MIHICTEPCTBO ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНІ


ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ 3 ОХОРОНИ ПРАЦІ

під час механічної обробки титановых сплавів


м. КИЇВ


УЗГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

Національний НДІ охорони праці Наказ Міністерства промислової

Лист від 05.05.04 політики України

№248 від 14.05.04 № 230

ПІ 1.4.72-295-2004


ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ 3 ОХОРОНИ ПРАЦІ

під час механічної обробки титановых сплавів


м. КИЇВ


ВСТУП

 1. Ця Примірна інструкція з охорони праці під час механічної обробки титанових сплавів (далі - Інструкція) розроблена відповідно до вимог ДНАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці" та з урахуванням досвіду передових підприємств галузі, вимог галузевих правил, санітарних норм і правил проектування промислових підприємств, вимог до допоміжних матеріалів, засобів індивідуального захисту працюючих, вимог з охорони навколишнього середовища з урахуванням інструкцій з охорони праці передових підприємств галузі.
 2. Інструкція з охорони праці під час механічної обробки титанових сплавів на підприємствах розробляється на основі цієї Інструкції, а також з урахуванням чинних державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів та технологічної документації, що діє на підприємстві.

1. Загальні положення

 1. Ця Інструкція поширюється на працівників, які виконують механічну обробку заготовок, деталей та зварних одиниць із титанових сплавів у цехових умовах їх виробництва на підприємствах по виробництву авіаційної і оборонної техніки.
 2. До виконання робіт допускаються працівники у віці не молодше 18 років, що пройшли:
 • медичний огляд відповідно до вимог встановленого на підприємстві порядку;
 • навчання та атестацію в закладах освіти на право виконання робіт;
 • вступний, первинний інструктажі з охорони праці та пожежної безпеки праці, а також інструктаж з промислової санітарії.
 1. До самостійної роботи допускаються працівники після отримання вступного та первинного інструктажів, стажування безпосередньо на робочому місці протягом 2-15 змін (залежно від стажу, досвіду і характеру робіт) під керівництвом досвідченого кваліфікованого працівника.
 2. Механічну обробку деталей із титанових сплавів слід провадити на окремих ділянках, відділеннях цехів на металорізальному устаткуванні типу токарних, свердлильних, фрезерних, шліфувальних, розточувальних і тому подібних верстатах, а також із застосуванням ручних механізованих машин, оснащених пристроями для подачі спеціальних мастильно-охолодних сполук, а також спеціально обладнаних місць по їх приготуванню, збереженню та установок для їх транспортування.
 3. Технологічний процес механічної обробки різанням титанових сплавів повинен включати:
 • ознайомлення з технологічним маршрутом обробки;
 • отримання необхідних засобів технологічного оснащення та інструменту (ріжучого та вимірювального);
 • перевірку якості ріжучого інструменту;
 • очищення системи подачі мастильно-охолоджувальної сполуки (МОС) та отримання МОС і заправка системи верстата;

• виконання обробки.

 1. Шкідливими і небезпечними факторами при лезовій і абразивній обробці титанових сплавів є: займистість стружки при температурі 700-800°С; вибуховість при концентрації пилу титанових сплавів у повітрі більш 45 г/м3 , а також токсичність компонентів, застосованих для приготування мастильно-охолоджувальних сполук. До таких компонентів відносити кальциновану соду, нітрат натрію, тринатрійфосфат, трикалійфосфат, бактерицидні добавки формаліну.
 2. Працівник на робочому місці в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння несе відповідальність відповідно до правил внутрішнього розпорядку підприємства.
 3. Працювати слід на верстатах:
 • які встановлені на міцних підставах і фундаментах, що виключають можливість виникнення вібрації, ретельно вивірені і закріплені;
 • що мають ізольовану силову й освітлювальну електропроводки;
 • що мають дерев'яний ґратчастий настил;
 • оснащені магнітними пристосуваннями для закріплення виробів.
 1. Установку і переміщення деталей вагою більш 20 кг, як правило, слід здійснювати вантажопідйомними механізмами.
 2. Робочий інструмент та індивідуальні захисні засоби, які використовуються на робочому місці, повинні бути в справному стані.
 3. Верстати і робочі місця слід постійно очищати від стружки; стружку збирати в спеціальні залізні ящики з кришками і здавати у встановлене місце.
 4. При обробці виробів з титанових сплавів не допускати застосування рі-жучого інструмента з тупою ріжучою крайкою, тому що це може привести до запалення стружки (знос по задній поверхні частини ріжучого інструмента, не повинний перевищувати 0,3-0,5 мм у залежності від типу ріжучого інструмента згідно з вимогами нормативної технологічної документації).
 5. Для встановлення правильних кутів заточення і умов обробки титанових сплавів користатися нормативно-технологічною документацією.
 6. Робочі розчини МОС слід готувати в спеціально відведених приміщен-нях, покриття підлог яких проектувати стійкими до впливу нафтопродуктів і хімікатів, використовуваних для їх готування.
 7. До готування МОС допускаються робітники, що пройшли атестацію для виконання цих робіт.
 8. Готування МОС здійснювати в спеціальних металевих ємкостях, обладнаних системою перемішування стиснутим (200-250 кПа) повітрям і по­дачею підігрітої до 100° С води.
 9. Роботи з готування МОС здійснювати в спеціальному, захисному від вологи і розчинів МОС одягу, взутті, захисних окулярах і гумових рукавичках, виготовлених і виданих відповідно Державних стандартів та галузевих норм.
 10. При роботі з МОС додатково слід застосовувати для захисту рук наступні пасти:
 • силіконовий крем (ТУ 47-7-177 К/73);
 • спеціальний крем (ТУ 6-15-811-73).
 1. Щоб уникнути розкладання МОС і утворення мікробів, що викликають появу запаху сірководню, слід до МОС уводити розчин формаліну або фурациліну з розрахунку 100 г на 1 м3 розчину.
 2. Для роботи слід застосовувати МОС, у якого перевірено хімічний склад.
 3. Періодично 1 раз у три місяці в холодний час року та один раз на місяць у літню пору промивати систему трубопроводів і ємкості з МОС гарячим (70°С) 1-2% розчином кальцинованої соди.
 4. Технічна кальцинована сода відноситься до шкідливих речовин третього класу небезпеки, аерозоль якої при попаданні на вологу шкіру і слизову очей працюючих викликає роздратування. Гранично-припустима концентрація (ГПК) кальцинованої соди в повітрі робочої зони виробничих приміщень не більше 2 мг/м3.
 5. Пил трифосфату натрію відноситься до другого класу небезпеки; ГПК трифосфату натрію не повинна перевищувати 0,5мг/м3.
 6. ГПК формаліну в робочій зоні виробничих приміщень не повинна пере-вищувати 0,5 мг/м3 .
 7. При роботі з МОС, у яких присутні зазначені шкідливі складові частини, слід використовувати протипильні респіратори, захисні окуляри типу 02, 05, гумові рукавички.
 8. Робітникам не приступати до роботи у виробничих приміщеннях, що не прийняті до експлуатації у відповідності з діючим в Україні законодавством. Усі роботи з обробки титанових сплавів лезовим і абразивним інструментом із застосуванням МОС виконувати в приміщеннях, обладнаних проточно-витяжною вентиляцією.
 9. Витяжні установки для відкачувань пилу з ділянок обробки титанових сплавів не повинні бути з'єднаними з іншою вентиляційною системою.
 10. Контроль за змістом шкідливих речовин у повітрі робочої зони здійснюють спеціальні служби підприємства відповідно до вимог державного стандарту.
 11. Пролиті на підлогу МОС слід збирати за допомогою совка, віника після попереднього посипання мокрої зони піском.
 12. Не допускати зберігання їжі та її прийом на робочому місці.
 13. На ділянці, де обробляються деталі з титанових сплавів, повинні бути встановлені ящики із сухим піском і совком.
 14. На робочих місцях обробки титанових сплавів необхідно щоденно про-водити вологе прибирання.
 15. Працюючому не дозволяти палити на робочому місці.
 16. Особи, що виконують роботи з механічної обробки титанових сплавів
  забезпечуються спеціальним одягом, взуттям, та іншими засобами індивідуального захисту, виготовленими і виданими відповідно до діючих галузевих норм, в т.ч.:

для автоматників, наладчиків токарних автоматів і напівавтоматів, які зайняті на роботі з маслом: костюм бавовняний; черевики шкіряні;

окуляри захисні; для контролерів верстатних і слюсарних робіт: халат бавовняний;

рукавиці комбіновані; для слюсаря механоскладальних робіт: костюм бавовняний; рукавиці комбіновані; куртка бавовняна на утепленій прокладці;

брюки бавовняні на утепленій прокладці; для свердлувальника, фрезерувальника, токаря: комбінезон бавовняний; черевики шкіряні; окуляри захисні; рукавиці комбіновані,

згідно "Типовым отраслевым нормам бесплатной выдачи рабочим и служа­щим специальной одежды, специальной обуви и других средств индивиду­альной защиты".

Колективним договором по підприємству може бути передбачена видача спецодягу і інших засобів індивідуального захисту понад встановлених норм.

1.35 Під час роботи з механічної обробки титанових сплавів необхідно
дотримуватись санітарних норм і правил особистої гігієни:

 • переодягатися і залишати особисті речі та одяг в побутових приміщеннях;
 • питну воду вживати у спеціально обладнаних місцях;
 • прийом їжі проводити в спеціально обладнаному приміщенні, обов'язково помивши перед цим руки з милом.

1.36 Особа, яка при роботі з механічної обробки титанових сплавів порушує
вимоги цієї Інструкції несе дисциплінарну, адміністративну, матеріальну або
кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи


 1. Привести в порядок та одягти спецодяг і інші засоби індивідуального захисту, надягти захисні окуляри; встановити захисний кожух.
 2. Перевірити надійність закріплення на верстаті захисних огороджень та пристосувань.
 3. У випадку несправності верстата, негайно повідомити керівника робіт і до усунення несправностей не приступати до роботи.
 4. Перевірити візуально якість необхідного інструменту.
 5. Перед початком обробки верстат звільняти від іншої стружки.
 6. Перевіряти наявність протипожежних засобів.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи


 1. Виконувати роботу, що доручена керівником робіт.
 2. Для охолодження зони різання застосовувати тільки мастильно-охолодні рідини, відповідно до нормативних документів.
 3. Постійно слідкувати за якістю ріжучого інструменту, подачею МОС та надійністю закріплення деталі.
 4. При свердлінні деталей не допускати скупчення стружки.
 5. При шліфуванні площин закріплення виробів на столі провадити тільки механічним затиском.
 6. Періодично очищати скла захисних окулярів від налиплого металу.
 7. Підтримувати на робочому місці чистоту і порядок, не захаращувати його деталями, заготівками та іншими предметами.
 8. 3 появою яких-небудь неполадок устаткування, пристосувань припиняти роботу і сповіщати адміністрацію.
 9. Про випадки погіршення самопочуття, факти порушення технологічного процесу контролю, несправності обладнання, оснащення та індивідуальних засобів захисту сповіщати майстра.
 10. У випадку отримання травм, терміново сповістити майстра; зберігати обстановку місця події нещасного випадку, якщо це не загрожує життю і здоров'ю працюючих, і обов'язково звертатись в медсанчастину для надання першої допомоги і реєстрації даного нещасного випадку.

4. Вимоги безпеки по закінченні роботи


4.1 Виключити обладнання.

 1. Упорядкувати робоче місце, зібрати з верстата стружку; деталі, інстру-мент, пристосування тощо розкласти на призначені для цього місця; змастити частини верстата відповідно до інструкції з експлуатації.
 2. Про всі несправності верстата, інструмента, пристосувань повідомити керівнику робіт і своєму зміннику.
 3. Вимити руки та обличчя теплою водою з милом.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях


 1. У разі виникнення аварійної ситуації, раптової зупинки верстату, появі запаху, диму роботу слід припинити, знеструмити обладнання, вжити заходів щодо недопущення в цю зону людей і повідомити керівнику робіт.
 2. При виникненні несправностей (обриву заземлення, порушення ізоляції проводу чи живлення кабелю тощо) слід негайно знеструмити обладнання і повідомити керівнику робіт.
 3. При ураженні працівника електричним струмом ужити заходів по звільненню потерпілого від дії струму; викликати швидку допомогу; надати потерпілому долікарняну допомогу.
 4. При виникненні пожежі слід знеструмити обладнання, повідомити керівнику робіт; в пожежну частину та адміністрацію і вжити заходи для гасіння і локалізації пожежі, застосовуючи вогнегасники та пісок; у випадку загоряння титанової стружки гасіння проводити тільки піском.

Примірна інструкція розроблена на основі нормативно-технічних документів


 1. Положення ДНАОП 0.00-4.15-98
 2. ТУ 47-7-177 К/73
 3. ТУ 6-15-811-73
 4. Сборник типовых отраслевым норм бесплатной выдачи рабочим и слу­жащим специальной одежды, специальной обуви и других средств инди­видуальной защиты. - НИАТ, 1989 г.