1. Роботодавець забезпечує освітленість приміщень відповідно до вимог санітарних норм шляхом очищення та заміни джерел світла.

Освітлювальну арматуру (скляні ковпаки, рефлектори, металеві частини тощо) і джерела світла необхідно очищувати 2 - 4 рази на місяць залежно від вмісту пилу в робочій зоні виробничого приміщення.

Роботу з очищення джерел світла виконують відповідні працівники (електротехнічний персонал) при відключеній напрузі.

 1. Роботодавець забезпечує контроль рівня шуму на постійних робочих місцях.

У разі використання обладнання з підвищеним рівнем шуму працівники забезпечуються ЗІЗ згідно з ГОСТ 12.4.051-87 "ССБТ. Средства индивидуальной защиты органа слуха. Общие технические требования и методы испытаний".

 1. Роботодавець забезпечує контроль рівня вібрації на робочих місцях.

Працівники, що виконують роботу в умовах впливу локальної вібрації, забезпечуються ЗІЗ, які повинні відповідати ГОСТ 12.4.002-97 "ССБТ. Средства защиты рук от вибрации. Технические требования и методы испытаний", а для захисту від впливу загальної виробничої вібрації - спеціальним взуттям, яке повинне відповідати ГОСТ 12.4.024-76 "ССБТ. Обувь специальная виброзащитная. Общие технические требования".

 1. Вимоги охорони праці під час перебування працівників у виробничих, санітарно-побутових приміщеннях та на території підприємства
  1. Роботодавець забезпечує безпеку перебування працівників у виробничих та санітарно-побутових приміщеннях відповідно до вимог НПАОП 0.00-7.11-12.
  2. Роботодавець забезпечує розроблення та затверджує відповідно до вимог Закону України "Про об'єкти підвищеної небезпеки" план локалізації та ліквідації аварій, з яким повинні бути ознайомлені працівники.
  3. Роботодавець забезпечує позначення знаками безпеки небезпечних зон на території промислових майданчиків, транспортних шляхів, у виробничих приміщеннях і на робочих місцях відповідно до вимог Технічного регламенту знаків безпеки і захисту здоров'я працівників (далі - Технічний регламент знаків безпеки), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2009 року № 1262, та згідно з ДСТУ ISO 6309:2007 "Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір".
  4. Роботодавець забезпечує огородження небезпечних зон на території промислових майданчиків, транспортних шляхів, у виробничих приміщеннях і на робочих місцях (відкритих люків, колодязів, бункерів, завантажувальних отворів) з позначенням знаками безпеки відповідно до вимог Технічного регламенту знаків безпеки.

Огородження повинні мати поручні заввишки не менше 1,1 м із суцільним металевим обшиванням понизу поруччя на висоту не менше 0,15 м та з додатковою планкою, що огороджує, на висоті 0,5 м від рівня підлоги.

 1. Роботодавець забезпечує встановлення дорожніх знаків і покажчиків безпеки руху на маршрутах руху транспортних засобів відповідно до Правил дорож- нього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року № 1306.

Швидкість руху транспортних засобів територією підприємства не повинна перевищувати 10 км/год, а при в'їзді та виїзді з приміщень - 5 км/год.

Проїзди і території між будівлями та спорудами не повинні використовуватися для складування виробів і матеріалів.

 1. Роботодавець забезпечує прохід працівників та відвідувачів на територію підприємства через спеціально влаштовану прохідну.

Вхід пішоходів на територію підприємства через ворота забороняється.

 1. Працівники повинні переміщуватися в приміщеннях передбаченими для цього проходами, перехідними містками, драбинами і майданчиками.

Забороняється проходити під неогородженими транспортними системами (конвеєрами, транспортерами).

Проїзди і проходи до евакуаційних шляхів та виходів з приміщень і підходів до вікон у виробничих приміщеннях мають бути постійно вільними і позначеними на підлозі смугами, що відрізняються від кольору підлоги іншим забарвленням.

 1. Роботодавець забезпечує контроль за тим, щоб кришки оглядових колодязів каналізації були закритими, мали помітне пофарбування і покажчики їх місцезнаходження.
  1. Роботодавець забезпечує працівників питною водою, яка має відповідати вимогам Державних санітарних норм та правил "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною" (ДСанПіН 2.2.4-171-10), затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 12 травня 2010 року № 400, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 01 липня 2010 року за № 452/17747.
 2. Вимоги безпеки під час виконання технологічних процесів (операцій)
 3. Загальні вимоги безпеки
  1. Роботодавець забезпечує безпечне проведення робіт із застосуванням засобів праці відповідно до НПАОП 0.00-7.11-12.
  2. Роботодавець організовує проведення державної санітарно- епідеміологічної експертизи технологічних процесів відповідно до вимог Порядку проведення СЕЕ.
  3. Роботодавець використовує радіоізотопні прилади в складі виробничого обладнання за умови наявності ліцензії і провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання і з дотриманням Вимог та умов безпеки (ліцензійних умов) провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання, затверджених наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 02 грудня 2002 року № 125, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 17 грудня 2002 року за № 978/7266, Основних санітарних правил забезпечення радіаційної безпеки України, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 02 лютого 2005 року № 54, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 травня 2005 року за № 552/10832.
  4. Заборонена робота на несправному обладнанні.

Роботодавець забезпечує відключення несправного обладнання та такого, що не використовується тривалий час, від технологічних трубопроводів і джерел енергії (електрична напруга, стиснене повітря та інше).

Роботодавець забезпечує оповіщення працівників установленими запобіжними сигналами (звуковим та світловим) перед запуском обладнання після його вимушеного зупинення.

 1. Заборонено працювати на обладнанні без засобів аварійної зупинки. Роботодавець забезпечує справність пристроїв аварійної зупинки обладнання.
  1. Заборонена робота на обладнанні, деталі якого рухаються, без захисних пристроїв (кожухів, дверець, кришок тощо) або з несправними захисними пристроями обладнання.

Роботодавець забезпечує справність захисних пристроїв обладнання. Працівник перевіряє справність захисних пристроїв обладнання перед початком виконання робіт на цьому обладнанні.

 1. Працівникам заборонено відкривати або знімати захисні пристрої обладнання без застосування інструменту або спеціальних ключів.
 2. Вимоги безпеки під час підготовки сумішей хімікатів та виготовлення гумових сумішей
  1. Заборонено виконувати роботи з регулювання й очищення гумозмішувача без зупинки двигуна.
  2. Перед початком роботи на гумозмішувачі працівник відкриває верхній та нижній затвори, щоб переконатися у відсутності сторонніх предметів у камері гу- мозмішувача.

Необхідно перевірити на холостому ходу гумозмішувача роботу відкидної кришки, нижнього та верхнього затворів і переконатись у відсутності заїдань та пропуску повітря через шланги, ущільнювачі та крани.

 1. Працівникам заборонено:
 • стукати по корпусу бункерів з метою обрушення завислих сипких інгредієнтів;
 • працювати при непрацюючому блокуванні фіксації верхнього затвора у верхньому положенні при відкритих дверцях завантажувальної камери;
 • здійснювати чищення стінок бункерів без перевірки наявності спеціального пристрою на бункері для зняття статичної електрики.
  1. За роботою працівника в ємності повинен постійно спостерігати інший працівник.
  2. Зачистку сажі в бункерах працівник здійснює зверху вниз, щоб уникнути обвалення сажі.
  3. Заборонено працювати на вальцях з груповим приводом одному працівнику.
  4. Заборонено працювати на вальцях з довжиною робочої частини валків понад 630 мм без наявності пристроїв штангового типу для аварійного зупинення вальців при натисненні на ці пристрої в сторону валка.
  5. Заборонено працювати на вальцях, якщо зазор між обмежувальними стрілками і валками перевищує 2 мм.
  6. Заборонено працювати на вальцях, якщо відкриті вали, що обертаються, муфти й зубчасті колеса не закриті кожухами або нерухомими огородженнями.
  7. Перед початком роботи працівник перевіряє роботу аварійних вимикачів шляхом натиснення кнопки перевірки. Робота на вальцях з несправним вимикачем не дозволяється.

Обладнання, що було зупинено аварійним вимикачем, підлягає обов'язковій перевірці для з'ясування причини зупинки. Після визначення та усунення причини зупинки електрична схема повинна бути підготовлена до роботи відповідним працівником (електромонтером).

 1. Під час роботи на вальцях для захисту шкіри рук від впливу гумової суміші використовуються ЗІЗ відповідно до вимог НПАОП 24.0-3.01-04.
  1. Введення в гумову суміш, що знаходиться на валках, порошкоподібних добавок працівник здійснює із застосуванням засобів індивідуального захисту органів дихання (далі - ЗІЗОД) і ЗІЗ очей.

Роботодавець забезпечує вибір та застосування ЗІЗОД відповідно до вимог Правил вибору та застосування засобів індивідуального захисту органів дихання, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 28 грудня 2007 року № 331, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 квітня 2008 року за № 285/14976 (далі - НПАОП 0.00-1.04-07).

 1. Працівник заправляє гумову суміш у вальці ближче до провідної шестерні, при цьому підтримувати гумову суміш дозволяється на відстані не ближче 400 мм від зазору між валками. Заборонено проштовхувати і супроводжувати рукою гумову суміш або каучук у зазор валків.
  1. Валкові машини налагоджуються таким чином, щоб у разі аварійної їх зупинки на холостому ходу гальмівний шлях валків не перевищував чверть оберту валків.

Органи керування обладнанням повинні бути в справному стані і забезпечені захистом від самовмикання або випадкового переключення.

 1. Заборонено зупиняти вальці аварійним вимикачем у разі їх нормальної роботи. У таких випадках необхідно користуватися кнопкою зупинки обладнання.

Кнопки пуску в роботу і зупинки обладнання повинні мати чіткі написи, що визначають їх призначення. Кнопки зупинки обладнання повинні бути пофарбовані в червоний колір.

Педалі керування верстатами, розміщеними на підлозі, повинні мати захисні огорожі від випадкового ввімкнення та мати заземлення.

 1. Обслуговування вальців працівник здійснює зі сторони переднього валка. У разі необхідності виконання роботи на задньому валку роботодавець створює безпечні умови роботи, як і при роботі на передньому валку: повинна бути забезпечена наявність аварійного вимикача, достатня освітленість, достатні габарити робочого місця, рівна і неслизька підлога.
  1. Працівник відводить пластинчасті і роликові ножі для підрізування гумової суміші, що знаходяться в неробочому стані, за межі робочої поверхні валка вальців. Під час установки пластинчастих і роликових ножів працівнику забороняється знаходитися в піддоні під валками.
  2. У разі підрізування гумової суміші на валку розрізання необхідно робити від себе.

Під час обробки гумової суміші працівник тримає ніж на витягнутій руці, нижче за середню лінію валка, не спираючись при цьому на валок і станину.

Працівнику заборонено зберігати ніж у кишені спецодягу або тримати його в руці при виконанні іншої роботи, крім підрізування гумової суміші.

 1. Під час перемішування гумової суміші на вальцях заборонено зрізання гумової суміші в піддон. У разі знаходження гумової суміші під валками, що обертаються, вільний кінець гумової суміші слід підтягувати спеціальним гачком.
  1. Працівник закочує гумову суміш у рулони лише долонею, при цьому рука повинна знаходитися зверху рулону.
  2. Зняття з валків вальців гумової суміші підвищеної клейкості працівник виконує при зупинених вальцях.
  3. Вирізувати сторонні включення, видаляти сторонні предмети, що потрапили в гумову суміш або в зазор між валками, працівник повинен лише при зупиненому обладнанні.
  4. Заборонено знаходитись на транспортерах, залишати на них сторонні предмети, а також спиратися на станину або стрілу під час роботи вальців.
  5. Працівник знімає з валків вальців "шублену" або підвищеної клейкості гумову суміш лише при зупинених вальцях.
  6. Під час роботи на вальцях з рифленим заднім валком працівник знаходиться з боку гладкого валка. Не захоплені валками шматки прогумованого корду видаляються із зазору після перемикання вальців на зворотний хід і подальшого зупинення.
  7. У разі зупинки вальців через потрапляння гумової суміші на пристрій аварійної зупинки працівник підрізає гумову суміш і звільнює від неї зазначений пристрій.
  8. Під час роботи конвеєрів і вальців заборонено виконувати очищення стрічки і барабана конвеєра від залишків гуми.
  9. Перед пуском у роботу гумозмішувача працівник перевіряє справність і щільність закриття нижнього і верхнього затворів, працездатність вимикача для аварійної зупинки гумозмішувача, приладу контролю і реєстрації параметрів процесу змішування, роботу сигнальних пристроїв.
  10. Для запобігання потраплянню рук у зазор між валками заборонено під час роботи вальців проводити їх ремонт, чистити обмежувальні стрілки, обтирати й чистити валки.
 2. Вимоги безпеки під час приготування просочувальної суміші, просочення та

термообробки корду, тканини

 1. Перед пуском кульових і вібраційних млинів працівник закриває кришку завантажувального люка і закріплює її затискними пристосуваннями.
  1. Заборонено відкривати завантажувальний люк реактора для приготування просочувальної суміші без зупинки приводу мішалки реактора.
  2. У разі стиковки корду на стикувальному пресі просочувально-сушильного агрегату працівник приводить прес у дію пусковим пристроєм обома руками.
  3. Працівник здійснює перевірку вимикачів аварійної зупинки просочувально-сушильного агрегату, встановлених у компенсаторі просочувальної ванни, на холостому ходу агрегату.