НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Конструкції будинків і споруд

КОНСТРУКЦІЇ ЗОВНІШНІХ СТІН

ІЗ ФАСАДНОЮ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЄЮ

ТА ОПОРЯДЖЕННЯМ ІНДУСТРІАЛЬНИМИ

ЕЛЕМЕНТАМИ З ВЕНТИЛЬОВАНИМ

ПОВІТРЯНИМ ПРОШАРКОМ

Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.6-35:2008

Київ

Мінрегіонбуд України

2009

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Відкрите акціонерне товариство "Український зональний науково-дослідний і проектний інститут по цивільному будівництву" (ВАТ "КиївЗНДІЕП"), Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій (НДІБК)

РОЗРОБНИКИ: Є. Євграфова; О. Московських; Н. Новицька; Г. Поляков, канд. техн. наук (науковий керівник); Е. Чичваріна; Г. Фаренюк, канд. техн. наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінрегіонбуду України від 01.12.2008 р. № 552,

чинний з 2009-06-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

С.

1 Сфера застосування1

2 Нормативні посилання2

3 Терміни та визначення понять6

4 Класифікація6

5 Загальні технічні вимоги8

5.1 Основні параметри і розміри8

5.2 Вимоги до матеріалів та комплектуючих виробів9

5.3 Комплектність11

6 Маркування матеріалів та комплектуючих виробів11

7 Пакування складових матеріалів та комплектуючих виробів11

8 Вимоги безпеки та охорони довкілля при монтажі11

9 Правила приймання12

10 Методи контролювання14

11 Транспортування і зберігання15

12 Загальні вимоги та правила монтажу15

13 Загальні правила з експлуатації16

14 Гарантії виробника16

Додаток А

Можливі схеми вузлів кріплення конструкцій фасадної теплоізоляції17

Додаток Б

Функціональні обов'язки суб'єктів інвестиційної діяльності щодо створення збірних систем20

Додаток В

Метод визначення терміну ефективної експлуатації ізоляційних матеріалів21

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Конструкції будинків і споруд

Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією та опорядженням індустріальними елементами з вентильованим повітряним прошарком

Загальні технічні умови

Конструкции зданий и сооружений

Конструкции наружных стен с фасадной теплоизоляцией и облицовкой индустриальными элементами с вентилируемой воздушной прослойкой

Общие технические условия

Construction of buildings and structures

Constructions of outward walls with facade heat-insulation

and finishing industrial lagging wits ventilated air layer

General technical condition

_______________________________________________________________________________________________

Чинний від 2009-06-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією з вентильованим повітряним прошарком та непрозорим індустріальним опорядженням (далі - конструкції з фасадною теплоізоляцією) житлових, громадських та промислових будинків та споруд для нового будівництва та конструкції фасадної теплоізоляції при реконструкції та капітальному ремонті (термічної модернізації) будинків.

1.2 Конструкції фасадної теплоізоляції призначені для забезпечення нормативних теплотехнічних показників згідно з вимогами ДБН В.2.6-31 до зовнішніх стін із бетонів, цегли та природного каменю житлових, громадських будинків, а також адміністративних і побутових будинків промислових підприємств, реалізації конструктивних принципів економії енергії згідно з положеннями ДБН В.1.2-11.

1.3 Вимоги та положення цього стандарту використовуються при розробленні технічних рішень конструкцій зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією з вентильованим повітряним прошарком та непрозорим індустріальним опорядженням (збірних систем), влаштуванні та монтажі конструкцій фасадної теплоізоляції, прийманні до експлуатації готових збірних систем та експлуатації будинків із їх застосуванням.

1.4 Цей стандарт поширюється на конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією з вентильованим повітряним прошарком та непрозорим індустріальним опорядженням для будинків з умовною висотою до включно згідно з ДБН В.2.2-9 та ДБН В.2.2-15, що експлуатуються в умовах неагресивного, слабоагресивного і середньоагресивного навколишнього середовища відповідно до СНиП 2.03.11.

1.5 Максимальна сейсмічність районів для влаштування конструкцій фасадної теплоізоляції з вентильованим повітряним прошарком та непрозорим індустріальним опорядженням - до 9 балів відповідно до ДБН В.1.1-12.

1.6 Цей стандарт не поширюється на конструкції фасадної теплоізоляції з вентильованим повітряним прошарком зі світлопрозорим опорядженням та опорядженням цеглою.

1.7 Конструкції фасадної теплоізоляції кріпляться до несучих або самонесучих стін із цегли, бетону та інших матеріалів і призначаються для теплоізоляції і опорядження фасадів будинків, які будуються у звичайних геологічних умовах за винятком будинків, що призначені для виробництва, зберігання й утилізації вибухових речовин і засобів підривань, а також на захисних спорудах цивільної оборони, лікувальних закладах із стаціонаром, з урахуванням вимог 3.4 ДБН В.1.1-7.

Конструкції фасадної теплоізоляції використовуються для будинків заввишки до 25 поверхів (але умовною висотою не вище ) включно при опорядженні індустріальними виробами з масою не більше на і до 4 поверхів включно при опорядженні плитами з природного каменю або керамограніту. Дозволяється використовувати матеріали з більшою масою, якщо це підтверджено результатами розрахунків та випробувань в атестованих лабораторіях.

Вид кліматичного виконання для експлуатації у районах із помірним кліматом - У1 згідно з ГОСТ 15150.

Технічні показники збірних систем та конструкцій фасадної теплоізоляції перевіряються акредитованими лабораторіями.

Вимоги щодо безпеки виготовлення і монтажу збірних систем викладено в розділах 6, 12, 13.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

В цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

Технічний регламент будівельних виробів, будівель і споруд затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 р. № 1764

Технічний регламент модулів оцінки відповідності та вимоги щодо маркування національним знаком відповідності, які застосовуються в технічних регламентах, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2006 р. № 1585

ДБН А.3.1-5-96 Управління, організація і технологія. Організація будівельного виробництва

ДБН В.1.1-7-2002 Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва

ДБН В.1.1-12:2006 Захист від небезпечних геологічних процесів. Будівництво в сейсмічних районах України

ДБН В.1.2-11:2008 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Основні вимоги до будівель та споруд. Економія енергії

ДБН В.1.4-1.01-97 Система радіаційної безпеки в будівництві. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні

ДБН В.2.2-9-99 Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення

ДБН В.2.2-15-2005 Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення

ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення

ДБН В.2.6-31:2006 Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель

ДБН В.2.6-33:2008 Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування, улаштування та експлуатації

ДСТУ ГОСТ 1491-2008 Винты с цилиндрической головкой класса точности А и В. Конструкция и размеры (Гвинти з циліндричною головкою класу точності А і В. Конструкція і розміри)

ДСТУ 2296-93 Система сертифікації УкрСЕПРО. Знак відповідності. Форма, розміри, технічні вимоги та правила застосування

ДСТУ 2708:2006 Метрологія. Повірка засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення

ДСТУ 3058-95 (ГОСТ 7566-94) Металопродукція. Приймання, маркування, пакування, транспортування та зберігання

ДСТУ 4179-2003 Рулетки вимірювальні металеві. Технічні умови (ГОСТ 7502-98, MOD)

ДСТУ ISO 6309:2007 Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форми та колір (ISO 6309:1987, IDT)

ДСТУ ГОСТ 7798-2008 Болты с шестигранной головкой класса точности В. Конструкция и размеры (Болти з шестигранною головкою класу точності В. Конструкція і розміри)

ДСТУ Б В.1.1-2-97 (ГОСТ 30402-96) Захист від пожежі. Матеріали будівельні. Метод випробувань на займистість

ДСТУ Б А.1.2-1:2007 Система ліцензування та сертифікації у будівництві. Оцінювання відповідності у будівництві згідно з Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Основні положення

ДСТУ Б В.2.6-34:2008 Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Класифікація і загальні вимоги

ДСТУ Б В.2.6-37:2008 Конструкції будинків і споруд. Методи визначення показників огороджувальних конструкцій їх елементів в лабораторних умовах

ДСТУ Б В.2.7-19-95 (ГОСТ 30244-94) Будівельні матеріали. Матеріали будівельні. Методи випробувань на горючість

ДСТУ Б В.2.7-37-95 Будівельні матеріали. Плити та вироби із природного каменю. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-52-96 (ГОСТ 18124-95) Будівельні матеріали. Листи азбоцементні плоскі. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-67-98 (ГОСТ 13996-93) Будівельні матеріали. Плитки керамічні фасадні і килими з них. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-97-2000 (ГОСТ 9573-96) Будівельні матеріали. Плити із мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому теплоізоляційні. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-105-2000 (ГОСТ 7076-99) Будівельні матеріали. Матеріали і вироби будівельні. Метод визначення теплопровідності і термічного опору при стаціонарному тепловому режимі

ДСТУ Б В.2.7-130:2007 Будівельні матеріали. Профілі полівінілхлоридні для огороджувальних будівельних конструкцій. Загальні технічні умови

ДСТУ-Н Б В.2.6-34:2008 Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Класифікація і загальні вимоги

ГСОЕИ. (ГСОЕІ. Прямі виміри з багаторазовими спостереженнями. Методи обробки результатів спостережень. Основні положення)

ГОСТ 2.418-77 ЕСКД. Правила выполнения конструкторской документации упаковки (ЄСКД. Привила виконання конструкторської документації упаковки)

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.006-84 ССБТ. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля (ССБП. Електромагнітні поля радіочастот. Допустимі рівні на робочих місцях і вимоги до проведення контролю)

ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования (ССБП. Вібраційна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования (ССБП. Пожежовибухобезпека статичної електрики. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты (ССБП. Електробезпека. Загальні вимоги і номенклатура видів захисту)

ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление (ССБП. Електробезпека. Захисне заземлення, занулення)

ГОСТ 12.1.050-86 ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах (ССБП. Методи вимірювання шуму на робочих місцях)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности (ССБП. Роботи завантажувально-розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.020-80 ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси переміщення вантажів на підприємствах. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.4.010-75 ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия (ССБП. Засоби індивідуального захисту. Рукавиці спеціальні. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация (ССБП. Засоби захисту працюючих. Загальні вимоги і класифікація)

ГОСТ 12.4.013-85 ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия (ССБП. Окуляри захисні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности (ССБП. Кольори сигнальні та знаки безпеки)

ГОСТ 12.4.034-85 ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Классификация и маркировка (ССБП. Засоби індівідуального захисту органів дихання. Класифікація і маркування)

ГОСТ 12.4.059-81 ССБТ. Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия (ССБП. Будівництво. Огорожі захисні інвентарні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 12.4.087-84 ССБТ. Строительство. Каски строительные. Общие технические условия (ССБП. Будівництво. Каски будівельні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 12.4.089-86 ССБТ. Строительство. Пояса предохранительные. Общие технические условия (ССБП. Будівництво. Пояси запобіжні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 12.4.103-83 ССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация (ССБП. Одяг спеціальний захисний, засоби індивідуального захисту ніг і рук. Класифікація)

ГОСТ 12.4.124-83 ССБТ. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования (ССБП. Засоби захисту від статичної електрики. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)