Скидні устя вихлопних труб повинні бути захищені від проникнення атмосферних опадів. Цілісність захисних насадок повинна перевірятися щодня.

32. Пиловентиляційне устаткування повинно розміщуватися таким чином:

а) пилоуловлювач — на відстані не менше 10 м від будівлі;

б) вентилятор — на відкритому повітрі під навісом.

33. Вузли подрібнення феросплавів у кульових і стержневих млинах повинні бути обладнані системою механізованого завантаження подрібнених феросплавів, відповідними огородженнями, укриттями і системою аспірації пилу, при несправності яких експлуатація вузла не дозволяється.

34. При подрібненні у млинах феросплавів, пил яких пожежовибухонебезпечний, необхідно вживати заходів, що виключають можливість вибуху або виникнення пожежі. Під час помолу карбіду кальцію повинні застосовуватися газоаналізатори на визначення вмісту ацетилену.

35. Млини та вузли завантаження і вивантаження матеріалів повинні бути герметичними та виключати викид газів і пилу.

36. Під час роботи млина у розмельному приміщенні повинні бути закриті усі двері та увімкнені світлові попереджуючі табло.

37. Перевезення порошків слід провадити в закритих саморозвантажних контейнерах. Конструкція контейнерів і майданчиків для установлення їх при складуванні та пересипанні повинна виключати можливість іскроутворення.

38. Приміщення й устаткування, в яких зберігаються або застосовуються активні феросплави, що взаємодіють з водою, повинні прибиратися сухим способом.

39. У приміщенні помолу не дозволяється палити й застосовувати відкритий вогонь. Ремонт устаткування із застосуванням зварювальних робіт, відкритого вогню повинен проводитися відповідно до вимог пожежної безпеки.

40. Для передачі пилу й відсівів карбіду кальцію на утилізацію їх необхідно затарювати у спеціальні контейнери, виконані з неіскристої сталі з вмістом хрому не менше 18 %.

41. При завантаженні пилу або відсівів карбіду кальцію в контейнер і вивантаженні з нього необхідно забезпечувати повну герметизацію, що виключає потрапляння пилу у виробничі приміщення.

42. Для запобігання потраплянню вологи зберігання заповнених і порожніх контейнерів повинно здійснюватися в закритих приміщеннях.

43. У приміщенні, де зберігаються контейнери, що заповнені пилом або відсівами карбіду кальцію, повинен бути установлений газоаналізатор, що виключає наявність горючих газів, з настроюванням на 20 % від нижньої границі займистості.

Ємність складу контейнерів з пилом або з відсівами карбіду кальцію не повинна перевищувати дводобового запасу.

44. Прибирання пилу на робочих місцях при виробництві карбіду кальцію повинно проводитися щозміни при зупиненому технологічному устаткуванні. Генеральне прибирання у приміщенні треба проводити один раз на місяць.

Пил з поверхонь повинен змітатися невеликими порціями неіскристими інструментами в герметичну тару, яка після прибирання повинна видалятися з приміщення. Вологе прибирання не допускається.

45. Технологія виробництва феросплавів повинна забезпечувати максимальне скорочення або ліквідацію операцій щодо очищення металу після розливання і дробіння сплаву.

46. Не дозволяється очищати гарячий метал. При очищенні металу необхідно користуватися захисними окулярами.

47. Упакування феросплавів у тару повинно бути механізованим.

48. Силікокальцій, феросиліцій, модифікатори з магнієм, карбід кальцію та інші феросплави, що можуть при наявності вологи і тривалому зберіганні утворювати вибухонебезпечні та токсичні пари, потрібно упаковувати тільки в суху, герметично закриту тару.

49. Усі операції у складах готової продукції щодо дробіння, сортування, упакування та навантаження у вагони феросплавів повинні бути механізованими.

50. Підлога складів готової продукції повинна бути механічно стійкою.

51. Складування коробів з металом за висотою повинно провадитися в один ряд.

Допускається, як виняток, складування у два ряди за умов забезпечення стійкого положення коробів і безпечного виконання робіт щодо зачеплення і переміщення їх.

52. Складувати ящики з металом за висотою можна не більше ніж у чотири ряди, а барабанів з металом — не більше ніж у два ряди.

53. Між штабелями металу, що складується в тарі, повинні бути проходи шириною, що визначається місцевими умовами безпечного проведення робіт, але не менше 1 м.

54. Силікокальцій, модифікатор з магнієм повинні поставлятися споживачам тільки упакованими в металеві барабани або дерев’яні ящики. Для запобігання накопиченню газів у верхній частині барабана повинен бути облаштований отвір діаметром 3–6 мм.

Зберігати барабани і ящики з силікокальцієм, модифікатором з магнієм слід у приміщенні або під навісом в умовах, що виключають потрапляння на них вологи.

55. Пусті барабани з-під карбіду кальцію повинні ретельно очищатись від пилу і зберігатися у спеціально відведених місцях.

56. Навантаження феросплавів у вагони та пересування вагонів при навантаженні їх феросплавами на вузлах навантаження повинні бути механізованими.

57. Під час навантаження феросплавів за допомогою навантажувачів під колеса вагонів необхідно підкладати башмаки, а отвір між вагонами та навантажувальною рампою повинен бути перекритий містком з упорами.

Для освітлення всередині вагона дозволяється застосовувати переносні світильники напругою 36 В.

13. Шлакопереробка

1. У цехах, що будуються або перебувають на реконструкції, переробка шлаку повинна здійснюватися в окремих будівлях або приміщеннях.

У діючих цехах при відсутності окремих шлакоперероблювальних цехів або дільниць місця охолодження та відвантаження шлаку повинні бути максимально віддалені від печей. Відділення первинної переробки шлаків з усіх сторін, за винятком отворів для в’їзду транспорту, повинно бути огороджено. Конструкція й висота огородження повинні виключати викиди шлаків з відділення.

Безпечна відстань від відсікання первинної переробки шлаків до службових і побутових приміщень, тротуарів і проїзних доріг повинна бути не менше 50 м і визначатися проектом.

2. Шлаки, що розсипаються, повинні вивозитися з цеху гарячими (до їх розкладення).

3. Колії у плавильних цехах для шлаковозів, шлакові ковші й думпкари для прийняття гарячого шлаку повинні бути сухими, очищеними від снігу й льоду.

4. Керування кантуванням шлакових ковшів повинно бути дистанційним. Електроживлення шлаковозів повинно здійснюватися кабелем, що приєднується до шлаковоза за допомогою з’єднувальної муфти. Прокладання кабелю повинно виключати можливість потрапляння на нього гарячого шлаку.

5. Шлакові ковші при установленні на шлаковози повинні бути закріплені на всі упори.

6. Перед кантуванням шлакових ковшів шлаковози повинні бути закріплені для виключання їх перекидання.

7. Обприскування шлакових ковшів вапняним молоком і його приготування повинні бути повністю механізованими; ці операції повинні проводитися на спеціальних установках, що забезпечують безпеку робіт.

8. Шлаковози повинні бути обладнані механізмами кантування (повороту) чаші з електричним приводом і дистанційним керуванням. Механізм кантування повинен виключати самочинне повертання чаші.

9. Рама шлакового візка повинна бути обладнана захватами, за допомогою яких перед зливом шлаку шлаковозний візок повинен бути закріплений на рейках.

10. Шлаковозні чаші та інший технологічний посуд, призначений для транспортування залізничним транспортом, повинні заповнюватися нижче верхньої кромки не менше ніж на 150 мм.

11. Під час розливання феросплавів під шлак розділення зливків металу і шлаку при відсутності у плавильному корпусі герметичних установок для цього повинно бути організоване поза цехом.

12. Усе технологічне устаткування в цеху сепарації шлаків повинно бути герметичним і забезпеченим системами аспірації для видалення пилу. Прибирання пилу і просипу повинно бути механізованим.

13. У цехах, що будуються, прибирання скордовин металу з колосникових ґрат приймальних бункерів повинно бути механізованим.

14. Не допускається вивалювання на колосникові ґрати шлаку, в якому може залишатися частина його, що не затверділа.

Під час вивалювання шлаку після випуску або розливання, а також при виконанні робіт щодо очищення бункерів від шлаку, що залежався, повинні бути передбачені заходи, що забезпечують безпеку працівників.

15. Охолоджувальний проліт повинен бути обладнаний стендами для установлення шлакових ковшів.

16. Плавки, що розлиті у виливниці під шлак, повинні кантуватися на колосникові ґрати тільки після повного затвердіння.

Знімати зливки металу з колосникових ґрат і транспортувати їх на залізничну платформу дозволяється тільки після повного розкладення шлаку.

17. Очищення внутрішніх порожнин повітряного сепаратора від шлаку, який зцементувався, повинно проводитися після вимкнення сепаратора від мережі. Працівники, які виконують роботу в сепараторі, повинні користуватися запобіжними засобами (пояси з мотузками, захисні окуляри, респіратори, драбина) і освітленням напругою не вище 12 В. Повинно бути забезпечене постійне спостереження за працюючими в сепараторі не менше ніж двома особами.

18. Вивантаження шлаку й металу з бункерів відділення магнітної сепарації, завантаження вагонів відсепарованим шлаком і пакування його в тару повинні бути повністю механізованими.

19. На розливання шлаків на конвеєрних розливних машинах поширюються вимоги пунктів 12–40 глави 10 розділу V цих Правил.

20. Грануляцію феросплавних шлаків можна здійснювати водою, стислим повітрям або водою і стисненим повітрям одночасно.

21. Основні параметри грануляційних установок (тиск і витрати води, повітря, глибина грануляційного басейну тощо) повинні визначатися проектною організацією.

22. Змінювати установлені параметри грануляційних установок на підприємстві можливо тільки за узгодженням з проектною організацією.

23. Грануляційні установки, розташовані всередині будівель, повинні бути обладнані аспіраційними системами, що забезпечують повне віддалення пари.

24. Керування кантуванням ковшів при будь-якому способі грануляції повинно бути дистанційним з пульта гранустановок, що розташований не ближче 10 м від місця зливу шлаку.

Пульти гранустановок повинні бути вогнестійкими та захищеними від пари і бризок шлаку.

25. Під час грануляції шлаку перебування працівників і розташування вантажопідіймальних кранів поблизу установки, а також виконання маневрових залізничних робіт не допускається.

26. Пробивання кірки шлаку в ковші перед грануляцією повинно бути механізованим.

27. Залізничні колії для вивезення гранульованого шлаку повинні бути обладнані лотками, що забезпечують стік води і шлаку, який просипався, назад у грануляційний басейн або стічні канави.

VI. Вимоги безпеки під час ремонту та очищення агрегатів і устаткування

1. Загальні вимоги

1. Агрегати та устаткування феросплавних цехів повинні підлягати оглядам, обслуговуванню й ремонтам відповідно до вимог Правил охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах чорної металургії, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 20.08.2008 № 183, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 16.09.2008 за № 863/15554 (далі — НПАОП 27.1-1.06-08).

2. У феросплавних цехах капітальні і поточні ремонти агрегатів і устаткування повинні проводитися за розробленими і затвердженими проектами організації робіт. У проектах організації робіт повинні вказуватися заходи щодо забезпечення безпечних умов праці на кожний ремонт і відповідно до чинної нормативної документації повинна бути призначена особа, відповідальна за проведення ремонту.

3. Відповідно до НПАОП 27.1-1.06-08 перед початком ремонтних робіт усі працівники, що беруть участь у ремонті, повинні бути ознайомлені з проектом організації робіт.

4. Не дозволяється використовувати трубопроводи та їх несучі колони як опори для підіймання вантажів.

Будівельні конструкції можна використовувати для кріплення лебідок, блоків лише після перевірки їх несучої здатності.

5. Під час складування на майданчику лісу, цегли та інших матеріалів для виконання ремонтних робіт необхідно залишати проходи між штабелями матеріалів шириною не менше 1 м. Висота штабелів не повинна перевищувати 1,5 м.

6. Під час провадження налагоджувальних робіт і оглядів механізмів, на які поширюється бирочна система, повинні бути передбачені заходи, що забезпечують безпеку працівників.

7. Розбирання риштувань повинно проводитися зверху вниз за поверхами та ярусами. Опускання елементів риштування вниз повинно здійснюватися механізованим способом. Перед розбиранням риштування повинні бути очищені від сміття.

8. Розбирання риштування повинно здійснюватися під безпосереднім наглядом особи, відповідальної щодо провадження цих робіт.

9. Після закінчення ремонтних робіт повинно бути здійснене пофарбування устаткування згідно з ремонтною відомістю.

10. Для зберігання запасів деталей і устаткування в цехах повинні бути передбачені складські приміщення або майданчики, що обладнані вантажопідіймальними засобами.

11. Перед тим як здавати в ремонт устаткування, що служить для виробництва та переробки порошків феросплавів, воно повинно бути повністю очищене від їх залишків і скупчень.

2. Ремонт та очищення випалювальних печей, їх лежаків, газоходів і димових труб

1. Очищення та ремонт лежаків, печі або димової труби повинні проводитися тільки при повній зупинці роботи печі, відсутності у ній випалюваного або просушуваного матеріалу і при температурі повітря в місцях проведення робіт не більше 40 °С або застосовуючи для працівників, зайнятих ремонтом, спеціальні термостійкі костюми з індивідуальною подачею повітря.

Перед початком робіт повинні бути провітрені всі дільниці печі та проведений аналіз повітря на відсутність газу. Усі вікна, люки та лази повинні бути відкритими.