Розрахунковий час гасіння пожежі на АЗС та подавання води на охолодження наземних резервуарів слід приймати не менше ніж 60 хвилин.

4.7. Витрати води на зовнішнє пожежогасіння БП АЗС визначають відповідно до пункту 4.6 Інструкції з урахуванням витрат води на охолодження АЦ, наземно розташованого обладнання з СВГ.

Інтенсивність подавання води на охолодження АЦ і наземно розташованого обладнання з СВГ слід приймати:

для поверхні АЦ — 0,1 л/с на 1 м2 поверхні, що захищається;

для місць розташування технологічного обладнання, у тому числі ємкості, штуцери і запобіжні клапани, вузли запірної арматури, трубопроводи та обладнання насосної — 0,5 л/с на 1 м2 поверхні, що захищається.

4.8. Зовнішнє протипожежне водопостачання АЗС, які розташовані поза населеними пунктами, дозволяється не передбачати в таких випадках:

на АЗС рідкого моторного палива, де застосовуються підземні резервуари та відсутні приміщення сервісного обслуговування;

на АГНКС, якщо відсутні приміщення сервісного обслуговування;

на АГЗС (АГЗП-стаціонарних, АГЗП-тимчасових), розташованих від прилеглих будинків та споруд на відстані понад 300 м.

На зазначених АЗС необхідно передбачати додатково пересувні установки порошкового пожежогасіння з масою заряду вогнегасного порошку не менше 240 кг.

4.9. БП АЗС незалежно від місця їх розміщення повинні бути оснащені зовнішнім протипожежним водопостачанням.

4.10. Види, кількість і порядок розміщення первинних засобів пожежогасіння слід передбачити відповідно до Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій від 19.10.2004 № 126 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04.11.2004 за № 1410/10009 (НАПБ А.01.001-2004), та Типових норм належності вогнегасників, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 02.04.2004 № 151 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29.04.2004 за № 554/9153 (НАПБ Б.03.001-2004).

4.11. Усі приміщення АЗС, за винятком приміщень категорії Д та приміщень з мокрим процесом (санітарні вузли, душові, приміщення для миття автомобілів тощо), повинні бути обладнані автоматичними установками пожежної сигналізації.

Приміщення категорії В площею понад 20 м2, складські приміщення з наявністю легкозаймистих речовин та горючих речовин незалежно від площі, приміщення постів технічного обслуговування площею понад 100 м2, а також приміщення БП АЗС, АГЗС об’ємом 500 м3 та більше, у яких розміщується обладнання для перекачування скрапленого вуглеводневого газу, яке входить до складу технологічної системи АЗС, повинні бути обладнані автоматичними установками пожежогасіння. Торговельний зал підприємства з продажу легкозаймистих речовин та горючих речовин слід відносити до складських приміщень під час визначення необхідності обладнання автоматичними установками пожежогасіння.

Дозволяється застосовувати автономні установки пожежогасіння. Якщо автономна установка пожежогасіння не забезпечує подавання сигналу про пожежу, то обладнані нею приміщення додатково обладнуються автоматичною пожежною сигналізацією. Автономні установки пожежогасіння слід застосовувати для захисту приміщень, площа або об’єм яких не перевищує значень показників “захищувана площа” або “захищуваний об’єм” відповідної установки.

4.12. ПРК слід оснащувати автономними установками пожежогасіння або пересувними вогнегасниками.

Суміщені в одному корпусі ПРК рідкого моторного палива та СВГ слід оснащувати автономними установками пожежогасіння та пересувними вогнегасниками.

4.13. Сигнали від приймально-контрольних приладів автоматичних установок пожежної сигналізації та пожежогасіння слід виводити на пульти централізованого пожежного спостереження за наявності технічної можливості, яка уточнюється підрозділами Державної пожежної охорони, на базі яких установлюється приймач сигналів.

4.14. У разі спрацювання установки пожежної сигналізації у приміщенні АЗС повинні бути забезпечені в автоматичному режимі:

подавання сигналу про пожежу у приміщення операторської з цілодобовим перебуванням у ньому персоналу АЗС;

припинення операцій з наповнення резервуарів паливом;

перекриття запірної арматури на трубопроводах подавання СВГ до резервуара та парів СВГ у вільний простір АЦ;

відключення всіх ПРК, компресорного та насосного обладнання;

подавання сигналу на пульт централізованого пожежного спостереження Державної пожежної охорони з урахуванням вимог пункту 4.13 Інструкції.

Начальник Державного департаментупожежної безпеки Міністерства Україниз питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Е. М. Улинець

 

Додатокдо пунктів 2.2.3, 2.2.6, 2.5.5, 2.5.6, 2.5.8, 2.5.13, 2.6.2, 2.6.3, 2.6.4, 2.6.5, 2.7.4, 2.7.5, 2.7.6, 2.7.7, 3.1.2 Інструкції щодо вимог пожежної безпеки під час проектування автозаправних станцій

МІНІМАЛЬНІ ВІДСТАНІміж технологічним обладнанням, об’єктами АЗСта від АЗС до об’єктів, розташованих поза АЗС

Таблиця 1. Мінімальні відстані між технологічним обладнанням, будинками та спорудами, розташованими на території традиційних та блочних АЗС

№ з/п

Вид технологічного обладнання, будинку чи споруди АЗС

Мінімальна відстань до технологічного обладнання, будинку або споруди АЗС у порядку їх запису в графі “№ з/п”, м

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Підземний резервуар палива

н/н

4

н/н

5/9

9/15

н/н

6

30

2

Паливороздавальна колонка (ПРК)

4

н/н

9

6/9

12/15

4

9

9

3

Майданчик для автоцистерни

н/н

9

н/н

6/9

12/15

н/н

9

12

4

Будинок для персоналу АЗС (у тому числі операторська) та сервісного обслуговування транспортних засобів

5/9

6/9

6/9

6

9

3/9

н/н9

6

5

Будинок сервісного обслуговування водіїв та пасажирів

9/15

12/15

12/15

9

6

9/15

н/н9

9

6

Очисна споруда для атмосферних опадів, забруднених нафтопродуктами

н/н

4

н/н

3/9

9/15

н/н

6

9

7

Майданчик для стоянки автотранспорту

6

9

9

н/н9

н/н9

6

12

6

8

Котельня на дизельному пальному

30

9

12

6

9

9

6

н/н

Примітка. Н/н — відстань не нормується і приймається, виходячи з конструктивних особливостей.

Відстані зазначені: у чисельнику — до стін будинків, у знаменнику — до прорізів стін будинків.

 

Таблиця 2. Мінімальні відстані між технологічним обладнанням, будинками та спорудами, розташованими на території модульних та контейнерних АЗС

№ з/п

Вид технологічного обладнання, будинку чи споруди АЗС

Мінімальна відстань до технологічного обладнання, будинку або споруди АЗС у порядку їх запису в графі “№ з/п”, м

1

2

3

4

5

6

1

Наземний резервуар палива

н/н

8

н/н

9

15

н/н

2

Паливороздавальна колонка

8

н/н

8

9

15

4

3

Майданчик для АЦ

н/н

8

н/н

9

н/н

н/н

4

Будинок для персоналу АЗС (у тому числі операторська) та сервісного обслуговування транспортних засобів

9

9

9

н/н

9

9

5

Будинок сервісного обслуговування водіїв та пасажирів

15

15

н/н

9

15

15

6

Очисна споруда для атмосферних опадів, забруднених нафтопродуктами

н/н

4

н/н

9

15

н/н

Примітка. Н/н — відстань не нормується і приймається, виходячи з конструктивних особливостей.

 

Таблиця 3. Мінімальні відстані від модульних АЗС з одностінними резервуарами до об’єктів, розташованих поза територією АЗС

№ з/п

Вид об’єкта, до якого визначається відстань

Мінімальні відстані від модульних АЗС, м

АЗС категорії І (малої потужності)

АЗС категорії ІІ (середньої потужності)

1

Житловий або громадський будинок

100

100

2

Місце масового перебування людей

100

100

3

Торгова палатка або кіоск

50

50

4

Індивідуальний гараж та відкрита стоянка для автомобілів

30

35

5

Очисна каналізаційна споруда, що не належить до АЗС

30

35

6

Виробничий, складський, адміністративний та побутовий будинок і споруда промислового підприємства (за винятком будинків і споруд, зазначених у пункті 7 цієї таблиці)

30

30

7

Будинок і споруда з наявністю радіоактивних або шкідливих речовин І та ІІ класів небезпеки відповідно до ГОСТ 12.1.007-76 “ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности” (далі — ГОСТ 12.1.007-76)

100

100

8

Склад лісових матеріалів, торфу, волокнистих горючих речовин (сіна, соломи), а також ділянка відкритого залягання торфу

35

45

9

Лісовий масив (у тому числі парк, сквер):

хвойних та змішаних порідлистяних порід

4015

4520

10

Залізниця загальної мережі (до підошви насипу або брівки виїмки)

30

30

11

Лінія електропередачі, електропідстанція (у тому числі трансформаторні підстанції)

за ПУЕ

за ПУЕ

Примітка. “ПУЕ” — “Правила устройства электроустановок (6-е издание, переработанное и дополнен-

ное)” (далі — ПУЕ).

 

Таблиця 4. Мінімальні відстані від резервуарів для зберігання СВГ до будинків (споруд), розташованих поза територією АГЗС (АГЗП-стаціонарних)

№ з/п

Вид об’єкта, до якого визначається відстань

Мінімальні відстані від резервуарів СВГ, м

АГЗС

АГЗП-стаціонарний

Ємкість резервуарів, м3

наземні

підземні

наземні

підземні

до 50 по 5 м3 кожний

до 100

до 5

до 10

до 20

до 20

1

Житловий та громадський будинки

50

50

20

40

80

30

2

Місце масового перебування людей

100

150

40

80

150

60

3

Виробничий, складський, адміністративний та побутовий будинок промислового підприємства:І, ІІ, ІІІ ступенів вогнестійкостіІІІа, ІІІб, ІV, IVa, V ступенів вогнестійкості

5075

100120

2060

4060

80120

3045

4

Резервуар (підземний, наземний) АЗС рідкого моторного палива

50

80

40

40

80

30

5

Операторська АЗС рідкого моторного палива

40

50

15

15

20

15

6

Паливороздавальна колонка АЗС рідкого моторного палива

20

20

15

15

20

15

7

Будинок сільськогосподарського призначення

50

50

20

40

80

30

8

Станція технічного обслуговування автомобілів (окремо розташований будинок)

50

80

40

40

80

30

9

Відділення наповнювання побутових балонів (в окремо розташованому будинку)

50

50

30

30

30

20

10

Лісовий масив (у тому числі парк, сквер):

хвойних і змішаних порідлистяних порід

5020

5020

5020

5020

5020

5020

11

Огорожа території АГНКС

50

70

40

60

80

40

12

Індивідуальний гараж та відкрита стоянка для автомобілів

50

50

30

50

60

50