Міністерство надзвичайних ситуацій України

НАКАЗ

14.12.2012м.Київ№1422

Держгірпромнагляд України

Включено до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці

“ 13 ” лютого 2013 р. за № 522

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

“ 09 ” січня 2013 р.

за № 82/22614

НПАОП 18.3-3.01-13

Про затвердження Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам виробництва хутра та хутряних виробів

Відповідно до статті 28 Закону України «Про охорону праці», підпункту 41 пункту 4 Положення про Міністерство надзвичайних ситуацій України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 402,

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам виробництва хутра та хутряних виробів, що додаються.
 2. Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України (Хохотва О.І.) у встановленому порядку:
  1. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
  2. Внести наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці.
 3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України Хохотву О.І.

В. Сиротін

Заступник Міністра-керівник апарату

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МНС України

14 грудня 2012 року № 1422

Держгірпромнагляд України

Включено до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці

“ 13 ” лютого 2013 р. за № 522

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

“ 09 ” січня 2013 р.

за № 82/22614

НПАОП 18.3-3.01-13

НОРМИ

БЕЗОПЛАТНОЇ ВИДАЧІ СПЕЦІАЛЬНОГО ОДЯГУ, СПЕЦІАЛЬНОГО ВЗУТТЯ ТА ІНШИХ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКАМ ВИРОБНИЦТВА ХУТРА ТА ХУТРЯНИХ ВИРОБІВ

I. Загальні положення

 1. Ці Норми розроблено відповідно до Кодексу законів про працю України та Закону України «Про охорону праці».
 2. Ці Норми поширюються на підприємства, установи, організації незалежно від форм власності і підпорядкування та фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності, діяльність яких пов’язана з виробництвом хутра та хутряних виробів.
 3. Ці Норми розроблено для професій працівників, зайнятих на виконанні робіт, наведених у пункті 1.2 цього розділу, перелік яких відповідає «Класифікатору професій» ДК 003-2010, затвердженому наказом Держспоживстандарту України від 28 липня 2010 року № 327.
 4. Ці Норми визначають види і строки носіння (використання) працівниками спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту (далі - ЗІЗ), необхідних для виконання виробничого процесу, пов’язаного з виробництвом хутра та хутряних виробів.
 5. Класифікація та позначення захисних властивостей ЗІЗ залежно від небезпечних і шкідливих виробничих факторів застосовується відповідно до вимог ДСТУ 7239:2011 ССБП. «Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація».
 6. Забезпечення працівників підприємств і організацій необхідними для трудового процесу ЗІЗ, а також порядок їх тримання та зберігання визначаються відповідно до Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24 березня 2008 року № 53, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 травня 2008 року за № 446/15137 (далі - НПАОП 0.00-4.01-08). Відповідно до цих Норм допускається застосування спеціального одягу, виготовленого з інших типів тканин, сертифікованих в установленому порядку.
 7. Працівники підприємств виробництва хутра та хутряних виробів, які виконують роботи, що належать до інших видів економічної діяльності, забезпечуються ЗІЗ згідно з Нормами безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей промисловості, затвердженими наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 16 квітня 2009 року № 62, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 12 травня 2009 року за № 424/16440 (далі - НПАОП 0.00-3.07-09), або за нормами ЗІЗ інших галузей промисловості.
 8. Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам виробництва хутра та хутряних виробів

Код

Професійна

Найменування спецодягу,

Позначення

Строк

з/п

згідно

назва роботи

спецвзуття та інших засобів

захисних

носіння

з

індивідуального захисту

властивостей,

в

ДК

марка ЗІЗ

місяцях

003:

згідно з

2010

ГОСТ

12.4.103-83

1

2

3

4

5

6

Відмочувально-зольне виробництво

1

9411

Вагар

Костюм бавовняний з

водовідштовхувальним

просоченням

Вн, З

12

Фартух прогумований з

нагрудником

Вн

6

Черевики шкіряні

Мп

12

Рукавиці комбіновані

Ми

3

Нарукавники з

водовідштовхувальним

просоченням

Вн, З

6

При роботі з мокросоленою

сировиною:

Чоботи кирзові замість

черевиків шкіряних

Тнв

36

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка утеплена

Тнв

36

Штани утеплені

Тнв

36

Чоботи утеплені

Тн20

36

2

9333

Вантажник

Костюм бавовняний

З

12

Рукавиці комбіновані

Ми

3

Черевики

Ми, У

12

Каска

-

До

На зовнішніх роботах

зносу

узимку додатково:

Куртка утеплена

Тнв

Штани утеплені

Тнв

36

Чоботи утеплені

Тн20

36

36

1

2

3

4

5

6

3

7434

Вимірювач

шкіряно-хутряної

Костюм бавовняний з водовідштовхувальним

Вн, З

12

сировини та

просоченням

Вн, Щ50

6

матеріалу

Фартух прогумований з нагрудником Чоботи кирзові Рукавиці комбіновані На зовнішніх роботах узимку додатково: Куртка утеплена Штани утеплені Чоботи утеплені

Ми, З Ми, З

Тнв

Тнв

Тн20

12

3

36

36

36

4

8232

Комплектувальник

Костюм бавовняний з

водовідштовхувальним

просоченням

Фартух прогумований з

нагрудником

Рукавиці комбіновані

Нарукавники з

водовідштовхувальним

просоченням

Черевики шкіряні

При роботі з мокросоленою

сировиною:

Чоботи кирзові замість черевиків шкіряних На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена Штани утеплені Чоботи утеплені

Вн, З

Вп, Кк, Щ50 Ми, З

Ми, З Вн, З

См

Тнв

Тнв

Тн20

12

6

3

12

6

12

36

36

36

5

7434

Консервувальник шкіряної та хутряної сировини

Костюм бавовняний з

водовідштовхувальним

просоченням

Фартух прогумований з

нагрудником

Рукавички гумові

Чоботи гумові

Вн, З

Вп, Кк, Щ50

Ву

В

12

6

3

6

6

7434

Контролер

Костюм бавовняний з

хутряної сировини

водовідштовхувальним

та напівфабрикатів

просоченням

Вн, З

12

у кушнірському

Фартух прогумований з

1

2

3

4

5

6

виробництві

нагрудником

Вн

6

Чоботи гумові

В

6

Рукавички гумові

Вн

3

7

1222.2

Майстер

Костюм бавовняний

З

12

Черевики

Ми

12

8

7434

Оброблювач

Костюм бавовняний з

хутряних шкурок

водовідштовхувальним

(опоряджувальні

просоченням

З

12

операції)

Фартух прогумований з

нагрудником

Вн

6

Черевики

Ми, У

12

Рукавички гумові

Вн

1

9

8264

Промивальник

Костюм бавовняний з

сировини

водовідштовхувальним

просоченням

Вн

12

Фартух прогумований з

нагрудником

Вн

6

Нарукавники з

водовідштовхувальним

просоченням

Вн

6

Чоботи гумові

В

6

Рукавички гумові

Вн

3

10

8139

Розбивальник

Костюм бавовняний з

сировини

водовідштовхувальним

просоченням

Вн, З

12

Фартух прогумований з

нагрудником

Вн

6