MIHICTEPCTBO ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ


ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ


з охорони праці

для обрубувача сучків


Київ


УЗГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

Корпорація «Укравтодор» Наказ Міністерства транспорту України

«14» жовтня 1998 р. «15» грудня 1998 р.

№520


ПІ 5.1.14 -46-1999


ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ

з охорони праці

для обрубувача сучків


Зміст


 1. Загальні положення 1
 2. Вимоги безпеки перед початком роботи 3
 3. Вимоги безпеки під час виконання роботи 4
 4. Вимоги безпеки пісня закінчення роботи 5
 5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях 5

Додаток. Нормативні документи, використані при розробленні примірної інструкції 7


1. Загальні положення

1.1. Дана Примірна інструкція розроблена з використання документів наведених у Додатку і поширюється на всі підприємства та організації корпорації «Укравтодор», незалежно від форм власності.

 1. Дана Примірна інструкція стосується працівника по обрубці сучків при веденні робіт по валянню дерев під час будівництва, ремонту та утриманню автомобільних доріг.
 2. При веденні робіт по обрубці сучків на працівника діють слідуючи небезпечні фактори:

гострі кромки пиляльних ланцюгів або сокир;

навал дерева;

опіки при спалюванні сучків та хмизу.

1.4. До робіт по обрубці та обрізці сучків і вершин повалених дерев вручну сокирою або бензиномоторними та сучкорізними машинами допускаються чоловіки не молодші 18 років, які визнані придатними до даної роботи медичною комісією, пройшли попереднє спеціальне навчання, перевірку знань з питань охорони праці та мають відповідне посвідчення.

В подальшому перевірка знань з безпечних методів і прийомів праці при виконанні цих робіт проводиться щорічно.

1.5. Вступаючи на роботу проводиться вступний інструктаж з питань охорони праці. Запис про його проведення робиться у Журналі реєстрації вступного інструктажу за підписами того, кого інструктували, та інструктуючого, а також у документі про прийняття працівника на роботу.

1.6. До початку роботи новоприйнятим працівникам (обрубувачем сучків) безпосередньо на робочому місці проводиться керівником робіт (майстром, виконробом) первинний інструктаж з питань охорони праці, після чого працівники на протязі двох і більше змін (в залежності від стажу, досвіду і характеру роботи) проходять стажування під керівництвом досвідчених, кваліфікованих працівників, призначених наказом (розпорядженням) по підприємству (дільниці тощо).

 1. Повторний інструктаж проводиться на робочому місці з обрубувачем сучків -1 раз у квартал.
 2. Працівникам, які мають перерву в роботі за професією більше одного року, проводиться спеціальне навчання та перевірка знань з питань охорони праці до початку самостійної роботи.
 3. Допуск до самостійної роботи осіб, які не пройшли медичний огляд, попереднє спеціальне навчання та перевірку знань з питань охорони праці, вступний і первинний інструктажі та стажування безпосередньо на робочому місці, не дозволяється.
 4. Кожний працівник (обрубувач сучків) повинен:а) проходити у встановленому порядку медичні огляди. Особи віком до 21 року проходять медичний огляд щорічно;

б) негайно повідомляти безпосереднього керівника робіт або іншу посадову особу підприємства (дільниці тощо) у разі скоєння нещасного випадку, отруєння, аварії та пожежі або їх загрози, приймати особисту участь в їх ліквідації, надавати потерпілим першу долікарську та іншу допомогу;

в) знати та виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства, вимоги інструкції з безпеки праці при виконанні робіт по обрубці та обрізці сучків і вершин повалених дерев.

1.11. Обрубувачі сучків повинні користуватися засобами індивідуального захисту, які видаються власником підприємства у відповідності з галузевими нормами і колективним договором, а саме: костюмом бавовняним з водовідштовхуючим просочуванням, чобітьми кирзовими з захисним підноском, рукавицями комбінованими, захисною каскою з підшлемником; в зимовий період - валянками, комплектом одягу «Ліс» замість костюмів суконного або бавовняного з водо відштовхуючим просочуванням на утеплених прокладках.

Допуск до роботи обрубувачів сучків без одягнених засобів індивідуального захисту без захисних касок не дозволяється.

Працівники (обрубувачі сучків) в холодний час забезпечуються пунктом обігрівання.

1.12. Працівник (обрубувач сучків) повинен виконувати роботи дотримуючись 40-метрової зони від місця валяння і 50-метрової - від місця проріджування, прохідних і санітарних рубках.

Небезпечна зона повалу лісу повинна бути огороджена відповідними знаками безпеки, а при необхідності виставлені сигнальники.

1.13. При роботі в бригаді працівник (обрубувач сучків) повинен знати установлені правила обміну сигналами між робітниками і знаходитися один від одного на відстані не менше 5 м.

 1. Помітивши несправність устаткування або інструменту, обрубувач сучків повинен припинити роботу і негайно доповісти про це керівнику робіт (бригадиру або майстру).
 2. Обрубувачу сучків не дозволяється проводити обрубку сучків і розкряжування хлистів під час зливового дощу, грози, сильного снігопаду і туману (видимості менше 50 м).
 3. За обрубувачем сучків, що має право роботи з механізованим інструментом, наказом по підприємству закріплюється бензиномоторна, або сучкорізна машина та інші пристосування.

1.17. При виконанні роботи обрубувач сучків повинен:

а) мати в робочій зоні засоби надання першої медичної допомоги (джгут, шина, бинт, нашатирний спирт, йод на настоянка тощо);

б) бережно ставитись до деревини цінних порід та її ділового використання;

в) виконувати тільки ту роботу, по якій проінструктований і допущений;

г) знати та виконувати установлену технологію робіт і сигналізацію при її виконанні.

1.18. При збиранні сучків у купи необхідно дотримуватися обережності, щоб уникнути поранення і ударів при переходах.

Тримати сокиру в руках або за поясом при перенесенні сучків, а також передавати сокиру іншому працівнику кидком не дозволяється.

1.19. Не допускається знаходження у робочій зоні обрубувачів сучків у стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння.


2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Перед початком роботи обрубувач сучків повинен:

а) одягти спецодяг, спецвзуття, захисну каску та інші засоби індивідуального захисту;

б) одержати від керівника робіт (майстра) завдання на виконання робіт з указаним місця їх виконання;

в) оглянути місце виконання робіт і при необхідності розчистити шляхи підходу до звалених дерев, намітити черговість виконання операцій по обрубці, збору і спалюванню сучків;

г) до початку обрубки сучків прив'язати дерева, що лежать на схилах гір, до пеньків, якщо дерева розташовані уздовж і поперек схилу крутизною відповідно 20° і 15°;

д) хлисти перед розкряжуванням слід щільно укласти на підкладки на розчищеному робочому місці. Кантування хлистів, підйом і укладання на підкладки провадиться тільки за допомогою важелів, аншпугів, цапин;

є) упевнитися, що в його робочій зоні (в радіусі 5 м), огородженій знаками безпеки, відсутні люди.

2.2. Обрубувач сучків повинен перевірити справність лісорубного устаткування та інструменту:

а) сокира повинна бути заточена і міцно насаджена на гладеньке сокирище. Довжина сокирища повинна вибиратися з урахуванням зросту працівника. Кут насадки для сокири повинен бути не менше 86°;

б) упевнитися у справності і надійному кріпленні частин сучко різної машини, бензиномоторної пилки;

в) заправити бензиномоторну пилку пально-мастильними матеріалами; при заправці палити не дозволяється;

г) проводити заправку дозволяється тільки при непрацюючому двигуні. Не допускається використовувати як паливо етилований бензин;

д) поставити бензино -, електромоторну пилу або сучкорізну машину упором на тверду поверхню так, щоб зуби не торкалися будь-яких предметів, і випробувати машину на холостому ході;

є) пробним пилянням упевнитися в правильній заточці.

2.3. При виявленні під час огляду і випробування несправності пилки або сучкорізної машини .і неможливості усунення її своїми силами обрубувач сучків повинен доповісти про це майстру або механіку. Працювати несправною пилкою, сучкорізною машиною та іншим устаткуванням і інструментом не дозволяється. 3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Обрубувач сучків повинен проводити обрізку сучків на місці, указаному керівником робіт (майстром). Переходити на іншу ділянку без дозволу керівника робіт не дозволяється.

3.2. При очищенні звалених дерев від сучків бензиномоторною пилкою або сучкорізом обрубувач сучків повинен:

а) упевнитися в стійкості лежачого на землі дерева, що лежить на землі;

б) знаходитись з протилежної від обрубкуваних сучків стороні хлиста;

в) обрубувати сучки в напрямку від коріння до вершини дерева;

г) ставити упор щільно до суку так, щоб в будь-якому положенні упор огороджував ногу працюючого;

д) вводити пиляльний апарат в деревину плавно, без ударів.

3.3. Не дозволяється обрубувати сучки:

а) стоячи або сидячи на поваленому дереві;

б) при нестійкому положенні лежачого дерева без вживання заходів по його закріпленню;

в) на пачках дерев;

г) на щиті трактора;

д) на лісотранспортері;

є) на штабелі;

ж) в лісонакопичувачі.

3.4. При роботі бензину, електромоторною пилою або сучкорізом обрубувачу сучків не дозволяється:

а) переходити від одного дерева до іншого при включеному двигуні;

б) працювати пиляльним апаратом із затупленими зубцями;

в) охолоджувати двигун водою або снігом.

 1. Дрібний ремонт, заміну пиляльного ланцюга або його натяг, також поворот редуктора при переході від пиляння в горизонтальні площині до пиляння у вертикальні площині і навпаки слід проводити при непрацюючому двигуни.
 2. Обрубувачі сучків повинні ознайомитися з границями небезпечних зон, напрямком пересування вальника, перевірити справність інструменту і наявність вогневих засобів. Вести роботу у небезпечній зоні не допускається.

3.7. Спалювання сучків і відходів лісу допускається тільки з письмового дозволу і узгодження місцевих органів охорони лісу і протипожежного захисту.

 1. При запалюванні куп стежити за тим, щоб іскри не попадали на одяг.
 2. Не дозволяється розпалювати вогню з застосуванням бензину, солярки та інших горючих рідин.
 3. До багаття слід підходити з навітряного боку під кутом 45° до напрямку вітру.

4. Вимоги безпеки по закінченні робіт

4.1. По закінченні робіт обрубувач сучків повинен:

а) виключити механізований інструмент;

б) очистити бензиномоторну пилку, сучкоріз від тирси і бруду;

в) зняти пиляльний ланцюг, промити і покласти у ванну з маслом або добре змастити;

г) промити повітряний фільтр карбюратора і очистити сітку повітряного
вентилятора бензиномоторної пили;

д) прибрати інструмент у відведене для зберігання місце.

є) оглянути місця усіх багать на ділянці, повністю загасити усі залишки, що горять чи тліють, і впевнитися в тому, що не відбудеться загорання;

4.2. Перевірити і привести в порядок спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту.

 1. У разі виявлення несправності доповісти про це майстру.
 2. Переодягнутися, скласти спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту в установлене місце.
 3. Про закінчення робіт доповісти бригадиру або майстру.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

 1. Про кожний нещасний випадок, котрий стався на дільниці обрубування сучків, а також про виникнення аварійних ситуацій обрубувач сучків повинен доповісти майстрові або бригадирові.
 2. Ліквідація аварійних ситуацій повинна проводитися під безпосереднім керівництвом майстра (бригадира).
 3. При травмуванні, отруєнні або миттєвому недомаганні працюючих на дільниці обрубування сучків, обрубник сучків повинен оказати потерпілому долікарську допомогу, доповісти майстрові (бригадирові) та визвати швидку медичну допомогу.

Додаток


Нормативні документа, використані при розробленні примірної інструкції:


1.ДНА0П 0.00-4.12-94 Типове положення про навчання, інструктаж, перевірку знань працівників з питань охорони праці


2. ДНАОП 0.01-1.01-95 Правила пожежної небезпеки в Україні


3.ДНАОП 5.1.14-1.01-96 Правила охорони праці при будівництві, ремонті та утриманні автомобільних доріг і на інших об'єктах дорожнього господарства


4. НАОП 3.0.00-1.01-85 Правила з охорони праці в лісовій, деревообробній промисловості та лісовому господарстві


5. НАОП 3.0.00-5.03-87 Типова інструкція з охорони праці на лісосічних роботах при проведенні рубок догляду за лісом