MIHICTEPCTBO ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНІ


ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ 3 ОХОРОНИ ПРАЦІ

для піскоструминника


м. КИЇВ


УЗГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

Національний НДІ охорони праці Наказ Міністерства промислової

Лист від 05.05.04 політики України

№248 від 14.05.04

№ 230

ПІ 1.4.72-294-2004


ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ 3 ОХОРОНИ ПРАЦІ

для піскоструминника


м. КИЇВ


ВСТУП

 1. Ця Примірна інструкція з охорони праці для піскоструминника (далі - Інструкція) розроблена відповідно до вимог ДНАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці" та з урахуванням досвіду передових підприємств, вимог галузевих правил і норм з охорони праці, вимог до робочих матеріалів виробничого устаткування і організації робочих місць, засобів індивідуального захисту піскоструминників, вимог з охорони навколишнього середовища з урахуванням інструкцій по охороні праці передових підприємств галузі.
 2. Інструкція з охорони праці для піскоструминника на підприємствах розробляється на основі цієї примірної інструкції, з урахуванням чинних державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів та технологічної документації, що діє на підприємстві.

1. Загальні положення


1.1 Ця примірна інструкція поширюється на осіб, що працюють за
професією піскоструминника на підприємствах по виробництву авіаційної і
оборонної техніки і які виконують очистку гідропіскоструйним і
дробиноструйним методами металевих деталей і зварних одиниць від корозії,
окалини, забруднень тощо.

 1. До роботи піскоструминником допускаються особи у віці не молодше 18 років, що пройшли медичний огляд та не мають медичних протипоказань, які у навчальному закладі отримали професію піскоструминника.
 2. До самостійної роботи допускаються піскоструминники після отримання

вступного та первинного інструктажів, стажування безпосередньо на робочому місці протягом 2-15 змін (залежно від стажу, досвіду і характеру робіт) під керівництвом досвідченого кваліфікованого піскоструминника.

1.4 Технологічний процес очистки повинен включати:

 • ознайомлення з технічними вимогами до деталі;
 • перевірку і налагодження устаткування для очистки;
 • завантаження робочої камери устаткування для очистки деталей;
 • виконання очистки;
 • розвантаження робочої камери устаткування для очистки.

1.5 Не провадити очисні операції у виробничих приміщеннях, не
прийнятих до експлуатації згідно з діючим в Україні законодавством про
вимоги до приміщень, їх вентиляції, освітлення, водозабезпечення,
каналізації, а також побутових приміщень, обладнання та
електроустаткування.

Очистку проводити у приміщеннях закритого типу (герметичного) напів-автоматичних установках, на відкритих і напівзакритих камерах і барабанах колокольного типу; при очистці металевих поверхонь гідропіскоструйним методом застосовувати пульпу (суміш кварцового піску з водою), а при очищенні дробиноструйним методом - металічну дріб або металевий пісок.

 1. Шкідливими факторами при указаних методах очистки являються мул, водяний або металічний пил з часточками кварцового піску, дроби і окислів, високий тиск робочого середовища і знижена температура повітря для дихання при роботі в захисних скафандрах, масках або шлемах, а також пульпи в зимовий час; підвищений рівень шуму.
 2. Піскоструминник повинен періодично (один раз на шість місяців) проходити медичний огляд в установленому на підприємстві порядку.
 3. Піскоструминник на робочому місці в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння несе відповідальність відповідно до правил внутрішнього розпорядку підприємства.
 4. Піскоструминник повинен виконувати роботу в спецодязі, спецвзутті та з індивідуальними захисними пристосуваннями, виготовленими і виданими у відповідності з діючими державними стандартами і галузевими нормами, в т.ч.: комбінезон бавовняний; окуляри захисні;

респіратор; при роботі зсередини камер: костюм бавовняний з пилонепрониклевої тканини; черевики шкіряні; рукавиці брезентові;

скафандр (черговий), згідно "Типовым отраслевым нормам бесплатной выдачи рабочим и служащим специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты".

Колективним договором по підприємству може бути передбачена видача спецодягу і інших засобів індивідуального захисту понад встановлених норм.

 1. Обов'язково при очищенні деталей в камерах відкритого типу піскоструминник повинен застосовувати захисний шлем (скафандр) з примусовою подачею в останній чистого повітря температурою 20°С і тиском 0,2-0,3 атм.
 2. Для подачі в скафандр чистого підігрітого повітря використовувати спеціальні установки з очисними фільтрами.
 3. Не працювати в скафандрі, в який подається компресорне повітря, не очищене через повітроочисні фільтри; контроль за роботою компресорів і станом фільтрів очистки повітря повинен бути ретельним; передбачати пристрої для регулювання температури повітря, яке подається в скафандр.
 4. Зберігання скафандрів здійснювати в пило непроникливих шафах або ящиках.
 5. Перевірку справності скафандрів і шлангів, які подають стиснене повітря, проводити кожен день; виявлені дефекти негайно усувати.
 6. Заміну захисних стекол в скафандрах провадити негайно після їх пошкоджень і перед кожною зміною роботи, якщо стекла заматировані.
 7. Під час роботи піскоструминник повинен дотримуватись санітарних норм і правил особистої гігієни:
 • переодягатися і залишати особисті речі та одяг в побутових приміщеннях;
 • питну воду вживати у спеціально обладнаних місцях;

- прийом їжі проводити в спеціально обладнаному приміщенні, обов'язково помивши перед цим руки з милом. 1.17 Піскоструминник, що порушує вимоги цієї інструкції, несе дисциплінарну, адміністративну, матеріальну або кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством.


2. Вимоги безпеки перед початком роботи


 1. Надягти та привести в порядок спецодяг та захисні засоби: (окуляри, комбінезон, гумові рукавички, респіратор "Лепесток"); під гумові рукавички необхідно надягати рукавички з бавовняної тканини.
 2. Увімкнути витяжну вентиляцію та переконатися в ефективності її дії; не працювати на установках з несправною вентиляцією.
 3. Перевірити надійність приєднання сопел і стану шлангів, які підводять робочу суміш; робота повинна проводитися тільки справними соплами і шлангами.
 4. Перевірити повітря на наявність в ньому вологи і масла; при їх наявності прийняти міри по їх усуненню.
 5. Переконатися в цілісності оглядового стекла на установці.
 6. Працювати тільки на гумовому килимці.
 7. Для запобігання накопичення статичної електрики нижня білизна не повинна бути з синтетичного матеріалу.
 8. Перевірити наявність і справність заземлення.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи


 1. Виконувати роботу тільки згідно технологічного процесу; сторонні предмети (деталі) обробляти не дозволяється.
 2. Підтримувати на робочому місці чистоту і порядок, своєчасно прибирати готову продукцію.
 3. Не допускати обробки деталей при відкритих дверях камери або роз-битому наглядовому вікні.
 4. Переміщення деталей вагою більше 20 кг зсередини відділення здійс-нювати за допомогою піднімально-транспортних засобів.
 5. Деталі під час обдування потрібно поміщати на товсту гумову підкладку.
 6. Не проводити очистку бункера камери від відробленої пульпи шляхом перекидання останньої лопатами або вичерпуванням її на підлогу приміщення.
 7. Очистку бункера від відробленої пульпи проводити механізованим способом через спеціальний відстійник в каналізацію.
 8. Не допускати очистку спецодягу водою на робочих місцях.
 9. Не допускати сторонніх осіб до дверей камери і відкривати їх.
 10. В робочому приміщенні не тримати і вживати їжу та палити.
 11. У випадку розриву гумових рукавичок, негайно їх замінити.
 12. Про випадки погіршення самопочуття, факти порушення технологічного процесу, несправності обладнання, оснащення та індивідуальних засобів захисту необхідно повідомляти керівника робіт.
 13. У випадку отримання травми, необхідно повідомити керівника робіт; зберігати обстановку місця події нещасного випадку, якщо це не загрожує життю і здоров'ю працюючих, і обов'язково звернутися в медсанчастину для надання першої допомоги і реєстрації даного нещасного випадку.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи


 1. Перекрити вентилі подачі тиску стиснутого повітря.
 2. Відключити вентиляцію, світло.
 3. Доповісти керівнику робіт про закінчення роботи та про недоліки, які були виявлені під час її виконання.
 4. Ретельно вимити обличчя і руки теплою водою з милом і прийняти душ.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях


 1. У випадку порушення герметичності камери негайно зупинити роботу і сповістити про це керівника робіт.
 2. При виявленні ненадійного приєднання сопла або шлангів, які підводять воду, пісок і повітря, негайно відключити подачу піску і повітря, оповістити керівника робіт.
 3. При виникненні несправностей (обриву заземлення, порушення ізоляції проводів живлення, перегріву двигунів, появі запаху ізоляції, диму і т.п.) негайно знеструмити обладнання і сповістити майстра.
 4. При поразці піскоструминника електричним струмом ужити заходів по звільненню потерпілого від дії струму; викликати швидку допомогу; надати потерпілому долікарняну допомогу.
 5. При виникненні пожежі слід знеструмити обладнання, повідомити ке-рівнику робіт, повідомити пожежній частині та адміністрації і вжити заходи для гасіння і локалізації пожежі згідно інструкції з пожежної безпеки.

Примірна інструкція розроблена на основі нормативно-технічних документів


 1. Положення ДНАОП 0.00-4.15-98
 2. Сборник типовых отраслевых норм бесплатной выдачи рабочим и слу­жащим специальной одежды, специальной обуви и других средств инди­видуальной защиты. - НИАТ, 1989 г.