25.4.4. Очищення підйомної частини газоходу (каміна) від охолодей повинне проводитися під керівництвом фахівця.

25.4.5. При ремонті конвертора під газоходом над горловиною його повинне бути влаштоване перекриття для захисту працюючих від предметів, що падають з газоходу.

25.4.6. Кладка футеровки конвертора повинна провадитися згідно з інструкцією підприємства.

25.4.7. Під час ремонту футеровки конверторів, залежно від умов, повинна діяти припливна або витяжна вентиляція.

25.4.8. Сушіння конверторів повинне здійснюватися при їх вертикальному положенні.

25.4.9. Для зняття і встановлення днищ повинні застосовуватися спеціальні домкратні візки.

25.4.10. При проведенні робіт щодо зміни днищ повинні бути припинені всі інші роботи біля конвертора над отворами поблизу робочого майданчика.

25.4.11. Для відводу і підводу кришки повітряної коробки повинен бути влаштований механізований пристрій.

25.4.12. Збивання в днище нових фурм для запобігання їх розколювання повинне здійснюватися через еластичні надставки.

25.4.13. Стенд для набивання днищ футеровальною масою повинен бути обладнаний гніздами для ставлення днищ і переносним горном для нагріву трамбівок.

25.4.14. Набивання повинне бути механізоване.

25.4.15. Випал днищ повинен провадитися в спеціальних печах з відводом продуктів згоряння в атмосферу. Двері печей під час випалу днищ повинні закриватися герметично.

25.4.16. Виконання ремонтних робіт в конверторі при опущеній фурмі забороняється.

25.5. Ремонти сталерозливних і чавуновозних ковшів

25.5.1. Ремонт ковшів повинен провадитися в спеціально відведених місцях, на стендах, що обладнані майданчиками і сходами з поручнями або в ремонтних ямах, що забезпечені бортами висотою не менше 0,8 м.

Проміжок між стінками ями і ковшем повинен бути перекритий майданчиками і застосовувати для цього дошки, що укладаються на борти ями, забороняється.

25.5.2. Перед ремонтом з ковшів повинні бути віддалені скрап, "козли" і сміття. Віддалення їх повинне бути механізоване і здійснюватися охолодження ковшів.

При неповній зміні футеровки для прискорення охолодження ковшів допускається обдування їх струменем повітря за допомогою вентилятора. При повній зміні футеровки охолодження ковшів можливо проводити заливанням їх водою.

25.5.3. Ковші, що встановлені для ремонту в горизонтальне положення, для запобігання самочинного перекидання, повинні бути закріплені біля бортів спеціальними підставками.

25.5.4. Злам футеровки та її віддалення з ковша повинні бути механізовані.

25.5.5. Подача цегли для ремонту ковша повинна бути механізована. При подачі цегли в коробці або цебері робітники повинні бути завчасно віддалені з ковша.

25.5.6. Забороняється футерувати ковші з охолодями металу і шлаку на корпусі, а також ті, що мають несправний кожух і цапфи.

Футеровка ковшів, що ремонтуються, повинна провадитися з дотриманням вимог п. 19.1.4 цих Правил.

25.5.7. При ремонті ковшів ємкістю вище 40 т повинні застосовуватися механізовані підйомні столи.

В окремих випадках ремонт ковшів допускається проводити з риштовання.

25.5.8. Під час кладки футеровки в ківш повинне подаватися повітря, що підігрівається в зимовий час.

25.5.9. Після ремонту ковші повинні бути ретельно просушені по всій товщині кладки.

Сушіння ковшів повинне здійснюватися коксовим або природним газом, або мазутом в спеціальних місцях, що обладнані витяжними пристроями згідно з вимогами Правил безпеки в газовому господарстві підприємств чорної металургії.

Тривалість сушіння і зовнішні ознаки його закінчення повинні встановлюватися інструкцією підприємства. За горінням газу під час сушіння повинне бути встановлено спостереження.

26. ВИРОБНИЧА САНІТАРІЯ

26.1. Для утворення нормальних санітарно-гігієнічних умов праці в сталеплавильних цехах необхідно передбачати: ефективну аерацію будівель; встановлення вентиляційних та аспіраційних пристроїв; повітряне та повітряно-водяне душування робочих зон і робочих місць; кондиціонування повітря; захист від джерел тепловипромінювання, електричних, електромагнітних і магнітних полів, ультразвуку, шуму; широке використання засобів індивідуального захисту; нормальну освітленість; систематичне та ретельне прибирання приміщень.

26.2. Санітарно-гігієнічний стан повинен відповідати вимогам міждержавних стандартів ГОСТ 12.1.005-88, ГОСТ 12.0.005-84, ГОСТ 12.1.045-84, ГОСТ 12.4.051-87, ГОСТ 12.4.011-89, будівельних норм і правил СНиП 2.04.05-86, СН 245-71, а також Санітарно-гігієнічним нормам допустимої напруженості електростатичного поля N 1757-77, Гранично-допустимим рівням впливу постійних магнітних полів при роботі з магнітними пристроями і магнітними матеріалами N 1742-77, Санітарним нормам і правилам при роботі з джерелами електрополів високих, ультрависоких і надвисоких частот N 848-70.

26.3. Контроль санітарно-гігієнічного стану в сталеплавильних цехах повинен здійснюватися згідно з міждержавними стандартами ГОСТ 12.1.005-88; ГОСТ 12.4.012-83; ГОСТ 12.4.077-79; ГОСТ 12.1.023-80; ГОСТ 12.1.006-84.

26.4. Контроль щодо викидів гранично допустимих рівнів шкідливих речовин повинен здійснюватися відповідно до вимог міждержавного стандарту ГОСТ 17.2.3.02-78 та "Санітарних правил щодо охорони атмосферного повітря та населених місць" за СП N 4946-89.

26.5. Влаштування систем водопостачання і каналізації повинне відповідати вимогам будівельних норм і правил СНиП 2.04.02-84.

Джерела водопостачання, що використовуються для живлення господарсько-питних водопроводів, повинні відповідати міждержавному стандарту ГОСТ 2761-84.

Норми витрати води на господарсько-побутові потреби на одну людину в сталеплавильних цехах повинні складати 45 літрів на зміну при коефіцієнті нерівномірного споживання води 2,5.

26.6. Стічні води, що містять шкідливі речовини, перед надходженням в зовнішню каналізаційну мережу повинні бути очищені.

26.7. Якість питної води, води для душів, умивальників, вентиляції, охолодження повітря і пилопридушення повинна відповідати вимогам міждержавного стандарту ГОСТ 2874-82.

26.8. В сталеплавильних цехах працівники повинні забезпечуватися підсоленою газованою водою з вмістом солі до 0,5 %, температурою від 8 до 20 градусів Цельсію, з розрахунку 4 — 5 л на людину на зміну.

Для подачі газованої води повинні бути влаштовані спеціальні пункти з водоструминним промиванням склянок. Пункти повинні бути ізольовані від пилу, кіптю та інших шкідливих чинників виробничого середовища і постійно утримуватися в чистоті.

Для користування простою питною водою повинні влаштовуватися фонтанчики, що з'єднані з водопроводною мережою або бачками. Питні бачки повинні виготовлятися з матеріалів, що легко очищаються і дезинфікуються, повинні мати кришки, що щільно закриваються, а також повинні замикатися на замок і встановлюватися на висоті 1 м від підлоги. Вода в бачках повинна щодня замінюватися свіжою. Бачки повинні регулярно промиватися окропом і підлягати дезинфекції. При охолодженні води льодом повинна виключатися можливість забруднення води від попадання в неї льоду.

26.9. Душові або лазні повинні бути забезпечені гарячою і холодною водою з розрахунку 500 л на одну душову сітку в годину і мати змішувальні пристрої з регулюючими кранами.

26.10. Влаштування і експлуатація бойлерних установок і баків для нагріву води повинні відповідати вимогам Правил технічної експлуатації тепловикористовуючих установок і теплових мереж і Правил техніки безпеки при експлуатації тепловикористовуючих установок і теплових мереж.

26.11. В побутових приміщеннях роздягальні та душові повинні мати таку пропускну здатність, щоб працюючі в найбільш численній зміні витрачали на миття і переодягання не більше 45 хвилин.

26.12. На роботах з особливо шкідливими умовами праці та на роботах, що пов'язані із забрудненням тіла, крім 400 г мила, що видають кожному робітнику, при умивальниках повинне знаходитися в достатній кількості мило для миття під час роботи і після її закінчення.

На роботах, де можливо попадання на шкіру шкідливо діючих речовин, працюючим повинні видаватися профілактичні пасти і мазі, а також мастильні і нейтралізуючі речовини.

26.13. В усіх відділеннях повинні бути аптечки з набором медикаментів і перев'язних матеріалів для надання першої (долікарняної) допомоги.

Спостереження за набіром і вмістом медикаментів повинне здійснюватися керівництвом цеху і пунктів з охорони здоров'я.

27. МЕДИЧНА ДОПОМОГА

27.1. При влаштуванні на роботу працівники повинні пройти навчання щодо надання першої допомоги.

27.2. При нещасному випадку потерпілий сам або за допомогою іншої особи повинен надати собі першу допомогу і, при необхідності, звернутися до медпункту. Якщо потерпілий не може звернутися до лікаря сам, необхідно направити його до медпункту наявним транспортом або визвати лікаря (швидку допомогу) від найближчого телефону або нарочним.

27.3. В кожному цеху, на дільниці повинні бути носилки для доставки потерпілих до медпункту.

27.4. Для доставки потерпілих або раптово захворілих на роботі з пункту медичної допомоги до лікувального закладу повинні бути санітарні машини, які забороняється використовувати в інших цілях.

27.5. Повідомлення про нещасні випадки, їх розслідування і облік здійснюються відповідно до "Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, установах і організаціях", що затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.93 за N 623.

28. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯПРАВИЛ БЕЗПЕКИ

28.1. Особи, винні у порушенні цих Правил, несуть дисциплінарну, адміністративну, матеріальну або кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством.

28.2. За безпечність конструкції, правильність вибору матеріалу, якість виготовлення, монтажу, налагодження, ремонту і технічного діагностування, а також відповідність об'єкта цим Правилам відповідає підприємство, установа, організація (незалежно від форми власності та відомчої належності), що виконує відповідні роботи.

28.3. Керівники підприємств, установ, організацій та інші посадові особи несуть персональну відповідність за виконання вимог Правил в межах покладених на них завдань та функціональних обов'язків, згідно з чинним законодавством.