Шланги, що застосовувались раніше для видувки металу повітрям, використовувати для видувки металу киснем забороняється.

13.8.5. Видувка металу з ям повинна здійснюватися зі спеціального переносного майданчика, або з рухомого складу, призначеного для ремонту подин, а також з мульд, навантажених сипкими матеріалами з встановленням огороджувальних сигналів.

13.8.6. Огляд, заправка і ремонт подини двованної сталеплавильної печі повинні здійснюватися за умов відводу газу "на себе" і скорочення інтенсивності продувки до безпечної, встановленої інструкцією підприємства.

13.8.7. Заправка подини та інших елементів печі повинна бути механізованою.

Заправка мартенівських і двованних сталеплавильних печей при відкритому отворі в майданчику для спуску шлаку забороняється.

13.9. Опалення мартенівських і двованнихсталеплавильних печей

13.9.1. Опалення печей газом

13.9.1.1. Керування тепловим режимом печі повинне бути автоматизоване.

13.9.1.2. Схема "перекидки" клапанів печі повинна виключати утворення вибухонебезпечної газоповітряної суміші.

13.9.1.3. Тиск газу, що надходить у піч, повинен бути вище тиску повітря на величину, передбачену інструкцією підприємства.

13.9.1.4. Перед пуском газу в піч повинна бути перевірена справність перекидних пристроїв, механізмів підйому кришок завалочних вікон, виконавчих механізмів, контрольно-вимірювальної апаратури, а також стан люків, шиберів, клапанів дроселей і відсічних клапанів.

13.9.1.5. Для спостереження за запаленням газу при пуску його в піч два завалочних вікна, найближчих до головки, через яку пускають газ, повинні бути повністю відкриті.

Для зниження тиску в печі (у випадку виникнення удару) всі інші вікна під час пуску газу повинні бути відкриті наполовину.

Перед пуском газу в піч люди повинні бути відведені від печі.

13.9.1.6. Для запобігання ударів і вибухів при пуску газу в піч, крім нагріву верху насадок газового регенератора до температури 700-750 градусів Цельсію, повинні бути прийняті заходи щодо витиснення повітря з газових лежаків і регенератора шляхом наповнення системи димом від спалювання палива у робочому просторі печі, продувки системи газових лежаків та регенераторів парою.

13.9.1.7. Температура верху газової насадки, що нагрівається, перед першою перекидкою клапанів повинна бути не нижче 900 градусів Цельсію.

Під час роботи печей на змішаному газі при перших перекидках повинна бути припинена (відсічена) подача коксового газу. Для зменшення підсмоктування зовнішнього повітря при перших перекидках повинне бути зменшено розрідження, що утворюється димовою трубою, опусканням напів димового шибера.

13.9.1.8. Перед початком і протягом перекидки клапанів повинен автоматично подаватися звуковий сигнал на робочий майданчик і під ним.

13.9.1.9. Перекидні пристрої повинні мати блокування, що виключає можливість одночасної перекидки газових і повітряних клапанів.

13.9.1.10. При перекидці газових клапанів повинне здійснюватися відсікання коксового газу.

13.9.1.11. Конструкція водяного затвора перекидних пристроїв повинна виключати вибивання газу.

13.9.1.12. Контрвантажі перекидних пристроїв повинні бути огороджені.

13.9.1.13. Сальники штоків перекидних газових клапанів повинні бути ущільнені та повинні перевірятися щозмінно.

Люки і лази перекидних клапанів повинні бути ущільнені азбестовим шнуром, провареним в смолі. Для кращого ущільнення сідловини люків і лазів повинні мати проточені борозни.

13.9.1.14. Електродвигуни лебідок перекидних клапанів повинні мати вимикачі, встановлені біля лебідок.

Ручний привід лебідок, призначений для регулювання висоти підйому клапанів, повинен бути штурвального типу.

13.9.1.15. Для печей, працюючих з підігрівом газу в регенераторах, повинне бути забезпечено надійне допалювання газу.

13.9.1.16. Доступ людей в середину димових клапанів дозволяється тільки після вимикання перекидних пристроїв і у відповідності до бирочної системи.

13.9.1.17. Шибер для регулювання тяги повинен встановлюватися в димовому лежаку, під кутом до вертикалі в межах 15-25 градусів.

Стичні поверхні шибера і рами повинні підлягати механічній обробці.

Керування шибером повинно бути електрофіковане.

13.9.1.18. Продукти горіння двованної сталеплавильної печі, як правило, повинні відводитися через ванну з твердою шихтою. Порядок здійснювання операції щодо перекидки (реверсування газу), що забезпечує безпечні умови праці, повинен визначатися інструкцією підприємства.

13.9.1.19. Двованна сталеплавильна піч повинна бути обладнана блокуванням, що виключає одночасну роботу пальників, встановлених з протилежних боків печі.

13.9.1.20. При відводі продуктів горіння з ванни з рідким металом у вертикальний клапан ("на себе") подача присадок в ванну забороняється.

13.9.1.21. Конструкція двованної сталеплавильної печі та її газового тракту, а також режим подачі палива і кисню повинні забезпечувати повне згоряння подаваного палива і газу, що виділяється з ванн.

13.9.1.22. Використання цехових газопроводів як опори при підйомі вантажів, а також для кріплення комунікацій або заземлення устаткування забороняється.

13.9.1.23. Простір під робочим майданчиком біля перекидних пристроїв і регенераторів повинен бути освітлений.

13.9.2. Опалення печей мазутом

13.9.2.1. Мазут, що подається для спалювання в піч, повинен бути профільтрований і підігрітий до температури, яка не перевищує температуру спалаху парів.

13.9.2.2. Мазутопроводи повинні бути теплоізольовані і мати нахил не менше 0,003 в бік можливого спорожнення.

Паралельно з мазутопроводами повинні прокладатися в загальній з ними ізоляції обігріваючі паропроводи.

Повинна бути забезпечена можливість продування парою мазутопроводу від верхньої його позначки до нижньої.

13.9.2.3. Ємкості для зливу мазуту при спорожненні мазутопроводів повинні встановлюватися поза будівлею цеху.

13.9.2.4. Розташування мазутопроводу над печами забороняється.

13.9.2.5. На введенні мазутопроводів в цех повинна встановлюватися вимикальна засувка.

13.9.2.6. На загальному підводі мазутопроводу до печі повинні бути встановлені запірна і регулююча арматура та прилади, що контролюють тиск і температуру мазуту, а також пристрої для автоматичного перемикання подачі мазуту по боках печі.

13.9.2.7. Зміна положення форсунок повинна здійснюватися механізованим способом.

13.9.2.8. Витратні баки з мазутом повинні бути встановлені на відстані не менше 5 м від печей і повинні бути захищені спеціальними екранами від нагріву тепловипромінюванням.

Розміщувати баки над печами забороняється.

Замір рівня мазуту у витратних баках повинен здійснюватися за допомогою рівнеміра.

13.9.2.9. Витратні баки з мазутом повинні бути обладнані витяжними трубами із запобіжними латунними сітками для відведення парів мазуту і переливними трубками, що виключають можливість переповнення баків.

13.9.2.10. Для спуску мазуту у випадку пожежі витратні баки повинні бути з'єднані закритими трубопроводами зі спеціальними ємкостями. До цих ємкостей повинні бути підведені переливні трубки витратних баків.

13.9.2.11. Для швидкого вимикання мазуту у випадку аварії або пожежі на мазутопроводах повинні бути спеціальні вентилі, розташовані в доступних для обслуговування місцях.

13.9.2.12. Доступ людей в баки для мазуту чи смоли може здійснюватися тільки після вимикання баків від трубопроводів, спорожнення, пропарювання, провітрювання і аналізу повітря в них на вміст шкидливих речовин.

Під час знаходження людей в баках всі люки повинні бути відкриті.

Якщо при відкриванні люків провітрювання баків не забезпечується, повинне застосовуватися штучне провітрювання.

При роботі людей всередині баків для освітлення повинні застосовуватися вибухобезпечні світильники. Вмикання і вимикання світильників повинне проводитися зовні баків.

13.10. Подача кисню в мартенівськіта двованні сталеплавильні печі

13.10.1. Для подачі кисню в ванну печі повинні використовуватися спеціальні водоохолоджувані фурми.

Фурми повинні мати пристрої, що показують їх положення відносно рівня металу в ванні печі.

Подача кисню через фурму повинна здійснюватися згідно з технологічною інструкцією, опрацьованою на підприємстві.

13.10.2. Привод фурми, що подає кисень в ванну печі, повинен мати блокування, за допомогою яких здійснюється вивід фурми з робочого простору печі при зростанні температури охолодної води вище допустимої, а також при падінні тиску відходячої води або кисню нижче встановлених границь.

При підйомі фурми з робочого простору печі подача кисню повинна автоматично припинятися.

13.10.3. Конструкція холодильників в склепінних отворах для встановлення фурм повинна забезпечувати можливість швидкої зміни холодильників у випадку їх прогару.

Для зміни фурм і холодильників повинні бути передбачені піднімально-транспортні пристрої.

Для зміни холодильників і огляду фурм над склепінням печі повинні бути влаштовані майданчики.

13.10.4. Розміщувати клапани для реверсування подачі кисню в факел навколо головок мартенівських печей забороняється.

13.10.5. При виникненні в печі бурливих реакцій подача кисню повинна бути зменшена чи припинена. Одночасно повинне бути зменшене теплове навантаження печі.

13.10.6. Перед оглядом, ремонтом або очищенням фурми для подачі кисню в факел, подача кисню в піч повинна бути припинена.

13.10.7. У випадках, коли подача кисню в піч здійснюється через склепіння, заміна фурм і шлангів під час зливу чавуну та плавлення шихти забороняється.

13.10.8. Отвори в задній стінці печі, через які здійснюється підвід кисню, повинні бути розташовані в місцях, що виключають їх зашлакування.

Перед введенням труби або фурми в піч отвір повинен бути очищений від охолоді, металу і шлаку.

13.10.9. При виведені з експлуатації газоочисних споруджень подачу кисню на мартенівські печі необхідно припинити.

13.11. Контрольно-вимірювальні прилади і виробничий зв'язок.

13.11.1. Вторинні прилади і засоби автоматизації, за допомогою яких здійснюється регулювання теплового режиму печі, а також сигналізація граничних значень параметрів паливних та кисневих носіїв повинні бути розташовані в постах керування мартенівською і двованною сталеплавильними печами.

Засклення постів керування повинне бути виконане із захисного скла.

13.11.2. Вимірювання параметрів паливовикористання повинно здійснюватися за допомогою первинних приладів (датчиків) з дистанційною передачею показів на вторинні прилади.

Датчики повинні встановлюватися в спеціальних окремо стоячих або прибудованих до поста керування приміщеннях чи шафах.

13.11.3. Для безперервного вимірювання температури металу протягом плавки мартенівські і двованні сталеплавильні печі повинні бути обладнані механізованими термопарами.

13.11.4. Кожний пост керування мартенівської і двованної сталеплавильної печі повинен бути обладнаний телефоном загальної АТС, що є на підприємстві, і прямим зв'язком з диспетчером мартенівського цеху, а також внутріцеховим переговорним гучномовним зв'язком (ПГЗ).

14.ВЛАШТУВАННЯ І ОБСЛУГОВУВАННЯ ЕЛЕКТРОПЕЧЕЙ

14.1. Дугові печі

14.1.1. Електропечі повинні бути обладнані ефективними пристроями для видалення відхідних димових газів та очистки їх від пилу.

14.1.2. Конструкція фундаменту електропечі повинна забезпечувати можливість зручного огляду нижньої частини її та ремонту механізмів, що розташовані під робочим майданчиком печі.

У цехах (печах), що заново будуються або реконструюються, повинне бути передбачене механізоване прибирання шлаку з-під печі.

14.1.3. Для доступу до механізмів нахилу печі і викатного майданчику повинні бути влаштовані майданчики зі сходами, що відгороджені поручнями.

14.1.4. Механізм нахилу печі повинен мати обмежувачі нахилу як на передній, так і на задній бік. Проводити нахил печі з несправними обмежувачами забороняється. Справність обмежувачів нахилу печі повинна перевірятися не менше, як два рази на тиждень.

Центр ваги електропечі повинен бути розташований таким чином, щоб у випадку виходу з ладу механізму нахилу, піч поверталася у вертикальне положення.

14.1.5. Керування приводом нахилу печі повинно бути розташоване в місці, що забезпечує видимість операцій при випусканні плавки та скочуванні шлаку. Напрям руху рукоятки керування повинен відповідати напряму нахилу печі.

14.1.6. У випадку застосування для нахилу печі гідравлічного приводу повинні бути вжиті заходи, що виключають можливість попадання розплавленого металу і шлаку на гідравлічні пристрої.

14.1.7. Тяги та вузли підвіски склепіння, руйнування яких може призвести до падіння склепіння, повинні мати не менше як десятикратний запас міцності.

Механізми підіймання та підвіски склепіння повинні бути захищені від тепловипромінювання та від полум'я, що вибивається крізь зазори отворів для пропуску електродів.

14.1.8. На конструкціях, що розташовані безпосередньо над склепінням печі, в зоні високих температур, повинні бути упорядковані майданчики з теплоізольованою підлогою і сходами. Ставати безпосередньо на склепіння печі забороняється. Піднімання допускається лише з дозволу сталевара.

Перед підніманням людей на майданчик склепіння напруга з печі повинна бути знята, а ключ-бирка повинен знаходитися у особи, яка піднімається на піч.

14.1.9. Засоби, що попереджують падіння кришок завалочних вікон, повинні відповідати вимогам п. 13.2.3 цих Правил.

Заміна кришок завалочних вікон повинна проводитися при відключеній печі.

14.1.10. Влаштування випускного жолобу повинне виключати можливість переповнення його металом, а також роз'їдання футеровки жолобу і прориву металу при випусканні плавки.

Випускний отвір печі після випускання плавки і заправки печі повинен бути зачинений не пізніше, як з'явиться рідкий метал.