MIHICTEPCTBO ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ 3 ОХОРОНИ ПРАЦІ

ПРИ РОБОТАХ 3 ОЛОВ'ЯНО-СВИНЦЕВИМИ МАЛОСУРМ'ЯНИСТИМИ ПРИПОЯМИ

Київ 2005

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Національний науково-дослідний інститут охорони праці

Аркуш погодження 06 липня 2005 р. № 402

Наказ Мінпромполітики України

19 серпня 2005 р. №311

ПІ 1.4.32-423-2005

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ 3 ОХОРОНИ ПРАЦІ

ПРИ РОБОТАХ 3 ОЛОВ'ЯНО-СВИНЦЕВИМИ МАЛОСУРМ'ЯНИСТИМИ ПРИПОЯМИ

Київ 2005

Розроблено i внесено

Державним підприємством «Науково-дослідний Інститут мікроприладів (ДП «НДІМП» )» Національної академії наук України

Введено

Вперше

© Національний НДІ охорони праці

© ДП «НДІМП»

© ФСС від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

© Мінпромполітики України

Зміст

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕНИЯ5

2 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ9

3 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ10

4 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ШСЛЯ ЗАКШЧЕННЯ РОБОТИ11

5 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ12

Додаток А15

НОРМАТИВні ПОСИЛАННЯ15

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Ця примірна інструкція встановлює загальні вимоги безпеки при виконанні робіт з олов'яно-свинцевими малосурм'янистими припоями. Вона може бути використана як основа для розробки інструкцій, що діють на підприємствах усіх форм власності в галузях мікроелектроніки, радіоелектроніки та приладобудування.

1.2 Роботи з олов'яно-свинцевими малосурм'янистими припоями відносяться до робіт із шкідливими речовинами та підвищеною небезпекою відповідно до НПАОП 0.00-8.24-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою» , затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.05 № 15.

1.3. Згідно із ст. 11 Закону України «Про охорону праці» (далі - Закон) не допускається залучення неповнолітніх до праці на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці.

1.4. До самостійного виконання робіт допускаються особи:

котрі пройшли медичний огляд у встановленому порядку згідно з ДНАОП 0.03-4.02-94 «Положення про медичний огляд працівників певних категорій» , затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31.03.94 № 45 та не мають медичних протипоказань;

з котрими проведено інструктаж (навчання) з охорони праці, у тому числі при виконанні робіт з підвищеною небезпекою, ознайомлення з правилами поводження при виникненні аварій і надання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків;

котрі пройшли професійний добір і склали іспити на право працювати з хімічними речовинами, технічної експлуатації електроустановок споживачів напругою до 1000 В І мають групу електробезпеки не нижчу ІІ-ої (керівник робіт, бригадир або старший групи - не нижчу ІП-ої або lV-ої);

з котрими проведено вступний інструктаж, стажування й інструктаж на робочому місці із записом у журналі Інструктажу.

1.5 Робітники, котрі виконують роботи з олов'яно-свинцевими малосурм'янистими припоями, зобов'язані:

знати та виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці (правил, стандартів, норм, положень, Інструкцій);

знати та виконувати вимоги правил поводження з джерелами шкідливих викидів, устаткуванням, інструментом та іншими засобами виробництва;

користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;

виконувати вимоги і зобов'язання з охорони праці, передбачені Законом, колективним договором, угодою, трудовим договором і правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства (установи), у тому числі:

а) вчасно починати та закінчувати роботу, дотримуватися встановленого часу технологічної та обідньої перерв;

б) не виконувати робіт, не передбачених змінним завданням, технологічним процесом;

в) не знаходитися на роботі в позаробочий час без відповідного дозволу керівника;

проходити в установленому порядку попередні та періодичні медичні огляди;

співробітничати з власником або уповноваженим ним органом у справі організації безпечних і нешкідливих умов праці, особисто вживати посильних заходів щодо усунення будь-якої виробничої ситуації, яка створює загрозу його життю чи здоров'ю або людям, котрі його оточують, І навколишньому природному середовищу (ст. 159 Кодексу Законів про працю країни /КЗпПУ/);

повідомляти про небезпеку свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу (ст. 159 КЗпПУ).

1.6. У приміщенні, де розміщене робоче місце, повинно знаходитися не менше двох працівників.

1.7. Працівники не повинні залишати робоче місце без нагляду.

1.8 При роботі з олов'яно-свинцевими малосурм'янистими припоями можуть мати місце такі небезпечні й шкідливі чинники:

а) фізичні:

ураження електричним струмом; термічні опіки;

підвищення або зниження рухомості повітря (несправність загальнообмінної припливно-витяжної вентиляції);

підвищення або зниження температури робочої зони;

б) хімічні: отруєння;

ураження нервової системи, судин, крові;

подразнююча дія на організм людини (шкірний покрив, слизові оболонки очей та органи дихання).

1.9 На роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці згідно із ст.8 Закону працівникам видають безоплатно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту, а також мийні та знешкоджуючі засоби:

халат бавовняний (білий або світлих тонів), ГОСТ 12.4.103-83; ковпак (шапочка, косинка) бавовняний (білий або світлих тонів), ГОСТ 12.4.011-89;

взуття шкіряне (тапочки), ГОСТ 12.4.137-2001;

рукавички трикотажнІ (подвійні), ГОСТ 5007-87;

щитки захисні лицеві, ГОСТ 4.023-84;

рукавички гумові, ГОСТ 12.4.103-83;

фартух спеціальний, ГОСТ 12.4.029-76;

нарукавники брезентові;

рукавички хірургічні гумові, ГОСТ 3-88;

респіратор ШБ-l «Лепесток» , ГОСТ 12.4.028-76;

респіратор фільтруючий протигазовий РПГ-67, ГОСТ 12.4.004-74;

рукавички гумові технічні, ГОСТ 20010-93; мило туалетне, ГОСТ 28546-90; рушник з бавовняної тканини та паперу.

1.10 Робітники, котрі виконують роботу з олов'яно-свинцевими малосурм'янистими припоями, зобов'язані дотримуватися вимог санітарних норм та особистої гігієни:

розпочинати роботу тільки в необхідних засобах індивідуального захисту;

утримувати протягом зміни робоче місце в чистоті;

їсти та зберігати їжу тільки в спеціально відведених місцях;

зберігати харчові продукти, у тому числі й молочні, що видають на підприємстві, у холодильниках, які використовують тільки для зберігання продуктів;

перед виходом на технологічну перерву (для відпочинку, паління або з інших причин) вимити з милом руки, обличчя і прополоскати ротову порожнину питною водою;

після закінчення роботи вимити з милом забруднені частини тіла або прийняти душ, прополоскати ротову порожнину питною водою.

1.11. Працюючі робітники зобов'язані дотримуватися вимог пожежної безпеки, знати місця розташування засобів пожежегасіння, порядок їх використання та вміти ними користуватися відповідно до інструкції з пожежної безпеки.

1.12. При проведенні технологічних процесів з олов'яно-свинцевими малосурм'янистими припоями необхідно враховувати властивості та небезпечні чинники цих сплавів І їх складових.

1.12.1 Припої олов'яно-свинцеві малосурм'янисті (ГОСТ 21930-76. Припои оловянно-свинцовые в чушках. Технические условия).

Залежно від хімічного складу олов'яно-свинцеві малосурм'янисті припої виготовляються таких марок: ПОССу 61-0,5, ПОССу 50-0,5, ПОССу 40-0,5, ПОССу 35-0,5, ПОССу 30-0,5, ПОССу 25-0,5, ПОССу 18-0,5.

Олов'яно-свинцеві малосурм'янисті припої - металеві сплави, які складаються з олова 61-18 %, сурми до 0,5 %, а решта - свинець. Ці складові залежать від марки припою.

Густина - 8,5-10,2 г/см3.

Температура плавлення:

солідус - +183°С

ліквідус - +189-277°С.

У процесі пайки або лудження цими припоями в повітря робочої зони виділяються токсичні випари свинцю та сурми.

Свинець є однією з небезпечних складових цих припоїв. Він має властивість проникати і накопичуватися в організмі людини при вдиханні забрудненого його випарами повітря, з водою та їжею І практично не виводиться з організму.

Своєю дією на організм людини свинець може призвести до ураження нервової системи, крові, судин і в тяжких випадках - отруєння.

ГДК аерозольних випарів свинцю у повітрі робочої зони 0,01 мг/м . Клас небезпеки 1 згідно з ГОСТ 12.1.007-76.

Другим небезпечним чинником припоїв € сурма. Вдихання аерозолів сурми спричиняє подразнення органів дихання, травлення, слизових оболонок очей. Може викликати алергічні захворювання шкірного покриву людини. Тривала дія аерозолю сурми на організм людини може спричинити хворобу легенів - антимоноконіоз, не прогресуючий після переривання контакту з аерозолем. Сурма своєю дією на організм людини уражає нервову систему, порушує обмінні процеси.

ГДК аерозолів сурми в повітрі робочої зони 0,5 мг/м3.

Клас небезпеки 2 згідно з ГОСТ 12.1.007-76.

Додатковими забруднювачами повітря робочої зони є флюси, які використовуються в технологічних процесах паяння та лудження.

Флюс каніфольний: 20-30 % каніфолі, 70-80 % спирту етилового. Пари спирту етилового діють на організм людини як наркотик. Можуть викликати спочатку збудження, а потім параліч нервової системи.

Флюс твердий - тверда суміш, яка складається з 75 % цинку хлористого, 14% калію хлористого, 11 % натрію хлористого.

Цинк хлористий - білі кристали, які добре розчиняються у воді, метиловому й етиловому спиртах, діетиловому ефірі, гліцерині, ацетоні та дуже гігроскопічні. Він та його розчини мають припікаючу дію на шкіру та слизові оболонки людини.

Калій хлористий - білий кристалічний порошок, добре розчинний у воді. Він викликає захворювання периферійної нервової системи, гіпотонію, порушення вегетативної нервової системи. Його дія на шкіру та слизові оболонки очей має подразнюючий характер, викликає дерматити шкіри та запалення слизових оболонок.

ГДК у повітрі робочої зони 5 мг/м3.

Клас небезпеки 3 згідно з ГОСТ 12.1.007-76.

Натрій хлористий - безбарвні кристали або кристалічний порошок, добре розчинний у воді. Він у вигляді пилу викликає подразнення слизових оболонок носа. Пари його розчинів, особливо гарячих, викликають подразнення слизових оболонок дихальних шляхів.

ГДК у повітрі робочої зони 5 мг/м3.

Клас небезпеки 3 згідно з ГОСТ 12.1.007-76.

Флюс ФГСп - рідка суміш, яка складається з 2-4 % солянокислого гідразину, 25-50 % гліцерину, 46-73 % етилового спирту. Однією з небезпечних складових флюсу є солянокислий гідразин. Він викликає подразнення верхніх дихальних шляхів, слизових оболонок очей І шкіри. Токсично діє на організм людини та викликає дерматити.

ГДК солянокислого гідразину в повітрі робочої зони 0,1 мг/м .

Клас небезпеки 2 згідно з ГОСТ 12.1.007-76.

1.13. В основних виробничих приміщеннях, де проводяться роботи з олов'яно-свинцевими малосурм'янистими припоями, необхідна загальнообмінна припливно-витяжна та місцева витяжна (від джерел скупчених виділень) вентиляції. Не слід допускати рециркуляцію повітря в системах приточної вентиляції та повітряного опалення.

1.14. Виробничі приміщення повинні бути забезпечені:

засобами автоматичного контролю повітряного середовища (пилу, парів шкідливих речовин);

сигналізацією для сповіщення про порушення роботи припливно-витяжної вентиляції та витяжної вентиляції на робочому місці;

засобами пожежегасіння;

телефонним зв'язком з пожежною охороною та медпунктом.

1.15 Усі виробничі технологічні процеси з використанням олов'яно-свинцевих малосурм'янистих припоїв необхідно проводити в ізольованих приміщеннях.

1.16 Підлога робочих приміщень повинна бути рівною, без щілин, стійкою до дії агресивних речовин і легко піддаватися Бологому прибиранню (озалізнений бетон, метлахська плитка), похилою та обладнаною трапами для стоку води.

1.17 Прибирання робочих місць і приміщень необхідно проводити щоденно в кінці робочого дня або зміни. Видалення пилу та кіптяви, що утворилися в процесі виконання робіт з олов'яно-свинцевими малосурм'янистими припоями, необхідно виконувати вологим способом.

Сухим способом не прибирати.

1.18 Виробничі приміщення, де проводяться роботи з олов'яно-свинцевими малосурм'янистими припоями, мають бути облаштовані умивальниками з підведеною гарячою та холодною водою. При умивальниках обов'язково мають бути: мило, щітка, паперовий рушник.

Ці приміщення мають бути облаштовані фонтанчиками питної води І устаткуванням газованої води, які установлюються за дільницями пайки та лудження.

1.19 Термічне обладнання для плавлення олов'яно-свинцевих малосурм'нистих припоїв повинно бути герметичним і мати місцеву витяжну вентиляцію.

1.20 Робочі столи, на яких виконуються роботи з олов'яно-свинцевими малосурм'янистими припоями, необхідно покрити негорючими матеріалами. Ці столи мають бути обладнаними витяжними зондами та місцевою (бортовою) витяжною вентиляцією.

1.21 Витяжна вентиляція термічного обладнання повинна мати блокування з пусковими пристроями для унеможливлення викидів парів і газів шкідливих речовин у повітря робочої зони виробничих приміщень.

1.22 Все електрообладнання необхідно надійно заземлити.