________________

(місце видання)

_________________________________________________

(повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ _______________________

(посада роботодавця і

_____________________________

найменування підприємства)

_________________ № _________

(число, місяць, рік)

Інструкція

з охорони праці № __________

під час робіт в закритих просторах

1. Загальні положення

1.1. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи підприємства.

1.2. За даною інструкцією інструктуються робітники, які виконують роботи в колодязях, камерах, шурфах та закритих ємностях (далі - закритих просторах).

1.3. Роботи, які виконуються в закритих просторах, відносяться до робіт з підвищеною небезпекою, до яких застосовуються додаткові вимоги з безпеки праці.

1.4. Перед початком роботи в закритих просторах відповідальному виконавцю необхідно видати наряд-допуск на виконання робіт підвищеної небезпеки, в якому визначається обсяг і

склад робіт, послідовність їх виконання, заходи безпеки, періодичність аналізів повітряного середовища і засоби захисту працюючих. Забороняється змінювати обсяги робіт, передбачених нарядом-допуском.

1.5. Наряд-допуск видається на строк, необхідний для виконання передбаченого обсягу робіт.

У випадку зміни умов виконання робіт наряд-допуск анулюється і поновлення робіт дозволяється тільки після видачі нового наряду-допуску.

1.6. До виконання робіт в закритих просторах допускаються особи не молодше 18 років, які мають професійні навички, пройшли спеціальне навчання безпечним методам і прийомам виконання цих робіт і одержали відповідне посвідчення.

1.7. Для виконання робіт в закритих просторах призначаються ланки робітників в кількості не менше трьох чоловік кожна. При цьому два робітники, які знаходяться не в зоні закритого простору, повинні страхувати безпосередніх виконувачів робіт за допомогою рятувальної мотузки, яка прикріпляється до рятувального пояса.

1.8. Рятувальний пояс повинен одягатись поверх одягу, мати хрестоподібні лямки і прикріплену до нього сигнально-рятувальну мотузку довжиною на більше глибини закритого простору, але не більше .

1.9. Рятувальну мотузку прив'язують до кільця пояса і пропускають через кільце, прикріплене до перехресних лямок на спині з таким розрахунком, щоб під час евакуації потерпілого з закритого простору за допомогою рятувальної мотузки тіло його висіло вертикально головою вверх.

1.10. Забороняється відволікати на інші роботи страхуючих робітників до тих пір, поки працюючий в закритому просторі не вийде на поверхню.

1.11. Під час виконання робіт в закритих просторах можлива дія небезпечних та шкідливих виробничих факторів:

- загазованість повітря;

- пожежо - та вибухонебезпечність;

- падіння предметів та інструменту з висоти;

- падіння робітників при відкриванні та закритті кришок люків;

- незадовільний температурний режим (в т.ч. перепад температур);

- підвищена вологість повітря в робочій зоні;

- затоплення закритих просторів водою (механічні пошкодження чи аварії на діючих підземних комунікаціях; дія води під час рясних атмосферних опадів).

- епідеміологічна небезпека при контакті з стічними рідинами.

1.12. Для виконання робіт в закритих просторах робітники повинні забезпечу

ватись засобами індивідуального захисту:

1.12.1. Черговим спецодягом і спецвзуттям, які відповідають конкретним умовам роботи та забезпечують захисні властивості.

1.12.2. Двома захисними поясами (один запасний) з рятувальними мотузками.

1.12.3. Акумуляторними ліхтарями з джерелом живлення напругою не більше 12 В. Забороняється користуватися джерелом світла з відкритим вогнем.

1.12.4. Шланговим протигазом марки ПШ-1 з набором масок з шлангом, довжина якого повинна бути на більше глибини закритого простору, а загальна не більше .

1.12.5. Ручним вентилятором, газоаналізатором.

1.12.6. Переносними попереджувальними знаками безпеки.

1.12.7. Спеціальним пристосуванням для відкривання кришок люків і перевірки міцності скоб для спуску та підйому в закритий простір.

1.13. Під час виконання електрозварювальних і газополум'яних робіт у середині закритого простору робочі місця належить обладнати примусовою вентиляцією.

Швидкість руху повітря у середині закритих просторів повинна бути 0,3 - 1,5 м/сек.

У разі виконання зварювальних робіт із застосуванням зріджувальних газів (пропан, бутан) і кисню витяжна вентиляція повинна мати відсмоктувач в нижній зоні.

1.14. Одночасне виконання електрозварювальних та газополум'яних робіт у середині закритих просторів не дозволяється.

1.15. Освітлення під час виконання зварювальних робіт у середині закритих просторів повинно здійснюватись за допомогою світильників, встановлених зовні.

Зварювальний трансформатор належить розміщати зовні закритого простору.

1.16. У випадках виявлення несправностей в засобах захисту, пристосування, інструментів робітники повинні припинити роботу, повідомити про це особу, відповідальну за безпечне виконання робіт.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Робітники повинні:

2.1.1.Одержати інструктаж на робочому місці про безпечні методи, способи та послідовність виконання робіт.

2.1.2. Оглянути підступи до робочого місця; при необхідності, звільнити їх від сторонніх предметів.

2.1.3. Підготувати необхідний інструмент та перевірити його справність.

2.1.4. Огородити робочі зони захисним огородженням, встановити знаки безпеки і сигнальне освітлення згідно з вимогами плану виконання робіт (ПВР).

2.1.5. Під час короткочасних підготовчих робіт вдень в умовах вуличного руху, пов'язаних з оглядом закритого простору, допускається перед робочою зоною встановлювати триноги зі знаками безпеки з боку руху транспортних засобів і додатково до ланки робітників призначити сигнальника.

Всі робітники повинні бути одягнуті в оранжеві сигнальні жилети.

2.1.6. Відкрити кришки люків закритого простору спеціальним інструментом, використовуючи для цього інструмент з наконечниками з кольорового металу (ломи, гаки).

Зняті кришки люків розташувати з боку закритого простору, протилежного напрямку руху транспортних засобів.

2.1.7. Перевірити міцність скоб чи драбин за допомогою жердини.

2.2. У разі виявлення газоаналізатором в закритому просторі наявності будь-якого газу, не приступаючи до роботи, його треба видалити.

2.3. Для видалення газу слід:

2.3.1. Виконати природне провітрювання шляхом відкривання всіх люків на закритому просторі.

2.3.2. Застосовувати штучне провітрювання шляхом нагнітання повітря вентиляторами.

2.3.3. Заповнити закритий простір (при можливості) водою з наступною її відкачкою. Забороняється видаляти газ подачею стисненого кисню з балона.

2.4. Після видалення газу працювати в закритому просторі дозволяється за умов постійного нагнітання в нього чистого повітря вентилятором та контролю повітряного середовища робочої зони.

2.5. У разі застосування для вентиляції ручних вентиляторів, вони повинні забезпечити повний обмін повітря в закритих просторах за 10-15 хв.

Опущений в закритий простір шлаг вентилятора не повинен доходити до дна на 0,2 .

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Відкривати кришки люків камер, колодязів на підземних спорудах та спускатися в них без дозволу відповідних експлуатаційних установ забороняється.

3.2. Для піднімання люка колодязя слід користуватися ломиками з спеціальними наконечниками і гачком. Наконечник і гачок повинні бути виготовленні з кольорового металу для запобігання іскроутворення.

Забороняється відкривати кришки руками.

Зняту кришку слід укладати з боку закритого простору, протилежному напрямку руху транспортних засобів.

3.3. Поки не буде встановленого в закритому просторі відсутність вибухонебезпечних газів, до люку забороняється наближатися та допускати до нього перехожих з відкритим вогнем (запалений сірник, цигарка та інше).

3.4. Після відкриття люка повітря до спуску робітників в закритий простір повинно бути досліджено на присутність небезпечних газів. За їх наявності спуск робітників забороняється.

3.5. Впевнитись за допомогою газоаналізатора у відсутності вибухонебезпечного газу - метану та пари бензину.

Необхідно перевірити наявність в закритому просторі вуглекислого газу. Для виявлення наявності вуглекислого газу необхідно користуватися бензиновою лампою ЛБВК. Запалену лампу опускають в колодязь. За наявності вуглекислого газу полум'я згасає; за наявності сірководню і метану - зменшується; за наявності пари бензину та ефіру - збільшується.

3.6. Виявлені гази видаляють, а потім перевіряють чи повністю видалений газ.

Забороняється визначати наявність газу по запаху чи опускаючи в закритий простір запалені предмети.

3.7. Видалення газу з закритого простору виконується згідно з пп. 2.3. - 2.5.

3.8.Забороняється видалення газу шляхом випалення.

3.9. Якщо газ з закритого простору повністю видалити неможливо, опускатись в закритий простір дозволяється тільки в ізолюючому протигазі марки ПШ-1 згідно з п. 1.12.4.

В цьому випадку спостерігати за робітником і шлангом повинен бригадир чи майстер.

3.10. Опускання в закритий простір і робота в ньому без запаленої бензинової лампи забороняється.

Якщо бензинова лампа згасне, робітник повинен негайно піднятися на землю. Запалювати лампу в закритому просторі забороняється.

3.11. Працювати в закритому просторі в ізолюючому протигазі дозволяється не більше 10 хвилин. Кожен з трьох робітників, попрацювавши 10 хвилин в закритому просторі, наступні 20 хвилин повинен знаходитись на свіжому повітрі.

3.12. Незалежно від результату первинної перевірки наявності газу в закритому просторі, наступна перевірка повинна виконуватись через кожну годину.

3.13. Забороняється виконувати в неочищеному закритому просторі роботи, при яких можливе утворення іскор.

3.14. Роботи в колекторі повинна виконувати ланка з п'яти робітників: один робітник в колекторі, по одному наглядачу в колодязях, між якими він знаходиться, і по одному робітнику на поверхні цих колодязів для підтримання зв'язку з робітниками, які знаходяться в колекторі, і надання у разі необхідності допомоги.

3.15. Наглядачі в колодязях повинні бути забезпечені ізолюючими протигазами зі шлангами, робітник в колекторі - шланговим протигазом, акумуляторним ліхтарем, напруга якого 12 В, і бензиновою лампою.

3.16. У разі підйому ґрунту з закритого простору при його очистці спеціальну тару заповнюють на 3/4 об'єму; необхідно слідкувати, щоб за її габарити не виступали будь-які предмети (шматки дощок, арматури, бетону та інше), приєднувати тару до канату необхідно за допомогою карабіну, який забезпечує надійність кріплення та виключає самовільну розстроповку.

Підйом та опускання тари повинно виконуватись за командою робітника, який знаходиться в закритому просторі, при цьому він повинен знаходитись поза небезпечної зони.

3.17. Опускання в закритий простір окремих вузлів обладнання та інше повинно виконуватись механізовано з використанням вантажно-підіймальних механізмів з додержанням заходів безпеки, які передбачені ПВР.

3.18. Опускання вручну окремих вузлів обладнання, будівельних матеріалів та інше допускається в межах встановлених норм підйому та переміщення вантажів вручну.

Строповка (обв'язка) вантажу повинна забезпечувати безпеку виконання робіт.

Канати (ланцюги), які застосовуються для опускання вантажу повинні бути випробуваними. Забороняється застосовувати канати, які мають ознаки браку.

3.19. Робітник, який спускається в закритий простір або підіймається з нього, не повинен тримати в руці будь-які предмети.

Всі необхідні інструменти і матеріали треба спускати йому і приймати від нього в спеціальний сумці або інструментальному ящику.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Після закінчення роботи робітники повинні:

4.1.1. Прибрати з робочого місця інструмент, пристосування та засоби захисту.

4.1.2. Закрити люки кришками.

4.1.3. Прибрати огородження небезпечних зон та знаки безпеки.

4.1.4. Очистити спецодяг і спецвзуття, здати їх та інші засоби індивідуального захисту на зберігання.

4.1.5. Вимити обличчя та руки з милом, при можливості прийняти душ.

4.1.6. Доповісти керівникові робіт про всі недоліки, які мали місце під час роботи.

4.2. Після закінчення робіт у закритому просторі керівник робіт повинен особисто перевірити відсутність у закритому просторі людей, інвентарю і інструменту і дати письмовий дозвіл на закриття люків.

5. Вимоги безпеки під час виконання роботи

усередині місткості

5.1. Для проведення робіт усередині місткості повинна призначатися бригада у складі не менше трьох чоловік (працюючий, дублер, спостерігач). Перебування усередині місткості дозволяється одній людині. При необхідності перебування в місткості більшої кількості працюючих повинні бути внесені у наряд-допуск і додатково здійснені заходи безпеки, що передбачають збільшення кількості спостерігачів (не менше одного спостерігача на одного працюючого в місткості), порядок входу і евакуації працюючих, порядок розміщення шлангів, забірних патрубків протигазів, сигнально-рятувальних мотузок, наявність засобів зв'язку і сигналізації на місці проведення робіт та ін.

5.2. До роботи усередині місткості допускаються особи згідно з п. 1.6.

Перед початком роботи робітники повинні бути проінструктовані щодо правил і прийомів безпечного проведення робіт.

Працюючі усередині місткості і їх дублери зобов'язані знати перші ознаки отруєння, правила евакуації потерпілих з місткості і заходи щодо надання їм першої допомоги.

5.3. Перед проведенням робіт електроприлади і пристрої з живленням від електричної мережі повинні бути знеструмлені, а також в місцях відключення живлення мають бути вивішені плакати з попереджувальним написом «Не включати! Працюють люди». Вентиляція місткості і періодичний аналіз повітря в ній повинні здійснюватись на протязі всього часу проведення робіт. Місцеве вентиляційне відсмоктування місткості, в якій повинні проводитись роботи, необхідно заглушити від вентиляційної мережі інших місткостей.