Охорона надр

Позначення

Нормативного акта

Назва

нормативного акта

Затвердження

Дата / документ №

Організація

1

НПАОН 00.0-1.01-85

Єдині правила охорони надр при розробці родовищ твердих корисних копалин

14.05.85

Держгіртехнагляд СРСР

2

НПАОН 00.0-4.01-70

Положення про порядок ведення державного обліку дільниць надр, наданих у користування, не пов’язане з добуванням корисних копалин

28.07.70

Держгіртехнагляд СРСР

3

НПАОН 00.0-5.01-84

Інструкція з безпечного ведення робіт біля затоплених виробок

02.10.84

Мінвуглепром СРСР

4

НПАОН 00.0-5.02-76

Міжгалузева інструкція з визначення і контролю добувних і розкривних робіт на кар’єрах

10.08.76

Держгіртехнагляд СРСР

5

НПАОН 00.0-5.03-74

Галузева інструкція з визначення і обліку втрат корисної копалини під час добування блоків

30.05.74

МПБМ

СРСР

6

НПАОН 00.0-5.04-75

Галузева інструкція з економічної оцінки і нормування втрат твердих корисних копалин під час добування на підприємствах МХП

20.06.75

МХП

СРСР

7

НПАОН 00.0-5.05-85

Інструкція щодо порядку ліквідації і консервації підприємств з добування корисних копалин

11.07.85

Держгіртехнагляд

України

8

НПАОН 00.0-7.01-86

Вказівка щодо порядку і контролю безпечного ведення гірничих робіт у небезпечних зонах

16.05.86

Держгіртехнагляд

України

10

НПАОН 00.0-7.03-73

Типові методичні вказівки щодо визначення і обліку втрат твердих корисних копалин під час добувних робіт

28.03.73

Держгіртехнагляд СРСР

11

НПАОН 00.0-7.04-72

Типові методичні вказівки з оцінки економічних наслідків втрат корисних копалин під час розробки родовищ

28.03.72

Держгіртехнагляд СРСР

12

НПАОН 00.0-7.05-72

Типові методичні вказівки з нормування втрат твердих корисних копалин під час добувних робіт

28.03.72

Держгіртехнагляд СРСР

Видобування вугілля (код КВЕД 10)

13

НПАОН 10.0-1.01-03

Правила підробки будівель, споруд і природних об’єктів при видобуванні вугілля підземним способом. ГСТУ 101.00159226.001-2003

28.11.2003

Наказ № 703

Мінпаливенерго

України

14

НПАОН 10.0-5.01-69

Інструкція про порядок погодження підробки залізничних шляхів на вугільних і сланцевих родовищах СРСР

26.08.69

Держгіртехнагляд СРСР

15

НПАОН 10.0-5.02-74

Галузева інструкція з обліку балансових і розрахунку промислових запасів, визначення, нормування, обліку і економічного оцінювання втрат вугілля (сланцю) під час добування

30.09.74

16

НПАОН 10.1-7.01-91

Вказівки щодо нормування, планування і економічного оцінювання втрат вугілля в надрах по Донецькому басейну

12.03.91

Мінвуглепром СРСР

Видобування нафти і газу (код КВЕД 11)

17

НПАОН 11.10-1.01-70

Правила розробки газових і газоконденсатних родовищ

06.04.70

Держгіртехнагляд СРСР

18

НПАОН 11.10-1.02-84

Правила розробки нафтових та газонафтових родовищ

15.10.84

Протокол № 44

Міністерство нафтової промисловості СРСР

19

НПАОН 11.2-4.01-89

Положення про порядок ліквідації нафтових, газових та інших свердловин і списанню витрат на їх спорудження

27.12.89

Держгіртехнагляд СРСР

20

НПАОН 11.2-4.02-89

Положення про порядок консервування свердловин на нафтових, газових родовищах, підземних сховищах газу (ПСГ) та родовищах термальних вод

27.12.89

Держгіртехнагляд СРСР

21

НПАОН 11.2-4.03-86

Положення про переведення нафтових і газових нагнітальних і контрольних свердловин на інші горизонти

17.10.86

Держгіртехнагляд СРСР

22

НПАОН 11.2-5.01-52

Інструкція про порядок здійснення долучення нових горизонтів для спільної експлуатації кількох нафтоносних або газоносних горизонтів у одній свердловині

06.09.52

Держгіртехнагляд СРСР

Видобування металевих руд (код КВЕД 13)

23

НПАОН 13.0-1.01-79

Правила технічної експлуатації рудників, копалень, шахт, що розробляють родовища кольорових, рідкісних та інших металів

05.07.79

Мінкольормет СРСР

24

НПАОН 13.0-5.01-74

Інструкція з визначення і обліку розкритих, підготовлених і готових до виймання запасів корисних копалин на гірничих підприємствах Міністерства чорної металургії СРСР

02.01.74

МЧМ СРСР

25

НПАОН 13.0-5.02-75

Галузева інструкція з визначення втрат руди під час розробки залізорудних, марганцевих та хромітових родовищ на підприємствах Мінчормету СРСР

23.01.75

МЧМ СРСР

26

НПАОН 13.0-5.03-77

Галузева інструкція з геолого-маркшейдерського обліку стану і руху розвіданих запасів залізних, марганцевих і хромових руд на підприємствах Міністерства чорної металургії СРСР

26.12.77

МЧМ СРСР

27

НПАОН 13.1-1.01-75

Правила охорони споруд і природних об’єктів від шкідливого впливу підземних гірничих робіт у Криворізькому залізорудному басейні

08.07.75

МЧМ СРСР

Видобування мінеральних вод (код КВЕД 14)

28

НПАОН 14.0-1.01-87

Правила розробки і охорони родовищ лікувальних мінеральних вод

27.08.87

Постанова № 28

Держгіртехнагляд СРСР

29

НПАОН 14.0-1.02-85

Правила розробки родовищ теплоенергетичних вод

01.11.85

Держгіртехнагляд СРСР

30

НПАОН 14.0-4.01-84

Положення про охорону підземних вод

15.08.84

Мінекології СРСР

31

НПАОН 14.0-4.02-78

Положення про порядок складення і зміст технологічних схем розробки родовищ мінеральних лікувальних вод

18.08.78

Держгіртехнагляд СРСР

32

НПАОН 14.0-4.03-79

Тимчасове положення про технологічні схеми розробки родовищ лікувальних грязей

30.07.79

Держгіртехнагляд СРСР

33

НПАОН 14.0-7.01-86

Методичне керівництво щодо проведення робіт з контролю за охороною підземних вод від забруднення і виснаження на території України

15.08.86

Наказ

№ 254

Мінгеології УРСР

Інші галузі добувної промисловості (код КВЕД 14)

34

НПАОН 14.0-5.01-75

Галузева інструкція з визначення і обліку втрат цементної сировини під час видобування

02.04.75

МПБМ СРСР

35

НПАОН 14.22-5.01-84

Галузева інструкція з нормування, визначення і обліку втрат під час розробки каолінових родовищ

05.11.84

МПБМ СРСР

36

НПАОН 14.3-5.01-74

Галузева інструкція з визначення і обліку кількісних і якісних втрат корисних копалин під час їх добування на підприємствах Міністерства хімічної промисловості

16.10.74

Мінхімпром СРСР

37

НПАОН 14.3-5.02-74

Галузева інструкція з обліку стану і руху розвіданих запасів гірничохімічної сировини на гірничодобувних підприємствах Мінхімпрому СРСР

02.09.74

Мінхімпром СРСР

38

НПАОН 14.4-5.01-85

Інструкція з визначення і обліку втрат під час розробки родовищ кам’яної солі підземним розчиненням через свердловини з поверхні

05.03.85

Держгіртехнагляд СРСР

39

НПАОН 14.4-5.02-75

Галузева інструкція з геолого-маркшейдерського обліку стану і руху розвіданих запасів кам’яної солі на гірничодобувних підприємствах соляної промисловості Мінхарчопрому СРСР

28.03.75

Мінхарчопром СРСР

40

НПАОН 14.4-5.03-

Галузева інструкція з визначення і обліку втрат кам’яної солі під час добування її підземним способом на підприємствах соляної промисловості Мінхарчопрому СРСР

02.10.

Мінхарчопром СРСР

41

НПАОН 14.5-5.01-73

Галузева інструкція з визначення і обліку втрат і збіднення талькових руд під час добування

16.07.73

МПБМ СРСР

42

НПАОН 14.5-5.02-80

Галузева інструкція з визначення, обліку, економічного оцінювання і нормування втрат каменесамоцвітної сировини на родовищах, які розробляє Всесоюзне промислове об’єднання “Союзкварцсамоцвіти” МінгеоСРСР

30.06.80

Міністерство геології СРСР

43

НПАОН 14.5-5.03-84

Галузева інструкція щодо нормування, визначення і обліку експлуатаційних втрат і збіднення графітових руд під час розробки родовищ відкритим способом

05.11.84

МПБМ СРСР

Будівництво (Код КВЕД 45)

44

НПАОН 45.21-1.01-86

Міжгалузеві правила безпеки під час будівництва (реконструкції) і гірничотехнічної експлуатації розміщуваних у надрах об’єктів народного господарства, не пов’язаних з добуванням корисних копалин

27.05.86

Держгіртехнагляд СРСР

Маркшейдерські, геодезичні роботи (код КВЕД 74)

45

НПАОН 74.2-5.01-85

Інструкція з виконання маркшейдерських робіт

20.02.85

Держгіртехнагляд СРСР

46

НПАОН 74.2-5.02-00

Інструкція з виконання маркшейдерських робіт на вуглевидобувних підприємствах України КД 12.06.203-2000

12.12.2000

Наказ

№ 561

Мінпаливенерго України

47

НПАОН 74.2-5.03-85

Інструкція з виконання маркшейдерських замірів і контролю гірничих робіт на підприємствах чорної металургії СРСР

Узгоджена 01.11.85

Держгіртехнагляд СРСР

48

НПАОН 74.2-5.04-86

Інструкція з маркшейдерських і топогеодезичних робіт у нафтовій промисловості РД 39-0147139-101-87

28.11.86

ГУГК при РМ СРСР

49

НПАОН 74.2-5.05-

Інструкція з геодезичних і маркшейдерських робіт під час будівництва транспортних тунелів

08.09.

Мінтрансбуд СРСР

50

НПАОН 74.2-5.06-85

Інструкція з виконання маркшейдерських замірів і контролю гірничих робіт на підприємствах Міністерства чорної металургії СРСР

Узгоджена 01.01.85

Держгіртехнагляд СРСР

Начальник управління

нормативно-правового та

юридичного забезпеченняІ. Г. Калиновська

Протягом ІІ кварталу 2010 року до Державного Реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці включено такі документи:

1

НПАОП 0.00-1.23-10

Правила охорони праці при виробництві, зберігання, транспортуванні та застосуванні хлору

12.03.2010

Наказ № 56

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

01.04.2010

№ 264/17559

Мін’юст

Замість НПАОП 24.1-1.24-93

2

НПАОП 0.00-1.24-10

Правила охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом

18.03.2010

Наказ № 61

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

03.06.2010

№ 356/17651

Мін’юст

Замість НПАОП 0.00-1.33-94

3

НПАОП 0.00-1.28-10

Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин

26.03.2010

Наказ № 65

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

19.04.2010

№ 293/17588

Мін’юст

Замість НПАОП 0.00-1.31-99

4

НПАОП 0.00-6.09-10

Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження обладнання установок гідрогенізаційних процесів у нафтопереробному, нафтохімічному виробництвах

12.03.2010

Наказ № 57

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

02.04.2010

№ 275/17570

Мін’юст

З набранням чинності цим Порядком вважаються такими, що не застосовуються на території України, «Технические указания – регламент по эксплуатации оборудования установок каталитического риформинга и гидроочистки, работающего в водосодержащих середах», затверджені Всесоюзним Промисловим об’єднанням з переробки нафти та виробництву продуктів органічного синтезу Міністерства нафтохімічної та нафтопереробної промисловості СРСР 25.03.83 та Всесоюзним Промисловим Об’єднанням з виробництва нафтового і хімічного обладнання Міністерства хімічного і нафтового машинобудування 31.03.83

5

НПАОП 0.00-6.15-99

Порядок проведення опосвідчення електроустановок споживачів

30.12.1999

Наказ № 258

Держнаглядохоронпраці України

6

НПАОП 01.41-1.11-10

Правила безпечної експлуатації насосних станцій водогосподарських систем

12.03.2010

Наказ № 55

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

01.04.2010

№ 271/17566

Мін’юст

Замість НПАОП 01.41-1.11-99

7

НПАОП 10.0-1.01-10

Правила безпеки у вугільних шахтах

Зареєстровано:

22.03.2010

Наказ № 62

17.06.2010

№ 398/17693

Держгірпромнагляд

Мін’юст

Замість НПАОП 10.0-1.01-05

8

НПАОП 11.1-7.01-01

Знаки безпеки для підприємства газової промисловості

17.05.2001

Наказ № 204

Мінпраці України

9

НПАОП 29.23-1.04-90

Правила будови та безпечної експлуатації аміачних холодильних установок

27.09.90

Держкомітет Ради Міністрів СРСР з питань продовольства

10

НПАОП 60.3-1.01-10

Правила безпечної експлуатації магістральних газопроводів

27.01.2010

Наказ № 11

Держгірпромнагляд

Зареєстровано:

19.04.2010

№ 292/17587

Мін’юст

Замість НПАОП 60.3-1.03-04

11

НПАОП 63.21-1.01-09

Правила охорони праці під час будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг

Зареєстровано:

28.12.2009

Наказ № 216

15.03.2010

№ 218/17513

Держгірпромнагляд

Мін’юст

Замість НПАОП 63.21-1.01-96