Під час заправлення бака аварійного приводу соляркою дотримуватись правил протипожежної безпеки, не користуватися відкритим вогнем.

При огляді зовнішнього стану трубчастої печі стояти збоку.

Змащення бандажів і роликів вручну виконувати при роботі печі на допоміжному приводі або на стоянці з періодичним прокручуванням її.

При обслуговуванні кінцевого охолоджувача необхідно:

3.1.31 Не допускати вивантаження гарячих обкатишів на транспортерну стрічку з метою попередження загоряння її. Вчасно вживати заходи з переводу вивантаження гарячого продукту на пластинчастий конвеєр.

3.1.32 Під час змащення ланцюга кільцевого охолоджувача стояти збоку, користуючись щіткою з довгою ручкою.

3.1.33 Під час встановлення зрізаючих штифтів на кільцевому охолоджувачі розібрати електросхему його приводу.

3.1.34. При забиванні камери спіків шматками пробивання проводити через спеціальні люки із застосуванням довгих шуровок, стояти на майданчиках із справними огорожами поручнів.

3.1.35 Стежити за станом ущільнення між повітряним колектором і рухомою частиною кільцевого охолоджувача, при пошкодженні ущільнення доводити до відома майстра для вживання заходів в цілях попередження викиду обкатишів на сторону.

3.2 При обслуговуванні агломераційних машин агломератник зобов'язаний:

3.2.1. Додержувати захисну техніку в справному стані. Всі отвори, люки, дренажні канави, дверці жолобів повинні бути закриті і захищені, не допускати роботу устаткування без огорожі і блокування, а також знімати огорожі під час роботи.

3.2.2. Всі ремонти працюючого електроустаткування, рубильників, пускових кнопок, заміна ламп виконується тільки черговим електроперсоналом.

3.2.3 Розбутовка барабанного живильника, жолобів, бункерів шихти, дробарки агломерату і бункерів просипу виконується двома агломератниками з перекриттям доступу шихти повернення згідно вимогам биркової системи.

3.2.4. При спрацьовуванні кінцевих вмикачів балансирів по сходу візків, не запускаючи агломашину, агломератник повинен перевірити причину спрацьовування і лише після усунення цієї причини запустити агломашинуіз дозволу старшого майстра зміни.

3.2.5. Запуск устаткування в роботу виконується тільки агломератником, що обслуговуює дане устаткування.

3.2.6. Перед пуском комплексу агломашин в роботу, агломератник повинен переконатися в повній справності агрегату і огорож, відсутності людей в зоні машин, а також у відсутності сторонніх предметів біля приводів і інших частин, що обертаються.

3.2.7. У перебігу зміни агломератник виконує технічне обслуговування комплексу агломашин, згідно СТОО і карт мастила. При кожній зупинці агломашин необхідно виконувати зовнішній огляд з дотриманням биркової системи.

3.2.8 При відключенні ексгаустера негайно зупинити агломашину і перекрити газ головною засувкого та відкрити свічки.

3.2.9 Почувши запах газу, викликати газорятівників, для визначення. місця витоку газу.

3.2.10. До приходу газорятівників виключити можливість попадання людей в небезпечну зону (загородити, виставити попереджувальні знаки).

3.2.11. У разі пориву газового колектора, повідомити оператора, вивести людей в безпечну зону (згідно плану ліквідації аварій), відсікти газ, провітрити приміщення, надалі діяти за вказівками майстра, ст. майстра зміни.

При роботі з газовою апаратурою:

3.2.12 Подача газу на запалювальне горно виконується у відповідності до вимог «Правил безпеки у газовому господарстві підприємств чорної металургії».

3.2.13 Після завершення ремонту здійснюється прийом газу на пальники запалювального горна в наступній послідовності:

3.2.13.1. Перед прийомом газу на горно ручні засувки (майданчик барабанів змішувачів) закриті, газопровід підведення газу до горна перекритий заглушкою, всі продувочні свічки відкриті, газові засувки біля горна закриті.

3.2.13.2. Знімають листову заглушку і продувають газопровідну свічку перед ручною засувкою, яку потім закривають.

3.2.13.3 Відкривають ручні засувки на газопроводі підведення газу до горна і продувають колектори запалювального горна, а потім закривають продувочні свічки на колекторах.

3.2.14 При розпилі газових пальників необхідно дотримувати наступний порядок:

3.2.14.1. Включити ексгаустер.

3.2.14.2. Включити вентилятор повітря.

3.2.14.3. Розпалити факел.

3.2.14.4. Відкрити засувки повітря.

3.2.14.5. Відкрити засувки газу.

3.2.15 Пуск газу в пальники дозволяється тільки на факел, що добре горить, забезпечуючи безперебійний розпал. Газ слід пускати поступово, при нормальному тиску в мережі.

3.2.16 При гасінні пальників горна необхідно спочатку закрити засувки газу, а потім повітря, після чого зупинити ексгаустер і вентилятор.

При короткочасних зупинках (до 10 хв.), подачу газу в горно скорочують до мінімуму, а при зупинці більш як 10 хв. подачу газу припиняють повністю.

3.2.17 При зупинках агломашин на ремонт необхідно виконати наступні операції:

3.2.17.1. Зупинити агломашину.

3.2.17.2. Припинити подачу води в змішувач.

3.2.17.3. Закрити газову засувку біля горна агломашини.

3.2.17.4. Закрити засувки на газовій мережі та агломашині на майданчику барабанів змішувачів.

3.2.17.5. Відкрити продувальні свічки вентилем між засувками на майданчику барабанів змішувачів і під запалювальним горном.

3.2.17.6. Зупинити ВВД, що подає повітря в горно.

3.2.18. Пуск агломашини після ремонту здійснюється в зворотній послідовності.

3.2.19. Аварійна зупинка устаткування здійснюється згідно плану ліквідації аварій в газовому господарстві аглоцеха.

3.2.20. Не дозволяється залишати без нагляду включені в роботу газоспоживаючі агрегати, окрім устаткування, контроль за роботою яких здійснюється з диспетчерського пункту (операторної).

3.2.21. Зупинені для внутрішнього огляду, очищення або ремонту устаткування, агрегати, апарати повинні бути негайно відключені від газових комунікації, технологічних трубопроводів, газоходів, димарів і джерел живлення електроенергією, на всіх видах трубопроводів повинні бути встановлені заглушки. Крім того, агрегати повинні бути провентильовані, а всі дверці на них і лючки - відкриті. У необхідних випадках в агрегат повинне подаватися чисте повітря.

3.2.22. До проведення робіт усередині агрегату необхідно відібрати проби повітря на зміст шкідливих речовин.

3.2.23. Робота без включення в газозахисну апаратуру дозволяється при змісті шкідливих домішок в межах санітарних норм.

3.2.24. Перед роботою усередині агрегатів закриваються відповідні засувки на газопроводі і відкриваються продувальні свічки.

3.2.25. При виконанні газонебезпечних робіт повинні застосовуватися переносні світильники у вибухозахисному виконанні.

3.2.26. Виконання газонебезпечних робіт всіх груп газонебезпеки усередині агрегатів проводиться бригадою в кількості не менше трьох чоловік, включаючи газорятувальника.

3.2.27. Після закінчення роботи відповідальний виконавець повинен перевірити наявність всіх робітників, що брали участь у виконанні роботи.

3.2.28. Дозвіл на закриття люків, лазів можна давати тільки після перевірки на відсутність людей усередині агрегатів.

4. Вимоги безпеки по закінченню роботи

4.1. Виконати очищення і прибирання устаткування і майданчиків на робочому місці.

4.2. Приймаючий і здаючий зміну агломератники повинні упевнитися в безпечному стані робочого місця. Перевірити наявність і справність запобіжних пристроїв, інструменту, механізмів і пристосувань, потрібних для роботи. Здаючий зміну агломератник зобов'язаний проінформувати про недоліки в роботі устаткування.

4.3. При виявленні порушень і відхилень від норм і правил охорони праці приймаючий зміну агломератник зобов'язаний зажадати їх усунення. В разі неможливості усунення зауважень своїми силами, доповісти старшому майстру зміни.

4.4 Розписатися в книзі нарядів про виконану роботу.

4.6 Оглянути спецодяг, покласти його в шафу зберігання, прийняти душ.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.

5.1. Агломератник повинен знати причини аварійних ситуацій і вміти їх ліквідовувати.

5.2. При виникненні аварійної ситуації відключити устаткування, повідомити оператора, старшого майстра зміни і приступити до ліквідації аварійної ситуації, якщо усунення не загрожує небезпекою травмування.

5.3 Основними ознаками аварійних ситуацій є:

5.3.1. Вихід з ладу підшипників, барабанів, робочих і підтримуючих роликів, заклинювання машини візками, обрив пластин ущільнювачів, пошкодження футерівки горна, порушення цілісності колосникових грат і т.ін.

5.3.2. Порушення технології (пробуксовка конвеєра під час перевантаження стрічки матеріалом, схід стрічки, запресування жолобів бункера вирівнювання температур, запресування обвідних жолобів на обпалювальній машині і т.ін.).

5.3.3. Спалах кабельно-провідникової продукції, конвеєрних стрічок, уліт технологічних вентиляторів при випадковому попаданні на них маслопродуктів.

5.3.4. Раптове відключення газу або електроенергії.

5.3.5. Пожежа.

5.4. В разі виникнення аварійної ситуації агломератник повинен діяти згідно плану ліквідації аварій.

5.5. В разі раптового відключення електроенергії, припинення подачі газу або падіння тиску газу агломератник негайно зупиняє комплекс агломашини, відсікає газ головною засувкою, відкриває свічки, докладає оператору, майстру зміни про ситуацію, що створилася, на робочому місці, далі діє за їх командою.

5.6. У разі виникнення спалаху, пожежі агломератник повинен обов'язково повідомити оператора, майстра зміни, вжити заходи для запобігання подальшому розповсюдженню пожежі на найближчі об'єкти, горно-пальні змащувальні матеріали, приступити до гасіння пожежі згідно плану ліквідації аварій, використовуючи засоби гасіння пожежі.

5.7. У разі травмування або виявлення постраждалих негайно припинити роботу, усунути дію на організм небезпечних чинників, повідомити оператора й майстра зміни, звернутися в медпункт або вжити заходи з надання першої медичної допомоги. Зберегти обстановку на місці нещасного випадку, якщо це не загрожує оточуючим, до прибуття майстра.

5.8. Надання долікарської допомоги повинне виконуватися з урахуванням характеру пошкоджень, швидко і чітко.

5.9. Кожен робітник повинен уміти надати першу допомогу постраждалому так:

5.9.1. При втраті свідомості або клінічній смерті слід вживати наступні заходи:

забезпечити правильність кровообігу;

укласти постраждалого на спину, не закидаючи голови і не згинаючи шиї, розстебнути комір, брюки, при почервонінні обличчя, важкому хрипкому диханні необхідно придати постраждалому напівсидяче положення;

забезпечити достатній приплив свіжого повітря;

застосовувати штучне дихання і непрямий масаж серця.

5.9.2. Штучне дихання виконують вдуванням повітря в рот або ніс постраждалого.

5.9.3. Надаючий допомогу видаляє з порожнини рота постраждалого чужорідні тіла або харчову масу, підводить свою ліву руку під його шию, а правою зміщує щелепа до верху для попередження западання язика. В цьому випадку гортань постраждалого звільняється для проходження повітря.

5.9.4. Надаючий допомогу робить два-три глибокі вдихи, а потім через марлю або хустку вдуває повітря з свого рота в рот постраждалого. Після кожного вдиху дихальні шляхи постраждалого звільняються для видиху.

5.9.5. В цей час надаючий допомогу знов робить два-три глибокі вдихи і повторює вдування повітря постраждалому.

5.9.6. Частота вдихів "з рота в рот" 12-16 разів на хвилину.

5.9.7. Правильність проведення штучного дихання перевіряється по розширенню грудної клітини, її опусканню і характерному шуму при видиху повітря з легень потерпілого через рот і ніс.

5.9.8. Штучне дихання виконують до прибуття лікаря.

5.9.9 При опіках - на опікову поверхню тіла накладають суху стерильну пов'язку, використовуючи для цього індивідуальний пакет або перев'язувальні засоби з аптечки.

5.9.10 При кровотечі - рану, що кровоточить, закрити перев'язувальним матеріалом, придавити її зверху, не торкаючись пальцями самої рани, тримати тиск на протязі 4-5 хв. Якщо кровотеча зупиниться, то не знімаючи накладеного матеріалу, поверх нього накласти шматок вати і забинтувати поранене місце. При сильній кровотечі, якщо кровотеча не зупиняється після накладення пов'язки, застосовується здавлення кровоносних судин, що живлять поранену область за допомогою згинання кінцівок в суглобах, а також пальцями, скрутнем.

5.9.11 При переломах - надати хворій кінцівці найзручніше і найспокійніше положення. Необхідно зберегти спокійне - положення пошкодженої частини тіла під час доставки постраждалого в лікарню.

5.9.13 При поразці електрострумом перша допомога складається з двох етапів:

звільнення потерпілого від дії струму;

надання йому медичної допомоги.

Відключити напругу, якщо неможливо цього зробити, то необхідно обірвати або перерубати дроти гострим предметом з ізольованою ручкою. При відриві постраждалого від струмоведучої частини електроустановки слід користуватися струмо непровідними предметами або сухим одягом. Якщо постраждалий знаходиться на висоті, необхідно вжити заходи, що виключають його падіння.