________________

(місце видання)

_________________________________________________

(повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ _______________________

(посада роботодавця і

_____________________________

найменування підприємства)

_________________ № _________

(число, місяць, рік)

Інструкція

з охорони праці № __________

під час монтажу вторинних мереж

1. Загальні положення

1.1. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи підприємства.

1.2. Інструкція призначається для проведення інструктажу працівників, які виконують роботи з монтажу всіх мереж вторинних мереж електроустановок, мереж зв'язку.

Вимоги інструкції поширюються на всі види безпечного виконання монтажних робіт з прокладання міжпанельних та міжшафних проводів вторинної комутації, монтажу панелей, пультів та шаф керування, сигналізації і телемеханіки.

1.3. За невиконання вимог даної інструкції працівник несе дисциплінарну, матеріальну, адміністративну та кримінальну відповідальність.

1.4. До виконання робіт з монтажу вторинних мереж допускаються робітники не молодше 18 років, які пройшли:

- медичний попередній огляд та визнані придатними виконувати електромонтажні роботи на висоті;

- навчання в закладах освіти для виконання робіт з підвищеною небезпекою (у професійно-технічних училищах, навчально-курсових комбінатах, центрах підготовки та перепідготовки робітничих кадрів, в організаціях) за затвердженою програмою;

- навчання та перевірку знань з електробезпеки;

- спеціальне навчання та атестацію з питань пожежної безпеки;

- вступний інструктаж у службі охорони праці;

- первинний інструктаж безпосередньо на робочому місці.

1.5. Робітники повинні бути проінструктовані щодо розпорядку на робочому місці, порядку переміщення по території об'єкта, про місце відпочинку під час технологічних та обідньої перерв, порядок закінчення роботи.

1.6. Перед початком роботи в комплексній бригаді проводиться первинний інструктаж про безпечне виконання робіт з основної та суміжних професій та ознайомлення з правилами надання першої допомоги.

1.7. Допущені мають виконувати тільки ті роботи, про безпечне виконання яких вони проінструктовані безпосередньо керівником.

1.8. Особи з простудними і хронічними захворюваннями верхніх дихальних шляхів до роботи з монтажу вторинних мереж не допускаються.

1.9. Палити дозволяється тільки в спеціально відведених місцях, обладнаних урнами або ємностями з водою.

1.10. Роботи на висоті (при підйомі над поверхнею вище ніж 1,3 м) виконуються тільки з риштувань або помостів.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Необхідно отримати спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту, пристрої, перевірити їх комплектність та справність.

2.2. Підготувати робоче місце: прибрати зайві предмети, звільнити проходи.

2.3. Перевірити достатність освітлення робочого місця. При необхідності користуватися переносним електричним світильником перевірити наявність на ньому захисної сітки, справність штепсельного з'єднання та ізоляцію живильного проводу.

2.4. Перевірити наявність і справність огорожі, настилів на кабельних каналах, прорізах в перекриттях тощо. Знімати огорожу слід тільки з дозволу керівника робіт на час такелажу обладнання з обов'язковим встановленням її на місце після закінчення такелажних робіт або в перервах між ними. Біля відкритих прорізів треба виставляти чергових.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Для запобігання травмуванню під час переміщення та установки панелей, пультів, запобіжників, сигналізації, телемеханіки, а також шаф і щитків із вторинними апаратами необхідно:

- обв'язувати та зачіплювати обладнання, що переміщується, відповідно до схем стропування вантажів;

- супроводити та підтримувати обладнання за допомогою відтяжок, забезпечуючи його стійке положення.

3.2. Не дозволяється звільняти вантажопідіймальні механізми (крани, талі, домкрати тощо), які підтримують змонтоване обладнання, до закінчення встановлення прокладок і кріплення його на опорах або фундаментах.

3.3. Забороняється виконувати кріплення обладнання та окремих його елементів тимчасовими дротяними підвісками, які не відповідають проекту та розрахункам, болтами, а також випадковим кріпильним матеріалом.

3.4. Перебувати на елементах конструкції і обладнанні під час їх піднімання та переміщення забороняється.

3.5. Під час встановлення опорних конструкцій для розкладки кабелів необхідно:

- конструкції масою більше піднімати вдвох, а масою більше - за допомогою підіймальних пристроїв;

- металеві конструкції, які закріплені на опорних основах цементним розчином, до затвердіння останнього слід закріплювати розпірками, відтяжками або клинцями.

3.6. Прилади, шини, проводи та кабелі на висоті більше, ніж 1,3 м, слід встановлювати з драбин з поличками (обгородженими поручнями), помостів з огорожею, з телескопічних вишок та гідропідйомників.

3.7. Забороняється піднімати, закріплювати та вивіряти кабель, маса якого перевищує , з приставних і розкладних драбин.

3.8. Підняті до місця монтажу конструкції та інші речі необхідно негайно закріпити або розмістити таким чином, щоб уникнути можливості їх падіння.

3.9. Монтувати вторинні мережі необхідно після встановлення та закріплення на конструкції всіх передбачених технічною документацією апаратів, приладів та електрообладнання.

3.10. Затискачі вторинних обмоток вимірювальних трансформаторів струму до повного закінчення монтажу мереж, які з'єднуються до них, повинні бути закороченими і заземленими.

3.11. Приєднувати нерозрізну перетинку до виводів апаратів у межах однієї панелі або камери слід із застосуванням обмежувальної шайби-зірочки, яка б запобігала висуванню дроту з-під гайки контактного затискача.

На затискачі слід виводити тільки мереж, призначені для з'єднання випробувальної та тієї, що перевіряється, апаратури і приладів.

3.12. Набори затискачів, які встановлені на камерах розподільних устаткувань, повинні бути закриті кожухом з застережними написами із зазначенням напруги.

3.13. Згинати однодротові жили мідних та алюмінієвих проводів і жили контрольних кабелів в кільце необхідно за допомогою круглогубців або спеціальних механізмів і пристроїв. Не дозволяється застосовувати плоскогубці.

3.14. Електропаяльник під час паяння жил або проводів та кабелів повинен знаходитись на металевій підставці з лотком для запобігання падінню флюсу та нагару на поверхню стола і проводів.

3.15. Під час паяння дрібних деталей і кінців проводів їх слід притримувати пінцетом або плоскогубцями. Зайвий припій з леза електропаяльника необхідно не струшувати, а притуляти до холодного (твердого) припою.

3.16. Забороняється промивати місце паяння бензином та іншими легкозаймистими речовинами.

3.17. Тигель для лудіння проводів треба розміщувати в металевому листі, який не повинен хитатися і повинен має бортики заввишки не нижче .

3.18. Після передачі змонтованої електроустановки наладчикам виконувати електромонтажні роботи на цій установці без їх дозволу забороняється. Роботи з усунення недоробок та дефектів в установках, які передані в налагодження, можна виконувати тільки після їх від'єднання і обов'язкового оформлення в журналі реєстрації дозволів на виконання налагоджувальних і монтажних робіт.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Після закінчення роботи необхідно від'єднати механізми, які застосовувались, прибрати зайві предмети (ганчір'я, відрізки дроту, ізоляцію тощо), інструмент і пристрої у відведене для них місце.

4.2. Зняти спецодяг, засоби індивідуального захисту, очистити від пилу, скласти у відведене для них місце, помити руки, обличчя з милом; при можливості, прийняти душ.

4.3. Слід сповістити безпосередньому керівництву про несправності механізмів, пристроїв і інструменту, які застосовувались під час роботи.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У разі виникнення аварійної ситуації слід припинити роботу.

5.2. Огородити небезпечну зону, залишити її, не допускати в неї сторонніх осіб.

5.3. Повідомити про аварійну ситуацію або нещасний випадок керівника робіт.

5.4. Якщо є потерпілі, надати їм першу медичну допомогу; при необхідності, викликати швидку медичну допомогу.

5.5. Перша допомога при нещасних випадках.

5.5.1. Перша допомога при ураженні електричним струмом.

При уражені електричним струмом необхідно негайно звільнити потерпілого від дії електричного струму, відключивши електроустановку від джерела живлення, а при неможливості відключення - відтягнути його від струмоведучих частин за одяг або застосувавши підручний ізоляційний матеріал.

При відсутності у потерпілого дихання і пульсу необхідно робити йому штучне дихання і непрямий (зовнішній) масаж серця, звернувши увагу на зіниці. Розширені зіниці свідчать про різке погіршення кровообігу мозку. При такому стані оживлення починати необхідно негайно, після чого викликати швидку медичну допомогу.

5.5.2. Перша допомога при пораненні.

Для надання першої допомоги при пораненні необхідно розкрити індивідуальний пакет, накласти стерильний перев'язочний матеріал, що міститься у ньому, на рану і зав'язати її бинтом.

Якщо індивідуального пакету якимсь чином не буде, то для перев'язки необхідно використати чисту носову хустинку, чисту полотняну ганчірку і т. ін. На те місце ганчірки, що приходиться безпосередньо на рану, бажано накапати декілька крапель настойки йоду, щоб одержати пляму розміром більше рани, а після цього накласти ганчірку на рану. Особливо важливо застосовувати настойку йоду зазначеним чином при забруднених ранах.

5.5.3. Перша допомога при переломах, вивихах, ударах.

При переломах і вивихах кінцівок необхідно пошкоджену кінцівку укріпити шиною, фанерною пластинкою, палицею, картоном або іншим подібним предметом. Пошкоджену руку можна також підвісити за допомогою перев'язки або хустки до шиї і прибинтувати до тулуба.

При переломі черепа (несвідомий стан після удару голови, кровотеча з вух або роту) необхідно прикласти до голови холодний предмет (грілку з льодом або снігом, чи холодною водою) або зробити холодну примочку.

При підозріванні перелому хребта необхідно потерпілого покласти на дошку, не підіймаючи його, чи повернути потерпілого на живіт обличчям униз, наглядаючи при цьому, щоб тулуб не перегинався, з метою уникнення ушкодження спинного мозку.

При переломі ребер, ознакою якого є біль при диханні, кашлю, чханні, рухах, необхідно туго забинтувати груди чи стягнути їх рушником під час видиху.

5.5.4. Перша допомога при теплових опіках.

При опіках вогнем, парою, гарячими предметами, ні в якому разі не можна відкривати пухирі, які утворюються, та перев'язувати опіки бинтом.

При опіках першого ступеня (почервоніння) обпечене місце обробляють ватою, змоченою етиловим спиртом.

При опіках другого ступеня (пухирі) обпечене місце обробляють спиртом або 3%-ним марганцевим розчином.

При опіках третього ступеня (зруйнування шкіряної тканини) накривають рану стерильною пов'язкою та викликають лікаря.

5.5.5. Перша допомога при кровотечі.

5.5.5.1. Підняти поранену кінцівку вверх.

5.5.5.2. Рану закрити перев'язочним матеріалом (із пакета), складеним у клубочок, придавити її зверху, не торкаючись самої рани, потримати на протязі 4-5 хвилин. Якщо кровотеча зупинилася, не знімаючи накладеного матеріалу, поверх нього покласти ще одну подушечку з іншого пакета чи кусок вати і забинтувати поранене місце (з деяким натиском).

5.5.5.3. У разі сильної кровотечі, яку не можна зупинити пов'язкою, застосовується здавлювання кровоносних судин, які живлять поранену область, при допомозі згинання кінцівок в суглобах, а також пальцями, джгутом або закруткою. У разі великої кровотечі необхідно терміново викликати лікаря.

5.6. Якщо сталася пожежа, необхідно викликати пожежну частину і приступити до її гасіння наявними засобами пожежогасіння.

5.7. В усіх випадках необхідно виконувати вказівки керівника робіт по ліквідації наслідків аварії.

________________________ ________________ _________________

(посада керівника підрозділу (особистий підпис) (прізвище, ініціали)

/організації/ - розробника

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)

служби охорони

праці підприємства ______________ _______________

(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

Юрисконсульт ______________ _______________

(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

Головний технолог ______________ _______________

(особистий підпис) (прізвище, ініціали)