ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ ЗА

ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

НАКАЗ

від 14 жовтня 2004 року № 226

Про затвердження Правил охорони праці під час експлуатації водопровідно-каналізаційних споруд на залізничному транспорті

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 листопада 2004 р. за № 1404/10003

Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

від 12 листопада 2007 року № 265

Відповідно до Закону України «Про охорону праці»

НАКАЗУЮ:

(преамбула із змінами, внесеними згідно з наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

від 12.11.2007р. № 265)

 1. Затвердити Правила охорони праці під час експлуатації водопровідно- каналізаційних споруд на залізничному транспорті (далі — Правила), що додаються.
 2. Наказ набирає чинності з 1 січня 2005 року.
 3. Відділу організації державного нагляду в машинобудуванні, на транспорті та у зв’язку (Гранкін В. Л.) подати Правила на державну реєстрацію Міністерству юстиції України.
 4. Управлінню нормативно-правового та юридичного забезпечення (Кубієвич М. В.) включити Правила до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці та розмістити їх на веб-сторінці Держнаглядохоронпраці України.
 5. Начальникам територіальних управлінь Держнаглядохоронпраці України та інспекцій вжити заходів щодо вивчення Правил державними інспекторами та забезпечити систематичний контроль за дотриманням цих Правил.
 6. З набранням чинності цих Правил вважати такими, що не застосовуються на території України, Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при експлуатації водопровідно-каналізаційних споруд на залізничному транспорті та в транспортному будівництві № ЦСВ-171, затверджені Міністерством шляхів сполучення СРСР 24.08.70 р.
 7. ДП «Головний навчально-методичний центр Держнаглядохоронпраці України» (Баженов О. К.) забезпечити:

видання та розповсюдження Правил;

вивчення Правил посадовими особами Міністерства транспорту та зв’язку України, Укрзалізниці та державними інспекторами, передбачивши це у відповідних навчальних програмах.

 1. Загальному відділу (Дєньгін А. П.) у тижневий термін після державної реєстрації у Міністерстві юстиції України довести цей наказ до відома центральних і місцевих органів виконавчої влади, територіальних управлінь, експертно-технічних центрів та Національного науково-дослідного інституту охорони праці Держнаглядохоронпраці України.
 2. Головному редактору журналу «Охорона праці» (Яковенко М. Г.) опублікувати наказ у черговому номері журналу.
 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Семка О. П.

Г олова КомітетуС.СТОРЧАК

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Держнаглядохоронпраці

України

від 14 жовтня 2004 р. № 226 Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України 2 листопада 2004 р. за № 1404/10003

ПРАВИЛА ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНИХ СПОРУД НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Ці Правила поширюються на всі підприємства та організації Державної адміністрації залізничного транспорту України (Укрзалізниці), які займаються експлуатацією водопровідно-каналізаційних споруд на залізничному транспорті і встановлюють вимоги безпеки під час експлуатації водопровідно-каналізаційних споруд.
 2. Правила визначають вимоги охорони праці під час утримання та експлуатації водопровідно-каналізаційних споруд на залізничному транспорті.
 3. На кожному підприємстві повинні бути розроблені відповідно до ДНАОП 0.004.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.98 № 9, зареєстрованого в Мін’юсті України 07.04.98 за № 226/2666, та нормативно-правових актів з пожежної безпеки (далі — НАПБ), інструкції з охорони праці та пожежної безпеки, що діють на підприємстві, із урахуванням вимог цих Правил.
 4. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці працівників водопровідно- каналізаційних споруд проводяться відповідно до Положення про навчання, затвердженого на підприємстві, та Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005№ 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511 (НПАОП 0.00-4.12-05), а з питань пожежної безпеки згідно з НАПБ Б.06.001- 2003 Переліку посад, при призначенні на які особи зобов’язані проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки, та порядок їх організації, затвердженого наказом МНС України від 29.09.2003 № 368, зареєстрованого в Мін’юсті України 11.12.2003 за № 1147/8468, та НАПБ Б.02.005-2003 Типового положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України, затвердженого наказом МНС України від 29.09.2003 № 368, зареєстрованого в Мін’юсті України 11.12.2003 за № 1148/8469.

(пункт 1.4 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

від 12.11.2007р. № 265)

 1. Попередній (під час прийняття на роботу) і періодичний (протягом трудової діяльності) медичні огляди працівників проводяться у встановлені терміни відповідно до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 № 246 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.07.2007 за № 846/14113.

(пункт 1.5 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

від 12.11.2007р. № 265)

 1. Усі працівники господарства водопостачання і санітарно-технічних пристроїв забезпечуються безкоштовно спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту відповідно до ДНАОП 0.00-4.26-96 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від
 2. № 170, зареєстрованого в Мін’юсті України 18.11.96 за № 667/1692 (далі — ДНАОП 0.00-4.26-96), та НПАОП 5.1.11-3.01-04 Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам залізничного транспорту України, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від 21.01.2004 № 12, зареєстрованих у Мін’юсті України 06.02.2004 за № 169/8768 (далі — НПАОП 5.1.11-3.01-04).

2 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ДО ВОДОПРОВІДНО- КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА

 1. Усі водопровідно-каналізаційні споруди, склади реагентів і підсобні приміщення повинні відповідати вимогам СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», затверджених Держбудом СРСР 1991 року (далі — СНиП 2.04.05-91), СНиП 2.09.02-85 «Производственные здания промышленных предприятий», затверджених Держбудом СРСР 1985 року, СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые здания», затверджених Держбудом СРСР від 30.12.87 № 313, СПП СДЯВ «Санитарные правила проектирования оборудования и содержания складов для хранения сильно-действующих ядовитых веществ № 534-65», затверджених заступником головного державного санітарного лікаря СРСР 24.06.65 (далі — СПП СДЯВ), та ДБН В.1.1-7-2002 Пожежна безпека об’єктів будівництва.
 2. Введення в експлуатацію водопровідно-каналізаційних споруд дозволяється тільки після приймання їх робочими і державними приймальними комісіями відповідно до вимог Положення про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів залізничного транспорту і метрополітенів, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 21.10.99 № 507, зареєстрованого в Мін’юсті України 14.03.2000 за № 160/4381.
 3. Усі приміщення водопровідно-каналізаційних споруд обладнуються механічною припливною та витяжною вентиляцією відповідно до СНиП 2.04.05-91.
 4. Усі небезпечні місця на водопровідно-каналізаційних спорудах повинні мати захисні огородження відповідно до ГОСТ 12.3.006-75 «ССБТ. Эксплуатация водопроводных и канализационных сооружений и сетей. Общие требования безопасности», а у разі необхідності також попереджувальні знаки або плакати відповідно до ГОСТ 12.4.026-76 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности, взамен ГОСТ 15548-70, изменения 1980, 1986».
 5. Приміщення водопровідно-каналізаційних споруд, а також агрегати і механізми забезпечуються природним і штучним освітленням відповідно до НАОП 5.1.11-3.02-91 РД- 3215-91. Норм штучного освітлення об’єктів залізничного транспорту, затверджених Міністерством шляхів сполучення СРСР 25.04.91 (далі — НАОП 5.1.11-3.02-91), НАОП
 6. 3.04-86 Галузевих норм природного та спільного освітлення виробничих підприємств залізничного транспорту, затверджених Міністерством шляхів сполучення СРСР 30.12.86 (далі — НАОП 5.1.11-3.04-86).
 7. У приміщеннях насосних станцій, очисних споруд водопостачання і каналізації, водопом’якшувальних установок тощо розміщення агрегатів, трубопроводів, механізмів повинно бути таким, щоб до самих агрегатів, до всіх засувок усіх клапанів та інших приладів і механізмів був необхідний прохід і вільний доступ. У разі розміщення устатковання на висоті влаштовують робочі майданчики з огородженням для безпечного обслуговування. Робочі проходи, розташовані на висоті більше 0,5 м над підлогою, або ж помости (майданчики) для обслуговування ємностей із водою, а також опущені частини підлоги, поглиблення, отвори в підлозі, переходи і містки забезпечують огородженнями висотою не менше 1 м із суцільною зашивкою знизу на 0,2 м.
 8. Усі рухомі частини водопровідно-каналізаційних споруд надійно огороджуються. Якщо огородження не перекривають елементів рухомих частин, що виступають і до яких доводиться близько підходити під час роботи обслуговувальному персоналу, то зазначені елементи закривають кожухами.
 9. Металеві частини електродвигунів та іншого устатковання, які можуть опинитися під напругою в результаті пошкодження ізоляції, підлягають заземленню (зануленню).
 10. Експлуатація електрообладнання повинна відповідати вимогам ДНАОП 0.00
 11. 21-98 Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від 09.01.98 № 4, зареєстрованих у Мін’юсті України 10.02.98 за № 93/2533 (далі — ДНАОП 0.00-1.21-98), ДНАОП 0.00-1.32-01 Правил будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 21.06.2001 № 272 (далі — ДНАОП 0.00-1.32-01), та ПУЕ «Правил устройства электроустановок», затверджених Міненергоатом СРСР у 1985 році (далі — ПУЕ).
 12. Усі вантажопідіймальні машини, знімні вантажозахоплювальні органи і пристрої виготовляють і експлуатують відповідно до вимог Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів, затверджених наказом Держгірпромнагляду від
 13. № 132 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 09.07.2007 за № 784/14051 (НПАОП 0.00-1.01-07), та ДНАОП 0.00-1.32-01.

(пункт 2.10 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

від 12.11.2007р. № 265)

 1. Під час експлуатації повітряних компресорів і повітропроводів необхідно дотримуватися вимог ДНАОП 0.00-1.13-71 Правил будови і безпечної експлуатації стаціонарних компресорних установок, повітропроводів і газопроводів, затверджених наказом Держгіртехнагляду СРСР 07.12.71, та НАПБ.
 2. Посудини, що працюють під тиском, експлуатують із додержанням вимог безпеки, викладених в ДНАОП 0.00-1.07-94 Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці від 18.10.94№ 104, із змінами і доповненнями, затвердженими наказом Держнаглядохоронпраці від 11.07.97 № 183 (далі — ДНАОП 0.00-1.07-94), та НАПБ.
 3. Під час експлуатації парових котлів насосних станцій необхідно дотримуватися вимог ДНАОП 0.00-1.08-94 Правил будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці від 26.05.94 № 51, із змінами від
 4. № 182, 22.03.2002 № 161, та НАПБ.
 5. Під час зберігання і використання рідкого хлору, аміаку, сірчистого газу і кислот, що «димлять», необхідно дотримуватися вимог СПП СДЯВ та НАПБ.
 6. Усі роботи, пов’язані з ремонтом і утриманням будівель і споруд, необхідно виконувати з дотриманням вимог НАОП 5.1.11-1.07-62 Правил техніки безпеки і виробничої санітарії при ремонті та утриманні будівель і споруд на залізничному транспорті ЦГС-2160, затверджених Міністерством шляхів сполучення СРСР 18.04.62 (далі — НАОП 5.1.11-1.07-62), та НАПБ.
 7. Під час виконання лабораторних робіт необхідно дотримуватися вимог НАОП
 8. 1.21-77 Правил техніки безпеки і виробничої санітарії для працівників хіміко- технічних лабораторій залізничного транспорту ЦТ-3451, затверджених Міністерством шляхів сполучення СРСР 07.02.77, та НАПБ.
 9. Під час електрозварювальних і газозварювальних робіт необхідно дотримуватися вимог НАОП 1.4.10-1.03-85 Правил з техніки безпеки і виробничої санітарії при виробництві ацетилену, кисню і газополуменевій обробці металів, затверджених Мінхіммаш СРСР 05.07.83, НАОП 1.4.10-1.04-86 Правил з техніки безпеки і виробничої санітарії при електрозварювальних роботах, затверджених Мінхіммаш СРСР 22.05.86, та НАПБ.
 10. Під час експлуатації металообробного устатковання і інструменту необхідно дотримуватись вимог НАОП 1.4.10-1.02-83 Правил з техніки безпеки і виробничої санітарії при холодній обробці металів, затверджених Мінхіммаш СРСР 05.07.83, та НАПБ.
 11. Роботи на водопровідно-каналізаційних мережах, у колодязях і камерах насосних станцій та очисних споруд виконуються за письмовим нарядом.

3 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС СПОРУДЖЕННЯ І ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВОДОЗАБІРНИХ СПОРУД З ВІДКРИТИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Під час спорудження водозабірних споруд повинні бути передбачені заходи, що забезпечують безпеку робіт під час огляду та очищення вхідних решіток та оголовка, відколювання льоду, промивання самопливних ліній і галерей, очищення водоприймальних колодязів від осадів.
 2. Обладнання на всмоктувальних та самопливних лініях, у берегових колодязів та ін. (засувки, шибери, підіймальні механізми, приймальні клапани та ін.) розташовують так, щоб вони були доступні для ремонту. Маховички засувок розташовують на поверхні або застосовують дистанційне управління.
 3. Очищення вхідних решіток ручними граблями з човнів або льоду дозволяється тільки у разі слабкої течії води (0,3-0,5 м/сек) і малій глибині (до 2 м) і лише при незначних забрудненнях. На глибоких річках із швидкою течією решітки очищаються водолазами або працівниками експлуатації за умови обладнання спеціальних пристроїв і з дотриманням вимог НАОП 5.1.21-1.08-90 Єдиних правил безпеки на водолазних роботах (РД31.84.01-90), затверджених Міністерством охорони здоров’я СРСР в 1990 році (далі — НАОП 5.1.21