Пояс ПЛ з амортизатором повинен експлуатуватись на висоті не менше 4 м над рівнем ґрунту або опорної поверхні, при цьому закріплення карабіном за опорні конструкції повинно виконуватись не нижче рівня кріплення стропа до пояса.

Для закріплення стропа до пояса в цьому разі необхідно використовувати наспинний або нагрудний страхувальні вузли.

3.7. ССЗ необхідно використовувати таким чином, щоб у будь-який час було унеможливлено неконтрольоване переміщення працюючого.

3.8. Необхідність використання відповідних ССЗ визначається з урахуванням технічного стану споруд, де виконуються роботи.

3.9. Під час виконання робіт на висоті керівник робіт повинен забезпечити виконавців:

засобами індивідуального захисту та ССЗ;

додатковими засобами захисту у виробничій зоні, де рівень загазованості або інших шкідливих факторів перевищує встановлені значення граничнодопустимих концентрацій;

вимикання передавальних радіоелектронних засобів (радіо, телевізійних, радіорелейних, радіотрансляційних, радіолокаційних);

вимикання неізольованих струмопровідних частин діючих електроустановок з напругою вище 25 В, що перебувають під напругою, та мають відстань до місця роботи менше допустимої.

3.10. У разі виконання робіт з вогнем (електрозварювальних, газорізальних тощо), а також електричними інструментами, необхідно застосовувати запобіжні пояси (ПБ, ПЛ) зі стропом із сталевого каната або ланцюга.


4. Вимоги безпеки після закінчення робіт


4.1. Працівникам слід прибрати інструменти, матеріали, засоби індивідуального захисту, розмістивши їх у відведеному для цього місці.

4.2. Керівник робіт повинен перевірити робочі місця та вивести людей із зони виконання робіт.

4.3. Працівникам про всі помічені недоліки слід сповістити керівника робіт.

4.4. Працівникам слід виконати технічне обслуговування ССЗ згідно з вимогами технічної документації.


5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях


5.1. У разі виникнення аварії, пожежі або нещасного випадку працівники ПОВИННІ:

негайно припинити роботу;

сповістити керівника робіт або роботодавця;

ужити (по можливості) заходів усунення небезпеки, що виникла;

у разі нещасного випадку подати необхідну допомогу потерпілому;

у всіх нещасних випадках викликати лікаря або відвезти потерпілих до лікарні.

5.2. У разі різкої зміни кліматичних умов або інших причин, які змінюють умови виконання робіт, роботу слід припинити. Працівників та обладнання і матеріали слід спустити з висоти.

5.3. У разі незадовільного почуття працівника керівник робіт повинен відсторонити його від роботи, і якщо працівник, який почуває себе незадовільно, перебуває на висоті, керівнику робіт слід ужити заходів з евакуації його з висоти та викликати швидку медичну допомогу.

5.4. Під час розслідування нещасних випадків i аварій слід виконувати вимоги Положення про порядок розслiдування та ведення облiку нещасних випадкiв, професiйних захворювань i аварiй на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2001 № 1094 (ДНАОП 0.00-4.03-01, із змінами та доповненнями).


Начальник управління

організації нагляду в металургії,

енергетиці, будівництві та котлонагляду

Л.К.ДерновийДодаток 1 до п.1.3

Інструкції з охорони праці під час виконання робіт на висоті з використанням спеціальних страхувальних засобів


Пояс запобіжний лямковий

Рис. 1. Пояс запобіжний лямковий з наспинним страхувальним вузлом ПЛ


Рис. 2. Пояс запобіжний лямковий з наспинним і боковими страхувальними вузлами 1ПЛ-К

1- наспинний страхувальний вузол;

2- пластинка;

3- нагрудний замок;

4- ножні лямки;

5- допоміжна лямка;

6- плечові лямки

1- наспинний страхувальний вузол;

2- пластинка;

3- нагрудний замок;

4- пряжка;

5- пояс;

6- ножні лямки;

7- бокові страхувальні вузли;

8- пасок;

9- допоміжна лямка;

10- плечові лямки


Начальник управління

організації нагляду в металургії,

енергетиці, будівництві та котлонагляду Л.К.Дерновий


Інструкції з охорони праці під час виконання робіт на висоті з використанням спеціальних страхувальних засобів


Пояс запобіжний лямковий
Рис.1. Пояс запобіжний лямковий з наспинним і нагрудним страхувальними вузлами 2ПЛ

1- наспинний страхувальний вузол;

2- плечові лямки;

3- пластинка;

4- карабін;

5- нагрудний страхувальний вузол;

6- ножні лямки;

7- пряжки

Рис.2. Пояс запобіжний лямковий з наспинним, нагрудним і боковими страхувальними вузлами 2ПЛ-К

1-наспинний страхувальний вузол;

2 –плечові лямки;

3- пластинка;

4- карабін;

5- нагрудний страхувальний вузол;

6- пасок;

7- пояс;

8- бокові страхувальні вузли;

9- ножні лямки;

10- пряжки;

11- подовжувач наспинного страхувального вузла


Начальник управління

організації нагляду в металургії,

енергетиці, будівництві та котлонагляду Л.К.Дерновий


Додаток 3 до п. 1.3

Інструкції з охорони праці під час виконання робіт на висоті з використанням спеціальних страхувальних засобів


Пояс запобіжний безлямковийРис. 1. Пояс запобіжний безлямковий 1ПБ:

1 - рамка, 2, 5 – бокові кільця, 3 - пояс, 4 - пасок, 6 -хомутик ,

7 – пряжка; 8 – кільця для підвішування інструменту та приладдя


Рис. 2. Пояс запобіжний безлямковий з різними фалами :


1 - пояс безлямковий;

2 – зі стропом із металевого ланцюга (2ПБ);

3 – зі стропом із капронового каната (3ПБ);

4 – зі стропом із капронової стрічки (4ПБ);

5 – зі стропом із металевого каната (5ПБ)


Начальник управління

організації нагляду в металургії,

енергетиці, будівництві та котлонагляду Л.К.Дерновий


Додаток 4 до п. 1.3

до Інструкції з охорони праці під час виконання робіт на висоті з використанням спеціальних страхувальних засобів.

Приладдя
Рис.1. Строп регульований із неметалевого каната

Рис.2. Строп з амортизатором

Рис.3. Карабіни типу “гак” з різними розмірами зіва

Рис.4. Карабін типу “вушко”


Начальник управління

організації нагляду в металургії,

енергетиці, будівництві та котлонагляду Л.К.ДерновийДодаток 5 до п. 1.13

Інструкції з охорони праці під час виконання робіт на висоті з використанням спеціальних страхувальних засобів

ЗРАЗОК

____________________________________________________________________

(назва підприємства, організації)

НАРЯД - ДОПУСК

на виконання робіт з підвищеної небезпеки

від "__"_______ 200__ р.

НАРЯД

1. Виконавцю робіт ________________________________________________________

з бригадою у складі______ чоловік виконати такі роботи:_________________________


(назва робіт, місце виконання)

2. Необхідні для виконання робіт:

матеріали_________________________________________________________________

інструменти_______________________________________________________________

захисні засоби_____________________________________________________________

3. Під час підготування і виконання робіт ужити таких заходів безпеки:__________________________________________________________________

(перелічуються основні заходи і засоби щодо створення безпечних умов праці)


. Особливі умови:________________________________________________________


5. Початок робіт : ______год. _____ хв. "___"_______ 200__ р.

Закінчення робіт : ____год. _____ хв. "___"_______ 200__ р.

Режим роботи ________________________________________

( одно-, дво-, тризмінний)

6. Виконавцем призначено ___________________________________________________

(посада, прізвище, ім‘я, по батькові, підпис)


7. Наряд-допуск видав:_______________________________________________________

(посада, прізвище, ім‘я, по батькові, підпис)

8. Наряд-допуск прийняв:_____________________________________________________

(посада, прізвище, ім‘я, по батькові, підпис)

Керівник робіт____________________________________________________________

(посада, прізвище, ім‘я, по батькові, підпис)


9. Заходи безпеки праці та порядок виконання робіт узгоджені:

відповідальна особа підприємства (цеху, дільниці), на якому виконуються роботи____


(посада, прізвище, ім‘я, по батькові, підпис)

Продовження додатка 5

ДОПУСК

1. Інструктаж щодо заходів безпеки на робочому місці згідно з інструкцією________________________________________________________________

( назва інструкції або короткий зміст інструктажу)

провели:


Керівник робіт_____________________________________"____"___________200__ р.

(прізвище, ім‘я, по батькові, підпис)


Відповідальна особа підприємства, на якому виконуються роботи ___________________________________________________________________________

(прізвище, ім‘я, по батькові, підпис)

2. Інструктаж пройшли члени бригади:

Прізвище, ім`я, по батькові

Професія,

розряд

Дата

Підпис особи, що пройшла

інструктаж


3. Робоче місце та умови праці перевірені. Заходи безпеки, зазначені у наряду-допуску, забезпечені, дозволяю стати до роботи_________________________________

__________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім‘я, по батькові відповідальної особи підприємства, на якому виконуються роботи, дата, підпис)

Керівник робіт_____________________________________________________________

(прізвище, ім‘я, по батькові, дата, підпис)

Виконавець робіт___________________________________________________________

(прізвище, ім‘я, по батькові, дата, підпис)

4. Роботу розпочато _____ год._____ хв. "____"________ 200__ р.

Керівник робіт______________________________________________________________

(прізвище, ім‘я, по батькові, дата, підпис)

5. Роботи закінчені, робочі місця перевірені ( матеріали, інструменти, приладдя тощо прибрані), люди виведені із зони виконання робіт.

Наряд закрито ______ год. ______ хв. "___"_________ 200__ р.

Виконавець робіт ___________________________________________________________

(прізвище, ім‘я, по батькові, дата, підпис)

Відповідальна особа підприємства, на якому виконуються роботи ___________________________________________________________________________

(прізвище, ім‘я, по батькові, дата, підпис)


Начальник управління

організації нагляду в металургії,

енергетиці, будівництві та котлонагляду Л.К.Дерновий


Додаток 6. до п. 2.1.2

Інструкції з охорони праці під час виконання робіт на висоті з використанням спеціальних страхувальних засобів


ЗРАЗОК

ЖУРНАЛ

огляду елементів спеціальних страхувальних засобів


Підприємство ______________________________________________________________


Виробнича дільниця_________________________________________________________


№ п/п

Назва елементів

Дата і час огляду

Результат огляду

(придатний, не

придатний)

Прізвище особи, яка здійснювала огляд

Підпис
Примітка. Огляд елементів спеціальних страхувальних засобів проводиться керівником і виконавцем робіт щоденно перед початком робіт.


Начальник управління

організації нагляду в металургії,

енергетиці, будівництві та котлонагляду Л.К.Дерновий

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

(Держнаглядохоронпраці України)


НАКАЗ


09.10.2003

м. Київ

№ 190


Про затвердження Інструкції з охорони праці під час виконання робіт на висоті з використанням спеціальних страхувальних засобів


Відповідно до Закону України “Про охорону праці”, Положення про Державний комітет України з нагляду за охороною праці, затвердженого Указом Президента України від 16.01.2003 № 29/2003, НАКАЗУЮ: