НПАОП 01.41-1.11-10. Про затвердження правил безпечної експлуатації насосних станційводогосподарських систем


НПАОП 01.41-1.11-10

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ,ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ

НАКАЗ

12.03.2010              м. Київ                     № 55

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

1 квітня 2010 року за № 271/17566

Про затвердження Правил безпечної експлуатації насосних станційводогосподарських систем

Відповідно до статті 33 Закону України «Про охорону праці»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила безпечної експлуатації насосних станцій водогосподарських систем, що додаються.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Комітету по нагляду за охороною праці України Міністерства праці та соціальної політики від 01.04.99 № 55 «Про затвердження Правил безпечної експлуатації насосних станцій у водогосподарських системах меліорації».

3. Начальнику відділу організації державного нагляду в АПК та соціальнокультурній сфері департаменту організації державного нагляду Ткачову В. С. протягом п’яти днів забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Начальнику управління нормативно-правового та юридичного забезпечення Калиновській І. Г. унести відповідні зміни до Державного реєстру нормативно-правових актів з охорони праці та розмістити зазначену інформацію на вебсторінці Держгірпромнагляду.

5. Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та спецроботи Кравцю В. Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах масової інформації.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Комітету Дєньгіна А. П.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Комітету                                                             С. О. Сторчак

ПОГОДЖЕНО:

В. о. президента Спілки підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України                                                   В. БИКОВЕЦЬ

Президент Спілки орендарів і підприємців України                         Віктор ХМІЛЬОВСЬКИЙ

Голова Профспілки працівників агропромислового комплексу України              В. К. ЧЕПУР

Директор виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України                                        С. БОГДАНОВ

Голова Державного комітету України по водному господарству                            В. СТАШУК

Голова Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики                                     Л. В. ЛОСЮК

Голова Державного комітету ядерного регулювання України               О. А. МИКОЛАЙЧУК

Голова Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва                                                  О. КУЖЕЛЬ

Перший заступник Міністра охорони здоров’я України — головний державний санітарний лікар України                                                  О. М. БІЛОВОЛ

Заступник Міністра України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Б. КОСТИНЮК

В. о. президента Всеукраїнської асоціації роботодавців                                     В. БИКОВЕЦЬ

Генеральний директор Федерації роботодавців України                                        В. НАДРАГА

Перший заступник керівника cпільного представницького органу всеукраїнських профспілок і профспілкових об’єднань                                                                                       Г. В. ОСОВИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

12.03.2010 № 55

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 квітня 2010 року за № 271/17566

ПРАВИЛАбезпечної експлуатації насосних станцій водогосподарських систем

І. Загальні положення

1.1. Вимоги Правил безпечної експлуатації насосних станцій водогосподарських систем (далі — Правила) поширюються на суб’єктів господарювання незалежно від форм власності, які організовують або здійснюють роботи з технічної експлуатації насосних станцій на водогосподарських системах меліорації і захисних спорудах (далі — суб’єкти господарювання), та на працівників, які виконують роботи, пов’язані з технічною експлуатацією, обслуговуванням, ремонтом, налагоджуванням і випробуванням електротехнічних установок, гідротехнічного та гідромеханічного обладнання насосних станцій.

1.2. Ці Правила встановлюють вимоги щодо охорони праці під час експлуатації насосних станцій водогосподарських систем меліорації та захисних споруд і роботи їх у технологічному режимі, виконання ремонтних робіт та вимоги до обслуговування насосних станцій у період, коли вони не задіяні в роботі.

1.3. Терміни, що вживаються у цих Правилах, мають такі значення:

бригада (за нарядомдопуском або розпорядженням) — два і більше працівники, включно з керівником робіт або наглядачем;

виїзний персонал — персонал (інженери, техніки, електромонтери, слюсарі тощо), що виїжджає для обслуговування закріпленої за ним насосної станції або групи насосних станцій, навчений і допущений до оперативного обслуговування та ремонту електротехнічного і гідромеханічного обладнання, який також бере участь у ліквідації наслідків аварії і відновленні нормального режиму роботи устаткування насосних станцій;

машини вантажопідіймальні — крани всіх типів, краниекскаватори (екскаватори, призначені для роботи з гаком, що підвішений на канаті), талі, лебідки для підіймання вантажу і людей;

наряддопуск — складене на спеціальному бланку розпорядження на безпечне проведення роботи, що визначає її зміст, місце, початок і закінчення, необхідні заходи безпеки, склад бригади і осіб, відповідальних за безпечне виконання роботи;

оперативне обслуговування електроустановок — комплекс робіт, що включає: підтримання необхідного режиму роботи електроустановок; проведення перемикань, оглядів обладнання; підготовку до проведення ремонту (підготовку робочого місця, оформлення допуску); технічне обслуговування обладнання, передбачене виробничими інструкціями працівників;

працівники оперативні (чергові) — працівники, які перебувають на чергуванні в зміні і допущені до оперативного керування і оперативних перемикань: чергові інженери і техніки, начальник зміни, начальник насосної станції, чергові по насосній станції, машиністи насосних установок, члени оперативно-виїзних бригад;

працівники ремонтні — працівники (інженери, техніки, майстри, робітники), навчені й допущені до ремонту і технічного обслуговування електротехнічного устаткування, гідротехнічного і гідромеханічного обладнання, а також до ремонту і обслуговування пристроїв автоматики, засобів захисту і вимірювання;

роботи, що виконуються в порядку поточної експлуатації,— виконання оперативними або оперативно-ремонтними працівниками самостійно таких робіт на закріпленій за ними дільниці протягом робочої зміни, які не потребують оформлення наряду-допуску або розпорядження;

розпорядження — завдання на безпечне виконання роботи, яке реєструється в журналі, визначає її зміст, місце, час, заходи безпеки (якщо вони вимагаються) і осіб, яким доручено її виконання;

технічне обслуговування електротехнічних установок і гідротехнічного обладнання — робота або комплекс робіт з підтримання роботоздатності установок, обладнання під час використання їх за призначенням, у стані готовності в період, коли вони не задіяні в роботі, або з метою їх тривалого зберігання під час консервації. Технічне обслуговування установок і обладнання включає також випробування обладнання і пристроїв, підтягування контактних з’єднань, болтів фланцевих з’єднань і сальників тощо, налагоджування, регулювання обладнання та засобів вимірювання, доливання мастила, випробування і вимірювання ізоляційних характеристик тощо.

Частину робіт, пов’язаних з технічним обслуговуванням електротехнічних установок і гідротехнічного обладнання, виконують чергові працівники насосної станції відповідно до посадових інструкцій.

Скорочення, терміни, визначення, що стосуються безпечної експлуатації електроустановок, які вживаються у цих Правилах, наведені у Правилах безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.98 № 4, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10.02.98 за № 93/2533 (далі — НПАОП 40.1-1.21-98).

ІІ. Вимоги до безпечної експлуатації насосних станцій

2.1. Загальні вимоги:

2.1.1. Роботодавець зобов’язаний створити на робочих місцях у кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.

2.1.2. На кожному підприємстві розробляються інструкції з охорони праці відповідно до вимог Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29.01.98 № 9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.04.98 за № 226/2666 (НПАОП 0.00-4.15-98).

2.1.3. Працівники, які здійснюють технічну експлуатацію насосних станцій, забезпечуються спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту відповідно до Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам водного господарства, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 12.10.2009 № 169, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 03.11.2009 за № 1017/17033 (далі — НПАОП 0.00-3.08-09).

2.1.4. Під час виконання робіт, не пов’язаних з експлуатацією електротехнічного устаткування та гідромеханічного обладнання насосних станцій, необхідно керуватися відповідними правилами, нормами, інструкціями та іншими чинними нормативно-правовими актами з охорони праці.

2.2. Вимоги до територій та будівель насосних станцій:

2.2.1. Території та будівлі насосних станцій повинні відповідати вимогам чинних державних будівельних норм, будівельних норм і правил, Правил пожежної безпеки України, санітарних норм проектування.

2.2.2. Нагляд за технічним станом і експлуатацією виробничих будівель і споруд насосної станції здійснюється відповідно до вимог Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд, затвердженого наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України і Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 27.11.97 № 32/288, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.07.98 за № 424/2864 (НПАОП 45.2-4.01-98).

2.2.3. Будівлі насосної станції на березі водойми чи річки повинні бути захищені від паводків і вітрових нагонів води.

2.2.4. Територія насосної станції повинна бути вирівняна та спланована так, щоб забезпечити відведення поверхневих вод до водостоків.

2.2.5. На території насосної станції повинні бути влаштовані під’їзд до будівлі насосної станції та пішохідні доріжки. Під’їзди й пішохідні доріжки повинні систематично очищатися від бруду та снігу, а в темну пору доби освітлюватися.

Ширина пішохідної доріжки повинна бути не менше ніж 1,0 м.

2.2.6. На території насосної станції повинні бути встановлені таблички із зазначенням номерів телефонів рятувальних служб найближчого населеного пункту та підприємства, якщо такі є, а також порядку виклику пожежної охорони, місць розміщення засобів пожежогасіння, схеми розташування будівель, гідрантів.

2.2.7. Колірна обробка виробничих приміщень і фарбування устаткування повинні відповідати вимогам СН 181-70 «Указания по проектированию цветовой отделки интерьеров производственных зданий промышленных предприятий».

2.2.8. Підлога в приміщеннях повинна бути щільною, мати тверде покриття з рівною поверхнею, зручною для чищення та ремонту, і не повинна бути слизькою або джерелом утворювання пилу.

2.2.9. У дверних прорізах виробничих та допоміжних приміщень не повинно бути порогів та виступів, двері повинні відчинятися назовні.

2.2.10. Території відкритих розподільчих устаткувань (далі — ВРУ) і трансформаторних підстанцій повинні бути огороджені зовнішньою огорожею заввишки 1,8-2 м.

На вхідних хвіртках огороджень ВРУ та трансформаторних підстанцій повинен бути прикріплений попереджувальний знак: «ОБЕРЕЖНО! ЕЛЕКТРИЧНА НАПРУГА».

2.2.11. Монтажні перекриття, канали і люки всіх виробничих приміщень на проїздах, проходах і на ділянках складування вантажів повинні мати тверде і стійке покриття.

2.2.12. Вимощення навколо будівель і споруд, дороги, проїзди, тротуари, водостічні труби й лотоки слід утримувати у справному стані. Місця переходів через канали або траншеї повинні бути облаштовані безпечними пішохідними проходами згідно з вимогами ГОСТ 12.4.059-89 «ССБТ. Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия» (далі — ГОСТ 12.4.059-89).

2.2.13. Стічні канали й приямки, потерни для відведення води з поверхні підлоги заглиблених приміщень повинні утримуватися в справному стані і забезпечувати повне відведення води.

Кришки і кромки люків колодязів у приміщеннях повинні бути на одному рівні з підлогою.

2.2.14. Усі проходи, проїзди, входи і виходи як усередині виробничих приміщень і споруд, так і ззовні, на прилеглій до них території, повинні бути добре освітленими, вільними і безпечними для руху робітників та транспорту.