MIHICTEPCTBO ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ


ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ

з охорони праці для рамника


Київ


УЗГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО


Корпорація «Укравтодор» Наказ Міністерства транспорту

«14» жовтня 1998 р. України

«15» грудня 1998 р.

№519


ПІ 5.1.14 -44-1999


ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ

з охорони праці

для рамника


Київ


Зміст


 1. Загальні положення 1
 2. Вимоги безпеки перед початком робіт 2
 3. Вимоги безпеки під час виконання роботи 3
 4. Вимоги безпеки по закінченні робіт 4
 5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях 5

Додаток. Нормативні документи, використані при розробленні примірної інструкції 6


1. Загальні положення

 1. Дана Примірна інструкція розроблена на основі нормативних документів поданих в Додатку і поширюється на всі підприємства та організації корпорації «Укравтодор», незалежно від форм власності.
 2. Дана Примірна інструкція стосується рамника, котрий працює на лісопильній рамі.

1.3. При веденні робіт по розпиловці колод на рамника діють слідуючи небезпечні фактори:

гострі кромки лісопильної рами; рухомі частини лісопильної рами.

1.4. До робіт рамником лісопильної рами допускаються чоловіки не молодші 18 років, які визнані придатними до даної роботи медичною комісією, пройшли попереднє спеціальне навчання, перевірку знань з питань охорони праці та мають відповідне посвідчення.

В подальшому перевірка знань з безпечних методів і прийомів праці при виконанні цих робіт проводиться щорічно.

1.5. Вступаючим на роботу проводиться вступний інструктаж з питань охорони праці. Запис про його проведення робиться у Журналі реєстрації вступного інструктажу за підписами того, кого інструктували, та інструктуючого, а також у документі про прийняття працівника на роботу.

 1. До початку роботи новоприйнятим рамникам безпосередньо на робочому місці проводиться керівником робіт (майстром, виконробом) первинний інструктаж з питань охорони праці, після чого працівники на протязі двох і більше змін (в залежності від стажу, досвіду і характеру роботи) проходять стажування під керівництвом досвідчених, кваліфікованих працівників, призначених наказом (розпорядженням) по підприємству (дільниці тощо).
 2. Записи про проведення первинного, повторного і позапланового інструктажів рамником, стажування та допуск їх до роботи фіксуються у Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці.

1.8. Рамником, які мають перерву в роботі за професією більше одного року, проводиться спеціальне навчання та перевірка знань з питань охорони праці до початку самостійної роботи.

1.9. Допуск до самостійної роботи осіб, які не пройшли медичний огляд, попереднє спеціальне навчання та перевірку знань з питань охорони праці, вступний і первинний інструктажі та стажування безпосередньо на робочому місці, не дозволяється.

1.10. При прийнятті на роботу рамник має бути проінформований під розписку про умови праці на підприємстві, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу на здоров'я та його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору (скорочення робочого часу, додаткова оплачувана відпустка, пільги при виході на пенсію, оплата праці у підвищеному розмірі, безплатне лікувально-профілактичне харчування тощо).

1.11. Кожний рамник повинен:

а) проходити у встановлені строки медичні огляди. Особи віком до 21 року проходять медичний огляд щорічно;

б) знати та виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства, вимоги інструкції з безпеки праці при виконанні робіт по розпилюванню деревини та обслуговуванню лісопильної рами.

 1. Згідно з галузевими нормами рамник забезпечується костюмом бавовняним, рукавицями комбінованими, захисними окулярами, респіратором. Постійно працюючим зовні взимку видаються додатково бавовняні на утепленій прокладці куртки і брюки, валянки.
 2. Рамник повинен знати механізми і станки, котрі входять в комплект лісопильної рами і вміти визначати їх несправності.

1.14. За невиконання вимог охорони праці рамники, що зайняті обслуговуванням лісопильної рами та розпилюванням деревини на неї, несуть відповідальність згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства.


2. Вимоги безпеки перед початком робіт

2.1. Перед початком роботи рамник повинен перевірити:

а) справність огороджувальних та запобіжних пристроїв і пристосувань;

б) наявність і надійність заземлення;

в) справність вузлів і механізмів;

г) відсутність сторонніх предметів на робочому місці і механізмах пилорами;

д) справність сигналізації, що попереджує про пуск пилорами;

є) змащення тертьових частин пилорами;

ж) наявність первинних засобів пожежогасіння;

з) надійність кріплення пил у пильній рамці;

і) справність витяжних пристроїв для вилучення тирси;

2.2. Прибрати зайві предмета з робочих місць.

2.3. Попередити оточуючих про пуск пилорами наявною сигналізацією.


3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

 1. Рамник постійно повинен стежити за роботою пилорами і своєчасно попереджувати сторонніх осіб про небезпеку наближення до працюючої пилорами.
 2. Уводити колод и в пилораму для розпилювання слід тільки після набору маховиком повного числа обертів.
 3. Слід стежити за переміщенням колоди під час її розпилювання.
 4. Для розпилювання короткомірних колод повинні бути установлені додаткові вальці або інші пристосування, що запобігають відкиданню розпилюваних колод.
 5. Розпилювання на пилорамах кряжів і брусів коротше 0,8 м, колод з поперечними пропилами, гниллю, металевими предметами, а також промороженої та обледенілої деревини не допускається.
 6. Під час роботи пилорами не допускається:

а) знімати огородження, одягати ланцюг на зірочки, відкривати ворота рами, викочувати вальці із рами, витягувати застряглі у посаді куски деревини до повної зупинки механізмів рами;

б) обрубувати сучки, змітати кору, тирсу, сміття;

в) спиратися на колоду під час її розпилювання;

г) зупиняти раму під час розпилювання колоди чи бруса, за винятком
аварійної ситуації;

д) робити розпилювання не заточеними і нерозведеними пилами;

є) підтримувати ногами, руками або тулубом колоди, дошки чи обаполи при їх підкиданні під час розпилювання;

ж) захаращувати проходи до лісопильної рами;

з) проводити чистку, обтирання, змащування механізмів, ручне прибирання тирси, прочистку вальців до повної зупинки рами і опусканні пильної рамки у крайнє положення, робити на ходу підтягування болтів або будь-які поправляння.

3.7. Рамнику не дозволяється:

а) запускати несправну пилораму або робочу пилораму без попереднього по давання сигналу;

б) витягувати під час роботи станка обтиральні кінці або ганчірки, що випадково попали у подавальний приводний механізм.

3.8. У разі обробки матеріалу з тріщинами, сучками і косошарістю слід понижувати швидкість різання.

 1. Заточування пил слід проводити на спеціальному станку тільки в захисних окулярах.
 2. При необхідності проведення ремонтних робіт на тшорамі слід її відключити, зняти в рубильнику запобіжник, рубильник закрити на запірний пристрій і на ньому почепити табличку «НЕ ВКЛЮЧАТИ, ПРАЦЮЮТЬ ЛЮДИ».

 1. Під час роботи стежити за чистотою робочих місць, своєчасно прибирати тирсу, кору, тріски і складати їх в шпик з послідуючим винесенням за межі приміщення.
 2. Пилораму слід обладнувати місцевими відсмоктувачами для видалення відходів. Робота лісопильної рами при виключених системах вентиляції та пневмотранспорту не допускається.
 3. Місце роботи повинно бути обладнане витяжною вентиляцією, а при крайній необхідності рамник повинен користуватися респіратором.
 4. Технологічне електрообладнання, прилади опалення необхідно очищати від дерев'яного пилу, стружок та інших горючих матеріалів не рідше одного разу за зміну.
 5. Не дозволяється зберігати лісоматеріали в кількості, що перевищує змінну потребу.
 6. Не дозволяється залишати після закінчення роботи електроустановки під напругою, неприбраними готову продукцію, стружки, тирсу, дерев'яний пил та інші горючі рідини і матеріали.

3.17. Лісоматеріали, які надходять на склад, укладають у штабелі в порядку, передбаченому заздалегідь розробленим технологічним картам, погодженим з місцевими органами пожежного нагляду.

 1. Основи під штабелі пиломатеріалів і круглого лісу перед складуванням необхідно очистити від горючих відходів до ґрунту. У разі значних нашарувань відходів основи під штабелями покривають шаром піску, гравію або ґрунту.
 2. До штабелів лісу і пиломатеріалів треба забезпечити вільний доступ. У протипожежних розривах між штабелями не допускається складування лісопиломатеріалів, обладнання тощо.
 3. Тріски та інші відходи деревини слід збирати у певні місця і потім, з урахуванням місцевих умов, передавати на переробку або спалювання.
 4. Не дозволяється палити на робочому місці; палити слід тільки у спеціально відведених для цього місцях.

4. Вимоги безпеки по закінченні робіт

4.1. Виключити механізми пилорами, привести пильну рамку у крайнє нижнє положення.

4.2. Після повної зупинки провести огляд механізмів та їх чистку.

 1. Прокручування корінного вала вручну повинно проводитися удвох: один прокручує корінний вал буксуванням, другий придержує вал гальмом від самочинного обертання. При цьому перевіряється відсутність в ньому відходів деревини, тирси тощо. По закінченні прокручування потрібно вивести буксовку із зачіплювання з маховиком.
 2. Очистити пилораму від тирси, відходів і сміття, прибрати робоче місце.

4.5. Повідомити змінника чи майстра про помічені несправності пилорами і про вжиті заходи щодо їх усунення.


5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При виникненні аварійної ситуації (обрив пиляльного полотна, його зажим в колоді, випадання болтів кріплення пиляльних полотен) або її загрози рамник повинен:

а) негайно припинити виконувану роботу, обезструмити пилораму та повідомити особу, яка відповідає за безпечне виконання робіт;

б) перевірити, чи всі працівники і сторонні особи покинули робочу зону;

в) у разі виникнення осередку загоряння повідомити старшого по зміні і приступити до гасіння вогню наявними засобами пожежогасіння, а за необхідності - викликати пожежну охорону за телефоном 01.

5.2. Якщо під час роботи припинилась подача електроенергії, необхідно виключити електропусковий пристрій, а потім закрити рубильник на замок.


Додаток


Нормативні документи, використані при розробленні примірної інструкції:


1 .ДНАОП 0.00-4.12-94 Типове положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці


2. ДНАОП 0.01-1.01-95 Правила пожежної безпеки в Україні


3.НАОП 3.0.00-1.01-85 Правила з охорони праці в лісовій, деревообробній промисловості та лісовому господарстві


4. ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.