________________

(місце видання)

____________________________________________________________

(повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ _______________________

(посада роботодавця і

_____________________________

найменування підприємства)

_________________ № _________

(число, місяць, рік)

ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ № __________

ПІД ЧАС ПРИГОТУВАННЯ ТА РОЗДАЧІ КОРМІВ

1. Загальні положення

1.1. Інструкція поширюється на працівників, зайнятих експлуатацією машин під час приготування та роздачі кормів на тваринницьких фермах.

1.2. До роботи на кормоприготувальних машинах і машинах для роздачі кормів допускаються особи, які не мають медичних протипоказань, пройшли виробниче навчання, склали іспити кваліфікаційній комісії, одержали відповідне посвідчення за фахом і I кваліфікаційну групу з електробезпеки, а також пройшли інструктажі: вступний і з охорони праці.

1.3. Всі згадані працівники залежно від професії забезпечуються спеціальним одягом, взуттям та іншими засобами індивідуального захисту згідно з Типовими нормами.

1.4. Для запобігання переохолодженню ніг на цементній (кам’яній) підлозі на робочих місцях встановлюють дерев’яні решітки.

1.5. Для запобігання вибухам і пожежам додержуйтесь таких вимог:

– систематично очищайте приміщення від горючих матеріалів;

– тримайте в чистоті обладнання і приміщення, не захаращуйте проходи і проїзди;

– регулярно проводьте вологе прибирання підлоги, стін, вікон і стелі приміщень кормоцехів;

– усувайте пилопроникність самопливів норій, аспіраційних трубопроводів та іншого обладнання;

– підтримуйте у справному стані електророзрядники, заземлюючі пристрої і захисні кожухи;

– застосовуйте прийоми праці, що виключають розпорошення продукту;

– виконуйте вимоги інструкцій з пожежної безпеки під час роботи на технологічному обладнанні;

– не застосовуйте лампи, потужність яких перевищує гранично допустиму для даного виду світильника.

1.6. Не приступайте до роботи на технічно несправних машинах (із знятими захисними пристроями, з несправними сигналізацією та контрольними приладами, з порушеним контуром заземлення тощо).

1.7. Під час роботи додержуйтесь правил особистої гігієни:

– тримайте у чистоті одяг, взуття та інші засоби захисту, коротко обрізайте нігті;

– замінюйте спеціальний одяг в міру його забруднення;

– змінюйте щоденно спецодяг під час роботи в господарствах, неблагополучних щодо захворювань тварин;

– відпочивайте, споживайте їжу і куріть під час встановлених перерв в спеціально відведених для цього місцях;

– перед споживанням їжі і перед відвіданням убиральні знімайте спеціальний одяг, мийте обличчя і руки водою з милом;

– при нездужанні, пошкодженні шкіри у вигляді ран, опіків, гнійників зверніться у медичний пункт, невеликі пошкодження обробіть антисептичним розчином і накладіть бинтову пов’язку.

1.8. Виконуйте тільки ту роботу, яка вам доручена (крім екстремальних та аварійних ситуацій), не допускайте на робоче місце сторонніх осіб, не передоручайте свою роботу іншим особам.

1.9. Спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту повинні відповідати умовам і характеру виконуваної роботи. Упевніться, що вони не мають пошкоджень, елементів, які звисають, не прилягають і можуть бути захоплені деталями, що обертаються або рухаються.

1.10. Не приступайте до роботи у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння, а також у хворобливому або стомленому стані.

1.11. Не захаращуйте проїзди, під’їзди і підходи до пожежного інвентарю, обладнання і джерел води. Не використовуйте пожежний інвентар для інших потреб.

1.12. При виникненні несправностей обладнання, пристроїв, інструменту, а також при пожежі, аварії чи травмуванні працівників терміново повідомте про це керівника робіт.

1.13. Не усувайте самостійно несправностей електромережі і електрообладнання. Технічне обслуговування і ремонт електроапаратів дозволяється проводити електротехнічному персоналу з кваліфікаційною групою не нижче ІІІ.

1.14. Під час виконання робіт на працівників можуть діяти такі небезпечні та шкідливі виробничі фактори:

1.14.1. Фізичні небезпечні і шкідливі виробничі фактори:

– машини і механізми, що рухаються; рухомі частини виробничого обладнання; вироби, заготовки, матеріали, що пересуваються; руйнівні конструкції;

– підвищена запиленість і загазованість повітря робочої зони;

– підвищена або знижена температура поверхонь обладнання, матеріалів;

– підвищена або знижена температура повітря робочої зони;

– підвищений рівень шуму на робочому місці;

– підвищений рівень вібрації;

– підвищений або знижений барометричний тиск у робочій зоні;

– підвищена або знижена вологість повітря;

– підвищена або знижена рухомість повітря;

– підвищена напруга в електричній мережі, замикання якої може пройти через тіло людини;– підвищений рівень статичної електрики;

– підвищена напруженість електричного поля;

– відсутність або недостатність природного світла;

– недостатня освітленість робочої зони;

– підвищена яскравість світла;

– знижена контрастність;

– прямий і відбитий блискіт;

– гострі краї, задирки і шорсткість на поверхнях конструкцій, інструменту і обладнання;

– розміщення робочого місця на значній висоті відносно поверхні землі (підлоги).

1.14.2. Психофізіологічні небезпечні і шкідливі виробничі фактори:

– нервово-психічні перевантаження – монотонність праці, емоційні перевантаження;

– фізичні перевантаження – статичні, динамічні.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Робота на подрібнювачах грубих та соковитих кормів

2.1.1. Надіньте спецодяг.

2.1.2. Включіть освітлення і вентиляцію. Огляньте робоче місце. Перевірте наявність, справність і міцність перехідних містків, площадок, сходів і поручнів.

2.1.3. Звільніть проходи, підходи до рубильників, вимикачів від сторонніх предметів, сировини і відходів.

2.1.4. При змінній роботі прийміть робоче місце від змінника. Упевніться в справності машин, інструменту, обладнання.

2.1.5. Перевірте надійність кріплення машин, обладнання, захисних кожухів і огорож, заземлення, приводних частин (пасів, ланцюгів, шківів, валів, шестерінок, муфт), кришок, затворів, а також запірної арматури.

2.1.6. Впевніться у відсутності сторонніх предметів на подавальних транспортерах, в бункерах.

2.1.7. Перевірте наявність і комплектність засобів пожежогасіння, аптечки першої допомоги, справність засобів сигналізації.

2.1.8. Інструмент і пристрої розмістіть так, щоб було зручно використовувати їх.

2.1.9. Підготуйте необхідну кількість маси, яка підлягає подрібненню.

2.1.10. Для прибирання подрібненої маси від січкарні користуйтесь тільки дерев’яним інвентарем, застосовувати металеві вила, лопати тощо не дозволяється.

2.1.11. Під час запуску силосорізки спочатку включіть транспортер на зворотній хід, щоб викинути предмети, які випадково потрапили на нього.

2.1.12. Запустіть машину на холостому ходу, впевніться у відсутності сторонніх шумів, вібрації, нагріву підшипників, підтікання мастила з корпусів підшипників, прослідкуйте за роботою натяжних ланцюгів, перевірте роботу контрольних і сигнальних пристроїв.

2.1.13. Перевірте правильність заточування ножів барабана, їх кріплення і відрегулюйте необхідний зазор між протирізальною пластиною і ножами барабана.

2.1.14. Після ретельної перевірки усіх механізмів і випробовування, а також усунення несправностей, що виявлені під час випробовування, можете приступати до роботи.

2.2. Обслуговування машин і обладнання для приготування кормів

2.2.1. Надіньте спецодяг.

2.2.2. Включіть освітлення і вентиляцію. Огляньте робоче місце. Перевірте наявність, справність і міцність перехідних містків, площадок, сходів і поручнів.

2.2.3. Звільніть проходи від сторонніх предметів, сировини і відходів.

2.2.4. Під час подрібнювання і перемелювання кормів перевірте кріплення ножів, молотків і протиріжучих пластин, справність і надійність кріплення кришки подрібнювальної камери, наявність захисних огороджень на передачах.

2.2.5. Під час огляду, змащування, заміни решіт, підтягання гайок, очищення магнітних сепараторів тощо машину зупиніть і відключіть від електромережі.

2.2.6. Не захаращуйте проходи навколо коренерізки, коренебульбомийки та інших машин коренебульбоплодами та іншими сторонніми предметами.

2.2.7. Перед роботою всі кормоприготувальні машини спочатку перевірте на холостому ходу.

2.2.8. Перед включенням двигуна машини проверніть вручну робочі органи машини і переконайтеся, що всередині закритих кожухів відсутні сторонні предмети.

2.2.9. Машини з реверсивними пристроями для пуску транспортерів спочатку включіть на зворотний хід, з тим щоб скинути сторонні предмети, які випадково потрапили на транспортер, а потім переключіть на робочий хід.

2.2.10. Перед пуском в роботу кормоприготувальних і кормоперероблювальних машин переконайтеся в їх комплектності, справності, міцності кріплення болтових з’єднань; наявності захисних і огороджувальних кожухів на зубових, ланцюгових, шарнірних і пасових передачах, на виступаючих кінцях обертаючих валів, з’єднувальних муфтах.

2.2.11. на холостому ходу машини переконайтеся у відсутності вібрації рами, сторонніх шумів і стукоту.

2.2.12. Переконайтеся, щоб корпуси електродвигунів, пускових приладів, машин і обладнання, які можуть попасти під напругу, були заземлені (занулені).

2.3. Запарювання та хімічна обробка кормів

2.3.1. Надіньте спецодяг.

2.3.2. Включіть освітлення і вентиляцію. Огляньте робоче місце. Перевірте наявність, справність перехідних містків, площадок, драбин, допоміжних пристроїв і інструменту. Звільніть проходи від сторонніх предметів, сировини, сміття.

2.3.3. Перевірте наявність і готовність до використання води, вогнегасників та інших засобів пожежогасіння.

2.3.4. При змінній роботі прийміть робоче місце. Упевніться в справності машин, інструменту, обладнання. Ручки інструменту, корзин, відер тощо повинні бути цілими, без задирок і гострих частин. Не допускайте використання тари з виступаючими гвіздками, кінцями дроту, зломами дощок.

2.3.5. Перевірте відсутність підтікання в штуцерах, кранах, вентилях, люках.

2.3.6. Перевірте технічний стан елементів кормозапарника відповідно до інструкції заводу-виготовлювача щодо того, чи:

– вільно відкриваються і закриваються всі вентилі і засувки;

– справні запобіжні клапани;

– справний живильний насос;

– достатньо палива для розпалювання і роботи кормозапарника;

– справні водовказівні колонки.

2.3.7. Огляньте димохід.

2.3.8. Перевірте наявність і справність інвентарю.

2.3.9. Перевірте стан сигналізації.

2.3.10. Якщо виявите будь-які неполадки в котлі, то до роботи не приступайте. Про всі виявлені неполадки сповістіть керівника робіт

2.3.11. Перед запарюванням кормів у варильних котлах і запарниках-змішувачах огляньте водомір, манометр і термометр, впевніться в їх справності. На манометрі повинні бути пломба і клеймо з датою його перевірки, скло повинно бути цілим, на шкалі має бути червона риска або прикріплена до корпусу металева пластинка червоного кольору, що показує найбільший дозволений тиск. Стрілка манометра повинна повертатися в нульове положення під час сполучення внутрішньої порожнини приладу з атмосферою.

2.3.12. В приміщенні термохімічної обробки соломи і приготування хімічного розчину перевірте роботу вентиляції, огляньте можливі місця витікання хімічного розчину з ємностей (штуцери, крани, вентилі, люки). Усувати підтікання аміачної води із ємності слід лише в протигазі.

2.3.13. Не користуйтесь відкритим вогнем, не куріть в приміщенні для приготування робочого хімічного розчину.

2.3.14. Переконайтеся у наявності води, мила, рушника у вмивальному приміщенні, питної води, а також укомплектованої аптечки першої допомоги.

2.4. Роздача кормів стаціонарними кормороздавачами

2.4.1. Перед початком роботи ознайомтеся із принципом дії, будовою і правилами експлуатації кормороздавача.

2.4.2. Надіньте спецодяг.

2.4.3. Перед початком роботи перевірте освітлення робочого місця. Огляньте і приведіть в порядок робоче місце, підготуйте і зручно розмістіть необхідний для роботи інструмент і пристосування.

2.4.4. Перевірте наявність, справність та міцність перехідних сходинок, площадок, містків, поручнів та огорож.

2.4.5. Приберіть з проходів всі сторонні предмети і залишки корму. Перевірте і впевніться у відсутності сторонніх предметів на транспортерах і в бункерах-дозаторах.

2.4.6. Старанно огляньте кормороздавальне обладнання, всі його вузли. Під час цього перевірте:

– надійність заземлення;

– справність електропроводки, кнопок керування і пускача;

– наявність захисних огороджень на рухомих елементах стаціонарних кормороздавачів всіх типів (приводних і натяжних пристроях, ланцюгових передачах, муфтах, які з’єднують електродвигун з редуктором, струмоведучих частинах електричної апаратури тощо), їх міцність і справність;

– наявність мастила в редукторах і каркасах підшипників;

– справність вузлів і механізмів кормороздавачів, кріплення з’єднань, натяг ланцюгів, стрічок транспортерів і дозуючих пристроїв.

2.4.7. У разі необхідності згідно з інструкцією з експлуатації проведіть змащування вказаних точок, також підтягніть кріплення механізмів, ослаблені з’єднання.

2.4.8. Якщо натяг ланцюгових передач і скребкового ланцюга ослаблений, необхідно їх підтягнути, дотримуючись правил безпеки. Під час натягування ланцюгових передач стежте, щоб не було перекосу вала натяжної зірочки. Натяг ланцюга виберіть згідно з інструкцією з експлуатації конкретного кормороздавача.