НПАОП 60.3-1.35-03. Правила безпеки під час будівництва та реконструкції магістральних трубопроводів


- дверці печі під час сушіння флюсу повинні бути закриті і забезпечені очком (отвором) для спостереження за вогнем;

- біля печі необхідно мати засоби для гасіння пожежі (пінні вогнегасники, ящики з піском, лопати).

9.2.41. Очищати зварні шви від шлаку слід механізованим способом (шліфувальними машинками з абразивним кругом або з круглими дротяними щітками, електромолотками) із дотриманням вимог ДНАОП 1.1.10-1.04-01 і ГОСТ 12.2.013-91.

9.2.42. Під час зачищення зварних швів від шлаку необхідно користуватися захисними окулярами з безосколковим склом. Не дозволяти підходити працівникам, не зайнятим на цій операції, ближче, ніж на 2 м до стика, що обробляється.

9.2.43. Для збирання і видалення шлаку, окалини і огарків дроту потрібно встановити безпосередньо під кабіною електрозварника в зоні електрозварювання посудину, переміщення і вивантаження якої повинні бути механізовані.

9.2.44. Передачу одиночної труби з накопичувача на рольганги трубозварювальної лінії потрібно здійснювати тільки після того, як для неї повністю звільнене місце.

9.2.45. Під час проведення електрозварювання забороняється:

- допускати до роботи допоміжних працівників, якщо у них немає спеціальних захисних окулярів зі світлофільтрами;

- торкатися незахищеними руками нагрітих місць труб, що зварюються;

- виконувати зварювальні роботи при недостатньому освітленні робочого місця;

- усувати пошкодження у зварювальному агрегаті, якій знаходиться в роботі;

- вести зварювальні роботи на відстані менше за 10 м від місць розташування газових балонів та інших вибухонебезпечних матеріалів;

- працювати при загазованості повітря або витоку газів або рідин з діючого трубопроводу, прокладеного рядом.

9.2.46. Перед скачуванням готової секції потрібно подавати попереджувальний звуковий сигнал. До початку скачування наступної секції попередня секція повинна бути переміщена на майданчик контролю якості зварних з'єднань.

Щоб уникнути нещасних випадків необхідно:

- скачування готових секцій обмежити зоною довжиною 50 м;

- з бічних сторін зони скачування секцій установити обгороджування згідно з ГОСТ 23407-78 (ГОСТ 12.4.59-89) і знаки безпеки згідно з ГОСТ 12.4.026-76, працівникам забороняється знаходитися в цій зоні.

9.2.47. Зварені на трубозварювальній базі секції потрібно укладати на майданчику контролю якості зварних з'єднань в один ряд на підкладки, закріпляючи їх упорними башмаками.

9.2.48. Перед початком роботи на півмеханізованих трубозварювальних базах щодня потрібно перевіряти справність тягового стального канату і електроприводу лебідки трубозварювального стенда.

9.2.49. Роликові опори, призначені для обертання секцій труб у процесі зварювання, повинні мати надійні запірні пристрої.

9.2.50. Напівмеханізована трубозварювальна лінія повинна бути обладнана звуковою сигналізацією. Звукові сигнали повинні подаватись під час виконання всіх операцій по переміщенню труб.

9.2.51. Для попередження поломок механізмів трубозварювальної лінії і нещасних випадків згідно з ГОСТ 12.2.003-91 і ГОСТ 12.2.022-80* необхідно:

- включати обертання тільки після закінчення центрування стику труб і при піднятих гідравлічних роликоопорах;

- включати привід поздовжнього переміщення тільки після опускання в нижнє положення усіх гідравлічних роликоопор (обертачів), важелів, відсікачів і скидачів.

9.2.52. Для автоматичного зварювання заповнюючого й облицювального шарів шва під шаром флюсу використовують польову автозварювальну установку (ПАУ).

9.2.53. Під час монтажу польової автозварювальної установки (ПАУ) необхідно дотримувати наступних вимог:

- рейковий шлях для кабін зварників улаштовувати з поздовжнім схилом не більше за 10 з установкою по кінцях шляху упорів для обмеження пересування кабін;

- стелажі влаштовувати з поперечним схилом не більше за 1,50 (накопичувача - у бік центрування труб і для скачування зварених секцій - у бік скидання);

- стальний канат підвіски електрокабелю натягувати так, щоб стріла провисання була не більше за 1 м.

9.2.54. У процесі експлуатації ПАУ не дозволяється:

- включати обертання якщо не опущені важелі маніпуляторів;

- включати обертач і маніпулятори під час пересування кабіни і без подачі звукового сигналу.

9.2.55. Для двостороннього автоматичного зварювання труб застосовуються трубозварювальні бази типу БТС.

9.2.56. Під час експлуатації бази типу БТС необхідно виконувати наступні вимоги безпеки:

- пульти управління, кабіни зварників, приводи поздовжнього переміщення труб і секцій, відсікачі перевантажувачів, кінцеві вимикачі і гідропіднімачів повинні бути зблоковані;

- ланцюгові передачі обертачів та інших вузлів повинні бути загороджені кожухами згідно з ГОСТ 12.2.062-81*.

9.2.57. Під час обробки кромок труб на станках необхідно виконувати вимоги безпеки, що зазначені в інструкції з експлуатації.

9.2.58. Включати приводи поздовжнього переміщення труб і секцій дозволяється, якщо вантажопідйомники знаходяться в нижньому положенні.

9.2.59. Під час переміщення труб і секцій забороняється тримати руки на рамі рольгангів.

9.2.60. Автоматичне зварювання другого зовнішнього шару шва виконують одночасно зі зварюванням внутрішнього шару шва. Регулювання положення електрода під час зварювальних робіт із середини, оператор-зварник повинен здійснювати за допомогою слідкуючої системи дистанційно, знаходячись зовні труби.

Забороняється проводити регулювання і наладку зварювальної головки, знаходячись всередині труби під час проведення зварювальних робіт.

9.2.61. Згинання труб повинно виконуватись на станках типу ГТ і УГТ відповідно до інструкції з експлуатації і дотримання вказаних у них вимог безпеки праці.

9.2.62. Машиніст трубозгинаючого станка повинен:

- перед початком роботи перевірити справність усіх його систем і механізмів;

- під час знімання зігнутої труби не знаходитися в безпосередній близькості від неї, а при пересуванні труби лебідкою поблизу станка не повинно бути інших працівників;

- у початковий момент зняття навантаження із зігнутої труби необхідно остерігатися від можливого зворотнього удару.

9.2.63. У разі відсутності на станку спеціальних затисків, а також при згинанні труби більш ніж на 100, зігнутий кінець труби необхідно підтримувати (страхувати) трубоукладачем від розвертання.

9.2.64. Забороняється знаходитися усередині рами станка при включеному приводі, а також під згинаючим ложементом.

Машиністу забороняється відлучатися від трубозгинаючого станка при працюючому приводі.


9.3. Зварювання неповоротних стиків


9.3.1. Для забезпечення безпеки і зручності робіт при зварюванні неповоротних стиків повинні встановлюватися інвентарні страхуючі опори по обидві сторони стику, що зварюється так, щоб відстань між поверхнею ґрунту і нижньої твірної труби була не менше за 500 мм. Виконувати зварювальні роботи з використанням земляних призм забороняється.

9.3.2. При роботі з внутрішнім центратором на поздовжніх схилах більше за 10° потрібно користуватися додатковими гальмовими пристроями, що збільшують зчеплення центратора з трубою.

9.3.3. Зварювання неповоротних стиків після установки зовнішнього центратору дозволяється вести тільки після міцного його закріплення накидним гвинтовим затиском.

9.3.4. Зварену секцію трубопроводу слід укладати від брівки траншеї на відстані 1,5 м, а при поперечному схилі місцевості більше за 5°, крім того, закріпляти проти скачування анкерними пристроями.

9.3.5. Кінці опущених у траншею секцій трубопроводу довжиною не менше за 30 м засипати ґрунтом не треба. У місцях монтажу захльостів і врізки запірної арматури повинен влаштовуватися котлован розмірами в плані у всіх напрямах по 2 м від стику, що зварюється. У котловані на місці зварювання стику повинен бути викопаний приямок глибиною 0,7 м та забезпечене відведення води з котловану, в якому проводяться зварювально-монтажні або ремонтні роботи.

9.3.6. Під час монтажу і зварювання кривих вставок, котушок, запірної арматури і захльостів всі роботи потрібно проводити під безпосереднім керівництвом особи відповідальної за виконання цих робіт.

Кінці елементів, що зварюються і монтуються, потрібно надійно закріпляти. Інструмент, необхідний для роботи, потрібно укладати не ближче за 0,5 м від брівки котловану. Забороняється складати матеріали й інструмент на схилі відвалу землі з боку котловану.

9.3.7. Одночасна спільна робота газорізальника й електрозварника в котловані забороняється.

9.3.8. Зварювати стики захльостів дозволяється тільки після того, як будуть надійно закріплені кінці секцій або вставки ,що підлягають зварюванню.

9.3.9. Підварювання шва ручним електродуговим зварюванням усередині трубопроводу дозволяється при діаметрі останнього не менше за 1020 мм із дотриманням вимог, вказаних в п. 9.2.30 і 9.2.31 цих Правил.

9.3.10. Під час зварювання неповоротних стиків контактною установкою типу ТКУП трубоукладачу, що підтримує установку, дозволяється працювати на місцевості з поздовжнім схилом не більше за 15°, а його крюк обладнується спеціальним запобіжним замком. Для усунення розгойдування установки під час переміщення трубоукладача від стику до стику, вона повинна бути обладнана жорсткою рамою, жорстко з’єднаною з рамою трубоукладача.

9.3.11. Не дозволяється виконання монтажно-зварювальних робіт без надійного укриття (палатка, навіс) якщо швидкість вітру більше 10 м/с та випадають атмосферні опади (дощ, сніг).


9.4. Газове різання і зварювання


9.4.1. Згідно з ДСТУ 2448-96, до робіт із кисневого різання допускаються особи не молодші 18 років, які пройшли відповідне навчання, інструктаж і перевірку знань вимог безпеки згідно з чинними нормативно-технічними документами і які мають відповідне посвідчення.

Повторний інструктаж та перевірка знань з безпеки праці та виробничої санітарії проводиться не рідше ніж один раз на три місяці з відміткою в журналі.

9.4.2. До газорізальних робіт не допускаються особи, які мають медичні протипоказання.

Під час влаштування на роботу різальники повинні попередньо пройти медичний огляд, а надалі у встановленому ДНАОП 0.03-4.02-94 порядку проходити періодичні огляди.

9.4.3. Працівники, які виконують роботи з кисневого різання повинні бути забезпечені ЗІЗ згідно з вимогами ГОСТ 12.4.011-89 та галузевих норм.

9.4.4. Устаткування й апаратура для кисневого різання металів (машини, установки, пости, апарати, різаки і газові комунікації) повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.2.052-81*, ГОСТ 12.2.054-81*.

Електротехнічні пристрої газорізальних машин і установок повинні задовольняти вимогам ГОСТ 12.2.007.8-75*.

9.4.5. Переносний ацетиленовий генератор повинен відповідати ГОСТ 12.2.054-81* і ДНАОП 1.1.10-1.04-01, мати паспорт встановленої форми, інструкцію з експлуатації та інвентарний номер, під яким генератор реєструється в журналі обліку технічних оглядів.

9.4.6. Переносні ацетиленові генератори для роботи слід встановлювати на відкритих площадках. Допускається їх тимчасова робота у добре провітрюваних приміщеннях.

9.4.7. У приміщенні, де встановлено ацетиленовий генератор, забороняється зберігати карбід кальцію у кількості, що перевищує змінну потребу.

9.4.8. Для розкриття барабанів із карбідом кальцію необхідно застосовувати інструмент, що виключає утворення іскри при ударі (латунним зубилом і дерев’яним молотком, а при товщині сталі кришки барабана 1-16 мм спеціальним ножем, при цьому місто різки змащують солідолом товщиною 2-3 мм).

9.4.9. Після закінчення роботи або під час короткочасних перерв у роботі газові пальники дозволяється класти тільки на спеціальні підставки.

9.4.10. Перегрітий різак охолоджується у холодній воді, попередньо щільно закривши ацетиленовий та кисневий крани.

9.4.11. Перед початком роботи з ацетиленовим газогенератором, а також протягом зміни, необхідно обов’язково перевіряти справність водяного затвора та рівень води в ньому, а при необхідності воду потрібно доливати.

9.4.12. При роботі з ацетиленовим генератором забороняється:

- працювати з несправним водяним затвором;

- засипати у завантажувальні корзини генератора карбід кальцію більше норми та завищеної грануляції або проштовхувати його у реторту апарата за допомогою залізних прутків і дроту, працювати на карбідному пилу;

- підходити з відкритим вогнем менше 10 м від генератора;

- з’єднувати ацетиленові шланги мідною трубкою, використовувати мідь як припій для пайки ацетиленової апаратури і в інших місцях, де можливе зіткнення з ацетиленом;

- працювати двом зварникам від одного водяного затвору;

- переносити генератор при наявності у газозбірнику ацетилену;

- встановлювати ацетиленові генератори в проходах, проїздах, на сходових майданчиках і в підвалах, в місцях скупчення людей, а також в неосвітлених місцях;

- залишати без нагляду ацетиленовий генератор під час перерв або припинення робіт.

9.4.13. Відігрівати замерзлі генератори і трубопроводи дозволяється тільки гарячою водою.

9.4.14. Шланги і арматура повинні відповідати ГОСТ 9356-75 і ГОСТ 12.2.063-81* і використовуватися за їх призначенням. Не дозволяється використовувати кисневі шланги для подачі ацетилену і навпаки. При приєднанні шлангів до різака вони повинні попередньо продуватися робочими газами. Довжина шлангів повинна бути не більше 20 м. Застосування шлангів більшої довжини дозволяється у виняткових випадках з дозволу керівника робіт.

9.4.15. Шланги необхідно оберігати від зовнішніх пошкоджень, дії високих температур, іскор, полум’я. Не допускається скручування, сплющення або перелом шлангів.

9.4.16. Згідно з ДСТУ 2448-94 закріплення шлангів на з’єднувальних ніпелях повинно бути надійним. Для цього слід використовувати спеціальні хомутики.

Допускається не більше двох з’єднань на кожному шланзі за допомогою ніпелів.

9.4.17. На стаціонарному зварювальному пості балони з ацетиленом (пропан-бутаном) і киснем повинні зберігатися роздільно у металевій шафі з перегородкою.

9.4.18. При газозварювальних (газорізальних) роботах забороняється:

- використовувати редуктори і балони з киснем, на штуцерах яких виявлені будь-які сліди масла, а також замаслені шланги;