Після закінчення випробування першого дисплея і також після закінчення випробування другого дисплея кожний учасник випробувань отримує листок відповідей, що надано на рисунку С.1, де він відмічає відчутий дискомфорт.С.8.3 Інструкції для учасників випробувань

Кожний суб'єкт випробувань отримує наступні усні інструкції для пояснення, як потрібно реєструвати свою реакцію:

a) Інструкції щодо дисплея, що спостерігався першим:

«Ми б хотіли, щоб Ви відмітили, як Ви оцінюєте дисплей, з яким Ви тільки що працювали, у відповідності з характеристиками, викладеними на аркуші. Для кожної характеристики Ви повинні підкреслити в лівій колонці те, що відповідає Вашій оцінці.»

b) Інструкції щодо дисплея, що спостерігався другим:

«Ми б хотіли, щоб Ви відмітили, як Ви оцінюєте другий дисплей у відповідності з характеристиками, викладеними на аркуші. Під час розгляду кожної характеристики Вам необхідно враховувати свою оцінку відносно першого дисплея, відмічену раніше. Вам необхідно вказати, чи вважаєте Ви другий дисплей гіршим, однаковим або кращим за перший і зробити відмітку у відповідній клітинці.»

С.8.4 Бали

В тих випадках, коли дисплей, що спостерігають другим, і є тим, що випробовують, то по­рівняльні оцінки для другого дисплея відмічають експериментатором наступним чином:

гірше = -1

такий самий = 0

краще = +1

В тих випадках, коли дисплей, що спостерігають другим, є еталонним, порівняльні оцінки для другого дисплея відмічають наступним чином:

гірше = +1

такий самий = 0

краще = -1

Загальний бал дискомфорту окремо для кожного учасника випробувань отримують шляхом додавання окремих балів по кожній шкалі. Загальний бал знаходиться в діапазоні від -6 до +6, де позитивні значення балів означають, що дисплей, що проходив випробування, був оцінений як більш комфортабельний, ніж еталонний дисплей, а негативні значення балів означають, що дисплей, який проходив випробування, був оцінений, як менш комфортабельний порівняно з еталонним. Бал 0 означає, що дисплей, який проходив випробування, та еталонний дисплей були оцінені як однакові за комфортабельністю. Окремі оцінки ( від -6 до +6) можуть оброблятися статистично, за допомогою методів, зазначених далі.


С.9 Результати випробувань

Для кожного об'єкта визначаються наступні результати випробувань:

а) середня частота помилок по всіх знаках для дисплея, який проходить випробування, та для еталонного дисплея;

b) середній час на блок знаків для дисплея, що проходить випробування, та еталонного дисплея;

c) порівняльна оцінка дискомфорту.


С.10 Статистична обробка результатів

До статистичної обробки результатів входить порівняння дисплея, що проходить випробування, з еталонним дисплеєм за кожним з трьох критеріїв. Нульовим припущенням, Н0 є відсутність різниці між балами дисплея, що проходить випробування, та еталонного дисплея. Альтернативне припущення, H1 — бал дисплея, що проходить випробування, значно нижчий, ніж еталонного дисплея. Таким чином, «одностороннє» випробування застосовують в тих випадках, коли необхідно визначити, чи є дисплей, який проходить випробування, гіршим за еталонний.

Процедура для подібних випробувань відповідності вимогам містить установку рівнів за наступними параметрами (вибрані значення знаходять відображення в кількості учасників випробувань, необхідної для того, щоб виключити нульове припущення).

a) Ризик виробника. Це ризик відмови від дисплея за результатами випробувань. Припустиме значення — 0,05.

b) Ризик користувача. Це ризик допуску непридатного дисплея. Цей ризик установлюється на значенні 0,05 (тобто в одному з 20 випадків дисплей, який проходив випробування, приймається, в той час як фактично він гірший за еталонний).

c) Величина різниці між середнім значенням кожного з критеріїв, який має практичне або експлуатаційне значення. D — є величина, що підпорядковується теорії імовірності, а значення 0,75 відповідає приблизно 15 % різниці продуктивності праці.

Примітка 18. Значення отримані обробленням емпіричних даних, отриманих під час розроблення метода випробувань. Організації, що проводять випробування, просять знов повідомити їхні дані з метою збільшити надійність і гнучкість тестового метода і встановити відповідні значення для цих параметрів.


Необхідна кількість учасників випробувань (N) визначають наступним чином:

де Uα— нормальне відхилення ризику виробника;

Uβ — нормальне відхилення ризику користувача ;

D — різниця між середніми значеннями кожного з критеріїв, якій має практичне або експлуатаційне значення, що підпорядковується теорії імовірності.


Примітка 19. При α = 0,05 та β = 0,05, Uα = 1,96 та Uβ = 1,96.


Після визначення необхідної кількості учасників випробувань та збору даних відповідно до процедури, яку було описано вище, проводять аналіз за f-методом для визначення середнього процента помилок по знакам випробування, середньому часу на блок і порівняльної оцінки дискомфорту.

Розрахунки показують, що необхідна відносно велика кількість учасників випробувань, щоб досягти потрібних значень α, β та D. Альтернативний і більш економічний спосіб полягає в використанні послідовних випробувань (наприклад, послідовний t- метод Барнарда), коли результати кожного випробовування відомі до отримання даних від наступного учасника випробувань. Ці процедури відносно мало розповсюджені в науках про поведінку людини, проте вони широко прак­тикуються в галузі промислового нагляду та контролю якості, а також ідеально підходять для підвищення ефективності затрат випробувань на відповідність вимогам стандарту.

Більш докладні відомості про статистичні аспекти випробувань на відповідність вимогам стандарту можна знайти в роботі Brigham F.R., Statistical methods for testing the conformance of products to user performance standards, Behaviour and Information Technology, Volume 8 (4), pp. 279-283.


C. 11 Відповідність вимогам стандарту

Відповідність вимогам стандарту досягається в тих випадках, коли дисплей, що проходить випробування, не є значно гіршим ні за жодного з виміряних параметрів, наприклад середнього проценту помилок, середнього часу на блок і дискомфорту, ніж еталонний дисплей.


С. 12 Конфіденційність

Конфіденційність індивідуальних балів випробувань повинна бути гарантована. Імена учасників випробувань не повинні виходити за межі організації, яка проводить випробування. Необхідно дотримуватися норм етики під час виконання експериментів, що стосуються людини.


ДОДАТОК D

(інформаційний)


БІБЛІОГРАФІЯ

[I] ISO 6385: 1981, Ergonomic principles in design of work systems.

[2] ISO 9241-5: —3), Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs): Part 5: Worcstation layout and postural requirements .

[3] ISO 9241-7: —3), Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs): Part 7: Display reqyirements with reflections.

[4] ISO 9241-8: —3), Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs): Part 8: Requirements for displayed colours.

[5] CIE Publication No. 69: 1987, Methods of characterising Luminance Meters and Illuminance Meters.

[6] Crawford,B.H. The dependence of pupil size upon external light stimuli under static and variable conditions. Proceedings of the Royal Society (London), B121: 373 (1936).

[7] DeLange, H.Dzn. Eye's response at flicker fusion to square-wave modulation of a test field surrounded by a large steady field of equal mean luminance. Journal of the Optical Society of America, Volume 51, (4), pp. 415—421 (1961).

[8] Eriksson, S. and Baeckstroem, L. Temporal and spatial stability in visual displays. In: Selected papers presented at the Conference on Work With Display Units. ( Knave, B. and Widebeck, P.G., eds). North Holland: 1987, pp. 461—473.

[9] Farrell, J.E. An analytical method for predicting perceived flicker. Behaviour and Information Technology, 5 (4), pp. 349—358 (1986).

[10] Farrell, J.E. Objective methods for evaluating screen flicker. In: Selected papers presented at the Conference on Work With Display Units. ( Knave, B. and Widebeck, P.G., eds). North Holland: 1987, pp. 449—460.

[11] Farrell, J.E., Benson, B.L. and Haynie, C.R. Predicting flicker thresholds for Video Display Terminals. Proceedings of the Society for Information Display, 28 (4), pp. 449—453 (1987).

[12] Farrell, J.E., Casson, E.J., Haynie, C.R. and Benson, B.L. 1988. Designing flicker-free video display terminals. Displays, (July), pp. 115—122 (1988).

[13] Kelly, D.H. Visual response to time-dependent stimuli, I. Amplitude sensitivity measurements. Journal of the Optical Society of America, 49 (4), pp.422—429 (1961).

[14] Kelly, D.H. Visual responceto time-dependent stimuli, III. Individual variations. Journal of the Optical Society of America, (52) (1), pp. 89—95 (1962).

[15] Kelly, D.H. Sine waves and flicker fusion. In: Flicker. (Henkes, H.E. and Van derTweel, L.H., eds.) The Hague: Lunk, 1964 pp. 16—35.

[16] Kelly, D.H. Diffusion model of linear flicker responses. Journal of the Optical Society of America, 59 (12), pp. 1665—1670 (1969).

[17] Kelly, D.H. Theory of flicker and transient responses, I. Uniform fields. Journal of the Optical Society of America, 61 (4), pp. 537—546 (1974).

[18] Kelly, D.H. Spatio-temporal frequency characteristics of colour-vision mechanism. Journal of the Optical Society of America, 64, pp. 983—990 (1974).

[19] Oppenheim, A.V. and Willsky, A.S. Signals and Systems. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall, Inc., 1983.

[20] Pogowitz, B.E. Measuring perceived flicker on visual displays. In: Ergonomies and Health in Modern Offices. (Grandjean, E., ed.) London: Taylor and Francis, 1984, pp. 285—293.

[21] CIE Publication No 15.2:1986, Colorimetry.

[22] CIE Publication No. 17.4:1986, International Lighting Vocabulary.

3) Буде опубліковано


ЗМІНА 1 ДСТУ ISO-9241-3-2001


ЕРГОНОМІЧНІ ВИМОГИ

ДО РОБОТИ З ВІДЕОТЕРМІНАЛАМИ

В ОФІСІ


Частина 3. Вимоги до відеотерміналів

(ISO 9241-3:1992/Amd. 1:2000, IDT)


ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО Технічним комітетом стандартизації «Дизайн та ергономіка» (ТК 121)

2 НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Держстандарту України від 9 листопада 2001 р. № 546

3 Зміна до стандарту відповідає зміні до ISO 9241-3:1992/Amd. 1:2000 Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs) — Part 3: Visual display requirements/ Amendment 1 (Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 3. Вимо­ги до відеотерміналів / Зміна 1)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)


4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

5 ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: А. Рубцов; Д. Тихонов, Е.Федоренко


НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП


Ця зміна до стандарту є ідентичним перекладом зміни до ISO 9241-3:1992/Amd.1:2000 Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs) — Part 3: Visual display requirements / Amendment 1 (Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Час­тина 3. Вимоги до відеотерміналів / Зміна 1)

При перевиданні структура зміни 1 до стандарту не змінювалась, і до неї не вносились технічні відхилення.

Зміна 1 містить такі редакційні виправлення:

— з назви зміни та з тексту вилучено абревіатуру VDT як таку, що не має відповідного перекладу в українській мові. Замість абревіатури VDT у тексті застосовано ідентичні терміни «відеотермінал» і «дисплей»;

— з тексту зміни 1 вилучено положення стосовно обов'язковості вимог розділу 5 та додатку С;

— у додатку С змінено позначення «обов'язковий» на «інформаційний»;

— структурні елементи зміни до стандарту: «Обкладинку», «Титульну сторінку», «Передмову», «Національний вступ» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами державної системи стандартизації України.


ЗМІНА 1 ДСТУ ISO 9241-3-2001


ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЕРГОНОМІЧНІ ВИМОГИ

ДО РОБОТИ З ВІДЕОТЕРМІНАЛАМИ В ОФІСІ


Частина 3. Вимоги до відеотерміналів

ЗМІНА 1


ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

К РАБОТЕ С ВИДЕОТЕРМИНАЛАМИ В ОФИСЕ


Часть 3. Требования к видеотерминалам

ИЗМЕНЕНИЕ 1


ERGONOMIC REQUIREMENTS

FOR OFFICE WORK WITH VISUAL DISPLAY

TERMINALS (VDTs)


Part 3. Visual display requirements

AMENDMENT 1

Чинний від 2002-07-01


У «Змісті» стандарту замінити назви додатка С і пунктів С.2 та С.5—С.12 на такі:

Додаток С Випробування візуальних характеристик і комфортності

С.2 Учасники випробувань

С.5 Методи

С.6 Залежні вимірювання

С.7 Статистичне оброблення результатів

С.8 Відповідність вимогам

С.9 Критичні значення для U-тесту Барнарда


Пункт 7.1 викласти у такий редакції:

7.1 Відповідність до цієї частини ISO 9241 досягається виконанням вимог розділу 5.

Якщо фізичні вимірювання, необхідні для виконання вимог розділу 5, провести неможливо через те, що у випробовуваному відеотерміналі застосовані нові технології, які утруднюють чи унеможливлюють метрологічні випробування, відповідності досягають отриманням позитивного результату із використанням методики випробувань та вимог, наведених у додатку С.

Вилучити примітку 11 у пункті 7.1.

Додаток С викласти у такій редакції:


ДОДАТОК С


(інформаційний)


ВИПРОБУВАННЯ ВІЗУАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК

І КОМФОРТНОСТІ


С.1 Основні положення


С.1.1 Основна мета та застосування випробувань

У цьому додатку описано процедури перевірки візуальної якості відеотерміналів, коли повна оцінка фізичних вимог (які наведено у розділі 5) не може бути застосована, наприклад, для новітньої дисплейної техніки, такої, як нові типи плоских екранів (люмінесцентні і автоемісійні дисплеї). Випробування передбачають дослідження та оцінювання візуального комфорту. Поєднані результати випробувань можуть розглядатися як візуальна якість дисплея.

С.1.2 Мета та процедура застосування

Цей метод призначений для оцінювання відповідності відеотерміналів вимогам цієї частини ISO 9241, яка іншими методами не може бути випробувана. Цей метод випробувань не є альтернативним у тому розумінні, що виробник дисплею може обрати чи фізичні вимоги, встановлені у розділі 5, чи цей метод. Навпаки, для дисплеїв, які не можуть бути випробувані на відповідність вимогам, установленим у розділі 5, через те, що в них втілені новітні технології, що робить утрудненими чи неможливими метрологічні випробування (див. 7.1), використовують пропоновану процедуру, випробувань.

С.1.3 Огляд методу випробувань

Відповідно до цієї процедури вимірюють ефективність передачі візуальної інформації за результатами пошуку групою учасників символів, виражених у буквено-цифровій формі, на випробовуваному дисплеї порівняно з виконанням такої ж задачі тими ж учасниками на еталонному дисплеї. «Ефективність» у цьому контексті означає, що користувач може виявити та розпізнати зображення точно, швидко та не відчуваючи візуального дискомфорту. Якщо дисплей витримує це конкретне візуальне дослідження та перевірку номінальних експлуатаційних показників, можна вважати, що він здатний представляти й інші види інформації, такі як (але не обмежуючись тільки ними) не літерно-ціфрові мови та ділова графіка. Залежними змінними випробувань є швидкість досліджень, яка досягається учасниками візуальної задачі зчитування знаків, та суб'єктивна оцінка візуального комфорту з використанням шкали категорій. Поєднані результати вип­робувань розглядаються як візуальна якість дисплея. Випробування проводять в імітованому офісному середовищі з учасниками випробувань, що репрезентують передбачувану групу користувачів.