НАПБ А.01.001-2004. Правила пожежної безпеки в україні


знати пожежну небезпеку своєї ділянки; своєчасно та якісно

виконувати протипожежні заходи, передбачені проектами і цими

Правилами;

забезпечити пожежобезпечну експлуатацію приладів опалення,

тепловироблюючих установок, електромереж та електроустановок,

вживати негайних заходів для усунення виявлених несправностей, що

можуть призвести до пожежі;

забезпечити справне утримання та постійну готовність засобів

пожежогасіння, навчати працівників правилам застосування вказаних

засобів;

щодня після закінчення роботи перевіряти протипожежний стан

дільниці, відключення електромережі та обладнання. Не допускати

перебування працівників та інших осіб, які закінчили роботу, в

побутових і допоміжних приміщеннях у вечірній та нічний час.

8.4.6. У разі реконструкції, розширення, технічного

переозброєння та капітального ремонту об'єктів (приміщень,

дільниць тощо) без зупинення технологічного процесу, а також у

разі введення в експлуатацію об'єктів чергами відповідальними за

забезпечення заходів пожежної безпеки крім осіб, вказаних у

пунктах 8.4.1, 8.4.2, є також керівники об'єктів, на території або

у приміщеннях яких здійснюються зазначені роботи.

Під час виконання будівельно-монтажних робіт на діючому

підприємстві (у разі неможливості ізолювати будівельний майданчик)

пожежну охорону, як правило, здійснює замовник.

8.4.7. Реконструкція, технічне переоснащення та будівництво

об'єктів, що здійснюються іноземними фірмами, повинні відповідати

чинним в Україні нормативним актам.

8.4.8. Розміщення виробничих, складських та допоміжних

будівель і споруд на території будівництва повинне відповідати

затвердженому у встановленому порядку будгенплану, опрацьованому у

складі проекту організації будівництва з урахуванням вимог цих

Правил та будівельних норм.

Не дозволяється розміщення споруд на території будівництва з

відхиленнями від чинних норм, правил та затвердженого генплану.

8.4.9. Споруджувані будівлі, тимчасові споруди, підсобні

приміщення, а також будівельні майданчики повинні бути забезпечені

первинними засобами пожежогасіння згідно з вимогами щодо оснащення

об'єктів первинними засобами пожежогасіння (додаток 2).

8.4.10. На кожній тимчасовій, мобільній будівлі та споруді

необхідно вивішувати таблички із зазначенням її призначення,

інвентарного номера, прізвища особи, відповідальної за її

експлуатацію та протипожежний стан.

8.4.11. До початку будівництва на будівельному майданчику

мають бути знесені всі будівлі та споруди, розташовані в

протипожежних розривах.

У разі збереження існуючих споруд повинні бути опрацьовані

відповідні протипожежні заходи щодо забезпечення їх пожежної

безпеки.

8.4.12. На території будівництва площею 5 га та більше має

бути не менше двох в'їздів з протилежних боків майданчика. Дороги

повинні мати покриття, придатне для проїзду пожежних автомашин

будь-якої пори року. Ворота для в'їзду мають бути не менше 4,5 м

завширшки. Біля в'їздів на будмайданчик необхідно встановлювати

(вивішувати) плани з нанесеними на них будівлями та спорудами, що

будуються, а також допоміжними будівлями і спорудами, в'їздами,

під'їздами, вододжерелами, засобами пожежогасіння та зв'язку.

8.4.13. До всіх споруд, що будуються, та допоміжних споруд, у

тому числі й тимчасових, місць відкритого зберігання будівельних

матеріалів, конструкцій та устаткування має бути забезпечений

вільний під'їзд. Улаштування під'їздів та доріг до будівель, що

зводяться, необхідно завершити до початку основних будівельних

робіт. Уздовж будівель понад 18 м завширшки проїзди повинні бути з

двох поздовжніх боків, а понад 100 м завширшки - з усіх боків

будови. Відстань від краю проїжджої частини до стін будівель та

споруд не повинна перевищувати 25 м. Для умов щільної забудови

допускаються окремі відхилення від цих вимог за погодженням з

органами державного пожежного нагляду.

8.4.14. Площа, зайнята під відкриті склади горючих

матеріалів, а також виробничі, складські та допоміжні будівлі з

горючих і важкогорючих матеріалів, має бути очищена від сухої

трави, кори та трісок.

У разі зберігання на відкритих майданчиках горючих

будівельних матеріалів (лісопиломатеріали, толь, руберойд тощо),

виробів, конструкцій з горючих матеріалів, а також обладнання в

горючій упаковці вони повинні розміщатися у штабелях чи групами

площею не більше 100 кв. м. Розриви між штабелями (групами) та

відстань від них до будівель і споруд, що будуються, та підсобних

будівель і споруд належить приймати не менше 24 м.

Круглий ліс слід укладати у штабелі не більше 1,5 м заввишки

з уміщенням між рядами упорів, що перешкоджають розкочуванню

колод, а пиломатеріали - у штабелі заввишки не більше половини

ширини штабеля в разі рядового укладання та не більше ширини

штабеля в разі укладання в клітки.

8.4.15. Протипожежні розриви від навісів та будок підйомників

з негорючих матеріалів, пересувних розчиномішалок та інших

будівельних машин до будівлі, яка споруджується (або

ремонтується), не нормуються, а приймаються за умовами

експлуатації.

8.4.16. У будівлях, що споруджуються, дозволяється

розташовувати адміністративно-побутові приміщення будівельних

організацій, тимчасові комори для зберігання негорючих речовин і

матеріалів та майстерні з їх переробки.

Розміщення тимчасових складів, майстерень та

адміністративно-побутових приміщень у будівлях, що зводяться, з

незахищеними несучими металевими конструкціями й панелями з

горючими полімерними утеплювачами не дозволяється.

8.4.17. Негашене вапно необхідно зберігати в закритих окремо

розташованих складських приміщеннях. Підлога цих приміщень повинна

бути піднята над рівнем землі не менше ніж на 0,2 м. Під час

зберігання негашеного вапна слід передбачати заходи, що

запобігають потраплянню на нього вологи та води.

Ями для гасіння вапна дозволяється розміщати на відстані не

менше 5 м від складу його зберігання та не менше 15 м від інших

будівель і споруд.

8.4.18. Горючі будівельні відходи (обрізки лісоматеріалів,

тріски, кора, стружка, опилки тощо) необхідно щодня прибирати з

місць виконання робіт та з території будівництва у спеціально

відведені місця.

8.4.19. Меблі та обладнання (за винятком обладнання, що

підлягає монтажу згідно із затвердженим графіком робіт) завозити

до будівлі, що споруджується, дозволяється з моменту закінчення

оздоблювальних робіт з негайним встановленням на місце.

8.4.20. У разі реконструкції, розширення, технічного

переозброєння, капітального ремонту та введення об'єктів у

експлуатацію чергами частина, що будується (ремонтується), повинна

бути відділена від діючої протипожежними перегородками 1-го типу

та перекриттями 3-го типу. При цьому не повинні порушуватися умови

безпечної евакуації людей з частин будівель і споруд.

У разі неможливості виконати цей захід власник об'єкта,

спільно з будівельно-монтажною організацією повинен розробити

відповідні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки, які мають

бути погоджені з органами державного пожежного нагляду.

8.4.21. Забороняється розводити багаття на території

будівництва, палити в місцях зберігання і застосування горючих

речовин та матеріалів, а також у тимчасових

адміністративно-побутових приміщеннях та спорудах.

8.4.22. Під час зведення будівель заввишки 3 поверхи і вище

сходи слід монтувати одночасно з улаштуванням сходової клітки.

8.4.23. Застосовувати у сходових клітках дерев'яні драбини

дозволяється лише в будівлях не вище 2 поверхів.

Дозволяється на період будівництва накривати негорючі сходини

горючими матеріалами (для захисту від пошкоджень).

8.4.24. Передбачені проектом зовнішні пожежні сходи й огорожі

на дахах будівель, що зводяться, повинні встановлюватися одразу ж

після монтажу несучих конструкцій.

8.4.25. Коли будівля зводиться у три поверхи і більше, слід

застосовувати металеві риштовання.

Будівельні риштовання споруд на кожні 40 м їх периметра

необхідно обладнувати одними сходами або драбиною, але не менше

ніж двома сходами (драбинами) на всю будівлю. Настил та підмостки

риштовань слід періодично та після закінчення робіт очищати від

будівельного сміття, а в разі необхідності посипати піском.

Не дозволяється закривати (утеплювати) конструкції риштовань

горючими матеріалами (фанерою, пластиком, плитами ДВП, брезентом

тощо).

8.4.26. Для евакуації людей з висотних споруд (димових труб,

баштових градирень, гребель, силосних споруд тощо) необхідно

влаштовувати не менше двох сходів з негорючих матеріалів на весь

період будівництва.

8.4.27. Опалубку з горючих та важкогорючих матеріалів

дозволяється влаштовувати одночасно не більше ніж на 3 поверхи.

Після досягнення необхідної міцності бетону дерев'яна опалубка й

риштовання мають бути видалені з будівлі.

8.4.28. Виконання робіт всередині будівель та споруд із

застосуванням горючих речовин та будівельних матеріалів груп

горючості Г3, Г4 одночасно з будівельномонтажними роботами,

пов'язаними з використанням відкритого вогню (зварювання,

відігрівання труб тощо), не дозволяється.

8.4.29. Роботи з вогнезахисту металоконструкцій з метою

підвищення їх меж вогнестійкості повинні виконуватися одночасно зі

зведенням будівлі.

8.4.30. За наявності в будівлях горючих матеріалів слід

уживати заходів щодо відвернення поширення пожежі через отвори у

стінах та перекриттях (герметизація стиків внутрішніх, зовнішніх

стін та міжповерхових перекриттів, ущільнення в місцях проходження

інженерних комунікацій із забезпеченням потрібних меж

вогнестійкості).

У споруджуваних будинках підпідлоговий простір у перекритті

повинен очищатися від горючого сміття (стружки, трісок, тирси

тощо) до настилання помосту.

8.4.31. Тимчасові споруди (тепляки) для влаштування підлог та

виконання інших робіт повинні виконуватися з негорючих матеріалів

і матеріалів груп горючості Г1, Г2.

8.4.32. Робота, пов'язана з монтажем конструкцій з

утеплювачем з матеріалів груп горючості Г3, Г4 або із

застосуванням утеплювачів з цих матеріалів, має вестися за

нарядом-допуском, який видається виконавцю робіт особою,

відповідальною за протипожежний стан будівництва.

У наряді-допуску повинні бути зазначені місце, технологічна

послідовність, способи виробництва, конкретні протипожежні заходи,

відповідальні особи та термін дії наряду.

На місцях виконання робіт мають бути вивішені плакати

"Вогненебезпечно: горючий утеплювач".

8.4.33. Укладання утеплювача з матеріалів груп горючості Г3,

Г4 та влаштування гідроізоляційного килима з таких матеріалів на

покритті, укладання захисного гравійного шару слід проводити

ділянками площею не більше 500 кв. м, а при використанні

утеплювача та влаштуванні гідроізоляційного килима з матеріалів

груп горючості Г1, Г2 - ділянками площею не більше 1000 кв. м.

На місцях виконання робіт кількість утеплювачів та

покрівельних рулонних матеріалів не повинна перевищувати змінної

потреби.

Утеплювач з матеріалів груп горючості Г3, Г4 необхідно

зберігати за межами будинку (будівлі), що зводиться, в окремо

розташованій споруді чи на спеціальному майданчику на відстані не

менше 18 м.

З закінченням робочої зміни не дозволяється залишати на

робочих місцях невикористаний утеплювач та покрівельні рулонні

матеріали груп горючості Г3, Г4, незмонтовані панелі з такими

утеплювачами всередині або на покриттях будівель, а також у

протипожежних розривах.

8.4.34. Після влаштування теплоізоляції у відсіку необхідно

прибирати її залишки і негайно наносити передбачені проектом

покривні шари вогнезахисту. Площа незахищеної в процесі виконання

робіт теплоізоляції має бути не більше 0,5 тис. кв. м у разі

застосування теплоізоляції з матеріалів груп горючості Г3, Г4 та

не більше 1 тис. кв. м - у разі використання теплоізоляції з

матеріалів груп горючості Г1, Г2.

8.4.35. У разі пошкодження металевих обшивок панелей з

утеплювачами з матеріалів груп горючості Г2, Г3, Г4 треба вживати

негайних заходів щодо їх ремонту та відновлення за допомогою

металевих з'єднань (болтових тощо).

8.4.36. До початку монтажу плит покриття з полімерними

утеплювачами, укладання полімерних утеплювачів на покриття,

виконання робіт з улаштування покрівель повинні бути виконані всі

передбачені проектом виходи на покриття будівель (зі сходових

кліток, зовнішніми сходами), його обгородження. Для повідомлення

про пожежу біля виходів на покриття мають бути встановлені

телефони або інші засоби зв'язку.

У разі виконання покрівельних робіт з площею покриття

1 тис. кв. м і більше із застосуванням утеплювача з матеріалів

груп горючості Г2, Г3, Г4 на покрівлі з метою пожежогасіння слід

передбачати влаштування тимчасового протипожежного водогону.

Відстань між пожежними кранами слід приймати, виходячи з умови

подавання в будь-яку точку не менш ніж двох струмин води з

витратою 5 л/с кожна.

8.4.37. Під час робіт, пов'язаних із влаштуванням гідро- та