Просочена захисним засобом суцільна деревина згідно з ДСТУ EN 351-1

Засіб захисту

Z

Клас проникності

Р8

Утримувальність

15 кг/м3

Партія №/рік

457/9Х

Підприємство

АдресаДОДАТОК С
(довідковий)

БІБЛІОГРАФІЯ

EN 460 Durability of wood and wood-based products

Natural durability of wood — Guide to the durability requirements for wood to be used in hazard classes

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 460 Стійкість деревини та виробів з деревини. Природна стійкість деревини. Настанови щодо вимог до стійкості деревини стосовно класів небезпеки.

ДОДАТОК НА
(довідковий)

ПЕРЕЛІК ДСТУ, ІДЕНТИЧНИХ ЄВРОПЕЙСЬКИМ СТАНДАРТАМ,
ПОСИЛАННЯ НА ЯКІ Є В EN 351-1:1995

ДСТУ EN 335-1 Стійкість деревини та виробів з деревини. Визначання класів небезпеки біо­логічного ураження. Частина 1. Загальні положення (EN 335-1:1992, IDT)

ДСТУ EN 350-2 Стійкість деревини та виробів з деревини. Природна стійкість суцільної де­ревини. Частина 2. Настанови щодо придатної стійкості та просочності окремих порід деревини, що мають значення в Європі (EN 350-2:1994, IDT)

ДСТУ EN 351-2 Стійкість деревини та виробів з деревини. Суцільна деревина, просочена за­хисним засобом. Часина 2. Настанови щодо відбирання проб для аналізування (EN 351-2:1995, IDT)

УКНД 79.040

Ключові слова: суцільна деревина, засіб захисту деревини, проникність, утримувальність захисного засобу, просочування деревини, вимоги, небезпеки, класифікація, стійкість деревини.

Редактор М. Клименко
Технічний редактор О. Касіч
Коректор О. Тарасун
Верстальник І. Барков

Підписано до друку 07.07.2005. Формат 60 х 84 1/8.

Ум. друк. арк. 1,39. Зам. 2.3М7 Ціна договірна.

Науково-редакційний відділ ДП «УкрНДНЦ»
03115, м. Київ, вул. Святошинська, 2