НПАОП 1.1.23-1.03-2004. Правила безпечної експлуатації магістральних газопроводів


НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АКТ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Державного комітету України

з нагляду за охороною праці

від 02.03.04 № 69

НПАОП 1.1.23-1.03-2004

Правила

безпечної експлуатації

магістральних газопроводів

Київ

Передмова

РОЗРОБЛЕНО

ВАТ “Український центр екології, безпеки та охорони праці нафтогазової промисловості” (ВАТ “УЦЕБОПнафтогаз”) за участю фахівців Держнаглядохоронпраці України та газотранспортних підприємств ДК ”Укртрансгаз” НАК “Нафтогаз України”

ВНЕСЕНО

Управлінням організації державного нагляду у нафтогазовому та хімічному комплексах Держнаглядохоронпраці України

ВВЕДЕНО

З введенням в дію цих Правил вважати такими, що не застосовуються на території України НАОП 1.1.23-1.03-84 "Правила безпеки при експлуатації магістральних газопроводів", затверджені Мінгазпромом СРСР від 16.03.84.

РЕДАКЦІЙНА КОМІСІЯ

Герасименко Ю.М. (Голова комісії), Кубієвіч М.В., Коломєєв В.М., Болокан О.О., Дрогомирецький М.М., Соляник В.Г., Демченко М.О., Вечерік Р.Л., Шишківський В.А., Семенов О.А., Гордієнко І.А., Шкульков В.І., Григіль М.А., Разладов В.Г., Іллічев В.В., Корсун Н.М.

ЗМІСТ

1.

Галузь застосування..........................................................................................

1

2.

Нормативні посилання......................................................................................

1

3.

Визначення........................................................................................................

7

4.

Позначення та скорочення...............................................................................

8

5.

Загальні положення...........................................................................................

9

5.1

Загальні організаційні вимоги...........................................................................

9

5.2.

Вимоги до посадових осіб.................................................................................

10

5.3.

Умови допуску працівників до роботи .............................................................

11

5.4.

Вимоги до території, проммайданчиків, будівель, споруд та приміщень.....

11

6.

Лінійна частина магістральних газопроводів...................................................

13

6.1.

Загальні вимоги..................................................................................................

13

6.2.

Переходи через природні та штучні перепони.................................................

16

6.3.

Робота в гірських умовах...................................................................................

17

6.4.

Захист від корозії................................................................................................

18

7.

Компресорні станції............................................................................................

19

7.1.

Загальні вимоги..................................................................................................

19

7.2.

Проммайданчики, будівлі, споруди, приміщення.............................................

20

7.3.

Трубопроводи і перекривна арматура технологічної обв'язки та вузла підключення компресорної станції до магістральних газопроводів…………......

21

7.4.

Технологічні установки очищення газу.............................................................

22

7.5.

Технологічні установки охолодження газу……................................................

22

7.6.

Технологічні установки підготовки паливного і пускового газів газоперекачувальних агрегатів та імпульсних газів управління перекривною арматурою......................................................................................................................

23

7.7.

Системи безпеки компресорних станцій та газоперекачувальних агрегатів.

23

7.8.

Пусконалагоджувальні та ремонтні роботи......................................................

25

7.9.

Газоперекачувальні агрегати з газотурбінним приводом…………….............

26

7.10.

Газоперекачувальні агрегати з електроприводом...........................................

26

7.11.

Газомотокомпресори………………….................…...........................................

27

7.12.

Допоміжні системи та обладнання компресорних станцій.............................

28

7.12.1.

Установки підготовки повітря............................................................................

28

7.12.2.

Маслогосподарство............................................................................................

28

7.12.3.

Системи водопостачання та каналізації...........................................................

28

7.12.4.

Системи електропостачання.............................................................................

29

8.

Газорозподільні станції і газорозподільні пункти.............................................

29

8.1.

Загальні вимоги .................................................................................................

29

8.2.

Проммайданчики, будівлі та споруди, технологічні трубопроводи................

30

8.3.

Блок редукування та блок перемикання…......................................................

31

8.4.

Одоризаційні установки….................................................................................

31

8.5.

Блок підігрівання газу........................................................................................

32

8.6.

Блок очищення газу...........................................................................................

32

9.

Газовимірювальні станції і пункти вимірювання витрати газу……………......

32

10.

Підземні сховища газу........................................................................................

33

10.1.

Загальні вимоги…………………………………...................................................

33

10.2.

Факельне господарство…………………………….............................................

36

10.3.

Насосна конденсату…………………………………...........................................

37

10.4.

Резервуарні парки……………………………………..........................................

37

11.

Електробезпека................................................................................................

37

11.1.

Електропостачання...........................................................................................

37

11.2.

Контрольно-вимірювальні прилади і автоматика, телемеханіка та обчислювальна техніка................................................................................................

40

11.3.

Технологічний звязок........................................................................................

42

12.

Виробнича санітарія..........................................................................................

42

12.1.

Загальні вимоги до об’єктів транспортування газу..........................................

42

12.2.

Вимоги по утриманню виробничих і санітарно- побутових приміщень..........

43

12.3.

Промислово-санітарна лабораторія................................................................

45

12.4.

Опалення, вентиляція та кондиціювання повітря..........................................

45

12.5.

Водопостачання, виробнича та господарська каналізація.............................

46

12.6.

Заходи безпеки під час робіт із метанолом-отрутою......................................

47

12.7.

Заходи безпеки під час робіт із ртуттю............................................................

50

12.8.

Засоби індивідуального захисту......................................................................

52

13.

Ремонтні роботи................................................................................................

53

13.1.

Загальні вимоги..................................................................................................

53

13.2.

Земляні роботи..................................................................................................

56

13.3.

Газонебезпечні і вогневі роботи.......................................................................

58

13.4.

Експлуатація будівельних машин і механізмів ...............................................

63

13.5.

Навантажувально-розвантажувальні і транспортні роботи...........................

63

13.6.

Зварювально-монтажні роботи........................................................................

64

13.7.

Ізоляційно-укладальні роботи..........................................................................

67

14.

Діагностика технічного стану об’єктів і визначення залишкового ресурсу надійної та безпечної їх роботи.........................................................................

70

15.

Забезпечення екологічної безпеки під час експлуатації магістральних газопроводів..........................................................................................................

72

Додатки

Додаток 1. Розпізнавальне забарвлення трубопроводів усередині будівлі і на зовнішніх комунікаціях промислових підприємств.................................

74

Додаток 2. Властивості природного газу, шкідливих домішок і деяких речовин, що застосовуються під час транспортування газу.......................

77

Додаток 3. Наряд-допуск на газонебезпечну (вогневу) роботу..................

81

Додаток 4. План організації вогневої роботи на діючому об’єкті магістрального газопроводу......................................................................................

85

Додаток 5. Застосування азоту під час вогневих робіт.............................

89

Додаток 6. Дефекти, що не сумісні з безпечною експлуатацією магістральних газопроводів......................................................................................

90

НПАОП 1.1.23-1.03- 04

Правила безпечної експлуатації магістральних

газопроводів

1. Галузь застосування

  1. Дія "Правил безпечної експлуатації магістральних газопроводів" (далі Правил) поширюється на підприємства, організації та установи, діяльність яких пов’язана з експлуатацією, ремонтом та реконструкцією об’єктів магістральних газопроводів, а також на спеціалізовані організації, які здійснюють на об'єктах магістральних газопроводів науково-дослідні, проектно-конструкторські, будівельно-монтажні, пусконалагоджувальні і діагностичні роботи, здійснюють наглядові функції та навчання, готують кадри для виконання цих робіт незалежно від відомчого підпорядкування та форм власності.

1.2. Газопроводи з робочим тиском до 1,2 МПа (12 кгс/см2), призначені для газопостачання будинків лінійних обхідників (ремонтерів), операторів газорозподільних станцій та газопроводи в межах проммайданчиків компресорних станцій, підземних сховищ газу та газорозподільних станцій призначені для постачання газу на власні потреби (опалювальне, водогрійне обладнання, газові плити тощо) експлуатуються згідно з вимогами ДНАОП 0.00-1.20-98 “Правила безпеки систем газопостачання України” та ДБН В.2.5-20-2001 “Газопостачання”.