MIHICTEPCTBO ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНІ


ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ 3 ОХОРОНИ ПРАЦІ

для складальника-клепальника літальних апаратів


м. КИЇВ


УЗГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

Національний НДІ охорони праці Наказ Міністерства промислової

Лист від 05.05.04 політики України

№248 від 14.05.04 № 230

ПІ 1.4.72-297-2004


ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ 3 ОХОРОНИ ПРАЦІ

для складальника-клепальника літальних апаратів


м. КИЇВ


ВСТУП

 1. Ця Примірна інструкція з охорони праці для складальника-клепальника літальних апаратів (далі - Інструкція) розроблена відповідно до вимог ДНД ОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці" та з урахування досвіду передових підприємств галузі, діючих вимог галузевих правил і норм по техніці безпеки, санітарних норм і правил проектування промислових підприємств, вимог до допоміжних матеріалів, виробничого устаткування і організації робочих місць, засобів індивідуального захисту працюючих з ручним пневматичним інструментом, з врахуванням інструкцій з охорони праці передових підприємств галузі.
 2. Інструкція з охорони праці для складальника-клепальника на підприємствах розробляється на основі цієї примірної інструкції, з урахуванням чинних державних, міжгалузевих і галузевих нормативних актів та технологічної документації, що діє на підприємстві.

1. Загальні положення

 1. Ця Примірна інструкція поширюється на осіб, що працюють за професією складальника-клепальника на підприємствах по виробництву авіаційної і оборонної техніки і які зайняті виконанням герметичних її негерметичних клепаних з'єднань за допомогою непідігріваємих заклепок з деформуємих алюмінієвих і титанових сплавів, які формуються тиском на стаціонарних свердлильно-клепальних гідравлічних та клепальних пневматичних пресах, переносних клепальних пневмоелектричних пристроях, а також за допомогою ручних пневматичних молотків, ручних гідравлічних пресів у виробничих умовах з використанням переналагоджувальних пристосувань і стапелів, тощо.
 2. До роботи складальником-клепальником допускаються особи у віці не молодше 18 років, що пройшли медичний огляд та не мають медичних протипоказань, які у навчальному закладі отримали професію складальника-клепальника.
 3. До самостійної роботи допускаються складальники-клепальники після отримання вступного та первинного інструктажів, стажування безпосередньо на робочому місці протягом 2-15 змін (залежно від стажу, досвіду і характеру робіт) під керівництвом досвідченого кваліфікованого складальника-клепальника.

1.4 Технологічний процес виконання герметичного клепального з'єднання
включає:

 • комплектацію вхідних деталей і технологічних матеріалів;
 • отримання герметизуючих сполук (клеїв, герметиків, розчинників, антиадгезійних сполук);
 • очищення поверхні деталей, що збираються, знежирення та нанесення герметизуючої сполуки;
 • попередню збірку;
 • обробку технологічних отворів;
 • видавлювання надлишків герметизуючої сполуки та її полімеризацію;
 • обробку отворів під заклепки;
 • виконання заклепувального з'єднання;
 • зовнішню герметизацію шва;
 • контроль герметичності клепального з'єднання.

1.5 Технологічний процес виконання негерметичного клепального
з'єднання ручними пристроями включає:

 • комплектацію вхідних деталей;
 • отримання потребуємого типу пристрою: свердлильної ручної пневматичної машини, заклепок;
 • очищення поверхні деталей, та їх попередню збірку;
 • обробку отворів під заклепку;
 • розбирання і зняття задирок в отворах;
 • зборку деталей;
 • виконання заклепувального з'єднання.

1.6 Технологічний процес виконання негерметичного клепального
з'єднання на стаціонарних свердлильно-клепальних автоматах включає:

 • комплектацію вхідних деталей та їх попереднє з'єднання;
 • установку складальної одиниці у вирівнювальному пристрої;
 • виконання заклепувального з'єднання в автоматизованому режимі: свердління отвору, зенкування гнізда під потайну голівку, постановку і розклепування голівок заклепки.

1.7 Технологічний процес виконання клепальних з'єднань на стаціонарних
пневматичних клепальних пресах включає:

 • комплектацію вхідних деталей та їх попереднє з'єднання;
 • установку складальної одиниці на столі преса;
 • групову клепку з'єднання.

1.8 Під час виконання робіт на складальників-клепальників можуть діяти небезпечні фактори.
Фізичні небезпечні і шкідливі фактори:

 • машини і механізми, що рухаються;
 • вироби, заготовки, матеріали, що пересуваються;
 • підвищена запиленість і загазованість повітря робочої зони;
 • підвищена або знижена температура поверхонь обладнання матеріалів;
 • підвищена або знижена температура повітря робочої зони;
 • підвищений рівень шуму на робочому місці;
 • підвищена або знижена вологість повітря;
 • відсутність або недостатність природного світла; недостатня освітленість робочої зони;
 • підвищена яскравість світла;
 • гострі краї деталей, що з'єднуються;
 • значна (більше 1,3 м) висота робочого місця відносно поверхні підлоги;
 • можливість виникнення пожежі при виконанні герметичної клепки зборочних одиниць, при яких між деталями, які з'єднуються заклепками, наносяться герметизуючі сполуки типу епоксидних клеїв і герметиків, а при встановленні технологічного кріплення -антиадгезійні мастила;
 • можливість ураження робочою рідиною, що має тиск 25 МПа (250 кгс/см2 ), стиснутим повітрям до 0,6 МПа (6 кгс/см2 ), а також уламками руйнуємих деталей і заклепок.

Психофізіологічні небезпечні і шкідливі виробничі фактори:

 • нервово-психічні перевантаження - монотонність праці, емоційні перевантаження;
 • фізичні перевантаження - статичні, динамічні.
 1. Складальник-клепальник на робочому місці в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння несе відповідальність відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства.
 2. Складальник-клепальник при виконанні робіт, повинен бути в спецодязі, виготовленому і виданому відповідно державних стандартів та галузевих норм, в т.ч.: напівкомбінезон бавовняний; рукавички вітрозахисні;

заглушки вушні, згідно "Типовым отраслевым нормам бесплатной выдачи рабочим и служащим специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты".

Колективним договором по підприємству може бути передбачена видача спецодягу і інших засобів індивідуального захисту понад встановлених норм.

 1. Складальники-клепальники можуть виконувати роботу тільки у виробничих приміщеннях, які прийняті до експлуатації у відповідності з діючим в Україні законодавством, а під час виконання робіт, концентрація пилу, шкідливих парів, газів і інших аерозолів в повітрі робочої зони, де провадиться клепка із застосуванням клеїв, герметиків і розчинників, і обладнаною місцевою відсосом і приточно-витяжною вентиляцією, повинна відповідати діючому законодавству (стандартам і санітарним нормам). Вміст шкідливих речовин в повітрі робочої зони не повинен перевищувати гранично допустимих концентрацій, вказаних в нормативно-технічній документації і оцінюємих в міліграмах на кубічний метр або на літр.
 2. Курити тільки в спеціально відведених місцях, встановлених у правилах внутрішнього трудового розпорядку підприємства.
 3. Не працювати з несправним обладнанням.
 4. Під час роботи складальник-клепальник повинен дотримуватись санітарних норм і правил особистої гігієни:
 • переодягатися і залишати особисті речі та одяг в побутових приміщеннях;
 • питну воду вживати у спеціально обладнаних місцях;
 • прийом їжі проводити в спеціально обладнаному приміщенні, обов'язково помивши перед цим руки з милом.

1.15 Складальник-клепальник, що порушує вимоги цієї Інструкції, несе
дисциплінарну, адміністративну, матеріальну або кримінальну
відповідальність згідно з чинним законодавством.


2. Вимоги безпеки перед початком роботи

 1. Одержати і, при необхідності, уточнити своє завдання під час видання робіт.
 2. Вивчити необхідну для виконання роботи технічну та технологічну документацію.
 3. Перевірити справність спецодягу, одягнути його і застебнути, щоб не було звисаючих кінців, волосся сховати під головний убір.
 4. Перевірити справність інструменту, розкласти його в порядку послідовності технологічного процесу.
 5. Розкласти деталі, одержані для виконання клепальних робіт на верстаті або на стелажах в стороні від інструменту; великогабаритні деталі, вузли, агрегати встановити на спеціальних підставках в стійкому положенні так, щоб вони не захаращували проходи.
 6. Візуальним оглядом впевнитись в справності опалубок, стрем'янок, помостів, площадок; перевірити наявність на них інформації про випробування, настили і помости повинні бути без щілин, а при їх висоті більше 1,3 м, вони повинні бути обладнані перилами та бортовою дошкою.
 7. При одночасній роботі клепальників на різній висоті, один під другим, необхідно для запобігання падіння інструменту підв'язувати його на мотузці або пружинному балансирі, не даючи йому розкачуватися.
 8. При підготовці до роботи переконатися, що освітлення і електроустаткування відповідає наступним вимогам:
 • переносні освітлювальні лампи в цеху повинні живитись напругою не вище 36 В; при роботі з переносними лампами в замкнутих металічних агрегатах або вологих приміщеннях - напруга не повинна перевищувати 12 В;
 • переносна лампа повинна мати захисну сітку, гачок для підвіски її, шланговий провід достатньої довжини.
 1. Перед роботою на пресі необхідно переконатися в справності пресу, соосності до надійності закріплених обжимок, для чого натисканням педалі зробити 1-2 холостих ходи.
 2. При виконанні заклепочних з'єднань з застосуванням герметизуючих клеїв і герметиків необхідно:

- за 10-15 хв. до початку роботи включити приточно-витяжну вентиляцію;

надіти гумові рукавички, респіратор типу РМП-62 або протигаз типу ПШ-2; заземлити металічні частини з'єднуємої складальної одиниці за допомогою переносного заземлення;

перед входом на робоче місце два рази доторкнутися до перил або інші поверхні огороджень або стрем'янок з метою зняття з себе заряду статичної електрики;

 • у випадку присутності недоліків в роботі приточно-витяжної вентиляції та інші несправності доповісти керівнику робіт;
 • користуватися тільки переносними електричними лампами, перевіреними електриками цеху перед початком кожної зміни.

2.11 Перевірити справність засобів пожежегасіння.


3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

 1. Виконувати тільки ту роботу, яка доручена керівником робіт.
 2. Не проводити обслуговування машин і механізмів на ходу, не зупиняти рукою частини машин чи механізмів, що рухаються по інерції, не включати в роботу машини чи механізми зі знятими захисними кожухами і огородженнями, або якщо вони ненадійно закріплені.
 3. При закріпленні обжимок, настроюванні преса на довжину заклепок і при встановленні заклепок, необхідно забирати ногу з педалі і огороджень. Перед натискуванням обов'язково убрати руки з зони обжимок.
 4. При клепці деталей великих агрегатів обов'язково встановити їх на рольганги або спеціальні пристрої, які виключають можливість падіння або зісковзування деталі.
 5. При роботі в стапелях забороняється використовувати перила при устрою підмостків і ставати на них ногами.
 6. Перед тим, як стати на відкидну площадку стапеля, необхідно перевірити надійність її закріплення на кронштейнах або на рубильниках.
 7. При підключенні шланга в сіть не можна залишати кінці шланга вільними; необхідно попередньо підключити пневмоінструмент.
 8. При роботі повинні бути застосовані пневматичні молотки і підтримки з віброгасінням, покриті в місцях дотику рук теплоізоляційними прокладками.
 9. При роботі з ручним клепальним пневматичним інструментом необхідно дотримуватися наступних правил:
 • не підтримувати в процесі роботи обжимку пневмоінструменту рукою;
 • при роботі ручним пневматичним клепальним інструментом в замкнених агрегатах потрібно користатися гумовими, повстяними або стьобаними матами для запобігання тривалого контакту з вібруючими виробами, мати необхідно періодично очищати від пилу і стружки;
 • забороняється одному складальнику-клепальнику одночасно користуватися пневмоінструментом і підтримкою;
 • виконувати демонтажні роботи за допомогою зубила ручним або пневмомолотком тільки з дозволу керівника робіт, передбачаючи застосування захисних відгороджуючих щитів; видалення сторонніх людей і застосування спеціальних захисних окулярів.
 1. При виконанні робіт на висоті обов'язково користуватись запобіжним поясом, передчасно переконавшись в справності установки страховочних тросів.
 2. При виконанні робіт на виробі не можна ставати на його рухомі органи управління, що може визвати відхилення агрегатів і привести до травм.
 3. Роботу на приставних драбинах слід виконувати удвох (один страхує, другий виконує роботу).
 4. При виконанні робіт в нішах з рухомими механізмами необхідно дотримуватись наступних вимог:
 • не проводити ніяких робіт при проведенні відпрацьовувань механізмів;
 • в нішах встановлювати освітлення, або підключати переносну електричну лампу, напругою не вищою 36 В.
 1. Два рази на день по графіку приймати водні процедури для рук в спеціально відведеному приміщенні (гідропроцедурній) по 8-10 хв. при температурі води 36-38 °С.
 2. Під час прийняття водних процедур провадити масаж рук; масаж починати з пальців шляхом погладжування і розтирання всіх пальців і кисті по направленню до центру і зворотно; після цього переходити на кисть передпліччя і плече; масажувати чотирма частково зігнутими пальцями, роблячи кругові рухи по спіралеподібної лінії; масаж кожної руки повинен проводитися 4-5 хвилин; після приймання гідропроцедури руки необхідно витерти насухо.
 3. Слідкувати за станом свого пневмомолотка, при порушенні ізоляційного покриття на молотку або інших виявлених несправностях здати молоток в інструментальну комору на ремонт і доповісти керівнику робіт.
 4. При проведенні клепальних робіт використовувати засоби індивідуального захисту вух - антифони, беруші.
 5. При виконанні заклепочних з'єднань із застосуванням герметизуючих клеїв і герметиків необхідно: