НПАОП 0.00-6.02-06. Порядок реалізації надлишку вибухових матеріалів промислового призначення або таких, потреба у використанні яких відпала


Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України 30 травня 2006 року за № 633/12507

НПАОП 0.00-6.02-06

ПОРЯДОК

реалізації надлишку вибухових матеріалів промислового призначення або таких, потреба у використанні яких відпала

  1. Дія цього Порядку поширюється на суб’єкти господарювання, які проводять вибухові роботи в Україні.
  2. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

надлишок вибухових матеріалів промислового призначення або таких, потреба у використанні яких відпала (далі - надлишок вибухових матеріалів), - вибухові матеріали, придбані для власного використання, але не використані з різних причин, чи які стали непотрібними для використання в конкретних умовах виробництва;

реалізація - продаж суб’єктами господарювання, які мають надлишок вибухових матеріалів (далі - Власниками), іншим суб’єктам господарювання, заінтересованим у придбанні та подальшому використанні за призначенням таких вибухових матеріалів (далі - Покупцями).

Інші терміни, застосовані у цьому Порядку, уживаються у значеннях відповідно до Закону України “Про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення”.

  1. Реалізації підлягають вибухові матеріали заводського виробництва, уключені до переліку вибухових матеріалів, допущених до постійного виробництва і застосування, придатні до використання за призначенням та які мають неушкоджену заводську упаковку. Фактичну відповідність вибухових матеріалів зазначеним вимогам перевіряє Покупець.
  2. Право на придбання надлишку вибухових матеріалів надається Покупцю за умови наявності у нього такої дозвільної документації:

дозволу на проведення вибухових робіт;

дозволу на придбання вибухових матеріалів.

  1. Копії цих дозволів разом з листом-клопотанням щодо придбання надлишку вибухових матеріалів та платіжним дорученням Покупець надає Власнику надлишку вибухових матеріалів, який перевіряє достовірність і чинність наданих документів (правильність оформлення, наявність печаток, підписів, термін дії).
  2. Власник відпускає Покупцю надлишок вибухових матеріалів за нарядом-накладною, один примірник якої передається Покупцю як супровідний документ. Два примірники наряду-накладної разом з платіжним дорученням Покупця передаються до бухгалтерії Власника, один залишається на його складі вибухових матеріалів. Реалізований надлишок вибухових матеріалів Власник знімає зі свого балансу шляхом відповідного запису в книзі обліку надходжень та витрат вибухових матеріалів.
  3. Разом з надлишком вибухових матеріалів Власник передає Покупцю технічну документацію (керівництво щодо застосування, сертифікат відповідності тощо) на реалізований вибуховий матеріал.

М.В. Саварин

Голова Державного департаменту промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду МНС України