MIHICTEPCTBO ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНІ


ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ 3 ОХОРОНИ ПРАЦІ

під час механічної обробки деталей з магнієвих сплавів


м. КИЇВ


УЗГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

Національний НДІ охорони праці Наказ Міністерства промислової

Лист від 05.05.04 політики України

№248 від 14.05.04

№ 230

ПІ 1.4.72-293-2004


ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ 3 ОХОРОНИ ПРАЦІ

під час механічної обробки деталей з магнієвих сплавів


м. КИЇВ


ВСТУП

 1. Ця Примірна інструкція з охорони праці під час механічної обробки деталей з магнієвих сплавів (далі - Інструкція) розроблена відповідно до вимог ДНАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій з охороні праці" та з урахуванням досвіду передових підприємств галузі, вимог галузевих правил і норм по техніці безпеки, санітарних норм і правил проектування промислових підприємств, вимог до допоміжних матеріалів, виробничого устаткування і організації робочих місць, засобів індивідуального захисту працюючих, вимог з охорони оточуючого середовища, з врахуванням інструкцій з охорони праці передових підприємств галузі.
 2. Інструкцію з охорони праці під час механічної обробки деталей з магнієвих сплавів на підприємствах слід розробляти на основі цієї примірної Інструкції, а також з урахуванням чинних державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів та технологічної документації, що діє на підприємстві.

1. Загальні положення

 1. Ця Інструкція поширюється на працівників, які виконують механічну обробку різанням заготовок і деталей з магнієвих сплавів в цехових умовах виробництва.
 2. До виконання робіт допускаються працівники у віці не молодше 18 років, що пройшли:
 • медичний огляд відповідно до вимог встановленого на підприємстві порядку;
 • навчання та атестацію в закладах освіти на право виконання робіт;
 • вступний, первинний інструктажі з охорони праці та пожежній безпеці праці, а також інструктаж з промислової санітарії.
 1. До самостійної роботи допускаються працівники після отримання вступ-ного та первинного інструктажів, стажування безпосередньо на робочому місці протягом 2-15 змін (залежно від стажу, досвіду і характеру робіт) під керівництвом досвідченого кваліфікованого працівника.
 2. Механічну обробку магнієвих сплавів слід провадити на окремих ділянках на металоріжучому обладнанні та ручними механізованими машинами із застосуванням лезового чи абразивного ріжучого інструмента з постійним видаленням з робочої зони стружки і пилу, небезпечних у пожежному відношенні:
 • магнієві сплави характеризуються високою хімічною активністю по відношенню до кисню;
 • загоряння деталей з магнієвих сплавів відбувається при температурі 430...550°С (в залежності від марки сплаву), яка знижується при зволоженні сплаву;
 • горіння сплавів носить характер вибуху, а загоряння після зволоження відбувається при 360-370° С;
 • мінімальна вибухонебезпечна концентрація магнієвого пилу не повинна перевищувати 10 г/м3 повітря робочого приміщення;

• магній та його сплави розкладають воду з виділенням водню: межа
вибухонебезпечних концентрацій водню в повітрі 4-7,5% (по об'єму).

1.5 Технологічний процес обробки магнієвих сплавів повинен включати:

 • ознайомлення з технологічним маршрутом виготовлення деталі;
 • отримання необхідних засобів технологічного оснащення та інструменту (ріжучого та вимірювального);
 • перевірку якості ріжучого інструменту;
 • виконання обробки.

1.6 До шкідливих і небезпечних факторів при обробці магнієвих сплавів відносити:

• підвищену запиленість робочої зони і устаткування складною сумішшю
магнієвого пилу, парів, газів, аерозолів, масел, які попадають в атмосферу від
працюючого обладнання та можливе загоряння деталей, стружки або пилу з
магнієвих сплавів.

 1. Працівник на робочому місці в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння несе відповідальність відповідно до правил внутрішнього розпорядку підприємства.
 2. Враховуючи вогне- і вибухонебезпечні властивості магнієвих сплавів, слід забезпечувати виконання додаткових вимог і заходи пожежної безпеки в процесі механічної обробки методами точіння, фрезерування, свердлення, шліфування, слюсарної зачистки (напилками, шліфувальними головками, борфрезами і інструментами з шліфувальної шкурки, полірування), а також при збереженні заготовок і деталей:
 • геометрія ріжучої частини лезового ріжучого інструмента, а також характеристики абразивного або алмазного інструментів повинні відповідати вимогам галузевої нормативно-технічної документації;
 • не допускати використання лезового ріжучого інструмента зі зносом задньої поверхні їх ріжучої частини більше 0,3 мм;
 • обробку деталей робити на окремих дільницях, віддалених від інших дільниць металічним бар'єром, висотою 1-1,5 м, або перегородками з інших незгораємих матеріалів;
 • стіни приміщень для виконання операцій шліфування і полірування проектувати рівними без виступів; стіни фарбувати масляною фарбою; покриття підлоги повинно виключати можливість іскроутворення;
 • приміщення, в яких проводиться обробка або зберігання виробів з магнієвих сплавів, відносити до приміщень пожежонебезпечних виробництв категорії "В" по Будівельним нормам і правилам проектування промислових підприємств (виробничі будинки);
 • приміщення, в яких при обробці виробів утворюється магнієвий пил (шліфувальні, полірувальні), відносити до приміщень пожежонебезпечних виробництв, категорії "Б" "Определение категорий помещений и зданий по взрыво- и пожарной опасности";
 • прибирання приміщень від горючих виробничих відходів (стружка, пил і т.п.) провадити по мірі їх накопичення і обов'язково в кінці кожної робочої зміни;
 • при обробці виробів з магнієвих сплавів передбачати місцеву вентиляцію, а також припливно-витяжну вентиляцію з тим, щоб рівень шкідливих газів і кремнеземвмістимого пилу у виробничих приміщеннях не перевищував припустимих стандартом на повітря робочої зони;
 • при обладнанні загальнообмінної вентиляції не допускати викиди пилу в атмосферу без очистки незалежно від методів видалення його (механічним шляхом, дефлектором чи через ліхтарі); концентрація токсичного пилу в повітрі при викиді його в атмосферу повинна відповідати діючим санітарним нормам;
 • провадити роботи в приміщеннях, обладнаних опалювальними пристроями у відповідності з Санітарними нормами проектування промислових підприємств; температура поверхні опалювальних батарей не повинна перевищувати 95° С; радіатори проектувати рівними і легкодоступними для очистки. Інші вимоги повинні відповідати державним стандартам по:
 • вимогам безпеки під час проведення процесів обробки абразивними та ельборовими інструментами;
 • загальним вимогам при обробці металів різанням, металорізальним верстатам, вимогам безпеки до робочих місць, оснащенню індивідуального захисту.
 1. Особи, що виконують роботу з механічної обробки деталей з магнієвих сплавів забезпечуються спеціальним одягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту, виготовленими і виданими у відповідності з діючими державними стандартами і галузевими нормами., в т.ч.: для наладчиків, зайнятих на обробці магнію: костюм бавовняний; респіратор; окуляри захисні; черевики шкіряні; для верстатників (токарів, фрезерувальників, свердлувальників, слюсарів), наладчиків, наждачників, зайнятих на обробці магнію: костюм бавовняний з вогнезахисним просоченням; черевики шкіряні, згідно "Типовым отраслевым нормам бесплатной выдачи рабочим и служащим специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты". Колективним договором по підприємству може бути передбачена видача спецодягу і інших ЗІЗ понад встановлених норм.
 2. Під час роботи з механічної обробки деталей з магнієвих сплавів необхідно дотримуватись санітарних норм і правил особистої гігієни:
 • переодягатися і залишати особисті речі та одяг в побутових приміщеннях;
 • питну воду вживати у спеціально обладнаних місцях;
 • прийом їжі проводити в спеціально обладнаному приміщенні, обов'язково помивши перед цим руки з милом.

1.11 Особа, яка при роботі з механічної обробки деталей з магнієвих сплавів
порушує вимоги цієї інструкції несе дисциплінарну, адміністративну, ма-
теріальну або кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством.


2.Вимоги безпеки перед початком роботи


 1. Одягти спецодяг, спецвзуття та інші індивідуальні засоби захисту.
 2. Виконувати обробки у спецодягу, який виготовлений із щільного матеріалу, не має складок та кишень.
 3. Перевірити наявність протипожежних засобів, справність заземлення устаткування.
 4. Включити приливно-витяжну вентиляцію.

3.Вимоги безпеки під час виконання роботи


3.1 Виконувати тільки ту роботу, що доручена керівником робіт.

 1. Обробку виробів різанням провадити без застосування мастильно-охолоджувальних сполук.
 2. Верстати та робочі місця очищати від стружки і пилу не рідше 2-3 разів за зміну; стружку магнієвих сплавів складати в закриті металічні ящики, які встановлювати осторонь від станків і деталей з магнієвих сплавів на відстані не менше 2 м.
 3. Не допускати при виконанні робіт:
 • застосовування (для постукування) молотка з чорних металів;
 • швидкостей подачі менше 0,05 мм/об. при токарній обробці і менше 0,1 мм/об. при свердлінні;
 • працювати на несправних станках, установках і другому обладнанні, а також при відключеній приточно-витяжній вентиляції;
 • накопичування великої кількості стружки на робочих місцях;
 • змішування відходів з магнієвих сплавів (обрізок, облоїв, стружки) з відходами з других металів;
 • в полірувальних і шліфувальних відділеннях провадити роботи, при яких можливо утворення іскор або вогню, входити в приміщення з предметами, нагрітими до високих температур (вище 95°С), а також курити в приміщенні;
 • провадити поливку підлоги водою під час обробки виробів з магнієвих сплавів;
 • зберігання на ділянці обробки вогненебезпечних рідин і хімікатів;
 • розміщення баків і відер з водою для виробничих нужд, а також фонтанчиків і бачків з питною;
 • паління, ходіння з вогнем і нагрітими до високих температур (вище 150°С) предметами в складських приміщеннях магнію і виробів з магнієвих сплавів.

3.5 У випадку погіршення самопочуття слід припинити роботу, повідомити
керівника та звернутись до медичної установи.


4. Вимоги безпеки по закінченню роботи


 1. Відключити обладнання, очистити робоче місце, скласти оснастку і інструмент.
 2. В шліфувальних відділеннях відключення вентиляційної установки проводити через 10-15 хв. після прибирання станків, робочих місць і приміщення; спочатку зупиняти витяжний вентилятор, а потім - масляний фільтр.
 3. Про факти порушення технологічного процесу контролю, несправності обладнання, оснащення та індивідуальних засобів захисту необхідно повідомити керівника робіт.
 4. Обличчя і руки вимити теплою водою з милом або прийняти душ.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях


 1. У випадку загоряння стружки на станку виключити електроживлення, видалити стружку з під різця (якщо це можливо) і засипати вогнища сухим флюсом або піском.
 2. Для гасіння виробів з магнієвих сплавів, стружки, опилок та пилу слід застосовувати сухі молоті флюси (вологість не більше 3%).
 3. Флюси слід зберігати на робочих місцях в герметичній тарі з кришкою та резиновими прокладками.
 4. Патрони або ящики, в яких знаходяться засоби гасіння, розміщувати близько від робочих місць, біля місць накопичення виробів і на ділянках збору стружки.
 5. При виникненні несправностей (обриву заземлення, порушення ізоляції проводу чи живлення кабелю, появі запаху, диму і т.п.) негайно знеструмити обладнання і сповістити керівника робіт.
 6. При ураженні працівника електричним струмом ужити заходів по звільненню потерпілого від дії струму; викликати швидку допомогу; надати потерпілому долікарняну допомогу.
 7. При виникненні пожежі слід знеструмити апаратуру, сповістити персонал про виникнення пожежі, повідомити пожежну частину та адміністрацію і вжити заходи для гасіння і локалізації пожежі відповідно до інструкції з пожежної безпеки.

Примірна інструкція розроблена на основі нормативно-технічних документів


 1. ДНАОП 0.00-4.15-98
 2. Сборник типовых отраслевым норм бесплатной выдачи рабочим и служа­щим специальной одежды, специальной обуви и других средств индивиду­альной защиты. - НИАТ, 1989 г.