Огляд ланцюжка, валика підйомника, розчіпного важеля, правильність роз'єднання та з'єднання автозчепів тощо виконується тільки після розчеплення та розстановки вагонів на відстані не менше 5 м один від одного, закріплення їх гальмовими башмаками та попередження машиніста, чергового по станції або маневрового диспетчера про розташування складача (помічника складача) поїздів усередині колії.

Рух маневрового локомотива (одиночного або з вагонами) у цьому випадку дозволяється тільки після одержання машиністом особистої команди складача поїздів (помічника складача) після його виходу з міжвагонного простору на міжколійя або узбіччя колії, попередньо доповівши про закінчення робіт чергового по станції або маневрового диспетчера.

4.2.17. Під час проведення зчеплення та розчеплення рухомого складу необхідно:

роботу з розчеплення вагонів, з'єднання та роз'єднання гальмових рукавів виконувати тільки в рукавицях;

перед розчепленням вагонів обов'язково перекривати кінцеві крани суміжних вагонів, а потім роз'єднувати гальмові рукави;

перекриття кінцевих кранів повітряної магістралі, роз'єднання та з'єднання рукавів виконувати тільки після повної зупинки вагонів;

розчеплення автозчепів виконувати, перебуваючи збоку від вагона, за допомогою спеціальної рукоятки розчіплювального важеля, не заходячи до міжвагонного простору.

4.2.18. Під час розпуску составів з гірки розчеплення вагонів виконується тільки в спеціально обладнаних місцях.

4.2.19. Розчеплення вагонів на сортувальних гірках виконується за допомогою розчіплювального важеля приводу автозчепу, а у разі його несправності - за допомогою спеціальної вилки-важеля.

У випадку, коли через несправність автозчепу розчепити вагони на гірці неможливо, то відчепи з вагонами із зламаними автозчепами направляють на колії сортувального парку.

4.2.20. Укладання башмака на рейку виконується завчасно.

Під час укладання башмака працівник повинен знаходитися на безпечній відстані від відчепа, що наближається.

4.2.21. Підкладання башмаків під першу колісну пару другого візка вагонів у відчепах, під першу колісну пару другого та наступних відчепів, що рухаються, виконується тільки за допомогою спеціальних пристосувань (вилки або башмаконакладача).

Під час підкладання башмака його потрібно тримати так, щоб у разі затиснення гальмового башмака або скидання з головки рейки від удару він не став причиною травми працівника.

4.2.22. Після укладання башмака працівник повинен відійти убік від колії на відстань 2 м від головки ближньої рейки і пройти назустріч руху вагона на відстань 1,5 м.

4.2.23. Під час проведення маневрів сигнал машиністу для руху локомотива подається тільки після встановлення стрілочного переводу в необхідне положення та виходу працівника до безпечної зони.

4.2.24. Чергові по станціях і гірках завчасно інформують працівників, які виконують на станційних коліях огляд і ремонт рухомого складу, пристроїв сигналізації, централізації та блокування, зв'язку та контактної мережі, ремонт колій і стрілочних переводів, про передбачуване приймання, відправлення або пропуск поїздів, а також проведення маневрової роботи.

4.2.25. Поїзди та маневрові состави з негабаритними вантажами пропускаються в межах станції спеціально виділеними для цього коліями, які зазначені в техніко-розпорядчому акті станції.

4.2.26. Про проходження поїздів та маневрових составів з негабаритними вантажами черговий по станції попереджає чергових стрілочних постів і інших працівників, що перебувають у зоні маршруту.

4.2.27. Під час руху поїзда або маневрового состава з негабаритними вантажами працівники станції повинні завчасно відійти в безпечне місце (на узбіччя або міжколійя) на відстань не менше ніж 2,5 м від крайньої рейки.

4.2.28. Порядок огородження составів або окремих груп вагонів під час їх технічного обслуговування на станційних коліях відповідно до вимог, що регулюються нормативно-технічними документами, в залежності від місцевих умов установлюється начальником дирекції залізничних перевезень (начальником залізниці).

4.2.29. Вагони, що ремонтуються на станційних коліях, і вагони з розрядними вантажами, що стоять на окремих коліях, огороджуються переносними червоними сигналами, що встановлюються на осі колії на відстані не менше 50 м (на наскрізних коліях - з обох боків, а на тупикових коліях - з боку стрілочного переводу).

4.3. Вимоги безпеки під час очищення стрілочних переводів і колій

4.3.1. Керівник робіт з очищення стрілочних переводів і колій до початку робіт робить запис у заведеному журналі із зазначенням місця та строків виконання робіт, а також про порядок попередження працівників про наближення до місця робіт рухомого складу відповідно до вимог ЦРБ/0004.

У разі обладнання станції системами автоматичної звукової та світлової сигналізації про наближення рухомого складу до місця робіт черговий по станції на пульті управління задає місце проведення робіт.

4.3.2. Очищати стрілочні переводи необхідно з виконанням вимог Типової інструкції з безпечного ведення робіт при утриманні централізованих стрілочних переводів, затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 25.12.96 N 229, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 04.04.97 за N 111/1915 (НПАОП 63.21-5.01-96).

4.3.3. Місця виконання робіт з очищення стрілочних переводів огороджуються відповідно до вимог, що регулюються нормативно-технічними документами.

4.3.4. Чергові по станціях і гірках завчасно інформують по гучномовному зв'язку працівників, які виконують роботи з очищення стрілочних переводів і колій, про передбачуване приймання, відправлення або пропуск поїздів, а також проведення маневрової роботи.

4.3.5. Очищення приймально-відправних колій в межах пасажирських платформ, а також стрілочних переводів виконується групою працівників у складі двох або більше осіб, один з яких призначається старшим.

4.3.6. Відповідно до вимог нормативно-технічних документів працівники станцій та вокзалів залучаються до прибирання снігу з колій та стрілочних переводів станцій згідно з оперативним планом снігоборотьби в період сильних снігопадів у другу чергу, після робітників структурних підрозділів колійного господарства.

4.3.7. Відповідно до вимог нормативно-технічних документів керівники структурних підрозділів:

у серпні - вересні мають проводити навчання працівників прийомам та особливостям роботи з очищення колій і стрілочних переводів у зимовий період;

до 1 жовтня підготувати спецодяг для використання в зимовий період;

до 10 жовтня підготувати приміщення для обігрівання та приймання їжі працівниками, які залучаються до роботи з прибирання снігу;

у період снігопадів забезпечити виконання оперативного плану снігоборотьби.

4.3.8. Керівництво працівниками станцій та вокзалів, які тимчасово залучаються на роботи з ліквідації снігових заметів, здійснюють майстри шляхові, бригадири колії або досвідчені монтери колії.

4.4. Вимоги безпеки під час виконання навантажувально-розвантажувальних робіт з вантажем, багажем і вантажобагажем

4.4.1. Навантажувально-розвантажувальні роботи з вантажем, багажем і вантажобагажем виконуються відповідно до вимог, що регулюються нормативно-технічними документами.

4.4.2. Поїзди з багажними вагонами слід приймати до платформ, стан та розташування яких дає змогу організувати механізовану доставку вантажу, багажу і вантажобагажу до багажного відділення.

4.4.3. До початку робіт особа, на яку покладено обов'язки керівника робіт, встановлює порядок виконання операцій, оглянути робочі місця та забезпечити приведення цих місць до стану, що гарантує безпеку роботи, проконтролювати надійне встановлення трапів, містків, не допускати перебування на місцях робіт сторонніх осіб.

4.4.4. Навантажувально-розвантажувальні роботи з вантажем, багажем і вантажобагажем слід організувати таким чином, щоб унеможливити травмування працівників під час відчинення та зачинення дверей багажних вагонів, а також дверей, люків та бортів вантажних вагонів.

4.4.5. Під час пересування багажних вагонів фронтом навантаження та розвантаження особа, на яку покладено обов'язки керівника робіт, зобов'язана сповістити всіх працівників про порядок виконання цих робіт, організувати прибирання перехідних містків.

4.4.6. Установлення або зняття на вантажних вагонах запірно-пломбувальних пристроїв, канатних, дротяних закруток тощо має виконуватися тільки під час стоянки рухомого складу з обладнаних майданчиків (рамп), високих платформ або з спеціалізованих інвентарних стрем'янок.

Установлення або зняття канатних, дротяних закруток з приставних драбин не дозволяється.

4.4.7. Пломбування вантажних вагонів виконується тільки під час стоянки рухомого складу з обладнаних майданчиків (рамп), високих платформ, спеціалізованих інвентарних стрем'янок або з приставних драбин.

4.4.8. Приставні драбини, що застосовуються для встановлення запірно-пломбувальних пристроїв і для пломбування вантажних вагонів, повинні бути легкими та зручними для перенесення.

4.4.9. Нижні кінці приставних драбин повинні мати гострі упори або гумові наконечники.

4.4.10. Перед установленням або зняттям запірно-пломбувальних пристроїв, канатних, дротяних закруток тощо, пломбуванням вагонів необхідно переконатися в тому, що колією, на якій виконується встановлення або зняття з вагонів цих пристроїв, не рухаються інші вагони або локомотиви.

4.4.11. Перед установленням або зняттям запірно-пломбувальних пристроїв, канатних, дротяних закруток тощо необхідно ліквідувати сліди нафтопродуктів із цистерн і залізничного насипу біля цистерн.

При наявності слідів проливу встановлення або зняття пристроїв не дозволяється.

4.4.12. Під час зняття канатних, дротяних закруток із цистерн ножі ножиць змащуються консистентним мастилом.

4.4.13. Не дозволяється огляд, установлення або зняття запірно-пломбувальних пристроїв, канатних, дротяних закруток тощо на верхні люки вагонів, а також пломбування верхніх люків вагонів під контактним проводом.

4.4.14. Місця, на яких проводиться встановлення або зняття запірно-пломбувальних пристроїв, канатних, дротяних закруток тощо, пломбування вагонів повинні мати освітлення не нижче 20 лк.

4.4.15. На платформі вантаж, вантажобагаж або багаж розміщається відповідно до умов габариту наближення будівель.

4.4.16. Працівники, які беруть участь у навантаженні та розвантаженні вантажів механізованим способом, не повинні стояти під піднятим вантажем.

4.4.17. Не дозволяється перебування працівників та сторонніх осіб на кранах, автонавантажувачах, електрокарах і причепах.

4.4.18. Тара перед навантаженням оглядається.

Не дозволяються застосовувати несправну тару.

4.4.19. Двері багажного вагона зачиняються та замикаються до початку руху поїзда.

4.5. Вимоги безпеки під час виконання робіт на станціях з електрифікованими коліями

4.5.1. Під час виконання робіт на станціях з електрифікованими коліями слід дотримуватися вимог Правил безпеки для працівників залізничного транспорту на електрифікованих лініях, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 31.05.2000 N 120, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 08.06.2000 за N 340/4561 (НПАОП 60.1-1.48-00).

4.5.2. Не дозволяється наближатися до неогороджених проводів чи частин контактної мережі, що перебувають під напругою, на відстань менше 2 м, а також торкатися до електроустаткування електрорухомого складу як безпосередньо, так і через будь-які предмети.

4.5.3. На електрифікованих ділянках постійного та змінного струму роботи на стовпах, дахах, рухомому складі та інших спорудах, розташованих на відстані від 2 до 10 м від частин контактної мережі й повітряних ліній, що перебувають під напругою, можуть проводитися без вимкнення напруги та заземлення контактної мережі і повітряних ліній під наглядом спеціально призначеного та проінструктованого керівником робіт працівника.

4.5.4. Установлення і робота високогабаритних вантажопідіймальних машин та механізмів для піднімання вантажів та людей біля контактної мережі і повітряних ліній, що перебувають під напругою, проводяться згідно з вимогами Правил охорони електричних мереж, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.97 N 209.

4.5.5. Для забезпечення безпеки працівників від ураження електричним струмом та попередження перепалення проводів контактної мережі поїзним диспетчерам та черговим по станції не дозволяється:

відправляти електрорухомий склад на перегони в тих випадках, коли з контактної мережі ближнього перегону знята напруга;

приймати електрорухомий склад або виконувати на станції маневри з електрорухомим складом із заїздом на електрифіковані колії, на яких відключена напруга;

на станціях стикування постійного та змінного струму приймати та відправляти електрорухомий склад, не переконавшись у тому, що на розташованій попереду поїзда секції контактної мережі є напруга того роду струму, для роботи на якому призначений цей електрорухомий склад.

4.5.6. У разі виявлення обриву проводів контактної мережі або лінії електропередач, що перетинають залізничні колії, а також звисання з проводів сторонніх предметів працівник станції або вокзалу негайно повідомляє про це на найближчий черговий пункт дистанції контактної мережі, черговому по станції або вокзалу, енергодиспетчерові або поїзному диспетчеру.

4.5.7. До прибуття аварійної бригади району контактної мережі небезпечне місце огороджується і вживаються заходи щодо унеможливлення наближення людей на відстань ближче, ніж 10 м до місця обриву проводу.

4.5.8. У разі обриву контактного проводу або інших елементів контактної мережі місце їх падіння огороджується сигналами зупинки відповідно до вимог нормативно-технічних документів.

4.6. Прибирання приміщень, залів, перонів, платформ вокзалів і привокзальних територій

4.6.1. Прибирання приміщень, залів, перонів, платформ вокзалів і привокзальних територій здійснюється механізованим способом за допомогою машин для миття підлоги, пилососів та інших машин.