НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Будівельні матеріали

ПІСОК ІЗ ВІДСІВІВ ДРОБЛЕННЯ ВИВЕРЖЕНИХ ГІРСЬКИХ ПОРІД ДЛЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ

Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-210:2010

ИСС «Зодчий» ( г. Киев, просп. Краснозвездный, 51; т/ф. 391-42-10 11)

Київ

Мінрегіонбуд України

2011

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство "Український науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів "НДІБМВ"

РОЗРОБНИКИ: Н. П'ятигорська; Ю. Червяков, канд. техн. наук;

Т. Чередніченко, канд. техн. наук (науковий керівник); О. Шляковська

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказ Мінрегіонбуду України від 29.11.2010 р. № 463

3 НА ЗАМІНУ ДСТУ Б В.2.7-210:2009

ЗМІСТ

с.

1 Сфера застосування1

2 Нормативні посилання1

3 Терміни та визначення понять6

4 Класифікація6

5 Технічні вимоги7

6 Вимоги безпеки11

7 Вимоги охорони довкілля, утилізування12

8 Маркування13

9 Пакування14

10 Правила транспортування та зберігання14

11 Методи контролювання14

12 Правила приймання15

13 Правила використання16

14 Гарантії виробника16

Додаток А

Методика визначення вмісту глинистих часток методом набухання18

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Будівельні матеріали

ПІСОК ІЗ ВІДСІВІВ ДРОБЛЕННЯ ВИВЕРЖЕНИХ ГІРСЬКИХ ПОРІД

ДЛЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ Технічні умови

Строительные материалы

ПЕСОК ИЗ ОТСЕВОВ ДРОБЛЕНИЯ ИЗВЕРЖЕННЫХ ГОРНЫХ ПОРОД

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Технические условия

Building materials

SAND FROM SEREENING AFTER CRUSHING OF IGNEOUS ROCKS

FOR CONSTRUCTION WORKS

Specifications

Чинний від 2011-08-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

 1. Цей стандарт поширюється на пісок із відсівів дроблення вивержених гірських порід (далі за текстом - пісок) із середньою густиною зерен понад 2000 кг/м3, що утворюється при виробництві щебеню відповідно до ДСТУ Б В.2.7-75 і ДСТУ Б В.2.7-204.
 2. Пісок використовують в якості заповнювача під час виробництва важких бетонів, бетонних виробів, будівельних розчинів, будівельних сумішей, при упорядкуванні і плануванні територій, при виконанні дорожньо-будівельних та інших будівельних робіт.
 3. Обов'язкові вимоги до якості піску, що забезпечують нешкідливість та безпечність його для життя, здоров'я і майна населення та охорону довкілля, викладені в розділах 6, 7 цього стандарту.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативно-правові та нормативні акти і нормативні документи:

ДБН А.3.2-2-2009 ССБП. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення

ДБН В.1.4-1.01-97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні

ДБН В.1.4-2.01-97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об'єктів будівництва

ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення

НПАОП 26.0-1.09-01 Правила охорони праці на підприємствах з виготовлення дорожньо-будівельних матеріалів та виробів

НПАОП 26.0-3.01-07 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим на підприємствах промисловості будівельних матеріалів

ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСТУ 2296-93 Система сертифікації УкрСЕПРО. Знак відповідності. Форма, розміри, технічні вимоги та правила застосування

ДСТУ 3146-95 Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об'єктів ідентифікації. Штрихові позначки EAN. Вимоги до побудови

ДСТУ 3147-95 Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об'єктів ідентифікації. Формат та розташування штрихкодових позначок EAN на тарі та пакованні товарної продукції. Загальні вимоги

ДСТУ Б А.1.1-32-94 ССНБ. Вироби будівельного призначення із природного каменю. Терміни та визначення

ДСТУ Б А.1.1-55-94 ССНБ. Природні піски для виробництва будівельних матеріалів. Терміни та визначення

ДСТУ Б В.2.7-29-95 Будівельні матеріали. Дрібні заповнювачі природні, із відходів промисловості, штучні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Класифікація

ДСТУ Б В.2.7-32-95 Будівельні матеріали. Пісок щільний природний для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-33-2001 Будівельні матеріали. Пісок кварцево-залізистий і тонкодисперсна фракція для будівельних робіт з відходів гірничо-збагачувальних комбінатів України. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-34-2001 Будівельні матеріали. Щебінь для будівельних робіт із скельних гірських порід та відходів сухого магнітного збагачення залізистих кварцитів гірничо-збагачувальних комбінатів і шахт України. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-43-96 Будівельні матеріали. Бетони важкі. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-71-98 (ГОСТ 8269.0-97) Будівельні матеріали. Щебінь і гравій із щільних гірських порід і відходів промислового виробництва для будівельних робіт. Методи фізико-механічних випробувань

ДСТУ Б В.2.7-75-98 Будівельні матеріали. Щебінь і гравій щільні природні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-204:2009 Будівельні матеріали. Щебінь із природного каменю для баластного шару залізничної колії. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-206:2009 Будівельні матеріали. Сировина для виробництва піску, гравію та щебеню із гравію для будівельних робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-232:2010 Будівельні матеріали. Пісок для будівельних робіт. Методи випробувань

ДСТУ ISO 780-2001 Паковання. Графічне марковання щодо поводження з товарами (ISO 780:1997 IDT)

ГОСТ 12.0.001-82 ССБТ. Основные положения (ССБП. Основні положення)

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования (ССБП. Пожежовибухобезпека статичної електрики. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты (ССБП. Електробезпека. Загальні вимоги і номенклатура видів захисту)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.2.049-80 ССБТ. Оборудование производственное. Общие эргономические требовании (ССБП. Обладнання виробниче. Загальні ергономічні вимоги)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности (ССБП. Роботи вантажно-розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.4.010-75 ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия (ССБП. Засоби індивідуального захисту. Рукавиці спеціальні. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.162-85 ССБТ. Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от механических воздействий. Общие технические требования и методы испытаний (ССБП. Взуття спеціальне з полімерних матеріалів для захисту від механічних дій. Загальні технічні вимоги і методи випробувань)

ГОСТ 450-77 Кальций хлористый технический. Технические условия (Кальцій хлористий технічний. Технічні умови)

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия (Вода дистильована. Технічні умови)

ГОСТ 9078-84 Поддоны плоские. Общие технические условия (Піддони плоскі. Загальні технічні умови)

ГОСТ 9758-86 Заполнители пористые неорганические для строительных работ. Методы испытаний (Заповнювачі пористі неорганічні для будівельних робіт. Методи випробувань)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 17811-78 Мешки полиэтиленовые для химической продукции. Технические условия (Мішки поліетиленові для хімічної продукції. Технічні умови)

ГОСТ 23845-86 Породы горные скальные для производства щебня для строительных работ. Технические требования и методы испытаний (Породи гірські скельні для виробництва щебеню для будівельних робіт. Технічні вимоги і методи випробувань)

ГОСТ 25951-83 Пленка полиэтиленовая термоусадочная. Технические условия (Плівка поліетиленова термоусадкова. Технічні умови)

ГОСТ 27574-87 Костюмы женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические условия (Костюми жіночі для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних дій. Технічні умови)

ГОСТ 27575-87 Костюмы мужские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические условия (Костюми чоловічі для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних дій. Технічні умови)

СНиП 2.09.04-87 Административные и бытовые здания (Адміністративні і побутові будівлі) ДСП 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів

ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць від забруднення хімічними та біологічними речовинами

ДСанПіН 2.2.4-171-10 Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною

ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення

СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения (Санітарні правила і норми охорони поверхневих вод від забруднення)

СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест (Санітарні правила утримання територій населених місць)

СП 1042-73 Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию (Санітарні правила організації технологічних процесів і гігієнічні вимоги до виробничого обладнання)

СН 4433-87 Санитарные нормы допустимых концентраций химических веществ в грунте (Санітарні норми допустимих концентрацій хімічних речовин у ґрунті)

МУ 4436-87 Измерение концентраций аэрозолей преимущественно фиброгенного действия (Вимірювання концентрацій аерозолів переважно фіброгенної дії)

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті використано терміни та визначення понять відповідно до ДСТУ Б А.1.1-32, ДСТУ Б А.1.1-55, ДСТУ Б В.2.7-29, ДСТУ Б В.2.7-32, ДСТУ Б В.2.7-33, ДСТУ Б В.2.7-34.

4 КЛАСИФІКАЦІЯ

 1. Пісок класифікують за ознаками, що наведені у ДСТУ Б В.2.7-29.
 2. Класифікація за зерновим складом

4.2.1Пісок за зерновим складом поділяють на фракції:

 • понад до - нефракціонований;
 • понад 2,5 (2) мм до ;
 • понад до 2,5 (2) мм;
 • понад до 2,5 (2) мм;
 • понад до .

4.2.2Пісок, придатний для приготування будівельних сумішей, може вироблятись таких фракцій:

 • понад до ;
 • понад до ;
 • понад до ;
 • понад до .

4.3 Пісок за показником ефективної сумарної питомої активності природних радіонуклідів відповідно до ДБН В.1.4-1.01 поділяють на класи:

 • 1 клас - використовується в усіх видах будівництва без обмежень;
 • 2 клас - використовується для дорожнього і промислового будівництва.
 1. Умовна познака піску при замовленні та в іншій документації складається із скороченої назви продукції (пісок), познаки фракції, значення насипної густини, класу за радіоактивністю та познаки цього стандарту.
 2. Приклад умовної познаки піску фракції понад до , насипною густиною 1300 кг/м3, 1 класу за радіоактивністю:

"Пісок фракції понад до , 1300; 1 клас ДСТУ Б В.2.7-210:2010".

До умовної познаки за узгодженням між виробником і споживачем може додаватись марка піску, за міцністю, характеристика форми і поверхні зерен піску і вид гірської породи, з якої вироблено пісок.

5 ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

5.1Пісок повинен відповідати вимогам цього стандарту і вироблятись згідно з технологічним регламентом підприємства (кар'єру)-виробника, затвердженим у встановленому порядку.

Пісок для важких бетонів, призначених для різних видів будівництва, повинен відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.7-43.

Підприємство-виробник повинно мати і надавати споживачеві на його вимогу дані щодо характеристик піску, визначені під час геологічної розвідки родовища відповідно до ГОСТ 23845 і ДСТУ Б В.2.7-206.

5.2 Розмір зерен піску відповідно до фракцій повинен бути:

 • понад до ;
 • понад 2,5 (2) мм до ;
 • понад до 2,5 (2) мм;
 • понад до 2,5 (2) мм;
 • понад до ;
 • понад до ;
 • понад до ;
 • понад до ;
 • понад до .

5.3 Повний залишок на ситі кожної фракції піску, призначеного для виробництва будівельних сумішей, повинен відповідати величинам, наведеним у таблиці 1.

Таблиця 1

Номінальні розміри отворів контрольних сит, мм

0,5 d

d

D

2D

Повний залишок на ситі, % за масою

0-10

90-100

До 10

не допускається

Примітка. D та d - відповідно найбільший та найменший розмір зерен піску.

 1. За узгодженням між виробником і споживачем допускається виробництво піску у вигляді суміші фракцій із розміром зерен, обумовлених договором на постачання.
 2. Модуль крупності піску повинен бути в межах від 1,5 до 4,0.
 3. Повний залишок піску на ситі № 063 відповідно до модуля крупності повинен відповідати значенням, наведеним у таблиці 2.

Таблиця 2

Модуль крупності Мк

Повний залишок на ситі № 063, % за масою

Понад 3,5

Понад 65

Понад 2,5 до 3,5 включ.

Понад 45 до 65 включ.

« 2,0 « 2,5 «

« 30 « 45 «

« 1,5 « 2,0 «

« 10 « 30 «