Інструкція з охорони праці для вантажника


(місце видання)

_________________________________________________________________

(повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ _______________________

(посада роботодавця і

____________________________

найменування підприємства)

_________________ № _________

(число, місяць, рік)

Інструкція

з охорони праці № __________

для вантажника

1. Загальні положення

1.1. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи підприємства.

1.2. Інструкція розроблена на основі ДНАОП 0.00-8.03-93 "Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві", ДНАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці", ДНАОП 0.00-4.12-99 "Типове положення про навчання з питань охорони праці".

1.3. За даною інструкцією вантажник інструктується перед початком роботи (первинний інструктаж), а потім через кожні 3 місяці (повторний інструктаж) .

Результати інструктажу заносяться в «Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці», в журналі після проходження інструктажу повинен бути підпис особи, яка інструктує, та вантажника.

1.5. Власник повинен застрахувати вантажника від нещасних випадків та професійних захворювань.

В разі пошкодження здоров'я вантажника з вини власника, він (вантажник) має право на відшкодування заподіяної йому шкоди.

1.6. За невиконання даної інструкції вантажник несе дисциплінарну, матеріальну, адміністративну та кримінальну відповідальність.

1.7. До виконання вантажних робіт допускаються особи, які пройшли медичний огляд, вступний інструктаж з охорони праці та інструктаж на робочому місці. Особи молодше за 18 років, можуть бути допущені до вантаження і вивантаження вантажу, граничні норми якого відповідають Граничним нормам підйому і переміщення важких речей неповнолітніми, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я від 22.03.96 № 59.

Вантажник, що допускається до виконання вантажно-розвантажувальних робіт із застосуванням транспортних і вантажопідіймальних машин; вантажно-розвантажувальних робіт, що виконуються вручну з важкими великогабаритними вантажами; робіт з переміщення зріджених газів в балонах під тиском, вибухонебезпечних, легкозаймистих та інших небезпечних і шкідливих речовин (кислот, лугів тощо), повинен пройти спеціальне навчання безпеки праці і мати посвідчення на право виконання робіт з підвищеною небезпекою.

1.8. Під час роботи вантажник проходить:

- навчання безпеки праці на діючому обладнанню щорічно, а на новому обладнанні - по мірі його надходження на підприємство, але до моменту пуску цього обладнання в експлуатацію;

- перевірку знань з охорони праці (на роботах з підвищеною небезпекою) - щорічно;

- перевірку знань з електробезпеки (при використанні обладнання, працюючого від електричної мережі) - щорічно;

- перевірку санітарно-гігієнічних знань; у продовольчому магазині (відділі, складі) - один раз на 2 роки, на підприємстві громадського харчування - щорічно;

- періодичний медичний огляд:

- який має безпосередній контакт з харчовими продуктами - щорічно;

- на якого впливають небезпечні і шкідливі виробничі чинники - відповідно до “Положення про медичний огляд працівників певних категорій”.

1.9.  Жінки, зайняті на вантажно-розвантажувальних роботах, переводяться на іншу роботу від дня встановлення вагітності.

1.9. Вантажник повинен:

1.9.1. Виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку.

1.9.2. Користуватися виданим спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального захисту.

1.9.3. Знаходячись на будівельному майданчику користуватись захисною каскою.

1.9.4. Не допускати на своє робоче місце сторонніх осіб.

1.9.5. Виконувати тільки ту роботу, за якою він проінструктований, і яка доручена керівником робіт.

1.9.6. Не виконувати вказівок і розпоряджень, які суперечать правилам охорони праці.

1.9.7. Пам'ятати про особисту відповідальність за виконанням правил охорони праці та безпеку товаришів по роботі.

1.9.8. Надавати першу медичну допомогу потерпілим при нещасних випадках.

1.9.9. Утримувати в чистоті і порядку своє робоче місце, не захаращувати його.

1.10. Під час роботи на вантажника можуть впливати небезпечні і шкідливі виробничі чинники:

- рухомі машини і механізми, рухомі частини конвеєрів, вантажопідіймальних машин, переміщувані товари, тара, штабелі товарів, що складуються або обрушуються;

- знижена температура поверхонь холодильного обладнання;

- знижена температура повітря робочої зони;

- підвищений рух повітря;

- ураження електричним струмом;

- підвищений рівень статичної електрики;

- гострі кромки, задирки і шорсткість на поверхнях інструмента, обладнання, інвентарю, товарів і тари;

- хімічні чинники;

 фізичні перевантаження.

1.11. Працівник повинен бути забезпечений засобами індивідуального захисту, а у разі контакту з харчовими продуктами також і санітарним одягом.

1.11.1. Під час вантаження і вивантаження (тут і далі - поза цехами) вугілля, піску, коксу, торфу і бітуму:

- комбінезон бавовняний з капюшоном з пилонепроникної тканини;

- черевики шкіряні;

- рукавиці брезентові.

Під час вантаження і вивантаження вантажів, що порошать:

- комбінезон бавовняний з капюшоном з пилонепроникної тканини;

- рукавиці брезентові;

- респіратор;

- окуляри захисні.

Під час вантаження і вивантаження кислот і їдких речовин:

- костюм суконний;

- чоботи гумові;

- рукавиці суконні;

- респіратор;

- окуляри захисні.

Під час вантаження і вивантаження лісоматеріалів:

- костюм бавовняний з водовідштовхуючим просоченням;

- черевики шкіряні;

- рукавиці брезентові.

Під час вантаження і вивантаження етилованого бензину:

- куртка бавовняна - чергова;

- чоботи гумові;

- фартух гумовий черговий;

- рукавички гумові чергові.

Під час вантаження і вивантаження солі:

- костюм бавовняний;

- чоботи кирзові;

- рукавиці комбіновані;

- куртка і брюки бавовняні на утеплювальної прокладці (на зовнішніх роботах взимку додатково) в залежності від кліматичних поясів.

Під час вантаження і вивантаження інших вантажів і матеріалів:

- куртка брезентова і брюки бавовняні з брезентовими наколінниками;

- рукавиці брезентові;

- окуляри захисні.

На зовнішніх роботах взимку додатково:

- куртка і брюки бавовняні на утеплювальної прокладці в залежності від кліматичних поясів;

- валянки в залежності від кліматичних поясів.

Під час супроводження вантажів на бортових автомашинах поза кабіною:

- в зимовий час замість куртки бавовняної на утеплювальної в особливому і IV кліматичних поясах видається кожушок - черговий;

- в інший час року видається плащ непромокальний -черговий.

Під час обслуговування холодильника, морозилки, рефрижератора, гартувальний камери мороженого, камери попереднього охолоджування дефростера:

- костюм бавовняний з водовідштовхуючим просоченням (крім працюючих в гартувальний камері мороженого);

- куртка і брюки бавовняні на утеплювальної прокладці;

- валянки;

- калоші гумові;

- рукавиці комбіновані.

1.11.2. Норми безкоштовної видачі санітарного одягу.

Під час вантаження і вивантаження харчових продуктів:

- куртка бавовняна або халат бавовняний;

- фартух бавовняний;

- берет або шапочка бавовняна;

- рукавиці бавовняні.

На холодильниках, холодокомбінатах, базах, складах під час робіт з харчовими продуктами:

- куртка світла бавовняна;

- фартух бавовняний з водовідштовхуючим просоченням;

- шапочка біла бавовняна;

- рукавиці бавовняні.

1.12. Для забезпечення пожежо- і вибухобезпеки забороняється:

- проводити вантаження і вивантаження горючих рідин і інших легкозаймистих речовин під час працюючого двигуна автомобіля;

- кидати і кантувати бочки з горючими рідинами, користуватися стальними ломами для їх перекочування.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Підготувати робочу зону для безпечної роботи:

- звільнити шляхи переміщення вантажу і місце його укладання від сторонніх предметів;

- укласти на шляху переміщення вантажу тверде покриття або настили шириною 1,5 м: на м'якому ґрунті або нерівній поверхні, на рівні головки рейки під час переміщення вантажу через рейкові шляхи, в інших аналогічних ситуаціях;

- перевірити достатність освітлення проходів і місць складування, за необхідністю зажадати освітлення місць вантаження, вивантаження і переміщення вантажів;

- визначити на майданчику для укладання вантажів кордону штабелів, проходів і проїздів між ними;

- в холодний час року очистити від снігу, посипати піском, шлаком або іншими матеріалами покриті льодом схили і інші дільниці проходів, проїздів і вантажно-розвантажувальних майданчиків.

2.2. Перевірити зовнішнім оглядом справність вантажозахоплюючих пристосування і наявність на них клейм або бирок з позначенням номера, дати випробування і вантажопідйомності.

2.3. Перевірити справність і роботу:

- підіймально-порівнювальних майданчиків, підіймальних платформ гідравлічних возиків і іншого обладнання;

- кінцевих вимикачів, що обмежують рушення механізмів; кнопок управління («Пуск», «Стоп») і аварійних.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Маса вантажу, що підіймається (що знімається) вручну одним вантажником, не повинна перевищувати .

3.2. Переміщення, вантаження і вивантаження вантажу проводити з урахуванням його категорії і міри небезпеки.

3.3. Під час переміщення великогабаритних вантажів вручну необхідно:

- застосовувати міцні, рівні, однакового діаметра і достатньої довжини катки, кінці яких не повинні виступати з-під переміщуваного вантажу більш ніж на 30-;

- катки укладати паралельно і під час рушення вантажу стежити, щоб вони не поверталися відносно напряму рушення вантажу;

- для підведення катків під вантаж користуватися ломами, рейковими домкратами;

- брати каток для перекладання, коли він повністю звільниться з-під вантажу, поправляти його слідує ломом або ударами кувалди;

- під час пересування вантажу стерегтися катків, що вилітають з-під вантажу, або випадкового його зриву;

- вітринне скло великих розмірів перенести на ременях попарно декільком працівникам;

- під час переміщення вантажу по похилій площині вниз застосовувати затримуюче пристосування (вірьовки, троси і т.ін.). При цьому не допускається: знаходження попереду вантажу, що скочується, переміщення вантажу швидше за швидкість рушення працівників.

3.4. Під час переміщення катно-бочкових вантажів по горизонтальній поверхні дотримуватись наступних вимог:

- під час перекочування бочок, рулонів, барабанів і інших подібних вантажів потрібно знаходитися за переміщуваним вантажем;

- не перекочувати вантажі, штовхаючи їх по краях, щоб уникнути удару рук об інші предмети, що знаходяться на шляху перекочування вантажу;

- не переносити катно-бочкові вантажі на спині незалежно від їх маси.

3.5. Під час виконання робіт з переміщення стислих і зріджених газів в балонах, небезпечних і шкідливих речовин слідує:

- переміщувати балони з надітими запобіжними ковпаками, що закривають вентилі, використовуючи спеціальні возики. Не перенести балони на руках;

- під час перенесення балонів по сходам використати носилки, що мають ремінь, що затягує

- агресивні рідини (кислоти, лугу та інші) переносити тільки в спеціальних пристосованих для цього носилках (перевозити на возиках, тачках) в скляній тарі, вміщеній в плетені або дерев'яні кошики. Не допускається перенести бутлі з кислотою або лугом на спині, плечі або перед собою.

3.6. Під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт і укладання вантажу на автомобіль необхідно:

- під час подачі автомобіля до місця вантаження (вивантаження) відійти в безпечне місце:

- підкласти під колеса вантажного автомобіля упори (черевики). Автомобіль, поставлений під вантаження (вивантаження), повинен бути надійно загальмований стоянковим гальмом;

- під час вивантаження автомобіля-самоскиду не знаходитися в його кузові або на підніжці;

- очищати кузов автомобіля-самоскиду від залишків сипучих або в'язких вантажів скребками або лопатами з довгими рукоятками, знаходячись на землі;

- перед відкриванням бортів автомобіля пересвідчитися в безпечному розташуванні вантажу в кузові;

- відкривати і закривати борти під контролем водія автомобіля одночасно двом працівникам, що знаходяться з боків борта, що відкривається;

- відкривати для вивантаження стислих і зріджених газів в балонах той борт автомобіля, у бік якого балони лежать черевиками;

- вивантаження вантажів, які дозволяється скидати, проводити на естакаді, яка огороджена з боків запобіжними бруссями;

- сипучі вантажі, що пилять (цемент, алебастр та інші), вивантажувати в лари та інші закриті ємності, що оберігають їх від розпилення;

- вантажити і вивантажувати навалом вапно і інші їдкі речовини, що пилять, тільки механізованим способом, що виключає забруднення повітря робочої зони;

- спуск і підйом катно-бочкових вантажів проводити по сходам або похилам. Бочки з легкозаймистими і горючими рідинами вантажити (вивантажувати) по дерев'яним сходам або іншому безпечному пристосуванню;

- вивантажувати штучні довгомірні вантажі (колоди, дошки та інші) за допомогою міцних канатів не менш ніж двом працівникам, застосовуючи при цьому страховку вантажу канатами;

- колоди і пиломатеріали не дозволяється вантажити вище за стійки, а також розміщувати довгомірні вантажі по діагоналі в кузові, залишаючи виступаючі за бічні габарити автомобіля кінці і загороджувати вантажем дверей кабіни водія;