Таблиця 5 – Витрати матеріалів на ліквідацію свердловин. Норми на 1 м свердловини

Найменування матеріалів

Одиниця
виміру

При діаметрі, мм, до:

76

93

105

132

200

1

2

3

4

5

1 Цемент

кг

5,78

8,66

11,03

17,43

40,02

2 Вода

м3

0,003

0,004

0,005

0,009

0,02


1.1.3.8 Ресурси на буріння свердловин для цементації і смолизації грунтів слід визначати за нормами ДБН Д.2.2-4 "Свердловини".

1.1.3.9 У випадку, коли проектом на силікатизацію або смолизацію грунтів передбачається забивання ін'єкторів у раніше пробурені свердловини, ресурси на буріння свердловин і забивання в них ін'єкторів слід враховувати додатково за нормами ДБН Д.2.2-4 "Свердловини".

1.1.3.10 Класифікація грунтів для забивання ін'єкторів при силікатизації і смолизації наведена в таблиці 6.


Таблиця 6 – Класифікація грунтів за групами для забивання ін'єкторів

Група
грунтів

Найменування і характеристика грунтів

1

Грунт рослинний без коріння. Лес вологий і сипучий пісок без домішок Суглинок легкий і лесовидний. Супісок без домішок

2

Глина жирна м'яка. Глина насипна злежана з домішками гравію, гальки або будівельного сміття. Грунт рослинний з корінням або з домішками будівельного сміття щебеню і гравію. Лес розсипчастий, злежаний з гравієм і галькою. Пісок, суглинок і супісок з домішками щебеню або гравію до 40% за об'ємом. Супісок злежаний з домішками будівельного сміття

3

Глина важка тверда, глина сланцювата, глина м'яка з домішками щебеню і гальки, лес щільний і затверділий пісок, суглинок і супісок з домішками щебеню або гравію більше 40% за об'ємом, будівельне сміття


1.1.3.11 При провадженні робіт із риштувань, помостів або підвісних колисок до норм слід застосовувати коефіцієнти, наведені у таблиці 10 (п.1.3.3.2).

1.1.3.12 При виконанні робіт із закріплення грунтів в особливих умовах до норм слід застосовувати коефіцієнти, наведені у таблиці 10 (п.1.3.3.3).


1.2 Правила обчислення об'ємів робіт

1.2.1 Пальові роботи

1.2.1.1 Об'єм робіт на заглиблення залізобетонних і дерев'яних паль, залізобетонного і стального шпунта, а також паль-колон, безростверкових паль слід визначати за проектом.

1.2.1.2 Об'єм робіт на заглиблення круглих порожнистих паль і паль-оболонок слід визначати за їх об'ємом з відрахуванням об'єму порожнини.

1.2.1.3 Об'єм робіт на улаштування буронабивних паль визначається за проектним конструктивним об'ємом паль. Конструктивний об'єм бетону палі визначається за зовнішнім діаметром обсадної труби.

1.2.1.4 При визначенні об'єму робіт на заглиблення дерев'яних шпунтових паль маякові палі і напрямні схватки, а також шапковий брус враховувати не слід.

1.2.1.5 При визначенні об'єму робіт при розробці грунту екскаватором для влаштування протифільтраційних завіс ширину траншеї слід приймати за шириною ковша екскаватора, передбаченого проектом провадження робіт.

1.2.1.6 Маса шламу при його транспортуванні за межі будівельного майданчика визначається виходячи з витрат води в кількості 3 м3 і середньої щільності грунту, що розбурюється, на 1 м3 конструктивного об'єму палі.

1.2.2 Опускні колодязі

1.2.2.1 Об'єм робіт на спорудження і опускання колодязів слід визначати за проектом.

1.2.2.2 Об'єм грунту, пройденого при опусканні колодязя, слід обчислювати як добуток площі колодязя за зовнішньою кромкою ножа на глибину опускання, що вимірюється як різниця між проектними позначками нижньої кромки ножа до і після опускання колодязя.

1.2.2.3 При спорудженні монолітних колодязів в опалубці із залізобетонних плит-оболонок об'єм залізобетону слід визначати без урахування об'єму плит-оболонок.

1.2.2.4 Об'єм залізобетону при улаштуванні днища колодязя (група 121) слід визначати без урахування бетонної підготовки під днище, об'єм якої в нормі врахований.

1.2.3 Закріплення грунтів

1.2.3.1 Об'єми робіт із закріплення грунтів визначаються проектом в одиницях виміру, прийнятих в даних нормах.

1.2.3.2 Витрати матеріалів на 1 м частини свердловини, що цементується, слід приймати виходячи з кількості визначеного проектом матеріалу, що поглинається. Норми витрат матеріалів, залежно від їх використання, слід приймати за таблицею 7.


Таблиця 7

Середнє питоме водопоглинання в
закріплюваному об'єкті, л/хв., м2, до:

Середнє поглинання сухого матеріалу, кг/м,
частини свердловини, що цементується

0,02

до 30

0,05

понад 30 до 100

0,1

понад 100 до 300

0,2

понад 300 до 500

0,5

понад 500 до 1000


1.2.3.3 Заливка частини свердловини, що цементується, визначається на 1 м свердловини.

1.2.3.4 Витрати і склад реактивів для силікатизації і смолизації грунтів визначаються проектом.


1.3 Коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм

1.3.1 Пальові роботи


Таблиця 8 – Коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм

Умови застосування

Номери груп (норм)

Коефіцієнти до норм:

витрат труда робітників-будівельників

часу
експлуатації машин

витрат
матеріалів

1

2

3

4

5

1.3.1.1 Заглиблення паль в утруднених умовах – із відсипаних острівців, на косогорах, із помостів, у котлованах зі шпунтовою огорожею і т.п.:

а) довжиною до 6 м

1(1,2), 2(1,2), 12(1, 4, 7, 10), 15(4-7), 18(1-4), 24(1, 2), 25(1, 2)

1,45

1,65
б) те ж, до 8 м

1(3, 4), 2(3, 4), 11(1, 2, 5, 6, 9, 10), 15(1), 18(5-8), 19(5-8), 24(3, 4), 25(3, 4)

1,25

1,3
в) те ж, понад 8 м

2(5-8), 4, 5, 7, 8, 11(3, 4, 7, 8, 11, 12), 12(2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12), 13, 15(2, 3, 8), 20, 21, 22, 23, 24(5-8), 25(5-8)

1,1

1,1
г) улаштування буронабивних паль

28-60

1,13

1,13

1.3.1.2 Заглиблення похилих паль

а) із землі

1-4, 11, 15

1,11

1,2

б) у морських умовах

80-82, 84,

1,17

1,22


85, 87, 88,

90-92, 8
в) у річкових умовах

105-107, 109, 110, 114, 117

1,2

1,29

1.3.1.3 Заглиблення із землі одиночних залізобетонних і стальних шпунтових паль на глибину менше 90% проектної довжини паль, а також витягання стальних шпунтових паль із вказаної глибини і заглиблення в морських і річкових умовах на глибину менше 40% проектної
довжини паль, на кожні 10% зменшення глибини заглиблення або витягання паль

а) із землі

1-5, 7, 8, 11-13, 15

0,97

0,95

б) у морських і річкових умовах

80-82, 84, 85, 87, 88, 90-92, 98, 105-107, 109, 110, 114, 117

0,96

0,94

1.3.1.4 Заглиблення паль у морських і річкових умовах на глибину більше 50% довжини паль на кожні 10% збільшення глибини заглиблення

80-82, 84, 85, 87, 88, 90, 92, 98, 105-107, 109, 110, 114, 117

1,04

1,06


1.3.1.5 При заглибленні паль у грунти 2 групи з підмивом до норм експлуатації машин слід
додавати насоси (продуктивністю і напором за проектом) за кількістю машино-годин палебійних агрегатів, перерахованих з урахуванням
коефіцієнтів

1(2, 4), 2(2, 4, 6, 8), 3(2, 4, 6, 8), 4(2, 4), 18(8),19(8), 20(2, 4, 6, 8, 10, 12), 21(2, 4, 6, 8, 10, 12), 22(2, 4, 6, 8, 10, 12, 14), 23(2, 4, 6, 8, 10, 12, 14), 24(2, 4, 6, 8), 25(2, 4, 6, 8), 80, 81(1, 2, 4, 5), 84, 85, 87, 88, 90, 92, 105(2, 4, 6)

0,9

0,75

1.3.1.6 Заглиблення залізобетонних паль віброзанурювачами під опори повітряних ліній
електропередачі

5(1, 2)

1,15

1,15


1.3 1.7 Буріння скельних грунтів під основи паль-оболонок у грунтах і породах:

4 групи

47

0,53

0,53

6 групи

47

1,66

1,66

7 групи

47

2,65

2,65

1 3.1.8 Улаштування двох'ярусних напрямних рам для заглиблення паль-оболонок

94(5, 9)

2

2

2

1 3.1.9 Улаштування буронабивних залізобетонних паль із кріпленням свердловин обсадними трубами без витягання обсадних труб

30-33

0,9

0,9

Матеріали:

те ж

0,9

- труби бетонолітні

- долота хрестові

- штанги ударні

- напрямний інвентарний кондуктор

- електроди

1.3.1.10 Улаштування буронабивних залізобетонних паль без кріплення свердловин обсадними трубами

30-33

0,75

0,75


Матеріали:

те ж

0,9

- труби бетонолітні

- долота хрестові

- штанги ударні

- напрямний інвентарний кондуктор

- електроди

1.3.1.11 Буріння свердловин і розширу основи у стійких грунтах без глинистого розчину

60

0,8

Бурові агрегати

те ж

1,2

1.3.1.12 Витрати бурового інструменту при
бурінні свердловин, прийняті за таблицею 2 технічної частини розділу 1

Ударно-канатне буріння свердловин діаметром, мм:

200-250

48(1-6)

0,92

251-300

48(7-12)

1,0

301-350

49(1-6)

1,05

351-400

49(7-12)

1,15

401-450

49(13-18)

1,3

451-500

50(1-6)

1,45

501-550

50(7-11)

1,65

551-600

50(12-16)

1,85

601-650

30(1-6),

2,1


51(1-5)
651-700

51(6-10)

2,25

701-750

31

2,6

751-800

32

2,95

більше 800

33

3,63

1500

131

4,23

Обертальне буріння свердловин діаметром, мм:

200-250

52(1-10)

1,11

251-300

53(1-10)

1,22

301-350

54(1-10)

1,36

401-450

55(1-10)

1,65

451-500

56(1-10)

1,82

551-600

57(1-10)

2,16

651-700

58(1-10)

2,5

більше 800

59

3,5

1500

132

4,12

1.3.1.13 Розробка траншей з глинистим розчином у стійких грунтах

64-66

0,94

Комплект машин глинорозчинного вузла

те ж

0,83

1.31.14 Розробка траншей без застосування стальних обмежувачів захваток

64-66

0,8

Крани на гусеничному ходу

те ж

0,15

Машини:

те ж

0,74

- конвеєр стрічковий пересувний

- компресори пересувні

- агрегат зварювальний пересувний

- апарат для газового зварювання і різання

- бульдозер

Матеріали:

те ж

0,84

- щити з дощок

- масло машинне

- кисень

- ацетилен

- електроди

1.3.1.15 При улаштуванні завіс із залізобетонних панелей і паль довжиною менше 10 м на кожний метр зменшення довжини панелей або паль слід додатково враховувати:

70, 71

0,09

Крани гусеничні

те ж

0,15

Машини:

те ж

0,08

- агрегат зварювальний пересувний

- апарат для газового зварювання і різання

- насос грязьовий

Матеріали:

те ж

0,08

- кисень

- ацетилен

- електроди

- сталь товстолистова

1.3.1.16 Розробка траншей із заглибленням
обмежувачів захваток без застосування
віброзанурювачів

64-66

0,9

Крани на гусеничному ходу

те ж

0,73

1.3.1.17 Заповнення траншей протифільтраційними матеріалами у стійких грунтах

69(1-6),
69(7-9)

0,84
0,83

0,84
0,83


1.3.1.18 Установлення у свердловину суцільних арматурних каркасів, що не потребують нарощування

61

0,1

0,05