1

2

3

4

5

6

413

7241.1

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

Комбінезон Калоші діелектричні Рукавички діелектричні

З Ми Эн Эн

12

чергові

чергові

414

1222.2

Начальник зміни

Костюм Чоботи гумові

З Ми В

12

12

415

8159.1

Лаборант хімічного аналізу

Халат

З Ми

12

416

8163.2

8163.2

Машиніст

компресорних

установок

Машиніст

насосних

установок

Комбінезон Калоші гумові

З Ми В

12

12

417

8340.2

Машиніст

котельної

установки

Костюм

Рукавички гумові Рукавиці брезентові

З Ми Вн Тп

12

чергові

1

418

7233.2

Слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування

Костюм Чоботи гумові Рукавиці брезентові На зовнішніх роботах узимку додатково: Куртка утеплена Штани утеплені

З Ми Ву В

Ми Тп 100

Тн

Тн

12

12

2

36

36

419

7233.2

7233.1

Слюсар з

ремонту

технологічних

установок

Слюсар-

ремонтник

Костюм

Костюм гумовий

Чоботи гумові Рукавиці брезентові

З Ми Вн

В

Ми Тп 100

12

черго

вий

12

1

2.6.4. Газорятувальна станція

420

8290.2

Газорятівник

Костюм

Куртка утеплена Штани утеплені Рукавички гумові Рукавиці брезентові або з термозахисної тканини

ТоТиТп 400 Ву Тн Тн Ву Мп Нм Ти Тп 100

черго

вий

чергова

чергові

12

чергові

1

2

3

4

5

6

Костюм

Білизна натільна Черевики шкіряні Г оловний убір

Тн

З

Мп См З

12

6

12

12

421

1222.2

1226.2

Майстер

Начальник

станції

Костюм брезентовий або костюм прогумований Куртка утеплена Штани утеплені Чоботи гумові Рукавички гумові Рукавички брезентові

Ми Тп 100 Вн Тн Тн В Вн Тп 100

черго

вий

чергова

чергові

12

чергові

чергові

2.7. Виробництво регенерату

422

8151.2

8151.1

Апаратник

дозування

Апаратник

змішування

Костюм або халат

З Ми

12

423

8231.2

Апаратник приготування гумових клеїв та покриттів

Костюм

То Ти Тп 400 Ву

12

424

7432.2

Бригадир на дільницях основного виробництва

Костюм

Рукавиці комбіновані

З Ми Ми

12

2

425

8231.2

Вальцювальник

гумових

сумішей

Комбінезон Рукавиці комбіновані

З Ми Ми

12

2

426

9333

Вантажник

Комбінезон Чоботи гумові Рукавиці брезентові

На зовнішніх роботах узимку додатково: Куртка утеплена Штани утеплені

З Ми Ву В

Ми Тп 100

Тн

Тн

12

12

1

36

36

427

8334.2

Водій електро- та автовізка

Комбінезон Рукавиці комбіновані

З Ми Ми

12

1

428

8231.2

Девулканіза-

торник

Комбінезон Чоботи гумові Рукавиці комбіновані

З Ми Нм Ми

12

12

2

429

8151.2

Дробильник

Комбінезон Чоботи гумові

З Ми Нм

12

12

1

2

3

4

5

6

430

7241.1

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

Комбінезон

Рукавички діелектричні Калоші діелектричні

З Ми Эн Эн

12

чергові

чергові

431

8290.2

Зливальник-

розливальник

Костюм

Фартух брезентовий з нагрудником Чоботи гумові Рукавички гумові На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена Штани утеплені

То Ти Тп 400 Ву

Мп В Яж Ву Яж

Тн

Тн

12

6

12

чергові

36

36

432

8231.2

Каландруваль- ник гумових сумішей

Комбінезон Рукавиці комбіновані

З Ми Ми

12

2

433

8229.2

Контролер

Халат

Рукавиці комбіновані

З Ми Ми

12

3

434

8162.2

Котлочистиль-

ник

Комбінезон Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Шолом сукняний

З Ми Ми Ми Тт

12

12

1

черго

вий

435

3111

Лаборант

Костюм

З Ми

12

436

1222.2

Майстер

Костюм

Рукавиці комбіновані

З Ми Ми

12

2

437

9322

Мастильник

Комбінезон

З Ми

12

438

8163.2

Машиніст

компресорних

установок

Костюм

З Ми

12

439

8231.2

Машиніст

стрейнера

Костюм

Рукавиці комбіновані

З Ми Ми

12

2

440

3115

1222.2

Механік

Начальник

зміни

(промисловість)

Костюм

Рукавиці комбіновані

З Ми Ми

12

2

441

8151.3

Просівальник

Комбінезон

З Ми

12

442

8231.2

Рафінувальник

Костюм

Рукавиці комбіновані

З Ми Ми

12

2

443

8231.3

Різальник

еластомерів,

Комбінезон Чоботи гумові

З Ми В

12

12

1

2

3

4

5

6

гумових та

Рукавиці брезентові

Ми Тп 100

1

азбестових

На зовнішніх роботах

виробів

узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

444

7233.2

Слюсар з

Костюм

З Ми

12

ремонту

Рукавиці комбіновані

Ми

1

технологічних

При виконанні

установок

слюсарних робіт в цеху

7233.1

Слюсар-

додатково:

ремонтник

Чоботи гумові

В

12

445

8229.2

Сортувальник

Комбінезон

З Ми Вн

12

Чоботи гумові

В

12

Рукавиці брезентові

Ми Тп 100

1

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

446

8231.2

Сушильник

Комбінезон

З Ми

12

девулканізату

Чоботи гумові

В

12

Рукавиці комбіновані

Ми

2

447

8333.3

Транспортува-

Комбінезон

З Ми Вн

12

льник (обслу-

Чоботи гумові

В

12

говування

Рукавиці брезентові

Ми Тп 100

1

механізмів)

На зовнішніх роботах

узимку

додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

448

7215.2

Т ранспортуваль

Халат

З Ми

12

ник (такелажні

Рукавички гумові

Вн

чергові

роботи)

Чоботи гумові

В

12

Рукавиці комбіновані

Ми

2

449

9322

Укладальник-

Комбінезон

З Ми

12

пакувальник

Начальник управління організації державного нагляду за промисловою безпекою на виробництвах і об'єктах

підвищеної небезпекиВ.М.Морозов