезпечені спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту згідно ДНАОП 0.00-3.01.98 " Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам сільського та водного господарства" .

3.1.7. Всі особи, що перебувають на ділянці ремонтних робіт, зобов’язані носити захисні каски згідно з ГОСТ 12.4.087-84 "ССБТ. Каски строительные". Робітники та інженерно-технічні працівники без захисних касок та інших необхідних засобів індивідуального захисту до виконання робіт не допускаються.

3.1.8. Працівники та інженерно-технічний персонал, що здійснюють експлуатацію й ремонт гідротехнічних споруд, повинні бути забезпечені санітарно-побутовими приміщеннями (гардеробними, приміщеннями для сушіння одягу й взуття, душовими, приміщеннями для приймання їжі, відпочинку й обігріву, кімнатами гігієни жінок і туалетами) у відповідності з СНиП 2.09.04-87 " Административные и бытовые здания".

3.1.9. На ділянці ремонтних робіт усі працівники повинні бути забезпечені питною водою, якість якої має відповідати санітарним вимогам згідно з ГОСТ 2874-82 "Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль качества".

Питні установки слід розміщувати на відстані не більше 75м від робочих місць.

3.1.10. Керівники експлуатаційних організацій повинні забезпечити своєчасне оповіщення всіх своїх підрозділів і субпідрядних організацій, що працюють на підконтрольних об'єктах, про різкі зміни погоди (заметіль, ураганний вітер, грозу, снігопад тощо).

3.1.11. Під час виконання робіт з використанням праці жінок слід виконувати вимоги ДНАОП 0.03-8.08-93 " Перелік важких робіт і робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок" і ДНАОП 0.03-28-96 "Граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками".

3.1.12. Під час виконання робіт з використанням праці неповнолітніх слід виконувати вимоги ДНАОП 0.03-8.07-94 "Перелік важких робіт і робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх" і ДНАОП 0.03-3.29-96 "Граничні норми підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми".

3.2 Організація ділянок робіт і робочих місць

 1. Організація ділянок робіт і робочих місць повинна забезпечувати безпеку праці працівників під час огляду, обслуговування і ремонтів споруд.
 2. Під час виконання будівельно-монтажних робіт при ремонті споруд слід дотримуватись вимог СНиП III-4-80* "Строительные нормы и правила. Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве".

3.2.3. Припустимі відстані до струмовідних частин, що перебувають під напругою, встановлюються у відповідності з вимогами ДНАОП 0.00-1-21-98 "Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів".

3.2.4. Електробезпека на ділянках робіт і робочих місцях повинна забезпечуватись відповідно до вимог ГОСТ 12.1.013-78 "ССБТ. Строительство. Электробезопасность. Общие требования", " Правил охорони електричних мереж" затверджених постановою КМУ від 4 березня 1997 р. № 209.

3.2.5. Територія навколо споруд, дороги, проїзди, тротуари, водостічні труби, лотки повинні відповідати вимогам діючих СНиП, ГОСТ 12.3.006-75 Эксплуатация водопроводных и канализационных сооружений и сетей. Общие требования безопасности", правилам пожежної безпеки відповідно до ДНАОП 0.01-1.01-95 "Правила пожежної безпеки в Україні".

На сходах, площадках, службових містках сталеві листи повинні бути виготовлені з рифленої сталі або з присічно-витяжного листа і надійно закріплені.

3.2.6. Ділянки робіт, робочі місця, проїзди і підходи до них під час роботи повинні бути освітлені з настанням темряви відповідно до вимог ГОСТ 12.1.046-85 "ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок".

3.2.7. Котловани і траншеї, що розробляються в населених пунктах, а також у місцях, де пересуваються люди або транспорт, повинні мати захисну огорожу у відповідності з вимогами ГОСТ 23407-78 "Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия" та СНиП ІІІ-4-80.

3.2.8. Проходи для працівників, розміщені на уступах і косогорах з ухилом, що перевищує 20°, повинні бути обладнані трапами або сходами з односторонніми поручнями. Ширина проходів до робочих місць і на робочих місцях повинна бути не менше 0,6м, а висота проходів на просвіт - не менше 1,8м відповідно з СНиП ІІІ-4-80.

3.2.9. До роботи, пов'язаної зі спуском у колодязь, закриту ємкість, шурф, допускається бригада не менше, ніж з трьох працівників: один - для роботи в колодязі, другий - для роботи на поверхні, третій - для спостережень і надання потрібної допомоги працюючому в колодязі. Доручати спостерігаючому працівнику будь-яку роботу до того, як працюючий вийде на поверхню з колодязя, забороняється.

3.2.10. Перед допуском працівників до місць з можливою появою шкідливого газу - метану, вуглекислого газу тощо (у тому числі в закритих ємкостях, колодязях, траншеях і шурфах) потрібно перевіряти у цих місцях наявність газу і його концентрацію. При появі шкідливих газів виконання робіт в даному місці слід припинити і продовжити тільки після забезпечення робочих місць вентиляцією (провітрюванням) і застосування працюючими необхідних засобів індивідуального захисту. В закритих ємкостях, колодязях, шурфах потрібно використовувати ізолюючі або шлангові протигази та інші засоби індивідуального захисту.

3.2.11. Протипожежні водойми та інші джерела, які використовуються для забирання води пересувними засобами пожежогасіння, повинні мати вільні під'їзди та майданчики для розвороту пожежної техніки.

3.2.12. Пожежну безпеку на робочих місцях і ділянках ремонтних робіт слід забезпечувати відповідно до вимог ДНАОП 0.01-1.01-95

3.3 Огородження, оснастка, інструмент

3.3.1. При виконанні робіт з ремонту гідротехнічних споруд слід дотримуватись вимог СНиП ІІІ-4-80 щодо застосування технологічної оснастки, засобів колективного захисту і будівельного ручного інструменту.

3.3.2. Рухомі й обертові частини механізмів, розміщені на висоті менше 2м від рівня робочих майданчиків, повинні мати суцільне або сітчасте огородження з розмірами чарунок, які не перевищують 25х25 мм, що виключає можливість захоплення одягу обслуговуючих працівників.

3.3.3. Робочі місця і проходи до них на висоті 1,3м і більше а також розташовані на відстані менше 2м від межі перепаду по висоті повинні бути забезпечені тимчасовою огорожею відповідно до вимог ГОСТ 12.4.059-89 "ССБТ. Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия". Якщо немає змоги влаштувати ці огородження, роботи на висоті слід виконувати з використанням запобіжних поясів за ГОСТ 12.4.089-86 "ССБТ. Строительство. Пояса предохранительные. Общие технические условия" і канатів страхувальних за ГОСТ 12.4.107-82 "ССБТ. Строительство. Канаты страховочные. Общие технические требования".

3.3.4. Засоби підмощування та інші пристосування, які забезпечують безпеку робіт, повинні відповідати вимогам ГОСТ 27321-87 "Леса стоечные приставные для строительно-монтажных работ. Технические условия", ГОСТ 24258-88 "Средства подмащивания. Общие технические условия" і ГОСТ 28012-89 "Подмости передвижные сборно-разборные. Технические условия".

3.3.5. Підвісні колиски, які використовуються під час виконання робіт на висоті, повинні задовольняти вимогам ГОСТ 27372-87 "Люльки для строительно-монтажных работ. Технические условия".

3.3.6. Площадки і драбини слід виготовляти у відповідності з вимогами ГОСТ 24258-88 і ГОСТ 26887-86 "Площадки и лестницы для строительно-монтажных работ".

3.3.7. До роботи з електроінструментом допускаються працівники, які пройшли навчання і і перевірку знань щодо безпечного виконання робіт і мають відповідну групу з електробезпеки згідно з вимогами ДНАОП 0.00-1.21-98.

До роботи з електроінструментом класу I в приміщеннях з підвищеною небезпекою та поза приміщеннями допускаються працівники з II групою електробезпеки.

До роботи з електроінструментом II i III класу достатньо I групи з електробезпеки.

3.3.8. Електрифікований і пневматичний ручний інструмент (молотки, трамбовки тощо) має бути добре відрегульований і не повинен мати вібрації, яка перевищує норму, відповідно до вимог ДНАОП 0.03-3.11-84 "Санітарні норми і правила при роботі з машинами та обладнанням, які створюють локальну вібрацію, що передається на руки працюючих № 3041-84".

3.3.9. Електрифікований і пневматичний інструмент може застосовуватись тільки у відповідності з вимогами експлуатаційної документації.

3.3.10. Залишати без нагляду механізований інструмент, приєднаний до електромережі або до мережі стисненого повітря, забороняється.

При перервах у роботі, перенесенні інструменту, обриві шлангів і дротів та інших несправностях живлення повинно бути вимкнене.

3.3.11. Особам, що користуються механізованим інструментом, забороняється передавати інструмент, навіть на короткий час, іншим особам; торкатися рухомих частин інструменту, а також триматися за дріт електроживлення; видаляти стружку або ошурки під час роботи інструменту.

3.3.12. Забороняється працювати механізованим інструментом з приставних драбин. Робота з стрем'янок допускається тільки при огородженні всього робочого майданчика і за наявності упорів на ніжках стрем'янок, які забезпечують її стійкість.

3.3.13. Робота електроінструменту повинна бути негайно припинена у разі виникнення хоча б однієї з таких несправностей: пошкодження штепсельного з’єднання, вимикача; іскріння щіток на колекторі; витікання масла з редуктора; поява диму або горіння ізоляції чи підвищення шуму; несправність заземлення тощо відповідно до ДНАОП 0.00-1.21-98.

3.3.14. Дерев'яні рукоятки ручного інструменту слід робити з витриманої, сухої деревини твердих і в'язких порід: дуба, берези, ясеня, бука та ін. Інструмент повинен бути правильно насаджений і міцно закріплений на обструганих рукоятках. Рукоятки ударного інструменту (сокири, молотка, кувалди, кирки тощо) повинні бути овального перерізу з потовщеним кінцем. Кінець, на який насаджується інструмент, повинен бути надійно заплішений металевим клином.

На дерев'яні рукоятки натискного інструменту (долота, стамески, напилки) для міцного закріплення його необхідно насаджувати металеві бандажні кільця.

3.4 Роботи над водою і на воді. Безпечна експлуатація плавучих засобів

 1. Роботи над водою повинні виконуватись за нарядом-допуском не менше, ніж двома працівниками, і тільки під керівництвом інженерно-технічних працівників підприємства.

Працівники, які виконують експлуатаційне обслуговування і ремонт меліоративних систем повинні бути забезпечені індивідуальними засобами захисту: рятувальними поясами, страхувальними канатами, касками.

На місці робіт повинні бути в достатній кількості всі необхідні рятувальні засоби: черговий рятувальний човен, не менше двох рятувальних кругів, багри, рятувальні мотузки.

 1. Робочі місця і поверхня води в районі робіт з настанням темряви повинні бути добре освітлені на відстані від місця робіт 30м вище і 150м нижче за течією річки (каналу) за ГОСТ 12.1.046-85.
 2. Під час переміщення вантажів і людей на воді забороняється користуватись плавучими засобами з малою стійкістю (довбаними човнами, байдарками тощо), а також несправними плавучими засобами.
 3. Шлюпка (човен), призначена для перевезення працівників, повинна мати на борту носової частини написи, що вказують її вантажопідйомність і кількість пасажирів.
 4. Працівники, які переміщуються до місця роботи в шлюпці або човні повинні бути проінструктовані щодо правил поведінки на воді.
 5. Перевезення на шлюпках разом з людьми вогненебезпечних і вибухових речовин, а також громіздких і важких предметів, що заважають роботі веслярів, мотористів, забороняється.
 6. Під час перекидання через річку або канал тросу діаметром до 6 мм він повинен змотуватися з барабану, що легко обертається, який закріплюється в човні з урахуванням можливості його скидання за борт, коли в цьому виникне потреба. За човном з барабаном повинен іти рятувальний човен.
 7. Перекидання і перетягування важкого троса діаметром 6 мм і більше слід виконувати за допомогою тонкого троса з використанням лебідки і блока.
 8. Пересуватися по тросу стоячи в човні і триматися за трос руками забороняється. При роботі з тросом пересуватися по ньому можна за допомогою петлі або гака. Якщо човен закріплено за трос у носовій частині, переміщення по тросу дозволяється тільки у разі наявності на кормі рульового. Наближення човна до тросу при швидкості течії понад 3 м/с дозволяється тільки з низового боку.
 9. Використані гідрометричні містки повинні відповідати вимогам СНиП 2.05.03-84 "Мосты и трубы".

На гідрометричному містку повинні бути влаштовані поручні з обох боків, а підвісний місток слід укріпити металевими тросами.

3.4.11. При вимірюванні витрати води на гідрометричному містку може перебувати не більше 3-х осіб.

3.4.12. Якщо глибина води у створі гідрометричного містка або нижче від нього перевищує 1,5м, а на гірських річках - 0,5м, на містку повинні бути рятувальні засоби (круги, мотузки тощо) за кількістю працівників, але не менше одного круга на кожні 10м довжини містка.

3.4.13. В зимовий період містки повинні бути завжди очищені від снігу, а настил при обледенінні слід посипати піском, золою тощо.

3.4.14. Користування гідрометричним містком стороннім особам (пересування через річку або канал) забороняється.

3.5 Роботи з льоду при експлуатації і ремонті гідротехнічних споруд

 1. Рух по льоду або роботу з нього дозволяє керівник підприємства спеціальним наказом тільки після обстеження стану льодового покриву, огородження небезпечних місць з встановленням необхідних вказівних знаків (віхи, дорожні знаки, сигнальні вогні).
 2. Товщина льоду залежно від маси вантажу брутто визначається за таблицею 1.

Таблиця 1

Навантаження

Маса,

т

Товщина льоду при температурі від - 1 до - 20°, см

Гранична відстань

від кромки льоду,

м

Людина у похідному спорядженні

0,1

10

5

Гужовий транспорт з вантажем

1,2

20

11

Автомобіль з вантажем

3,5

25

19

Те ж саме

6,5

35

25

Автосамоскид або бульдозер

8,5

40

26

Примітки 1.Під час вимірювання товщини льодового покриву враховується тільки суцільний лід; шари снігового й пористого, насиченого водою льоду із загальної товщини вилучають.

2. З появою на льоду води навантаження на лід повинно бути знижене на 50-80%; якщо поява води спричинена просадкою льоду, то роботи слід припинити.

3. Під час розрахунку навантаження на лід необхідно враховувати, що міцність льоду весною зменшується вдвічі.