УЗГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО


Корпорація «Укравтодор» Наказ Міністерства транспорту України

«14» жовтня 1998 р. «15» грудня 1998 р.

№521


ПІ 5.1.14-50-1999

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ

з охорони праці


для річкового робітника, зайнятого експлуатацією та обслуговуванням

несамохідних плавучих снарядів і інших плавучих засобів


Київ


Зміст

 1. Загальні положення 1
 2. Вимоги безпеки перед початком роботи 3
 3. Вимоги безпеки під час виконання роботи 3
 4. Вимоги безпеки по закінченні роботи 5
 5. Вимоги безпеки при аварійних ситуаціях 5

Додаток 1. Заходи щодо організації роботи переправи та вимоги до конструкцій плавучих засобів і причалів 7

Додаток 2. Примірні норми пожежного забезпечення переправ 8

Додаток 3. Нормативні документи, використані при розробленні примірної

інструкції 9


1. Загальні положення

 1. Дана Примірна інструкція розроблена з використанням нормативних актів наведених в Додатку 3 і поширюється на всі підприємства та організації корпорації "Укравтодор", незалежно від форм власності.
 2. Дана Примірна інструкція стосується річкового робітника при улаштуванні переправ через водні перепони на автомобільних дорогах корпорації «Укравтодор».
 3. При улаштуванні переправ через водні перепони на річкового робітника впливають наступні небезпечні фактори:

зіткнення плавучого засобу з перешкодою або навалення на причальну стіну;

попадання води на плавучий засіб в зв'язку з пошкодженням його;

загоряння дерев'яних частин плавучого засобу.

1.4. До експлуатації та обслуговування несамохідних плавучих снарядів і засобів (поромів) допускаються чоловіки не молодші 18 років, які визнані придатними до даної роботи медичною комісією, пройшли попереднє спеціальне навчання, перевірку знань з питань охорони праці та мають відповідне посвідчення.

В подальшому перевірка знань з безпечних методів і прийомів праці при виконанні цих робіт проводиться щорічно.

 1. Поступаючи на роботу проводиться вступний інструктаж з питань охорони праці. Запис про його проведення робиться у Журналі реєстрації вступного інструктажу за підписами того, кого інструктували, та інструктуючого, а також у документі про прийняття річкового робітника на роботу.
 2. До початку роботи новоприйнятим річковим робітником безпосередньо на робочому місці проводиться керівником робіт (майстром, виконробом) первинний інструктаж з питань охорони праці, після чого річкові робітники на протязі двох і більше змін (в залежності від стажу, досвіду і характеру роботи) проходять стажування під керівництвом досвідчених, кваліфікованих працівників, призначених наказом (розпорядженням) по підприємству (дільниці тощо).
 3. Записи про проведення первинного, повторного і позапланового інструктажів річковим робітникам, стажування та допуск їх до роботи фіксуються у Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці.
 4. Річковим робітникам, які мають перерву в роботі за професією більше одного року, проводиться спеціальне навчання та перевірка знань з питань охорони праці до початку самостійної роботи.
 5. Допуск до самостійної роботи осіб, які не пройшли медичний огляд, попереднє спеціальне навчання та перевірку знань з питань охорони праці, вступний і первинний інструктажі та стажування безпосередньо на робочому місці, не дозволяється.

1.10. При прийнятті на роботу річковий робітник має бути проінформований під розписку про умови праці на підприємстві, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу на здоров'я та його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору (скорочення робочого часу, додаткова оплачувана відпустка, пільги при виході на пенсію, оплата праці у підвищеному розмірі, безплатне лікувально-профілактичне харчування тощо).

1.11. Кожний рисковий робітник повинен:

а) проходити у встановлені строки медичні огляди. Особи віком до 21 року проходять медичний огляд щорічно;

б) негайно повідомляти безпосереднього керівника робіт або іншу посадову особу підприємства (дільниці тощо) у разі скоєння нещасного випадку, отруєння, аварії та пожежі або їх загрози, приймати особисту участь в їх ліквідації, надавати потерпілим першу долікарську та іншу допомогу;

в) знати та виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства, вимоги інструкції з безпеки праці при експлуатації та обслуговуванню несамохідних плавучих снарядів і засобів (поромів).

1.12. Провезення транспортних засобів з вибухонебезпечними, горючими, отруйними речовинами та іншими небезпечними вантажами повинно здійснюватися на плавучих засобах без пасажирів, інших транспортних засобів і худоби.

1.13. Річковий робітник повинен:

а) виконувати повсякденно вказівки майстра переправи;

б) користуватися виданим спецодягом, необхідними пристосуваннями, жилетом, нагрудником;

1.14. На всіх переправах незалежно від встановленого режиму їх роботи протягом року необхідно проводити своєчасно такі підготовчі заходи щодо їх експлуатації:

а) утворення достатнього запасу необхідних засобів і матеріалів (лопата, плішні, ломи, троси, дошки, колоди, анкери, пісок, солома, хмиз тощо), перевірка їх справності, розміщення і складування на переправі;

б) забезпечення усіх осіб обслуговуючого персоналу переправ теплим одягом (тілогрійки, ватні штани, шапки, валянки з калошами, теплі рукавиці) та плащами і гумовими чоботами.


2. Вимоги безпеки перед початком роботи

Перед початком роботи річковому робітникові необхідно проводити огляд плавучого засобу, перевіряти наявність і справність рятувального, протипожежного та аварійного інвентарю й матеріалів, роботу всіх пристроїв, механізмів і систем, організовувати їх укомплектування та усунення всіх виявлених несправностей і дефектів.


3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Під час роботи річковий робітник повинен:

а) стежити за чистотою вантажної палуби плавучого засобу, площадок для пасажирів, кріплень буксирів до плавучого засобу, навігаційних знаків;

б) провітрювати внутрішні приміщення плавучих засобів;

в) вести щоденний нагляд за кріпленням канатів плавучого засобу переправи, проводити ремонт і заміну окремих пошкоджених і зношених елементів конструкцій, а також при необхідності підфарбовування окремих елементів і надводної частини плавзасобу;

г) забезпечувати посадку-висадку пасажирів. Особливу увагу приділяти правильному перевезенню горючих і небезпечних вантажів. Контролювати вагові параметри транспортних засобів, механізмів і обладнання, не допускаючи перенавантаження ними плавучого засобу;

д) стежити за безпекою розташування на плавучому засобі транспорту, механізмів, обладнання і худоби, що перевозяться, за виконанням пасажирами правил проїзду на поромі і їх місцезнаходженням у строго відведених для цього місцях;

є) стежити за збереженням такелажу, рятувального, протипожежного та аварійного інвентарю і матеріалів, закріплених за ним пристроїв і механізмів порома;

ж) знати конструкцію плавучого засобу і уміти виконувати роботи по затупленню пробоїн та усуненню водотечі;

з) під час навантаження і розвантаження знаходитись біля апарелів (трапів), що подаються на причал, і стежити за їх справністю.

3.2. При роботі переправ повинні виконуватися річковим робітником наступні вимоги:

а) транспортні засоби і механізми котрі очікують переправи біля знака «Місце стоянки» повинні в'їжджати на пором тільки за сигналом річкового робітника;

б) навантаження і вивантаження необхідно проводити після закріплення його біля причальних пристроїв і установки перехідних щитів і трапів. Входити на плавучий засіб і сходити з нього дозволяється тільки по трапу;

в) на плавучому засобі спочатку слід розміщувати транспортні засоби, механізми і обладнання, а потім пасажирів. Розвантаження плавучого засобу повинно проходити в зворотному порядку;

г) машиністи і водії не повинні відлучатися від машин під час руху плавучого засобу;

д) двигуни транспортних засобів і механізмів під час перевезення мають бути виключені, транспортні засоби і механізми машини загальмовані і надійно закріплені. Двигуни дозволяється включати після швартування плавучого засобу і подання трапів;

є) не дозволяється робота переправ при штормі, льодоході і сплаві лісу.

 1. Експлуатація плавучих засобів в несприятливих умовах не допускається. Під несприятливими метеорологічними умовами слід розуміти: умови обмеженої видимості, коли внаслідок туману, снігопаду, дощу або інших явищ візуальна видимість складає менш як 1 км; штормові умови (вітер, хвилювання), при яких висота хвилі перевищує допустиму (проектну) для експлуатуємого порому.
 2. Як виняток, може проводитися робота переправ і плавзасобів у льодових, штормових умовах і при обмеженій видимості у разі рятування людей, надання допомоги потерпілим, проведенні робіт по ліквідації аварій або наслідків стихійного лиха.
 3. При експлуатації переправ особливу увагу необхідно приділяти забезпеченню безпеки роботи і попередженню пошкоджень плавзасобів і конструкцій переправ в осінньо-зимовий період, в умовах льодоходу та в інших несприятливих метеорологічних умовах.
 4. При появі на річці шуги необхідно систематично очищати борти і днище плавучих засобів від замерзаючого льоду.

3.7. Експлуатація взимку і в умовах льодоходу канатних поромних переправ дозволяється тільки при переміщенні порому буксирним катером або теплоходом. При цьому конструкція закріплення на поромі тросу повинна забезпечувати можливість його швидкої віддачі при необхідності уникнути зіткнення з крижинами або затирання порома льодом.

3.8. При роботі плавучих засобів переправ в майнах зимою або в умовах льодоходу необхідно очищати акваторію майни і зону біля причалів від битого льоду.

 1. Робота плавучих засобів переправ, які не мають спеціального підкріплення корпусу в льодових умовах, не дозволяється.
 2. При експлуатації переправ в зимових умовах необхідно проводити регулярне очищення вантажної палуби і площадок для пасажирів від снігу і льоду.

Для зменшення ковзкості на підходах і причалах слід проводити посилку проїжджої частини і тротуарів піском.

Застосування хлоридів, розсолів, солі та інших хімічних речовин для боротьби із ковзкістю не допускається.


4. Вимоги безпеки по закінченні роботи

 1. Виключити механізми плавучого засобу і перевірити справність такелажу.
 2. Після зупинки провести огляд механізмів і при необхідності їх очистити.

4.3. Прибрати та вимити вантажні палуби, площадки для пасажирів і суднові приміщення, апарелі, трапи.

4.4. Повідомити змінника чи майстра про помічені несправності плавучого засобу і про вжиті заходи щодо усунення.


5. Вимоги безпеки при аварійних ситуаціях

 1. Річковий робітник повинен забезпечити безаварійну і безперебійну роботу переправи у відповідності з затвердженим графіком роботи, її справний технічний стан, збереження майна, інвентарю, інструментів і матеріалів на переправі, правильну експлуатацію, своєчасне технічне обслуговування, ремонт і утримання всіх конструкцій, механізмів та пристроїв переправи.
 2. У разі зіткнення з водним транспортним судном та іншою перешкодою або навалювання на причальну споруду тощо річковий робітник Повинен насамперед перевірити відсутність течі в плавучому засобі, а при її появі організувати відкачування води і вжити інші заходи по ліквідації течі.

5.3. Якщо засобів відкачування води недостатньо для видалення поступаючої води, слід негайно завести з зовнішнього боку обшивки на пробоїну (тріщину) м'який пластир.

5.4. Як тимчасові заходи для ліквідації течі можуть бути рекомендовані такі:

а) при пошкодженні дерев'яних обшивок застосовують накладки із дощок, що щільно нашиваються на пошкоджені місця на шпаклівці, бітумній мастиці тощо;

б) при пошкодженнях металевої обшивки вибір тимчасових заходів для ліквідації течі залежить від характеру і розміру пошкоджень. Дрібні пробоїни можна затуляти пробками із деревини, що не розколюється від ударів. Пробки забивають до припинення течі і обрізують так, щоб вони виступали по обидва боки не менш як на 10 см.

5.5. В штормових умовах повинні бути:

а) натягнуті штормові леєра на палубах;

б) задраєні ілюмінатори та люки;

в) закріплені вантажі, що перевозяться на плавучих засобах;

г) відкритими дверцята кабін з боку водія;

д) одягнені в рятувальні жилети і пояси водії, обслуговуючий персонал плавучих засобів, а також постові працівники;

є) приведені в стан повної готовності усі засоби відкачування води, аварійні інструменти та матеріали.


Додаток 1


Заходи щодо організації роботи переправи та вимоги до конструкцій

плавучих засобів і причалів


1. Проїзна частина причалів повинна бути огороджена колесо відбоями висотою не менш як 0,6 м для залізобетонних та металевих конструкцій і 0,25 м для дерев'яних конструкцій.

2. В'їзди, які не використовуються на момент завантаження і розвантаження, повинні бути позначені натягнутим тросом із сигнальними прапорцями або щитками розміром 400x400 мм з нанесеними по діагоналі червоними та білими смугами шириною 50 мм, а в темну пору

- світлоповертальними пристроями червоного кольору, розміщеними через 1 м. Після закінчення завантаження (розвантаження) таке позначення установлюється і на в'їзди, що для цього використовувались.

3. Необхідно своєчасно здійснювати регулювання положення причальних пристроїв з тим, щоб забезпечити найменший перепад відміток проїзної частини причалу і вантажної палуби порома. Між причалом та поромом повинні бути покладені перехідні трапи, містки або апарелі, що забезпечують плавність в'їзду (з'їзду).

 1. При використанні спарених плавучих засобів, шви між ними в межах вантажної палуби повинні бути перекриті щитами або трапами.
 2. Причали, борти або транці плавучого засобу, що використовуються для причалювання, повинні бути обладнані м'якими кранцями, гумовими або пружинними амортизаторами. На несамохідних поромах із поздовжнім на-вантаженням-розвантаженням доцільно застосовувати пружинні амортизатори, об'єднані з металевим захисним фартухом, що захищає транець порома від пошкоджень при ударах об причал.