MIHICTEPCTBO ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ


ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ

з охорони праці


для ізолювальника на гідроізоляції


Київ


УЗГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО


Корпорація «Укравтодор» Наказ Міністерства транспорту України

«14» жовтня 1998 р. «15» грудня 1998 р.

№517


ПІ 5.1.14-49-1999


ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ

з охорони праці

для ізолювальника на гідроізоляції


Київ


Зміст


 1. Загальні положення 1
 2. Вимоги безпеки перед початком роботи 2
 3. Вимоги безпеки під час виконання роботи 4
 4. Вимоги безпеки після закінчення роботи 6
 5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях 6

Додаток. Нормативні документи, використані при розробленні примірної інструкції 7


 1. Загальні положення

 1. Дана Примірна інструкція розроблена з використанням нормативних актів наведених в Додатку і поширюється на всі підприємства та організації корпорації «Укравтодор», незалежно від форм власності.
 2. Дана Примірна інструкція стосується працівників зайнятих на улаштуванні гідроізоляції при будівництві, ремонті та утриманні автомобільних доріг.

1.3. При улаштуванні гідроізоляції на працівника діють такі небезпечні фактори:

підвищені рівні концентрації шкідливих газів в повітрі робочої зони; підвищені температури вихідних матеріалів; вибухонебезпечні суміші парів.

1.4. До виконання робіт по улаштуванню гідроізоляції допускаються особи не молодші 18 років, які визнані придатними до даної роботи медичною комісією, пройшли попереднє спеціальне навчання, перевірку знань з питань охорони праці та мають відповідне посвідчення.

В подальшому перевірка знань з безпечних методів і прийомів праці при виконанні цих робіт проводиться щорічно.

 1. Поступаючи на роботу проводиться вступний інструктаж з питань охорони праці. Запис про його проведення робиться у Журналі реєстрації вступного інструктажу за підписами того, кого інструктувати, та інструктуючого, а також у документі про прийняття працівника на роботу.
 2. До початку роботи новоприйнятим працівникам безпосередньо на робочому місці проводиться керівником робіт (майстром, виконробом) первинний інструктаж з питань охорони праці, після чого працівники на протязі двох і більше змін (в залежності від стажу, досвіду і характеру роботи) проходять стажування під керівництвом досвідчених, кваліфікованих працівників, призначених наказом (розпорядженням) по підприємству (дільниці тощо).
 3. Записи про проведення первинного, повторного і позапланового інструктажів працівникам, стажування та допуск їх до роботи фіксуються у Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці.

1.8. Працівникам, які мають перерву в роботі за професією більше одного року, проводиться спеціальне навчання та перевірка знань з питань охорони праці до початку самостійної роботи.

1.9. Допуск до самостійної роботи осіб, які не пройшли медичний огляд, попереднє спеціальне навчання та перевірку знань з питань охорони праці, вступний і первинний інструктажі та стажування безпосередньо на робочому місці, не дозволяється.

1.10. При прийнятті на роботу працівник має бути проінформований під розписку про умови праці на підприємстві, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу на здоров'я та його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору (скорочення робочого часу, додаткова оплачувана відпустка, пільги при виході на пенсію, оплата праці у підвищеному розмірі, безплатне лікувально-профілактичне харчування тощо).

1.11. Кожний працівник повинен:

а) проходити у встановлені строки медичні огляди. Особи віком до 21 року проходять медичний огляд щорічно;

б) негайно повідомляти безпосереднього керівника робіт або іншу посадову особу підприємства (дільниці тощо) у разі скоєння нещасного випадку, отруєння, аварії та пожежі або їх загрози, приймати особисту участь в їх ліквідації, надавати потерпілим першу долікарську та іншу допомогу;

в) знати та виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства, вимоги інструкції з безпеки праці при виконанні робіт по улаштуванню гідроізоляції.

1.12. Працівники, які зайняті приготуванням та нанесенням бітумних мастик, повинні користуватися засобами індивідуального захисту у відповідності з типовими галузевими нормами (комбінезони бавовняні або костюми брезентові, черевики шкіряні, рукавиці брезентові, а також захисні окуляри і респіратори).

Під час роботи працівнику слід остерігатись попадання гарячого бітуму на шкіряний покрив.

Мастику, що попала на шкіру, слід видаляти чистою ганчіркою, змоченою уайт-спиритом, бензином або керосином, а потім змити теплою водою з милом.

1.13. При улаштуванні гідроізоляції з бризолу, синтетичних та інших матеріалів, крім бітуму і кам'яновугільного пеку, безпека робіт, протипожежні заходи та заходи особистої гігієни повинні визначатися спеціальною інструкцією.


2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Перед початком робіт працівник повинен перевірити наявність і справність необхідного інструменту і пристосувань (черпак, дозіровочний ківш, інвентарний бачок), ознайомитись з місцем роботи, перевірити справність настилів, перил і огороджень. Усі несправності повинні бути усунені.

Не дозволяється проводити гідроізоляційні роботи на неогороджених робочих місцях, розташованих на висоті більше 1 м над землею або перекриттям, в неосвітлених або затемнених місцях та у не провітрюваних приміщеннях.

При відсутності риштувань працівник на висоті повинен користуватися запобіжним поясом.

2.2. Працівник перед початком роботи повинен одягти спецодяг, спецвзуття, застібнути їх, рукава обв'язати резинкою, щоб уникнути попадання гарячого бітуму на шкіру, одягти штани поверх черевиків, а рукавиці поверх рукавів куртки.

 1. Приготування бітумної мастики слід проводити у відповідності з технологією виконання робіт на відведеній для цього площадці, віддаленій від вогненебезпечних будов і складів не менше ніж на 50 м з урахуванням переважаючого напрямку вітру і 15 м від бровок траншей і котлованів.
 2. Працівник перед початком роботи повинен пересвідчитись, що котли для варки та розігрівання ізоляційних матеріалів у справному стані, мають негорючі кришки, які щільно закриваються, і кран для розливання гарячого бітуму.

Бітумоварочний котел, що встановлюється на відкритому повітрі, повинен мати над собою навіс із вогнестійкого матеріалу висотою не менше 2 м від кришки котла.

2.5. В місцях приготування гарячих мастик і на роботах по гідроізоляції, а також в місцях зберігання бітумів та інших ізоляційних матеріалів не дозволяється палити і користуватися відкритим вогнем.

2.6. На відкритому повітрі ізоляційні роботи допускається проводити при температурі повітря не нижчій +5 °С. Не дозволяється працювати під час дощу, снігопаду, туману та при інших несприятливих умовах. При вітрі гідроізоляційні роботи слід проводити, знаходячись з навітряного боку.

 1. При роботах з кам'яновугільним пеком, що викликає запальні пронеси, необхідно ретельно захищати шкіру і очі; після закінчення роботи слід умиватися теплою водою, а на ніч руки змастити гліцерином або борним вазеліном.
 2. Працівники, зайняті на подрібненні і перевезенні пеку, повинні щільно застібати свій одяг, перед роботою змащувати руки спеціальною маззю із суміші гліцерину, тальку, окису цинку та соди в рівних кількостях з добавкою 3 % салолу.

2.9. При опіках шкіри пеком, її слід негайно промити керосином, на опечені місця прикласти примочку з водним розчином марганцевокислого калію й змазати уражені місця вазеліном.

2.10. Допуск сторонніх осіб, а також працівників у нетверезому стані та під дією наркотиків в місця де провадиться приготування й нанесення мастик, не дозволяється.


3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Працівник повинен дотримуватись таких заходів безпеки:

а) стежити за справністю котла. У разі виявлення його течі роботу негайно припинити;

б) заповнювати котел слід тільки сухим матеріалом механізованим способом або ручним способом по нахилених решітках і жолобах. Під час заповнювання котлів бітумом, а також при перемішуванні і переливі бітумної маси працівники повинні знаходитися з боку, протилежному топці котла;

в) рівень бітумної мастики повинен бути вище рівня тієї частини котла, що обігрівається. Обігрівання верхнього котла (при двокотельній установці) можна починати після завантаження його бітумом на 1/3 об'єму;

г) перед заповненням бітум твердих марок слід розбивати на куски
розміром не більше 50-70 мм;

д) заповнювати котел слід не більше ніж до % його об'єму;

є) при кожному наступному заповненні котла матеріал слід подавати в розплавлену масу поступовим опусканням по стінках котла, використовуючи нахилені решітки і жолоби;

ж) контролювати нагрівання термометром зі шкалою не менше 250 °С (при цьому температура розплавленої маси не повинна перевищувати 190-200 °С і тривалість варки -1,2-2 рік);

з) не допускати випліскування і спінювання бітуму, користуючись для цього спеціальними піногасниками;

і) для перемішування користуватися механічною або ручною дерев'яною мішалкою, що має форму весла і довжину 1,6 м; для наливання бітуму спід застосовувати дозувальні ковші; к) бітум біля місця варки слід зберігати під навісом.

3.2. Не дозволяється заповнювати котел бітумом з вологою поверхнею, добавляти під час варки бітумні куски шляхом накидання.

3.3. Не дозволяється складувати холодний бітум ближче 5 м від біту-моварочного котла.

3.4. Не дозволяється користуватися відкритим вогнем в радіусі 50 м від місця змішування бітуму з органічними розчинниками (бензином, скипидаром і ін.).

 1. Під час топлення котлів дровами їх кінці не повинні виступати із топки. По закінченні варки дрова, що не згоріли, слід вийняти із топки і залити водою до повного припинення їх тління.
 2. Під час топлення котлів на твердому паливі не дозволяється для розпалювання застосовувати бензин, керосин та інші легкозаймисті речовини.

3.7. Не дозволяється розпалювати котел, що працює на рідкому паливі, без попередньої продувки топки і газоходів.

 1. Поблизу бітумного котла повинен знаходитися комплект протипожежного обладнання: два вогнегасники, дві лопати і не менше 1 м сухого піску.
 2. Етилований бензин або бензол використовувати як розчинник бітуму не дозволяється.
 3. Не рідше як один раз в тиждень працівники повинні очищати котли від гару й залишків матеріалів.

3.11. При варці кам'яновугільних мастик слід у першу чергу розігріти смолу, а потім заповнювати котел кам'яновугільним пеком.

3.12. Працівники, які зайняті варкою гарячої бітумної мастики, повинні мати при собі вазелін і добре знати місце розташування аптечки.

3.13. Доставку гарячої бітумної мастики до робочих місць необхідно виконувати механізованим способом в спеціальних металевих бачках, що мають форму зрізаного конуса з широкою частиною знизу, і з кришками, що щільно закриваються. Підйом гарячих мастик вручну на покрівлю і перенесення їх по драбинах не дозволяється. Кришки повинні мати запірні пристрої, що виключають їх відкривання при падінні бачка. Доставка бітумної мастики ручним способом допускається в закритих бачках на відстань не більше 50 м і тільки по рівній поверхні. Не дозволяється доставка мастики у відкритих ємкостях.

 1. Бачки слід заповнювати на U об'єму і ставити у місцях, де неможливе їх перекидання і падіння.
 2. При зливанні мастики верх термосу або бачка повинен стояти на відстані, що не перевищує 10 см від низу зливного крана котла

3.16. Транспортування бітумної мастики в котлован або на висоту більше 1 м дозволяється тільки по закритому з усіх сторін коробу за допомогою блока і тонкого троса. Огляд підйомного пристрою слід проводити щоденно. Зверху короба на риштуваннях повинна бути улаштована приймальна площадка, огороджена бортовими дошками.

3.17. Не дозволяється:

а) виконувати гідроізоляційні роботи одночасно в двох ярусах по одній вертикалі як в прольотних будовах, так і при улаштуванні обмазувальної ізоляції на опорах, трубах або підпірних стінках;

б) застосовувати плечову жердину для перенесення бачків з гарячим бітумом;

в) розкроювати обклеєну ізоляцію із рулонних матеріалів на риштуваннях.


4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. По закінченні робіт працівник повинен:

а) при використанні котла, що працює на твердому паливі, погасити вугілля і дрова, а який працює на рідкому паливі, погасити вогонь в топці, перекривши кран подачі палива;

б) зняти ручки крана подачі рідкого палива і пробкового крана котла і закрити толочні дверцята;

в) від'єднати і очистити шланги; котел вивільнити від залишків бітуму, бруду і шлаку;

г) очистити робоче місце і проходи;

д) поставити інструмент, засоби індивідуального захисту, пристосування, бачки, щітки тощо в указані керівником робіт місця;

є) повідомити керівника робіт про всі помічені несправності огороджень, інструменту, пристосувань тощо.


5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. Ліквідація аварійної ситуації (загоряння гідроізоляції, бітуму (мастики), одягу) повинна проводитися під безпосереднім керівництвом майстра (бригадира).

 1. У випадку спалахування бітуму (або мастики) під час варки, гасіння слід провадити сухим піском або вогнегасником. Не дозволяється гасити мастику, що спалахнула, водою.
 2. У разі неможливості локалізувати вогонь власними силами слід викликати пожежну допомогу і продовжувати гасити вогонь підручними засобами пожежогасіння.
 3. При загорянні одягу необхідно накинути на потерпілого брезент, тілогрійку або пальто, загасити вогонь, негайно зняти обгорілий одяг та подати при необхідності йому медичну та іншу допомогу.

Додаток


Нормативні документа, використані при розробленні примірної інструкції:


1 .ДНАОП 0.00-4.12-94 Типове положення про навчання,

інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці