MIHICTEPCTBO ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНІ


ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ 3 ОХОРОНИ ПРАЦІ

під час роботи з ручним пневматичним інструментом


м. КИЇВ


УЗГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

Національний НДІ охорони праці Наказ Міністерства промислової

Лист від 05.05.04 політики України

№248 від 14.05.04 № 230

ПІ 1.4.72-296-2004


ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ 3 ОХОРОНИ ПРАЦІ

під час роботи з ручним пневматичним інструментом


м. КИЇВ


ВСТУП

 1. Ця Примірна інструкція з охорони праці під час роботи з ручним пневматичним інструментом (далі - Інструкція) розроблена відповідно до вимог ДНАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці" та з урахуванням досвіду передових підприємств галузі, вимог галузевих правил і норм з техніки безпеки, санітарних норм і правил проектування промислових підприємств, вимог до допоміжних матеріалів, виробничого устаткування і організації робочих місць, засобів індивідуального захисту працюючих з ручним пневматичним інструментом, з врахуванням інструкцій з охорони праці передових підприємств галузі.
 2. Інструкції про охорону праці на підприємствах розробляти на основі цієї Інструкції, а також з урахуванням чинних державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів та технологічної документації, що діє на підприємстві.

1. Загальні положення

 1. Ця Інструкція поширюється на працівників, які виконують роботи із застосуванням ручних пневматичних інструментів (РПІ) у виробничому процесі в цехових та позацехових умовах, на підприємствах, організаціях по виробництву авіаційної і оборонної техніки, незалежно від форми власності.
 2. До виконання робіт допускаються працівники у віці не молодше 18 років, що пройшли:
 • медичний огляд відповідно до вимог встановленого на підприємстві порядку;
 • навчання та атестацію в закладах освіти на право виконання робіт;
 • вступний, первинний інструктажі з охорони праці та пожежної безпеки праці, а також інструктаж з промислової санітарії.
 1. До самостійної роботи допускаються працівники після отримання вступного та первинного інструктажів, стажування безпосередньо на робочому місці протягом 2-15 змін (залежно від стажу, досвіду і характеру робіт) під керівництвом досвідченого кваліфікованого працівника.
 2. У виробничому процесі в якості РПІ слід застосовувати: пневмодриль для свердління, молотки пневматичні, пневмоскоби, пневмогідропідсилювачі, пневмофарборозпилювачі, шліфувальні машини і ряд інших, які працюють від центральної мережі стиснутого повітря підприємства або від пересувного компресору (робочий тиск 0,5-0,8 МПа).
 3. Технологічний процес робіт ручними механізованими пневматичними машинами повинен включати:
 • ознайомлення з технологічним маршрутом виготовлення деталі або збиральної одиниці;
 • комплектування вхідних деталей, технологічного оснащення (типу машини, ріжучий інструмент, технологічне оснащення );
 • наладку машини;
 • перевірку роботи машини з інструментом на холостому ходу;
 • виконання технологічних операцій. 1.6 Небезпечні і шкідливі виробничі фактори:
 • обертові деталі машин і механізмів;
 • вихід стружки при обробці отворів;
 • локальна вібрація;
 • підвищений рівень шуму на робочому місці;
 • значна м'язова напруга та охолодження рук;
 • розташування робочого місця на значній висоті (більш ніж 1,3 м) щодо підлоги ( перекриття, дока і т.д.);
 • підвищена запиленість робочої зони;
 • можливий розрив шланга стиснутого повітря і струмінь вихідного стиснутого повітря;
 • аерозолі шкідливих речовин, їхня токсичність при роботі з герметиками (зокрема гермоклепка), чи лакофарбовими матеріалами при роботі з пневмофарборозпилювачами.
 1. Працівник на робочому місці в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння несе відповідальність відповідно до правил внутрішнього розпорядку підприємства.
 2. Виробничі приміщення, в яких виконуються роботи з пневматичним інструментом, слід приймати до експлуатації у відповідності з діючим в Україні законодавством.
 3. Працівнику слід приступати до виконання робіт у виробничих приміщеннях, що прийняті до експлуатації у відповідності з діючим в Україні законодавством.
 4. Робоче місце при роботі з РПІ слід освітлювати відповідно до вимог розряду виконуваних робіт; приміщення опалювати відповідно до санітарних норм, але температура не повинна бути нижче +18°С. Контроль параметрів освітлення, температури, шуму та ін. слід здійснювати промисловими лабораторіями згідно затвердженого графіку на підприємстві.
 5. Працівник, який виконує роботи з ручним пневматичним інструментом, повинен:
 • знати конструкцію технологічного оснащення і принцип його роботи, а так само правила включення і відключення пневматичного інструмента, на якому він буде працювати;
 • вміти надавати першу (долікарняну) допомогу потерпілому;
 • виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства;
 • виконувати вимоги інструкції з охорони праці і промислової санітарії в обсязі виконуємих робіт;
 • уживати посильних заходів до усунення будь-якої виробничої ситуації, що створює погрозу життю чи здоров'ю безпосередньо йому або оточуючим і природному середовищу, повідомляти про небезпеку керівнику робіт або іншій посадовій особі.
 • утримувати робоче місце в чистоті протягом усього робочого дня, не захаращувати його деталями, заготовками, металевими відходами, сміттям і т.п.;
 • бути уважним і обережним, не відволікатися самому і не відволікати інших сторонніми справами і розмовами;
 • не допускати на своє робоче місце осіб, що не мають відношення до дорученої роботи.

1.11 Застосовувати тільки інвентарний ручний пневматичний інструмент, який відповідає вимогам нормативної документації, а також має:

 • вібропоглинаючий пристрій;
 • пристрій для глушіння шуму вихлопу стиснутого повітря, що відповідає вимогам по шуму;
 • клапан включення для легкого і швидкого відкривання і закривання і не пропускання повітря в закритому положенні;
 • з'єднання гнучких шлангів між собою за допомогою ніпелів, штуцерів та хомутів, і ні в якому разі із застосуванням для цього дроту для їх скрутки;
 • гарантовану герметичність в місцях з'єднання шлангів між собою з пневматичним інструментом і магістраллю подачі стиснутого повітря;
 • документи про проведену інвентаризацію; порядковий номер у спеціальному журналі, в якому відзначено його періодичні огляди, поточний або капітальний ремонти у терміни, відповідно до інструкції заводу-виробника;
 • пристрої для запобігання вильоту ріжучого інструменту з патрону;
 • огородження ріжучого інструменту;
 • пристрої для уловлення пилу, мілкої стружки, особливо необхідні при обробці композиційних матеріалів на основі вуглепластиків та інше;
 • вихлопні отвори для зменшення шуму і запобіганню його впливу на працюючого.
 1. При експлуатації РПІ і після його ремонту контролювати, що його вібраційні параметри і шумові характеристики занесені в паспорт машини і що періодичність перевірки становить один раз на шість місяців.
 2. При роботі з РПІ необхідно надягати спецодяг, спецвзуття і засоби індивідуального захисту (ЗІЗ), виготовлених і виданих відповідно до державних стандартів, галузевих норм та виконуваного виду робіт, в т.ч.: напівкомбінезон бавовняний,

рукавички бавовняні чи віброзахисні (при клепальних роботах), захисні окуляри, вушні заглушки, протишумові навушники,

верхолазний запобіжний пояс (при роботі на висоті), згідно "Типовым отраслевым нормам бесплатной выдачи рабочим и служащим специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной зашиты".

Колективним договором по підприємству може бути передбачена видача спецодягу і інших ЗІЗ понад встановлених норм.

1.16 Під час роботи з ручним пневматичним інструментом працівник
повинен дотримуватись санітарних норм і правил особистої гігієни:
переодягатися і залишати особисті речі та одяг в побутових приміщеннях;

- питну воду вживати у спеціально обладнаних місцях;

прийом їжі проводити в спеціально обладнаному приміщенні, обов'язково

помивши перед цим руки з милом. 1.17 Працівник, що порушує вимоги

цієї інструкції несе дисциплінарну, адміністративну, матеріальну або

кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством.


2. Вимоги безпеки перед початком роботи


 1. Одягти та привести в порядок спецодяг: застебнути ґудзики на куртці чи комбінезоні, підв'язати обшлаги рукавів куртки чи комбінезона, надягти головний убір і підібрати під нього волосся, підготувати до роботи інші ЗІЗ: рукавиці (рукавички), "Беруши", протишумні навушники, окуляри або прозорий захисний щиток, згідно з виконуваною роботою; вибір захисних окуляр проводити керуючись вимогами діючих стандартів.
 2. Не слід працювати в легкому взутті (тапочках, сандаліях і т.п.).
 3. Одержати від керівника робіт денне завдання й інструктаж з безпечного ведення робіт.
 4. Вивчити необхідну для виконання роботи технічну і технологічну документацію.
 5. Користуватися слід гумовими, повстяними чи стьобаними матами, щоб уникати позитивного контакту з вібруючим виробом, які періодично очищати від пилу.
 6. При роботі РПІ ударної або ударно-свердлильної дії слід використовувати м'які рукавиці з подвійною підкладкою з боку долоні.
 7. Перевірити справність устаткування і РШ, на якому треба бути працювати.
 8. Підготувати робоче місце до безпечної роботи.
 9. Про виявлені несправності устаткування, інструмента, вихідних матеріалів і деталей, РПІ, ЗІЗ повідомити керівника робіт і до усунення невідповідності до роботи не приступати.
 10. Перед приєднанням гнучкого шланга до РПІ повітряну магістраль слід продувати, а після приєднання шланга до магістралі продувати також і гнучкий шланг, вільний кінець якого до продувки необхідно закріпляти; інструмент приєднувати до шланга після прочищення сітки на футорці; при цьому струмінь повітря не направляти на людей, підлогу і устаткування.
 11. Включити і відрегулювати місцеве освітлення так, щоб світло не сліпило очі.
 12. Перевірити з'єднання шлангу з ніпелем чи штуцером розподільної магістралі стислого повітря та РПІ на герметичність, надійність, а також цілісність стяжних хомутів; забороняти проводити з'єднання за допомогою дроту або ін.
 13. Перевірити відстань від робочого місця до розташування запірного пристрою стислого повітря магістрального трубопроводу і при потребі встановити її не меншою ніж 3 м.
 14. Перевірити вільність підходу до робочого місця.
 15. Перед кожним включанням РПІ та устаткування переконатися, що їх пуск є безпечним.
 16. Провести випробування інструменту та обладнання для нього на холостому ходу:
 • перевірити справність органів керування устаткування: механізмів плавного руху, подачі, пускових, гальмових пристроїв і ін.;
 • перевірити справність фіксації важелів включення і переключення;
 • переконатися, що можливість мимовільного переключення устаткування з холостого ходу на робочий хід виключена;
 • переконатися, що немає заїдань чи змін слабини в рухомих частинах устаткування, особливо в шпинделі.
 1. Приєднання шланга до магістралі і до інструмента, а так само його від'єднання повинні виконуватися при перекритій запірній арматурі, установленій на повітропровідному трубопроводі.
 2. Гнучкий шланг слід розміщати так, щоб виключалася можливість його випадкового ушкодження чи наїзду на нього транспорту.
 3. Повітря до РПІ слід подавати тільки після установки його в робоче положення.
 4. Натискування на працюючий РПІ слід здійснювати плавним поступовим зусиллям.
 5. Під час перерви у роботі, при обриві шлангів і при виникненні інших несправностей слід негайно перекрити запірну арматуру, тим самим здійснивши перекриття доступу стиснутого повітря до РПІ.
 6. Клепальні роботи з застосуванням РПІ необхідно організовувати так, щоб вони чергувалися протягом робочої зміни з іншими видами робіт: свердління, зенкування, опиловка, клепання та ін.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи


 1. Роботу виконувати відповідно до технічної і технологічної документації.
 2. Клепальні роботи на стелі, а також фрезерування, різання, опиловку виробів слід виконувати тільки в захисних окулярах; при роботі РПІ тримати двома руками.
 3. При установці в патрон РПІ свердла, або якого іншого інструмента, необхідно користуватися спеціальним ключем; кріплення інструмента повинне бути надійним; повітря до РПІ подавати тільки після установки його в робоче положення; натискування на працюючий РПІ здійснювати плавним поступовим зусиллям. Під час перерви у роботі, при обриві шлангів і при виникненні інших несправностей слід негайно перекрити запірну арматуру і тим самим здійснити перекриття доступу стиснутого повітря до РПІ.
 4. Вироби при виконанні отворів необхідно закріпляти в тисках чи спецзажимах, переконавшись в надійності закріплення.
 5. При застосуванні подовжених чи наварних свердл слід обов'язково застосовувати технологічне оснащення типу кондукторів з направляючими втулками.
 6. Перед початком полірування слід установити захисний кожух на машину, що зараз використовується.
 7. При установці на РПІ абразивного круга слід застосовувати картонні прокладки або інші еластичні матеріали, вони встановлюються між крепіжними деталями та абразивним кругом.
 8. Закріплювати абразивні круги на оправці слід двома ключами; забороняти закріплювати абразивні круги, затискуючи РПІ в слюсарні тиски;.
 9. Не слід знімати захисні кожухи з РПІ при роботі з абразивними кругами, шліфувальними головками та ін.

ЗЛО Шліфувальні головки, наклеєні на металеві оправки, повинні мати радіальне биття не більш 0,2 мм.

 1. Вибір потрібного діаметру шліфувальних кругів, дисків і головок слід провадити відповідно до вимог діючої нормативно-технічної документації.
 2. Не дозволяти:
 • працювати боковою стороною абразивного круга, щоб уникати його руйнування;
 • перевищувати (більше 15Н) радіальне навантаження на шліфувальні головки;
 • працювати нерівномірно зношеним абразивним кругом;
 • правити абразивний круг при незакріпленій машині;
 • користуватися для сидіння на робочому місці випадковими предметами;
 • очищати устаткування, вироби і спецодяг струменем стиснутого повітря;
 • гальмувати руками обертову частину ріжучого інструмента чи машини;
 • перегинати шланг для припинення подачі повітря;
 • вводити руки в зону обертання абразивних кругів (чи іншого обертового інструмента);
 • працювати РПІ з приставних стрем'янок і драбин;
 • робити зміну інструмента при тиску в повітряній магістралі;
 • кидати РПІ;
 • залишати РПІ включеним у повітряну мережу без нагляду;
 • роботу з РПІ на висоті більш 1,3 м без застосування запобіжного поясу і настилу з огорожею;
 • подавати будь-які предмети працюючому на висоті без мотузки, або металевого тросу. Предмет, який подається, слід приєднувати до середини мотузки або тросу; для запобігання розгойдування предмету мотузку або трос слід тримати з обох кінців;
 • піднімати на висоту дрібні предмети в незакритій тарі;
 • переносити пневмоінструмент, утримуючи його за шланг чи вставний інструмент;