19.5.3. Піддони в канаві повинні встановлюватися суворо горизонтально, центрові — в одну лінію паралельно крановим коліям.

Встановлення центрових і виливниць на піддони, їх підправлення повинні провадитися з підлоги цеху за допомогою направляючих довжиною не менше 2 м.

Підправлення центрових і виливниць руками забороняється.

Під час встановлення і підправлення центрових і виливниць знаходження людей в канаві забороняється.

19.5.4. Огляд, обдування і змащення виливниць, що встановлені в канаві, повинні здійснюватися зі спеціальних містків, які переміщуються вздовж канави, чи з застосуванням інших пристроїв і приладів, забезпечуючих безпеку працюючих.

19.5.5. Розливна канава перед розливанням металу повинна бути сухою.

19.5.6. В розливному прольоті для відпочинку працюючих повинні бути виділені певні місця, віддалені від джерел тепловипромінювання (горячих ковшів, зливків, тощо). Якщо місця відпочинку розташовані удалені від природного припливу свіжого повітря, то вони повинні бути обладнані припливною вентиляцією.

19.5.7. В цехах, що реконструюються, влаштування розливних канав забороняється.

19.6. Підготовка шлакових чаш

19.6.1. Очищення шлакових чаш повинне здійснюватися спеціальними машинами і пристроями.

19.6.2. Забороняється проводити вибивання коржа, що зависнув, із шлакової чаші за допомогою збросу вантажу на верхню кромку чаші.

19.6.3. Шлакові чаші після обприскування повинні висушуватися. Способи просушування, а також прийняття і способи перевірки чаш на відсутність в них вологи викладаються в інструкціях підприємства.

19.6.4. На кожному підприємстві повинен бути опрацьований і впроваджений порядок підготовки і контролю шлаковозів, що виключає наявність вологи при їх подачі під прийняття шлаку.

20. ВИПУСК, РОЗЛИВАННЯ І ПРИБИРАННЯ СТАЛІ

20.1. Випуск сталі із мартенівських, двованних сталеплавильних і електросталеплавильних печей і розливання її у виливниці.

20.1.1. Оброблення сталевипускного отвору повинне провадитися тільки при наявності під жолобом ковшів і шлакових чаш, а в розливному прольоті — рухомого складу з виливницями.

20.1.2. При наявності приямка перед електропіччю для розміщення ковша дно приямка повинне бути сухим. Після випуску плавки приямок повинен бути очищений від сміття і скрапу.

20.1.3. Стан сталерозливних ковшів, шлакових чаш, стопорного або шиберного механізму і приямка, підготовлених до прийняття плавки, повинен бути перевірений майстром розливного прольоту.

20.1.4. Під час оброблення сталевипускного отвору становитися в жолоб або на його борт забороняється.

20.1.5. Розміри і форма сталевипускного отвору повинні забезпечувати нормальний схід металу з печі щільним струменем.

Тривалість випуску плавки повинна встановлюватися інструкцією підприємства.

20.1.6. Знаходження людей під час випуску сталі в місцях, куди можуть попадати бризки металу і шлаку, забороняється.

20.1.7. Наповнення ковшів металом повинне провадитися до рівня, що не перевищує 150 мм від їх верху.

Забороняється переповнення ковшів металом вище проектної вантажопідйомності.

20.1.8. Замурування сталевипускного отвору повинне здійснюватися згідно з інструкцією підприємства.

20.1.9. Присаджування розкислювачів в жолоб або ківш під час випуску плавки повинне бути механізоване.

При присаджуванні розкислювачів в ківш повинне виключатися пошкодження стопора і стопорного пристрою. Присаджування феросплавів та інших добавок на дно ковша до випуску плавки забороняється.

Безпечні умови присаджування сухих і прогрітих феросплавів та інших добавок на дно ковша повинні бути передбачені в інструкції підприємства.

20.1.10. Присаджування твердих феросплавів в рідкий синтетичний шлак, злитий на дно сталерозливного ковша, забороняється.

20.1.11. Вага окремих порцій порошку навуглецьовувача і безпечні умови присаджування в ківш повинні передбачатися інструкцією підприємства.

20.1.12. Взяття проби з ковша повинне провадитися при прикритому стопорі або шиберному пристрої.

Інструменти для взяття проби повинні бути сухими і прогрітими.

20.1.13. При застосуванні сталевозних візків кабіна керування візком повинна бути захищеною від бризок металу і шлаку. Вікна кабіни повинні бути заскленими теплозахисним склом і закриті металевою сіткою.

Для освітлення кабіни повинна застосовуватися напруга не вище 12 В.

На час випуску плавки машиніст візка повинен залишати кабіну і переходити у безпечне місце.

20.1.14. Сталевозний візок повинен бути обладнаний сигнальний пристроєм. Скати візка повинні бути обладнані відбійними щитками, що не доходять на 10 мм до головки рейок.

Перед початком руху візка повинен подаватися звуковий сигнал.

20.1.15. Гнучкий кабель, що живить електродвигун візка, повинен мати вогнестійку оболонку або бути захищений від бризок металу і шлаку, а також від можливих механічних пошкоджень.

20.1.16. Відстань у світу між сталевозним візком і колонами будівлі повинна бути не менше 0,7 м.

20.1.17. Проїзд локомотивів і вагонів у розливному прольоті проти печі, з якої здійснюється випуск металу, забороняється.

20.1.18. Під час розливання сталі знаходження поблизу ковшів і рухомих складів з виливницями, а також біля розливної канави людей, що не мають безпосереднього відношення до робіт по розливанню сталі, забороняється.

20.1.19. Під час розливання сталі проводити будь-які підчистки або підправки у виливницях забороняється.

У тих випадках, коли перемішування сталі у виливницях спричиняється технологічною необхідністю, воно повинне здійснюватися безпечними способами, що передбачені інструкцією підприємства.

20.1.20. При двостопорному розливанні сталі спочатку повинен бути відцентрований і відкритий один стопор, а потім (якщо відкриття першого стопора пройшло нормально) — другий стопор.

20.1.21. Способи безпечного розливання металу у випадку приварювання пробки до стакана повинні передбачатися інструкцією підприємства. Застосування для цього металевих штирів забороняється.

20.1.22. Підготовка шиберних затворів повинна здійснюватися у спеціальних приміщеннях, що обладнані вантажопідіймальними механізмами.

20.1.23. Розбирання і складання шиберних пристроїв повинні бути механізовані.

20.1.24. Перед встановленням вогнетривких плит в обойми шиберних затворів їх необхідно перевірити на відсутність осколків і тріщин.

Робоча поверхня плит повинна бути рівною і гладкою.

20.1.25. Після складання шиберний затвор повинен бути просушений у сушильній печі. Режим сушіння повинен регламентуватися інструкцією підприємства.

20.1.26. Сушильна піч повинна мати термопару, що реєструє температуру в печі, а також бути обладнана витяжною вентиляцією.

20.1.27. Знімання і встановлення шиберного затвора на сталерозливний ківш, а також встановлення або знімання гідроциліндра необхідно проводити тільки після фіксації кантувального пристрою.

20.1.28. Знімання або встановлення шиберного затвора на сталерозливний ківш повинні проводитися тільки маніпулятором або домкратним візком.

20.1.29. Після встановлення гідроциліндра на шиберний затвор його положення повинне бути зафіксоване.

20.1.30. Під час робіт маслостанції шиберного затвора провадити зварювальні роботи на розливному крані, розливному стані та майданчику забороняється.

20.1.31. Маслостанція повинна бути надійно заземлена.

20.1.32. Шланги високого тиску, що з'єднують маслостанцію з гідроциліндрами шиберних затворів, повинні бути заізольовані азбестовим полотном.

20.1.33. Сталерозливні ковші ємкістю 300 і більше тонн повинні мати два шиберні затвори.

20.1.34. Розливання сталі з ковшів ємкістю 300 і більше тонн необхідно провадити через один шиберний затвор. Другий шиберний затвор повинен бути резервний.

20.1.35. При прориві металу на піддоні місця прориву повинні засипатися сухими матеріалами.

Перелив металу через верхні торці виливниць або прибуткових надставок не допускається.

20.1.36. Розливання сталі в зоні ремонту сталеплавильних агрегатів забороняється. У тих випадках, коли ця вимога не може бути виконана, ремонтні роботи в шлаковиках повинні бути припинені, а люди віддалені в безпечне місце.

При розливанні сталі проти ям для ремонту ковшів люди з них повинні бути віддалені.

20.1.37. Пересування рухомого складу візків з виливницями під ковшем повинне провадитися штовхачем. Приміщення для штовхача повинне бути огороджене від складу візків з виливницями вогнестійкою стінкою.

20.1.38. Встановлення маркірувальних бирок після наповнення виливниць допускається провадити за допомогою спеціальних кліщів або інших пристроїв з довгими рукоятками.

20.1.39. Накриття кришками зливків киплячої сталі повинне здійснюватися при утворенні ранту металу, що затвердів, біля граней виливниць. Величина ранту повинна встановлюватися інструкцією підприємства.

Накриття зливків повинне бути механізоване; при вазі кришки не більше 12 кг допускається накриття зливків провадити вручну.

Кришки повинні бути сухими і чистими, зняття кришок з виливниць повинне провадитися при повному застиганні верха зливка. Забороняється знаходження людей на бортах виливниць.

20.1.40. Тверді матеріали, що застосовуються для хімічного закупорювання зливків киплячої сталі, повинні бути сухими.

При застосуванні рідкого алюмінію повинні дотримуватися такі вимоги: алюмінієві чушки перед завантаженням в плавильні печі повинні бути попередньо прогріті; ложка для взяття рідкого алюмінію і заливання його в виливниці повинна бути сухою і підігрітою; застосування доменного газу для нагріву печі забороняється.

20.1.41. Обрізувати напливи головної частини зливків киплячої і напівспокійної сталі до їх повного затверднення забороняється.

20.1.42. Для безпечного виконання робіт під час розливання сталі на машинах безперервного лиття заготовок (МБЛЗ) або в виливниці при проведенні технологічних операцій під час розливання і після наповнення виливниць металом розливний майданчик МБЛЗ повинен бути нижче верху кристалізатора на 100-300 мм і на 350-600 мм нижче верху виливниць або прибуткових надставок при розливанні сталі в виливниці.

Розливні майданчики повинні мати оббортовку з листової сталі висотою 150-250 мм. Розливні майданчики з протилежного боку розливання повинні бути огороджені поруччами висотою згідно з вимогами міждержавного стандарту ГОСТ 23120-78. "Лестницы маршевые, площадки и ограждения. Технические условия".

На розливному майданчику повинні бути пристрої для повітряного душування робочих місць.

Знаходження людей на розливному майданчику під час розливання сталі забороняється.

20.1.43. Тривалість видержки складу з виливницями в розливному прольоті після закінчення розливання, час зняття прибуткових надставок, початок роздягання зливків та інших операцій щодо розбирання складу повинні встановлюватися інструкціями підприємства у залежності від специфіки виробництва (марка сталі, вага зливка, параметри виливниць, тощо).

20.1.44. Конструкція шлакових чаш (ковшів), стендів для їх встановлення і шлаковень повинна виключати можливість самочинного перекидання чаш і шлаковень.

Встановлювати сталерозливні і шлакові чаші на стенди, що залиті шлаком, і з використанням підкладок забороняється.

20.1.45. Спуск шлаку під час випуску плавки повинен провадитися в шлакові чаші або шлаковні.

Шлакові чаші і шлаковні повинні бути сухими та покриті протипригарним розчином.

Покриття шлакових чаш і шлаковень протипригарним розчином повинне бути механізоване.

На дно шлакових чаш і шлаковень повинне бути підсипано сухого матеріалу.

20.1.46. Осадка спіненого шлаку повинна провадитися відповідно до вимог п. 13.5.5 цих Правил.

20.1.47. По закінченні розливання сталі залишки рідкого шлаку із сталерозливного ковша повинні зливатися в шлакові чаші або шлаковні.

Встановлювати шлаковні у два яруси забороняється.

20.1.48. Для захисту локомотивної бригади від сплеску шлаку спереду першого від локомотива шлаковоза необхідно встановлювати спеціальний вагон-прикриття.

20.2. Злив сталі з конвертора і розливання її в виливниці

20.2.1. Перед зливом сталі та шлаку з конвертора повинен подаватися звуковий сигнал.

Знаходження людей під час зливу сталі і шлаку в зоні, в яку можливе попадання бризок сталі та шлаку, забороняється.

20.2.2. Злив сталі та шлаку з конвертора повинен здійснюватися з дотриманням вимог п.п. 20.1.5; 20.1.6; 20.1.14; 20.1.16 — 20.1.21; 20.1.24 — 20.1.34 цих Правил.

20.2.3. Зчеплення і розчеплення сталевозного візка з шлаковозом, а також керування сталевозним візком повинні бути дистанційними.

Під час руху сталевозного візка і шлаковоза повинен подаватися сигнал, який добре чути. Сигнальні пристрої повинні бути зблоковані з пусковими пристроями механізму руху сталевозного візка і шлаковоза.

20.2.4. Прибирання колій під конверторами повинне бути механізоване.

20.3. Обігрівання прибуткової частини зливка

20.3.1. Влаштування та експлуатація установки для електродугового обігрівання прибуткової частини зливків, повинні відповідати вимогам Правил влаштування електроустановок, Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів і Правил техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів.

20.3.2. Пульт керування установки для обігрівання прибуткової частини зливка повинен бути розташований в ізольованому приміщенні, в місці, що дозволяє здійснювати спостерігання за зливками, які обігріваються.

20.3.3. Робочий майданчик установки з торцевих сторін повинен бути огороджений сіткою на висоту не менше, як 1,8 м. Вхідні дверці на майданчик повинні мати блокування, яке виключає можливість їх відчинення при наявності напруги на електродах та шинах.

При відсутності спеціального розливного майданчика, щоб уникнути ураження працюючих електрострумом, повинні бути вжиті заходи, які забезпечують безпеку праці.