Розкрій полотна із синтетичних волокон повинен мати запобіжну операцію - накладання на верхній шар крою аркуша паперу і затискання затискачами з боку, протилежного тому, що розкроюється, щоб уникнути зсування шарів і травмування працівників.

Під час розкроювання синтетичних матеріалів треба уникати оплавлення, з цією метою необхідно застосовувати спеціальне змащування стрічкового ножа.

У разі попадання тканини в паз плоского напрямлювача стрічкового ножа витягувати її потрібно тільки після вимкнення машини та повної її зупинки.

Очищення шківа стрічкової розкрійної машини повинно проводитись спеціальним інструментом.

Відходи від стрічкових розкрійних машин повинні збиратися і транспортуватися механічними та пневматичними пристроями.

Процес розкрою повинен здійснюватись при працюючій системі місцевої витяжної вентиляції.

 1. Вирівнювання деталей за товщиною, профілювання їх по контуру.

Заправлення дрібних деталей в машини для вирівнювання, профілювання тощо повинно проводитись спеціальними шаблонами.

 1. Спускання країв деталей шкіргалантерейних виробів.

Процес спускання країв повинен здійснюватись при працюючій системі місцевої витяжної вентиляції для видалення пилу і відходів.

 1. Нанесення клею на органічних розчинниках на деталі шкіргалантерейних виробів.

Нанесення клею, сушіння нанесеного на деталі клею повинні проводитись при працюючій системі місцевої витяжної вентиляції.

Очищення від клею робочого місця необхідно проводити спеціальними пристосуваннями (лопаточками, шкребками з кольорового металу, дерева тощо), які виключають іскріння.

При роботі з клеями, які потребують підігріву, повинно бути автоматичне регулювання температури нагріву клею.

 1. Фарбування країв деталей.

Фарбування країв деталей повинно здійснюватись при працюючій системі місцевої витяжної вентиляції.

Очищення робочого місця від забруднень, розмішування фарби повинні проводитись пристосуваннями з кольорового металу або дерева.

 1. Загинання країв деталей з використанням клеїв-розплавів.

Процес загинання країв деталей з використанням клеїв-розплавів повинен проводитись при працюючій системі місцевої витяжної вентиляції.

Регулювання температури нагріву клею повинно бути автоматичним.

 1. Загинання країв деталей паралельним способом на машині.

При загинанні країв деталей на машині завантаження і вивантаження деталей повинні проводитись при висунутій каретці.

 1. Зварювання деталей шкіргалантерейних виробів у високочастотному електричному полі.

Процес зварювання деталей повинен проводитись при закритому екрані з додержанням вимог ДСН 3.3.6.096-02.

 1. Зшивання деталей шкіргалантерейних виробів на швейних машинах.

При зшиванні деталей з одночасним обрізанням їх країв повинні бути передбачені пристрої для збирання і видалення відходів.

 1. Маркування виробів.

Маркування виробів з використанням фарб на органічних розчинниках повинно проводитись при працюючій системі місцевої витяжної вентиляції.

 1. Зволоження шкіри для виробництва рукавиць.

У процесі зволоження повинен бути передбачений контроль температурного режиму згідно з технологічним процесом.

Робочий тиск повітря в пневмосистемі не повинен перевищувати 0,63 МПа (6,3 кгс/кв. см).

 1. Перетягування шкіри для виробництва рукавиць.

Регулювання нагріву валів повинно бути автоматизовано.

 1. Формування рукавиць.

Регулювання температури нагріву правил повинно бути автоматизовано.

 1. Встановлення фурнітури на вироби.

Процес встановлення фурнітури на вироби повинен бути напівавтоматичний.

 1. Тиснення виробів (натуральна та штучна шкіра).

Регулювання температури нагріву повинно бути автоматизовано.

На окремих моделях пресів повинно працювати блокування автоматичного підіймання каретки, а робота вестись тільки обома руками.

У.ВИМОГИ ДО ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ

 1. Загальні вимоги
  1. Усе обладнання, що використовується, модернізується та встановлюється у виробничому процесі, повинно відповідати вимогам ДСТУ ГОСТу 12.2.061:2009 «ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам», затвердженого наказом

Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 22 грудня 2008 року № 495, та цим Правилам.

 1. Виробниче обладнання повинно бути розміщене раціонально, щоб його експлуатація, ремонт та обслуговування були зручними і безпечними, забезпечували безперервність технологічного процесу.
  1. На все діюче та нове обладнання, що надходить, повинні бути паспорти з технічними характеристиками. Усі зміни, що вносяться до конструкції обладнання в процесі його експлуатації, ремонту і модернізації, мають фіксуватись у паспорті згідно з вимогами ГОСТу 12.2.003-91 «ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности», затвердженого постановою Державного комітету з управління якістю продукції СРСР від 06 червня 1991 року № 807.
  2. Облаштування і експлуатація електроприводів, пускорегулювальної апаратури, контрольно-вимірювальних електроприладів і пристроїв захисту обладнання повинні відповідати вимогам НПАОП 40.1-1.32-01 та НПАОП

40.1-1.21.98.

 1. Усі види обладнання або його частини, що працюють під тиском, повинні мати повірені манометри із зазначенням граничнодопустимого тиску. Манометри повинні мати клеймо про повірку, бути справними і встановлюватись на видному для обслуговуючого персоналу та добре освітленому місці. Запобіжні клапани повинні мати запірні кожухи або ковпаки, які унеможливлюють збільшення навантаження клапана, і повинні бути освітлені й доступні.
  1. Машини, апарати та різного роду пристрої в небезпечних зонах повинні мати надійну огорожу, яка забезпечує безпеку роботи і відповідає вимогам ГОСТу 12.2.062-81 «ССБТ. Оборудование производственное. Ограждения защитные», затвердженму постановою Держстандарту СРСР від 30 жовтня 1981 року № 4772.
  2. Небезпечні зазори між рухомими і нерухомими частинами повинні бути огороджені.
  3. Огородження повинні мати достатньо жорстку конструкцію, яка б витримувала випадкові навантаження з боку обслуговуючого персоналу. Огородження, що закривають деталі і частини обладнання, при поломці яких можуть вилітати осколки й окремі деталі, повинні мати міцність, яка забезпечує затримку цих осколків та деталей без пошкодження самого огородження.
  4. Огородження, їх кришки і дверцята повинні надійно фіксуватись у закритому положенні, а огородження (кришки), які відкриваються вверх, повинні фіксуватись також у відкритому положенні.

Сполучення огороджень у притворах кришок і дверцят повинні бути щільними, а зусилля для відкриття або зняття кожного огородження вручну не повинно перевищувати 4 кг при частому використанні в процесі обслуговування і 12 кг при ремонті обладнання.

 1. Органи управління обладнання повинні бути поза огородженнями і забезпечувати можливість швидкого і зручного користування ними. Органи управління (кнопки, рукоятки та ін.) необхідно розміщувати на висоті0,8-1,6 м при роботі стоячи і 0,6-1,2 м при

роботі сидячи та забезпечувати легкий доступ до них. Конструкція і розташування аварійних вимикачів і кнопок дистанційного управління обладнанням та іншими пристроями повинні забезпечувати можливість користування ними з будь-якої робочої позиції згідно з вимогами ГОСТу 12.2.032-78 «ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования», затвердженого постановою Держстандарту СРСР від 26 квітня 1978 року № 1102, ГОСТу 12.2.033-78 «ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования», затвердженого постановою Держстандарту СРСР від 26 квітня 1978 року № 1100.

 1. Апарати, машини, транспортери та інше обладнання, які обслуговуються декількома працівниками або мають значну довжину, повинні мати пусковий пристрій тільки в одному місці на пульті управління.

Машини, агрегати, апарати, які мають декілька робочих місць, повинні мати звукову і світлову сигналізацію, яка попереджає про пуск обладнання. Пристрої для зупинення обладнання повинні бути на всіх робочих місцях.

 1. Управління машинами, апаратами і агрегатами повинно бути механізовано і, як правило, кнопковим. Допускається педальне управління за умови забезпечення зручної пози працівника.
  1. Обладнання повинно мати органи управління, які виключають можливість їх мимовільного пуску і забезпечують легку і зручну зупинку згідно з вимогами ГОСТу 12.4.040-78 «ССБТ. Органы управления производственным оборудованием. Обозначения», затвердженого постановою Держстандарту СРСР від 05 квітня 1978 року № 950.
  2. Обладнання, під час роботи якого викидаються шкідливі речовини (гази, пил та ін.), повинно мати укриття та пристрої для підключення до місцевої або загальної системи вентиляції або мати вмонтовані пилозбірники.
  3. Очищення місцевих пилоочисних пристроїв повинно проводитись регулярно за графіком, який забезпечує нормальну роботу вентиляції.
  4. Обладнання зі значним теплоутворенням повинно забезпечуватись пристроями, які обмежують виділення конвекційного і променевого тепла в робоче приміщення (герметизація, теплоізоляція, екранування, відведення тепла), згідно з вимогами ДСТУ 2894-94 «Пристрої екранувальні для захисту від інфрачервоного випромінювання. Параметри та загальні технічні вимоги», затвердженого наказом Держстандарту України від 27 грудня 2007 року № 394. При цьому поверхня ізоляції не повинна перевищувати 43° С згідно з ДСТУ ЕК 13202-2002.
  5. Гарячі неробочі поверхні обладнання, а також паро- та трубопроводи, доторкання до яких може спричинити опіки, повинні бути покриті теплоізоляцією.
  6. Кріплення шлангів до пульверизаторів і трубопроводів повинно виключати зривання шлангів.
  7. Рівень шуму при роботі обладнання не повинен перевищувати допустимі величини і має відповідати вимогам ГОСТу 12.1.003-83 та ДСН 3.3.6.037-99.
  8. Обладнання, яке може передавати вібрацію на робочі місця, повинно забезпечуватись віброізоляцією і відповідати вимогам ДСТУ ГОСТу 12.1.012:2008 «Вібраційна безпека. Загальні вимоги», затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 11 листопада 2008 року № 322, та ДСН 3.3.6.039-99.
  9. Зовнішнє оформлення обладнання та пристроїв повинно відповідати вимогам технічної естетики із забезпеченням безпеки і зручності в роботі.
  10. Рухомі частини обладнання необхідно виділяти іншим кольором, ніж основний колір обладнання.
  11. Кольорове оздоблення елементів обладнання повинно відповідати кольорам безпеки (червоний - сигнал про небезпеку, жовтий і помаранчевий - про можливу небезпеку, зелений - про наявність умов безпеки).
  12. Використання у складі виробничого обладнання та/або контрольно- вимірювальних приладів джерел іонізуючого випромінювання повинно здійснюватись за умови наявності ліцензії на провадження діяльності щодо використання джерел іонізуючого випромінювання з дотриманням Вимог та умов безпеки (ліцензійні умови) провадження діяльності з використанням джерел іонізуючого випромінювання, затверджених наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 02 грудня 2002 року № 125, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 17 грудня 2002 року за № 978/7266, та Основних санітарних правил забезпечення радіаційної безпеки України, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 02 лютого 2005 року № 54, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 травня 2005 року за № 552/10832.
 2. Вимоги до окремих видів обладнання
  1. Преси електрогідравлічні вирубні.

Пуск пресів необхідно виконувати лише двома руками одночасно з метою запобігання травмуванню.

При роботі пресів не повинно бути здвоєння ходів (мимовільного опускання ударника).

Робоча поверхня вирубувальних пресів повинна бути гладкою, без вибоїн і тріщин.

 1. Розкрійні стрічкові машини.

Машина повинна бути обладнана пристроєм, який регулюється по висоті настилу і запобігає попаданню рук працюючого під стрічковий ніж.

Машина повиннабути обладнанаавтоматичним уловлювачем

стрічкового ножа у випадку його розриву.

Механізм заточування ножа повинен мати захисне огородження і бути обладнаним місцевою витяжною вентиляцією з пилозбірником.

Для зберігання і транспортування ножових полотен повинні застосовуватись спеціальні футляри.

 1. Електрозакрійні машини.

Машина повинна бути обладнана запобіжним пристроєм, який регулюється по висоті настилу і запобігає попаданню рук працівника під ніж.

 1. Паперорізальні машини.

Лезо ножа у верхньому положенні не повинно виступати нижче підошви притискної балки.

Ніж повинен бути надійно закріплений всіма болтами в основу пресової

балки.

Пуск машини необхідно здійснювати тільки двома руками одночасно з метою запобігання травмуванню.

 1. Картонорізальні машини і машини для розкрою шкіри на ремені і стрічки.

Дискові ножі повинні бути огороджені щитками.

 1. Машини для вирівнювання по товщині і двоїння деталей.

На транспортуючих валках повинні бути запобіжні пристрої, що унеможливлюють попадання пальців рук між валками.

 1. Машини для спускання країв деталей.

Машина повинна бути обладнана місцевою витяжною вентиляцією для збору і видалення пилу і відходів.

 1. Машини для нанесення клею на деталі.

Валки, що обертаються, повинні бути огороджені з метою запобігання травми рук працівника.

 1. Машини для пофарбування країв деталей.

Машина для пофарбування країв деталей в пачках повинна бути обладнана фільтром для очищення повітря, що видаляється з розпилювальної камери.

 1. Преси для тиснення і дублювання деталей.