ДНАОП 6.1.00-1.03-98. Правила безпеки під час проведення робіт з будівництва мостів


Міністерство праці та соціальної політики

Державний департамент з нагляду за охороною праці України

Державний нормативний акт про охорону праці

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ З БУДІВНИЦТВА МОСТІВ

Київ 2000

ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

Затверджено

Наказ Держнаглядохоронпраці

09.03.98 № 31

ДНАОП 6.1.00-1.03-98

Правила безпеки

під час проведення робіт з будівництва мостів

Київ 2000

ББК 39.311-06

П-82

Розроблено:

Українським Державним виробничо-технологічним підприємством “Укрдортехнологія”

Внесено:

Управлінням по нагляду за охороною праці в будівництві, житлово-комунальному та побутовому господарстві і невиробничій сфері Держнаглядохоронпраці

Введено:

З введенням в дію цих Правил вважати такими, що не застосовуються на території України, “Правила по охране труда при сооружении мостов”, затверджені Міністерством транспортного будівництва СРСР 29.03.90

ЗМІСТ

НАКАЗ Про затвердження Правил безпеки під час проведення робіт з будівництва мостів

1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАHHЯ

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

3. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ

4.1. Будівельний майданчик і робочі місця

4.2. Тимчасові транспортні дороги

4.3. Складування і зберігання матеріалів і конструкцій

4.4. Вантажно-розвантажувальні роботи

4.5. Вимоги безпеки до перевезення людей

4.6. Забезпечення загальної електробезпеки

4.7. Експлуатація машин і обладнання

4.8. Спеціальні допоміжні споруди та улаштування, їх монтаж і демонтаж

5. БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНІ РОБОТИ

5.1. Роботи бетонні, арматурні, опалубні. Спорудження монолітних конструкцій

5.2. Виготовлення мостових конструкцій з бетону, залізобетону і попередньо-напруженого бетону

5.3. Улаштування фундаментів і опор мостів із паль

5.4. Монтаж збірних конструкцій опор і прогінних будов мостів

5.5. Проведення ізоляційних і облицювальних робіт. Роботи з епоксидними смолами

5.6. Роботи на воді і на льоду

5.7. Робота на діючих підприємствах, залізничних коліях, автомобільних дорогах

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

Комітет по нагляду за охороною праці України

НАКАЗ

09.03.98 № 31

Про затвердження Правил безпеки під час проведення робіт з будівництва мостів

На виконання вимог Положення про опрацювання, прийняття, перегляд та скасування державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці, затвердженого наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 16.03.94 р. № 19, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.05.94 за № 94/303,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила безпеки під час проведення робіт з будівництва мостів, що додаються.

2. З набранням чинності зазначених Правил вважати такими, що не застосовуються на території України, “Правила по охране труда при сооружении мостов”, затверджені Мінтрансбуд СРСР від 29.03.90 р. (НАОП 6.1.00-1.03-90).

3. Управлінню по нагляду в металургійній промисловості, енергетиці, будівництві та котлонагляді разом з Мінтрансом України вжити необхідних заходів щодо дотримання цих Правил.

4. Начальникам управлінь і відділів Комітету, територіальних управлінь та інспекцій, державним інспекторам Держнаглядохоронпраці забезпечити систематичний контроль за дотриманням цих Правил.

5. Головному управлінню охорони праці подати замовлення на видання цих Правил.

6. Виконуючому обов’язки начальника управління по нагляду в металургійній промисловості, енергетиці, будівництві та котлонагляду С.А.Андрєєву подати протягом місяця головному управлінню охорони праці Комітету відповідні матеріали до включення Правил до Державного реєстру ДНАОП та до банку даних автоматизованого інформаційного фонду нормативних актів про охорону праці.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету І.Д.Сорокіна.

Голова Комітету С.П. Ткачук

Д Н А О П 6.1.00-1.03-98

Правила безпеки під час проведення

робіт з будівництва мостів

1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Правила безпеки під час проведення робіт з будівництва мостів (далі – Правила) поширюються на всі мостобудівні підприємства, установи, організації незалежно від форм власності та виду діяльності.

Вимоги цих Правил є обов’язковими для всіх працівників, які пов’язані з будівельно-монтажними роботами з будівництва та реконструкції автомобільно-дорожніх, залізничних, пішохідних і міських мостів, шляхопроводів, естакад, віадуків, труб під насипами доріг, з виготовлення збірних, монолітних бетонних і залізобетонних конструкцій на будівельних майданчиках та розроблення проектів об’єкта, організації будівництва, виконання робіт, спеціальних допоміжних споруд, обладнання.

З введенням в дію цих Правил вважати такими, що втратили чинність на території України, “Правила по охране труда при сооружении мостов”, затверджені Міністерством транспортного будівництва СРСР 29.03.90 (НАОП 6.1.00-1.03-90).

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

п/п

Позначення нормативного акта

Назва

Ким, коли затверджено,

реєстрація в Мін’юсті

1

2

3

4

1.

Закон “Про охорону праці”

Затверджено постановою Верховної Ради України від 14.10.1992 № 2695-ХII

2.

Закон “Про пожежну безпеку”

Затверджено постановою Верховної Ради України від 17.12.1993

3.

ДНАОП

0.00-1.03-93

Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 16.12.1993 № 128

4.

ДНАОП

0.00-1.07-94

Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 18.10.94 №104

Зміни: 11.07.97 Наказ № 28

5.

ДНАОП

0.00-1.11-90

Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води

Затверджено наказом Держгіртехнагляду СРСР від 09.01.90

6.

ДНАОП

0.00-1.16-96

Правила атестації зварників

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 19.04.96 № 61

Зареєстровано в Мін’юсті 31.05.96 №262/1287

7.

ДНАОП

0.00-1.17-92

Єдині правила безпеки при вибухових роботах

Затверджено наказом Держгіртехнагляду України від 25.03.92

Зміни: 31.03.94 Наказ № 28 01.07.97 Наказ № 171 Держнаглядохоронпраці

8.

ДНАОП

0.00-1.21-98

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 09.01.98 № 4

Зареєстровано в Мін’юсті 10.02.98 № 93/2533

9.

ДНАОП

0.00-4.03-93

Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.93 № 623

Зміни: 23.02.94

Постанова № 97 17.06.98 Постанова № 923

10.

ДНАОП

0.00-4.12-99

Типове положення про навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 17.02.99 № 27

Зареєстровано в Мін’юсті 21.04.99 №248/3541

11.

ДНАОП

0.00-4.26-96

Положення про порядок забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 29.10.96 № 170

Зареєстровано в Мін’юсті 18.11.96 №667/1692

1

2

3

4

12.

ДНАОП

0.00-5.06-94

Типова інструкція для осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 20.10.94 № 107

Зареєстровано в Мін’юсті 13.03.95 №60/596

13.

ДНАОП

0.00-5.20-94

Типова інструкція для інженерно-технічних працівників, які здійснюють нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 20.10.94 №107

Зареєстровано в Мін’юсті 13.03.95 № 58/594

14.

ДНАОП

0.01-1.01-95

Правила пожежної безпеки в Україні

Затверджено наказом МВС України від 14.06.95 Зареєстровано в Мін’юсті 14.07.95 № 219/755

15.

ДНАОП 0.03-1.47-89

Санітарні правила при виробництві та використанні епоксидних смол і матеріалів на їх основі

Затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я СРСР, 1989

№5159-89

16.

ДНАОП

0.03-4.02-94

Положення про медичний огляд працівників певних категорій

Затверджено наказом Мінохорони здоров’я України від 31.03.94 № 45

Зареєстровано в Мін’юсті 21.06.94 №136/345

17.

НАОП

6.1.00-1.10-97

Правила безпеки та виробничої санітарії при виготовленні залізобетонних і бетонних виробів та конструкцій на заводах будівної індустрії

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 14.03.97 № 57

18.

ДБН А.3.1-5-96

Дорожньо-будівельні норми України. Управління, організація і технологія. Організація будівельного виробництва

Затверджено наказом

Держкоммістобудування

від 03.04.96 № 49

19.

ДСТУ 2586-94

Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування

Затверджено наказом Держстандарту України від 01.07.95

20.

ГОСТ

12.0.003-74*

ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация

21.

ГОСТ12.1.005-88

ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

22.

ГОСТ12.1.010-76*

ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования

23.

ГОСТ12.1.013-78

ССБТ. Строительство. Электробезопасность. Общие требования

24.

ГОСТ12.1.046-85

ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок

25.

ГОСТ12.2.003-91

ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности

26.

ГОСТ12.2.010-75*

ССБТ. Машины ручные пневматические. Общие требования безопасности

27.

ГОСТ12.2.013.0-91

ССБТ. Машины ручные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний

28.

ГОСТ12.2.022-80*

ССБТ. Конвейеры. Общие требования безопасности

29.

ГОСТ12.3.003-86*

ССБТ. Работы электросварочные. Требования безопасности

30.

ГОСТ12.3.009-76*

ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности

31.

ГОСТ12.3.010-82

ССБТ. Тара производственная. Требования безопасности при эксплуатации

1

2

3

4

32.

ГОСТ12.4.009-83*

CCБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание

33.

ГОСТ

12.4.026-76*

CCБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности

34.

ГОСТ12.4.059-89

ССБТ. Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия

35.

ГОСТ12.4.089-86

ССБТ. Строительство. Пояса предохранительные. Общие технические условия

36.

ГОСТ12.4.107-82

ССБТ. Строительство. Канаты страховочные. Общие технические требования

37.

ГОСТ 9238-83

Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог колеи 1520 (1524) мм

38.

ГОСТ 21807-76

Бункеры (бадьи) переносные вместимостью до 2 м3 для бетонной смеси. Общие технические условия

39.

ГОСТ 23407-78

Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия

40.

ГОСТ 24258-88

Средства подмащивания. Общие технические условия

41.

СНиП III-4-80*

Техника безопасности в строительстве

42.

СНиП 3.02.01-87

Земляные сооружения, основания и фундаменты

43.

СНиП 3.03.01-87

Несущие и ограждающие конструкции

44.

СНиП 3.05.06-85

Электротехнические устройства

45.

СНиП 3.06.04-91

Мосты и трубы

46.

Інструкція по сигналізації на залізницях України

Затверджено наказом Міністерства транспорту України від 08.02.95 №259

47.

ІН.УВ.3.2-218-051-95

Інструкція по забезпеченню безпеки дорожнього руху в місцях проведення дорожніх робіт на автомобільних дорогах

Затверджено корпорацією “Укравтодор” від 27.09.95 № 7б-5/381

48.

Правила дорожнього руху

України

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 31.12.96 № 1094

49.

Правила технічної експлуатації залізниць України

Затверджено наказом Міністерства транспорту України від 16.01.95 № 27

50.

Правила плавания по внутренним водным путям УССР

Затверджено наказом Головрічфлоту УРСР від 10.01.86 № 18

51.

Правила технической эксплуатации речного транспорта

Затверджено наказом Головрічфлоту УРСР, 1986

52.

Правила классификации и постройки судов внутреннего плавания

Затверджено наказом Головрічфлоту УРСР, 1986

53.

Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при производстве путевых работ

Затверджено наказом Міністерства шляхів сполучення СРСР, 1987

54.

Инструкция по безопасной эксплуатации временных автомобильных дорог, используемых для нужд строительства

Затверджено наказом Міністерства транспортного будівництва СРСР, 1990

55.

Инструкция по безопасной эксплуатации временных (летних, зимних) переправ через водные преграды (по воде и по льду)

Затверджено наказом Міністерства транспортного будівництва СРСР, 1990

1

2

3

4

56.

Инструкция по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом

Затверджено наказом Міністерства внутрішніх справ СРСР, 1977

57.

ПУЭ

Правила устройства электроустановок, 6-е изд.

Затверджено наказом Головтехуправління Міненерго СРСР, 1985

58.

Правила безопасности для работников железнодорожного транспорта на электрифицированных линиях

Затверджено наказом Міністерства шляхів сполучення СРСР, 1989

59.

Технические условия по-грузки и крепления грузов

Затверджено наказом Міністерства шляхів сполучення СРСР, 1989