Тара для зберігання хімічних речовин повинна мати написи, сигнальний колір та знаки безпеки відповідно до вимог ДСТУ ISO 6309:2007 "Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір" (ISO 6309:1987, IDT) та Технічного регламенту знаків безпеки і захисту здоров'я працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2009 року № 1262.

 1. Наповнення тари, що переноситься вручну, легкозаймистими та горючими рідинами для використання на робочих місцях необхідно виконувати в приміщенні складу за допомогою сифона та насоса на металевих піддонах з бортами не нижче 50 мм. Не дозволяється накопичення рідини в піддоні.
  1. Легкозаймисті та горючі рідини необхідно видавати для роботи у спеціальній тарі, яка унеможливлює іскроутворення, зі щільно закритими кришками.
  2. Посудини з легкозаймистими та горючими рідинами, які знаходяться на робочому місці, необхідно закріпляти для запобігання їх перекиданню.
  3. Зберігання та реалізацію (відпуск) прекурсорів необхідно здійснювати відповідно до вимог Порядку провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 червня 2009 року № 589.
  4. Вантажно-розвантажувальні роботи необхідно виконувати відповідно до вимог ГОСТ 12.3.009-76 "Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности".
  5. Транспортування хімічних речовин та їх відходів необхідно здійснювати відповідно до вимог ГОСТ 12.3.020-80 "Система стандартов безопасности труда. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности".
  6. Роботи з використанням підіймально-транспортного устаткування та вантажно-захоплювальних пристроїв необхідно виконувати відповідно до вимог Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 18 червня 2007 року № 132, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 09 липня 2007 року за № 784/14051 (НПАОП 0.001.01-07).
  7. Фарбувальні роботи із застосуванням підйомників необхідно виконувати відповідно до вимог Правил будови і безпечної експлуатації підйомників, затверджених наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 08 грудня 2003 року № 232, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 30 грудня 2003 року за № 1262/8583 (НПАОП 0.00-1.36-03).
  8. Під час роботи на конвеєрних лініях фарбування та сушіння виробів необхідно дотримуватись вимог ГОСТ 12.2.022-80 "Система стандартов безопасности труда. Конвейеры. Общие требования безопасности".
  9. Роботи з переміщення вантажів стріловими самохідними кранами необхідно виконувати відповідно до вимог Типової інструкції з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) стрілових самохідних (автомобільних, гусеничних, залізничних, пневмоколісних) кранів, затвердженої наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 25 вересня 1995 року № 135, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 10 жовтня 1995 року за № 371/907 (НПАОП 0.00-5.03-95).
  10. Під час роботи з використанням вантажопідіймальних кранів необхідно дотримуватись вимог Типової інструкції з безпечного ведення робіт для стропальників (зачіплювачів), які обслуговують вантажопідіймальні крани, затвердженої наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 25 вересня 1995 року № 135, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 10 жовтня 1995 року за № 372/908 (НПАОП 0.00-5.04-95).
  11. Переміщення вантажів кранами необхідно здійснювати відповідно до вимог Типової інструкції для осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами, затвердженої наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 20 жовтня 1994 року № 107, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 13 березня 1995 року за № 60/596 (НПАОП 0.00-5.06-94).
  12. Утримання вантажопідіймальних кранів у справному стані необхідно здійснювати відповідно до вимог Типової інструкції для осіб, відповідальних за утримання вантажопідіймальних кранів у справному стані, затвердженої наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 20 жовтня 1994 року № 107, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 13 березня 1995 року за № 59/595 (НПАОП 0.00-5.07-94).
  13. Експлуатацію вантажопідіймальних кранів необхідно здійснювати відповідно до вимог Типової інструкції для інженерно-технічних працівників, які здійснюють нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів, затвердженої наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 20 жовтня 1994 року № 107, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 13 березня 1995 року за № 58/594 (НПАОП 0.00-5.20-94).
  14. Транспортування легкозаймистих та горючих рідин необхідно виконувати переважно централізовано трубопроводами з матеріалів, хімічно стійких до речовин, що транспортуються.
  15. Експлуатацію виробничого устаткування необхідно здійснювати відповідно до вимог Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 року № 62, та ГОСТ
 2. 91 "Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности".

Засоби керування устаткуванням і механізмами повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.2.064-81 "Система стандартов безопасности труда. Органы управления производственным оборудованием. Общие требования безопасности" та ГОСТ 12.4.040-78 "Система стандартов безопасности труда. Органы управления производственным оборудованием. Обозначения".

Напрямок переміщення засобів керування устаткуванням повинен відповідати вимогам ГОСТ 9146-79 "Станки. Органы управления. Направление действия".

 1. Відкриті частини машин, механізмів і устаткування та частини, які рухаються, повинні бути огороджені відповідно до вимог ГОСТ 12.2.062-81 "Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Ограждения защитные".
  1. Температура нагрітих поверхонь устаткування та огороджень не повинна перевищувати 43° C відповідно до вимог ДСТУ Е№ 563-2001 "Безпечність машин. Температури поверхонь, доступних для дотику. Ергономічні дані для встановлення граничних значень температури гарячих поверхонь".
  2. Устаткування, яке встановлене в одному технологічному потоці, повинно бути обладнане одночасно світловою та звуковою сигналізаціями, зблокованими із загальним пусковим пристроєм. Пускові пристрої устаткування повинні бути зблоковані з пусковими пристроями витяжних вентиляційних систем.
  3. Експлуатацію контрольно-вимірювальних приладів, у складі яких наявні джерела іонізуючого випромінювання, необхідно здійснювати з урахуванням Норм радіаційної безпеки України (НРБУ-97), затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 липня 1997 року № 208 та введених у дію постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01 грудня 1997 року № 62, та Основних санітарних правил забезпечення радіаційної безпеки України, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 02 лютого 2005 року № 54, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 травня 2005 року за № 552/10832 (ДСП 6.177-2005-09-02), крім джерел іонізуючого випромінювання, діяльність з використання яких звільняється від ліцензування у встановленому законодавством порядку згідно з Критеріями, за якими діяльність з використання джерел іонізуючого випромінювання звільняється від ліцензування, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року № 1174.
  4. Під час виконання робіт працівники повинні дотримуватися вимог Інструкції з охорони праці під час виконання монтажних робіт інструментами і пристроями, затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 05 червня 2001 року № 254, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 20 липня 2001 року за № 616/5807 (НПАОП 0.00-5.24-01).
  5. Пневматичний інструмент повинен відповідати вимогам ГОСТ 12.2.010-75 "Система стандартов безопасности труда. Машины ручные пневматические. Общие требования безопасности".
  6. Машини ручні електричні повинні відповідати вимогам ДСТУ ІЕС 60745-1:2010 "Інструмент ручний електромеханічний. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги".
  7. Використання абразивного інструменту необхідно здійснювати відповідно до вимог Правил охорони праці під час роботи з абразивним інструментом, затверджених наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 22 жовтня 2012 року № 1277, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 08 листопада 2012 року за № 1879/22191 (НПАОП 28.0-1.30-12).
 2. Вимоги охорони праці під час приготування лакофарбувальних сполук
  1. Не дозволяється заповнювати котел, встановлений на водяній бані, у якому виконується розігрів та варка лакофарбувальних матеріалів, більше ніж на три чверті об'єму, доводити температуру нагрівання розчину до температури спалаху, що визначена технічною документацією на використовувані матеріали залежно від виду технологічного процесу. Не дозволяється додавати розчин в котел, не знятий з водяної бані.
  2. Під час розливання, виливання з бутлів та інших ємностей кислот, легкозаймистих та горючих рідин у невеликі ємності для запобігання розбризкуванню необхідно використовувати насадки або лійки.
  3. Переливання та розливання лакофарбувальних матеріалів з бочок, бідонів та іншої тари вагою більше 10 кг для приготування робочих розчинів повинно бути механізованим та виконуватися на піддонах з бортами не нижче 50 мм.
  4. Не дозволяється приготування робочих розчинів, переливання та розливання фарб на робочих місцях.
  5. Розчинення твердих хімічних речовин необхідно виконувати в суліях з хімічно стійких матеріалів у спеціально обладнаному приміщенні з місцевою витяжною вентиляцією.
  6. Розкриття тари зі шкідливими хімічними речовинами необхідно виконувати на робочих місцях, обладнаних місцевою витяжною вентиляцією.
  7. Під час розріджування пожежонебезпечних та шкідливих речовин розчинниками не дозволяється:
 • додавання розчинників до матеріалів вільно падаючим струменем;
 • розрідження матеріалів, нагрітих до температури більш високої, ніж температура розчинника;
 • розрідження матеріалів під час роботи устаткування.
 1. Вимоги охорони праці під час підготовки поверхні виробів перед фарбуванням
  1. Роботи з підготовки поверхні виробів механічним способом необхідно виконувати відповідно до вимог ГОСТ 9.402-80 "Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей перед окрашиванием" (далі - ГОСТ 9.402-80).
  2. Очищення виробів механічним способом необхідно виконувати в ізольованих приміщеннях, обладнаних системою припливно-витяжної вентиляції з очищенням повітря та збиранням абразивних матеріалів. При гідропіскоструме- невому способі очищення повинна бути передбачена система збирання та очищення води.
  3. Очищення деталей необхідно виконувати в щільно закритих камерах і барабанах. Пуск очисних камер (барабанів) повинен бути зблокований з пуском витяжних вентиляційних установок.
  4. Абразивні матеріали, що використовуються в сухому вигляді, необхідно очищати від домішок в сепараторах.
  5. Процеси завантаження та повернення дробу в очисні камери, завантаження та вивантаження деталей в камери та барабани повинні бути механізованими.
  6. Еластичні рукавички та нарукавники в отворах для рук в камерах закритого типу повинні щільно закривати отвір для запобігання проникненню пилу та шуму в приміщення під час роботи камер.
  7. Завантаження виробів в очисне устаткування, укладання та зняття виробів необхідно виконувати при відключеній подачі абразиву в робочу зону камер та барабанів.
  8. Не дозволяється видалення абразиву з деталей після очищення струменем стисненого повітря.
  9. Працівник, який здійснює управління соплом під час очищення деталей, повинен знаходитися поза робочою зоною камери на спеціально обладнаній стаціонарній площадці.
  10. Камери для очищення великих виробів повинні бути обладнані механічними пристосуваннями для переміщення виробів у камері. Управління пристосуванням повинно бути механізованим.
  11. Деталі, що розміщені в гідропіскоочисній камері для очищення, повинні надійно кріпитися спеціальним пристосуванням.
  12. Під час роботи гідропіскоочисних камер працівник повинен знаходитися поза камерою на дерев'яній решітці.
  13. Вивантаження, укладання і зняття деталей необхідно виконувати при справному блокуванні, що унеможливлює подачу пульпи в очисну камеру.
  14. Не дозволяється очищення деталей в очисних камерах ручним механізованим інструментом з абразивними кругами.
  15. Завантаження та повернення абразиву в установках дробоструменевого та гідропіскоструменевого очищення, включення та відключення подачі стисненого повітря, піску і пульпи та очищення камери від відпрацьованої пульпи повинно бути механізованим.
  16. Для гідропіскоструменевого очищення деталей необхідно використовувати кварцовий пісок із застосуванням струменя води.
  17. Шліфувальні верстати для очищення виробів повинні бути обладнані захисними екранами та місцевими відсмоктувачами, зблокованими з механізмом пуску верстата.
  18. Технологічні процеси галтування необхідно виконувати в щільно закритих барабанах або барабанах, що розміщені у ванні з розчином солей лугу.
  19. Підготовка поверхні виробів хімічним способом повинна здійснюватися відповідно до вимог ГОСТ 9.402-80 та ГОСТ 12.3.008-75 "Система стандартов безопасности труда. Производство покрытий металлических и неметаллических неорганических. Общие требования безопасности".
  20. Очищення деталей хімічним способом необхідно виконувати з використанням механізованих агрегатів для знежирення, фосфатування, пасивування в окремому приміщенні, обладнаному припливно-витяжною вентиляцією.
  21. Промивання деталей органічними розчинниками під час ручного очищення необхідно виконувати в спеціальних шафах з негорючих матеріалів з металевими ваннами або столами з кольорових металів усередині. Над бортами ванни або стола та у верхній частині шафи повинні бути вентиляційні відсмокту- вачі.
  22. Очищення деталей з використанням хлорованих вуглеводнів необхідно виконувати в герметичних установках автоматичної дії з використанням розчинників з антистатичними домішками.
  23. Миття та знежирення деталей і виробів необхідно здійснювати із застосуванням негорючих сполук.
  24. Чищення виробничого устаткування, що містить залишки органічних розчинників, необхідно виконувати при включеній вентиляції після продування устаткування повітрям або парою до повного видалення парів розчинників.
 2. Вимоги охорони праці під час фарбування
  1. Стиснене повітря під час пневматичного розпилення лакофарбувальних матеріалів повинно відповідати вимогам ГОСТ 9.010-80 "Единая система защиты от коррозии и старения. Воздух сжатый для распыления лакокрасочных материалов. Технические требования и методы контроля".