5.7. У випадках обриву футеровки роботу слід починати тільки із дозволу майстра після одержання аналізу повітря на наявність оксиду вуглецю у замкнутому просторі. В роботі повинні приймати участь не менше двох робітників, один із яких повинен чергувати біля люка або дверей.

5.8. Вогнетривник повинен приступати до ліквідації наслідків аварії згідно з планом ліквідації аварії у частині, яка відноситься до його професійних обов'язків, після надання йому цільового інструктажу.

5.9. Приступати до ліквідації наслідків аварії вогнетривник повинен після припинення роботи і повідомлення про аварію відповідального керівника особисто або по телефону.

5.10. В залежності від характеру аварії вогнетривник повинен використовувати засоби пожежогасіння, засоби захисту від дії електричного струму, засоби захисту від отруєння газами або покинути місце аварії у разі загрози для його життя.

5.11. При виявленні потерпілих він повинен негайно викликати лікаря або швидку допомогу по телефону.

5.12. До прибуття лікаря необхідно надати потерпілому першу (долікарняну) допомогу з використанням засобів, які є у аптечці.

5.13. Надавати долікарняну допомогу треба з урахуванням характеру пошкоджень і виконуючи правила, яким був навчений вогнетривник.