1. Машиністу не дозволяється самочинно передавати управління машиною іншій особі.
 2. Користуватися контрструмом, за винятком запобігання випадкам, небезпечним для життя людей, або аваріям, не дозволяється.
 3. Проходи між вуглезавантажувальною машиною та устаткуванням за всією довжиною коксової батареї та під вугільними баштами повинні бути вільними.
 4. Стінки кабін контакторних панелей дверезнімної машини з боку коксонапрямної та гасильного вагона й стінки кабін контакторних панелей вуглезавантажувальної машини з боку стояків повинні бути теплоізольовані.
 5. Тролеї коксовиштовхувача та гасильного вагона, які змонтовані на стінах тунелів коксових батарей, за всією довжиною повинні бути захищені зверху дошками. У місцях проходу працівників під тролеями та біля торців тролей повинні бути встановлені заземлені запобіжні сітки, влаштована світлова сигналізація та вивішені попереджувальні плакати.
 6. Конструкція струмознімальників силових і блокувальних тролей повинна виключати їх падіння.
 7. Ущільнювати двері коксових камер необхідно зі спеціальних металевих драбин, обладнаних пристосуваннями для захвату за ригель, а також з майданчиків на коксовиштовхувачі та дверезнімній машині, спеціальних підіймальних майданчиків, розташованих на машинах, або підіймальних майданчиків, що пересуваються самі та які мають запобіжні пристрої.
 8. Верх коксових печей повинен бути теплоізольований і мати рівну поверхню без вибоїв.
 9. Майданчики вздовж газозбірників і газопроводів повинні мати поручневу огорожу заввишки не менше ніж 1,2 м з відбортовкою знизу не менше ніж 0,14 м.
 10. Стояки на коксових печах повинні мати термоізоляційні щити-екрани, що пофарбовані в білий колір.
 11. Тунелі коксових печей необхідно обладнувати металевими віконними рамами або фрамугами, що легко відчиняються. Між тролеями та віконними отворами повинні бути встановлені запобіжні сітки.

Під час організованої подачі повітря у підбатарейні приміщення зі спеціально споруджених вентиляційних приміщень тунелі коксових печей можуть мати суцільне огородження із склоблоків.

 1. Дзеркала регенераторів і газоповітряні клапани повинні бути теплоізольовані.
 2. Поверхні, що ущільнюють двері та рами, планерні лючки, кришки завантажувальних люків і стояків, повинні забезпечувати герметичність.
 3. Ремонт і ручне очищення колій коксовиштовхувача та гасильного вагона повинні здійснюватися лише під час припинення видачі коксу з обов’язковим зняттям напруги з тролей коксовиштовхувача й електровоза та під наглядом працівників, які відповідають за проведення цих робіт.
 4. Під час роботи двох електровозів на одну рампу порядок їх пересування повинен визначатися інструкцією, затвердженою роботодавцем.
 5. Для безпечної подачі залізничних вагонів на коксосортування повинні бути встановлені світлофори.
 6. Керування пересуванням тельфера на шламових відстійниках повинне бути дистанційним. Кабіна керування повинна бути розташована в безпечному місці.
 7. У кантувальних приміщеннях або в диспетчерських коксових цехах повинні бути запас заряджених переносних вибухобезпечних акумуляторних світильників та ізолювальних кисневих апаратів.
 8. Дросельні шибери з автоматичним приводом для регулювання розрідження у таких коксових батарей повинні мати обмежувачі, що виключають можливість повного зачинення шибера. Обмежувачі повинні бути відрегульовані так, щоб розрідження у клапанах повітряних регенераторів на висхідному потоці печей з нижнім підводом газу було не менше ніж 30 Па (3 кгс/м ), а у вічках повітряних регенераторів печей з боковим підводом не менше ніж 20 Па (2кгс/м ) (припинення обігріву, обрив тяги до сервоприводу).
 9. У всіх випадках призупинення тяги димової труби необхідно негайно зупинити обігрів печей, вивести обслуговувальний персонал з приміщень батареї і вжити термінових заходів щодо посилення вентиляції обслуговувальних тунелів та інших суміжних з ними приміщень. У таких випадках не дозволяється входити в обслуговувальні тунелі без газозахисної апаратури. Присутність газорятувальників обов’язкова.

Кантувальний механізм повинен бути обладнаний пристроєм для автоматичного припинення подачі газу в опалювальну систему печей у разі раптового зменшення розрідження у верхній зоні повітряних регенераторів на висхідному потоці печей з боковим підводом газу до 20 Па (2кгс/м2) і в подових каналах печей з нижнім підводом до 30 Па (3 кгс/м ).

 1. Входити на обслуговувальні майданчики коксової сторони (шляху пересування дверезнімних машин) працівникам, обов’язки яких не пов’язані з видачею коксу, без дозволу посадової особи не дозволяється.

Виконання ремонтних і інших робіт на робочому майданчику коксової сторони в габариті пересування дверезнімної машини без дозволу посадової особи, попередження машиніста та виконання заходів, що забезпечують безпеку, та тих, що зазначені у наряді - допуску, не дозволяється.

 1. Очищення зрошувальної системи башти гашення повинно здійснюватися за нарядом-допуском лише в денний час зі спеціально обладнаного візка або майданчика з обов’язковим відключенням насосів і зняттям напруги з тролейної мережі, що живить електровози.
 2. Скіпові підіймачі повинні бути обладнані спеціальними пристроями для підвішування ковша під час очищення ями.

Двері, що ведуть у скіпову яму, повинні бути зблоковані з механізмом підіймача.

Усі роботи в скіповій ямі повинні проводитися з дотриманням вимог биркової системи.

 1. Вугільні башти повинні бути обладнані затворами з механізованим керуванням і пневматичним пристроєм для обвалення шихти, що зависла.
 2. Усі механізми з ручним приводом повинні мати пристрої, що унеможливлюють увімкнення електродвигуна під час роботи ручним приводом.
 3. Коксові машини повинні бути обладнані такою сигналізацією:

звуковою, що вмикається машиністом;

автоматичною звуковою під час руху машин (гонг механічний);

автоматичною світловою у напрямку руху машин (фари з червоним світлом).

 1. Для виробництв, що будуються, та тих, що реконструюються, у кабінах контакторних панелей коксових машин проходи обслуговування повинні відповідати таким вимогам:

ширина проходу (у світлі) повинна бути не менше ніж 0,8 м, висота (у світлі) не менше ніж 1,9 м; у проходах не повинно бути речей, що можуть заважати руху працівників;

відстань від неогороджених оголених струмоведучих частин, що найбільше виступають (наприклад, кінців вимкнених ножів рубильників) і що розташовані на доступній висоті (менше ніж 2,2 м) з одного боку проходу до протилежної стінки або устаткування з огородженими струмоведучими частинами, повинна бути не менше ніж 1 м при довжині щита близько 7 м і 1,2 м, якщо довжина щита більше 7 м при напрузі нижче 500 В;

відстань між неогородженими оголеними струмоведучими частинами, що розташовані на доступній висоті (менше ніж 2,2 м) з обох боків проходу, повинна бути не менше ніж 1,5 м при напрузі нижче 500 В;

оголені струмоведучі частини, що розташовані на відстанях менших, ніж зазначені у двох попередніх підпунктах, повинні бути огороджені.

 1. Вхідні двері кабін контакторних панелей коксових машин повинні бути постійно замкненими на запірний пристрій, який не можна відкривати без спеціального ключа, та бути обладнані сигналізацією про їх відчинення, що виведена в кабіну машиніста.

Обслуговування кабін контакторних панелей повинно здійснюватися відповідно до вимог НПАОП 40.1-1.21-98 та інших чинних нормативно- правових актів.

 1. Кабіни машиністів коксових машин повинні бути добре ущільнені, теплоізольовані, обладнані опалювальними електричними приладами для обігріву в зимовий час. З робочого місця машиніста повинен бути добрий огляд шляху пересування машини та її механізмів. Під час проектування в кабінах коксових машин повинні бути передбачені кондиціонери для створення необхідного мікроклімату, параметри якого повинні відповідати вимогам ДСН 3.3.6.042-99.
 2. Підлога в кабінах машиністів коксових машин і контакторних панелей повинна мати діелектричне покриття.
 3. Конвеєри для транспортування коксу з рампи та установки сухого гашення коксу повинні бути обладнанні пристосуваннями автоматичного догашення коксу на стрічці. Конвеєрні стрічки повинні бути виготовлені з термостійких матеріалів, що розраховані на транспортування коксу з температурою близько + 2500С.
 4. Для об’єктів розсіювання коксу, що будуються, повинне передбачатися вологе прибирання.
 5. Коксові батареї повинні бути обладнані пристроями для бездимного завантажування коксових камер.
 6. На верхній позначці коксових батарей для відпочинку персоналу повинні бути обладнані кабіни з припливною вентиляцією та обігрівом.
 7. Очищення завантажувальних люків від графіту повинне здійснюватися спеціальним інструментом перед видачею коксу з печі при зачинених дверях і відчинених стояках.
 8. Тунелі коксових печей і підбатарейні приміщення повинні бути обладнані звуковою сигналізацією. Сигнали повинні подаватися перед початком і під час усього терміну кантування обігріву печей.
 9. Процеси гасіння та відстоювання коксу повинні бути автоматизовані. Вода, що застосовується для гасіння коксу, повинна відповідати вимогам Правил технічної експлуатації коксохімічних підприємств, затверджених наказом Міністерства промислової політики України від 05.07.2002 № 305.
 10. Відкриття затворів рампи повинне бути механізоване. Механізація повинна забезпечувати послідовність завантаження з урахуванням потрібної витримки коксу на рампі.
 11. Об’єкти прийняття, розсіювання та навантаження коксу повинні бути зблоковані та мати звукову й світлову сигналізацію пуску. Управління роботою механізмів повинне здійснюватися дистанційно.

ХШ. ПЕКОКОКСОВІ ЦЕХИ

 1. Вимоги пунктів 3; 6-9; 11-20; 22 і 23; 25-39; 41-51; 53-59; 62-73 розділу ХІІ цих Правил поширюються і на пекококсові цехи.

Устаткування відділень пекопідготовки та конденсації повинне відповідати вимогам цих Правил і аналогічному устаткуванню цехів уловлювання та смолоперероблювальних.

 1. Фланцеві з’єднання трубопроводів, що транспортують рідкий пек, повинні бути обладнані захисними кожухами.
 2. Стан обмазки дверей пекококсових печей необхідно постійно контролювати. Нещільності, що з’являються в обмазці, повинні негайно замазуватися розчином.
 3. Пекококсові печі повинні бути обладнані паровою або гідравлічною інжекцією, що включається в разі викиду пекового газу в атмосферу.
 4. Усі ємності та апарати з рідким пеком повинні бути обладнані пристосуваннями, що виключають виділення газу в атмосферу.
 5. Під час експлуатації пекококсових печей не дозволяється:

відчиняти стояки раніше ніж за 20 хв. до видачі коксу;

знімати патрубки або відчиняти повітряний люк у період інтенсивного газовиділення.

 1. Під час видачі пеку з куба необхідно стежити за тим, щоб тиск у кубі не перевищував рівня, що передбачений інструкцією на види робіт.
 2. Вихлопні гази з реактора окислювання пеку повинні піддаватися каталітичному очищенню з метою знищення шкідливих інгредієнтів.
 3. Щоб уникнути хімічних опіків пековим газом і пековим пилом, працівники, які обслуговують пекококсові печі та дільницю навантаження пеку, а також виконують роботи з очищення ємностей від пеку, пекової смоли та дистиляту, повинні змащувати обличчя та відкриті частини тіла захисною пастою.
 4. Пари з повітряних хідників пекоприймачів повинні вловлюватися.
 5. Розігрів пекопроводу повинен здійснюватися з його краю.
 6. Пекококсові цехи повинні бути обладнані світлозвуковою сигналізацією, що попереджає персонал, який працює на верху печей, про небезпечне підвищення тиску газу в газозбірниках, а також автоматичним відчиненням печей. Свічки повинні мати пристрої для запалювання відхідних газів.
 7. У разі припинення відсмоктування газів з камер пекококсових печей завантаження печей пеком повинно негайно припинятися.
 8. Під час завантаження пекококсових печей не дозволяється:

відкривати стояки;

допускати перевищення заданого рівня пеку в камері.

 1. Не дозволяється здійснювати завантаження печей у разі просочування пеку крізь обмазку дверей і мурування в опалювальну систему, а також у разі порушення герметичності пекопроводів і завантажувальних пристроїв, що створюють небезпеку викиду пеку та опіків обслуговувального персоналу.
 2. Завантаження печей повинно здійснюватися під контролем рівня пеку в камері коксування.
 3. Для запобігання забиванню газопроводу пекоксового газу хімічними відкладеннями необхідно систематично виконувати вимірювання гідравлічного опору його ділянок і своєчасно промивати газопровід від відкладень спеціальними розчинниками (гарячим маслом, важкими піридиновими основами) згідно з інструкцією, затвердженою роботодавцем.
 4. УСТАНОВКИ СУХОГО ГАШЕННЯ КОКСУ (далі - УСГК) І УСТАНОВКИ СУХОГО ГАШЕННЯ ТА ПРОЖАРЮВАННЯ ПЕКОВОГО КОКСУ (далі - УСГПК)
 5. Експлуатація газових трактів УСГК повинна відповідати вимогам НПАОП 40.1-1.02-01 та НПАОП 27.1-1.10-07 та інших чинних нормативно- правових актів.
 6. Експлуатація парокотельних УСГК повинна проводитися відповідно до вимог НПАОП 40.1-1.02-01 та інших чинних нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки.
 7. Обов’язки персоналу з обслуговування камер сухого гасіння коксу та парокотельної частини УСГК повинні бути чітко розмежовані. Передоручення цих обов’язків не дозволяється.
 8. Місця постійного обслуговування УСГК повинні бути обладнані засобами оперативного двобічного зв’язку.
 9. Керування роботою підіймачів, а також завантажувальних, розвантажувальних і пиловловлюваних пристроїв УСГК повинно бути автоматизоване. При цьому необхідно також передбачати ручне керування.
 10. Якщо неможливо з будь-яких причин зробити вивантаження коксу в камери сухого гасіння, повинні бути вжиті заходи для гасіння його водою у кузові на місці.
 11. У разі зупинки або виходу з ладу вентиляції приміщення розвантажувальних пристроїв продуктивність УСГК повинна бути знижена близько до мінімальної. При цьому обслуговувальному персоналу не дозволяється перебувати у приміщенні розвантажувальних пристроїв і галереях конвеєрів.