1

2

3

4

5

6

зварювання

Фартух брезентовий Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Щиток захисний Каска захисна з підшоломником

Тр

Ми

Ми

НСП

12 12 7 днів до зносу

24

1410

9322

Землероб

Костюм бавовняний або Комбінезон з пилонепроникної тканини Черевики шкіряні або Чоботи кирзові Рукавиці комбіновані Берет бавовняний з пилонепроникної тканини Окуляри захисні Під час роботи з кислотами та лугами додатково:

Фартух прогумований з нагрудником Рукавиці гумові Рукавиці КР

Респіратор пилогазозахисний

Пн

Пн

Ми

Ми

Ми

ЗН

ВнК50Щ50

Вн

К50

12

12 7 днів

12

до зносу

12

1

1

до зносу

1411

8290.2

Зливальник-

розливаль

ник

Під час робіт з кислотами і мазутом:

Костюм бавовняний з кислотозахисним просоченням або Костюм брезентовий або Костюм прогумований Чоботи гумові або Черевики шкіряні Онучі бавовняні Рукавиці брезентові Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор газопилозахисний Взимку додатково:

Куртка утеплена

К50 Щ20 К50 К50 К20

Ми К20 К50

Г

Тн

12

12

6

7 днів

24 до зносу до зносу

36

1412

8282.2

Ізолюваль

ник

(ізоляційні

роботи)

Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Рукавиці діелектричні Окуляри захисні Взимку додатково: Куртка утеплена Штани утеплені Валянки

Ми

Ми

Ми

Эн

Г

Тн

Тн

Тн30

12 12 7 днів чергові до зносу

36

36

48

1413

7134.2

Ізолювальник з термоізоляції

Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці діелектричні

Ми

Ми

Эн

12

12

чергові

1

2

3

4

5

6

Рукавиці трикотажні Рукавиці комбіновані Пояс запобіжний Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Під час роботи з скловолокном:

Костюм брезентовий Черевики шкіряні Рукавиці брезентові Рукавиці гумові Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Взимку додатково: Куртка утеплена Штани утеплені Валянки Калоші

Ми

Ми

Г

Ми

Ми

Ми

Вн

Г

Тн

Тн

Тн30

Вн

1

7 днів чергов.

24 до зносу

12 12 7 днів 15 днів до зносу до зносу

36

36

48

48

1414

2149.2

Інженер -

Халат бавовняний

Ми

12

лаборант

Черевики шкіряні

Ми

12

2147.2

Інженер

Рукавиці гумові

Вн

1

Рукавиці комбіновані

Ми

7 днів

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

1415

7245.1

Кабельник-

Костюм бавовняний

Ми

12

спаювальник

Черевики шкіряні на литій

підошві

Ми

12

Рукавиці брезентові

Ми

7 днів

Рукавиці трикотажні

Ми

1

Каска захисна з

підшоломником

24

Окуляри захисні

Г

до зносу

Респіратор пилозахисний

до зносу

Плащ непромокальний

Вн

24

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

1416

8124.3

Кантуваль-

Костюм бавовняний

Ми

12

ник-укла-

Черевики шкіряні

Мун100

12

дальник

Рукавиці брезентові

Ми

7 днів

Рукавиці трикотажні

Ми

1

Каска захисна з

підшоломником

24

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

Респіратор пилозахисний

до зносу

1417

7134.2

Кислототрив-

Костюм бавовняний з

ник-гуму-

кислотозахисним

вальник

просоченням або

К50

Костюм сукняний

К80

12

Черевики шкіряні на литій

1

2

3

4

5

6

підошві або Чоботи гумові Онучі бавовняні Рукавиці сукняні Рукавиці гумові Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний

К20

В

К80

Вн

Г

12

6

15 днів 1

24 до зносу до зносу

1418

7221.2

Коваль-

Костюм бавовняний

Ми

12

штампуваль-

Черевики шкіряні з

ник

металевим захисним носком

Мун200

12

7221.2

Коваль на

Фартух з нагрудником

молотах і

вогнезахисний

Тр

6

пресах

Рукавиці сукняні

Тр

7 днів

7221.2

Коваль

Рукавиці віброзахисні

Мв

20 днів

ручного

Каска захисна з

кування

підшоломником

24

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

Навушники

до зносу

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

1419

9411

Комірник

Костюм бавовняний або

Ми

Халат бавовняний

Ми

12

Черевики шкіряні

Ми

12

Рукавиці комбіновані

Ми

7 днів

Плащ непромокальний

Вн

24

Куртка утеплена

Тн

36

1420

7211.2

Комплекту-

Костюм бавовняний

Ми

12

вальник

Черевики шкіряні

Мун100

12

моделей

Рукавиці комбіновані

Ми

7 днів

Каска захисна з

підшоломником

24

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

Респіратор пилозахисний

до зносу

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

1421

7233.2

Комплекту-

Костюм бавовняний

Ми

12

вальник

Черевики шкіряні

Мун100

12

виробів та

Рукавиці комбіновані

Ми

7 днів

інструменту

Каска захисна з

підшоломником

24

Респіратор пилозахисний

до зносу

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Валянки

Тн20

48

1422

7214.2

Контролер

Костюм бавовняний

Ми

12

брухту та

Черевики шкіряні

Ми

12

відходів

Рукавиці комбіновані

Ми

7 днів

металу

Напівплащ непромокальний

Вн

чергов.