Вентиляцію кімнат для куріння та санітарних вузлів допускається об'єднувати в одну систему. При проектуванні клубів дозвілля за місцем проживання допускається передбачати тільки природну витяжку з усіх приміщень, крім залу для глядачів, кінопроекційної та акумуляторної.

ДБН В.2.2-16-2005 С. 31

 1. У проекційних слід передбачати окремі витяжні та припливні вентиляційні системи. Довитяжних систем дозволяється приєднувати витяжні канали приміщень перемотувальних і кабіниперекладача.
 2. Для приміщень виносного софіта та освітлювальних лож слід передбачати витяжну вентиляцію з урахуванням вимог 10.16. Кількість повітря, що видаляється, визначається розрахунком.
 3. У приміщеннях доготівельних, мийних буфету, санітарних вузлів, кімнатах для куріння тамайстернях слід передбачати витяжну вентиляцію з механічним спонуканням, а в службово-господарських приміщеннях допускається передбачати вентиляцію з природним спонуканням.
 4. Система вентиляції з механічним спонуканням у лужних та кислотних акумуляторних, якіне мають природного освітлення, повинна бути зблокована з зарядними пристроями так, щоб у разіприпинення роботи системи вентиляції відключилися зарядні пристрої.

У лужних і кислотних акумуляторних витяжні отвори слід передбачати під стелею і біля підлоги.

Обладнання системи витяжної вентиляції, що обслуговує кислотну акумуляторну, повинно передбачати вибухобезпечне виконання та захист від корозії.

 1. Приміщення для розташування вентиляційного обладнання, обладнання систем кондиціонування повітря, компресорних, холодильних установок не слід розміщувати безпосередньо заогороджувальними конструкціями залу для глядачів.
 2. Не допускається передбачати: влаштування вентиляційних каналів у стінах, що відокремлюють зал для глядачів і проекційну, а також відокремлюють зали для глядачів у багатозальнихбудинках; прокладання повітропроводів через приміщення залу для глядачів, проекційної та перемотувальної, якщо ці повітропроводи призначені для інших приміщень.
 3. Теплові пункти та вводи в будинках кінотеатрів, відеокомплексів, театрів, клубів, центрівдозвілля допускається розміщувати безпосередньо в приміщеннях машинних залів та вентиляційнихкамерах.
 4. Будинки театрів та концертних залів слід обладнувати системами централізованого абокомбінованого вакуумного пилоприбирання. Розміщення камер пилоприбирання під залом дляглядачів та планшетом сцени не допускається.

11 ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ СИСТЕМИ

11.1 У будинках та спорудах культурно-видовищних та дозвіллєвих закладів повинні бути передбачені такі електротехнічні системи:

 • електропостачання, що включає:
 • високовольтні електричні мережі та їх пристрої;
 • вбудовані трансформаторні підстанції;
 • низьковольтні електричні мережі 0,4 кВ;
 • розподільні щити;
 • систему автономного резервного електропостачання для глядачів / відвідувачів;
 • блискавкозахист та заземлення;
 • електрообладнання демонстраційного комплексу, що включає:
 • постановочне освітлення;

• електрообладнання оркестрової ями;

 • електрообладнання сценічних механізмів;
 • електрообладнання кінотехнологічне;
 • електрообладнання звукопідсилення;
 • електрообладнання приміщень підприємств громадського харчування (кафе, буфетів та ін.);
 • електрообладнання майстерень та цехів;
 • телевізійний напівстаціонар;

•електрообладнання сантехпристроїв, що включає:

С. 32 ДБН В.2.2-16-2005

 • електрообладнання систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря;
 • електрообладнання систем водопостачання та каналізації;
 • електрообладнання систем протипожежного захисту;
 • електрообладнання систем централізованого пилоприбирання;
 • автоматизації та контрольно-вимірювальних пристроїв сантехпристроїв;
 • диспетчеризації інженерного обладнання;
 • електроосвітлення будинку, що включає:
 • електроосвітлення комплексів для глядачів та клубного;
 • електроосвітлення демонстраційного комплексу;
 • електроосвітлення приміщень, що обслуговують сцену, адміністративно-господарських тавиробничих приміщень;
 • архітектурне підсвічування будинку;
 • зовнішнє освітлення.
 1. При проектуванні електротехнічних систем необхідно керуватися цими Нормами, а такожтакими чинними нормативними документами та матеріалами: ДБН В.2.5-23; ДСТУ Б А.2.4-4(ГОСТ 21.101); СНиП 3.05.06; СНиП 3.05.07; СНиП ІІ-4; ВСН 97; ВСН 205/ММСС; ПУЭ;ДНАОП 0.00-1.32; ГОСТ 21.613; РД 34.21.122; ДержСанПІН 239; СанПиН 1757; СанПиН 2152.
 2. У залах для глядачів місткістю 800 місць і більше, а також у залах для глядачів будь-якоїмісткості, призначених для дітей, має бути передбачена установка резервного електропостачаннядля живлення або автоматичного перемикання на неї світильників аварійного (евакуаційного)освітлення та пожежної сигналізації в разі відключення зовнішніх джерел електропостачання. Укінотеатрах із залами будь-якої місткості, які мають два незалежних джерела електропостачання,автономна установка для резервного електропостачання не передбачається.
 3. Постановочне освітлення чи система постановочного освітлення (СПО) повинні забезпечувати можливість здійснення на сцені об'ємного багатокольорового освітлення акторів та декораційних установок, світлової проекції та світіння флуоресцентних фарб. Склад освітлювальнихустановок, вибір системи регулювання постановочного освітлення сцен і естрад залежить від призначення будинку чи споруди, його типу і визначається завданням на проектування.

12 ЗВ'ЯЗОК І СИГНАЛІЗАЦІЯ

 1. Будинки і споруди культурно-видовищних та дозвіллєвих закладів повинні бути обладнанімережами єдиної національної системи зв'язку, телевізійного та проводового мовлення згідно звимогами ДБН В.1.1-7, ДНАОП 0.00-1.32, ПУЭ, ГОСТ 21.603, ВСН 60, ВБН В.2.2.45-1-2004,ВНТП 212.
 2. Комплекси споруд, окремі будинки та споруди (або приміщення) можуть бути обладнанімережами та пристроями:
 • відомчого зв'язку;
 • відомчого телебачення;
 • відомчого проводового мовлення;
 • сигналізації та регламентації часу;
 • прийому супутникового та кабельного телебачення;
 • синхронного перекладу мови:
 • комп'ютерних мереж;
 • системою кінопоказу;
 • звукофікації та звукопідсилення вестибюлів, фойє і кулуарів, залу для глядачів та сцени;
 • оповіщення про пожежу;
 • охоронної сигналізації;
 • автоматичної пожежної сигналізації.

ДБН В.2.2-16-2005 С. 33

12.3У кінотеатрах і відеозалах, крім систем, які зазначені в 12.2, необхідно також передбачити:

 • багатоканальну систему звукофікації залу для глядачів;
 • переговорні пристрої у білетних касах.

12.4При проектуванні клубів і центрів дозвілля, крім систем, які зазначені в 12.2 та 12.3,рекомендується також передбачати:

-системи технологічного командно-переговорного зв'язку і режисерського керування;

системи телевізійної і радіотрансляції програм зі сцени по приміщеннях будинку та із будинку.

12.5При проектуванні театрів, крім систем, які зазначені в 12.2, 12.3 та 12.4, необхідно такожпередбачати:

 • систему звукофікації зали та сцени згідно з вимогами 12.7;
 • систему звукозапису, що повинна забезпечувати внутрішні потреби;
 • технологічне телебачення (для театрів опери та балету, музичних театрів).
 1. Пристрої систем озвучування можуть бути суміщені з системами пріоритетного оповіщення, у тому числі і централізованого оповіщення про пожежу, за умови забезпечення технічнихвимог обладнання систем оповіщення.
 2. Система звукофікації залу для глядачів має бути запроектована на підставі електроакустичного розрахунку. При цьому запроектована система звукофікації повинна відповідати вимогам, що викладені у таблиці 24.

Таблиця 24

Найменування об'єкта

Мінімальний рівень звукового тиску в зоні місць для глядачів, дБА

Нерівномірність звукового поля в зоні місць для глядачів, дБА

Зали драматичних театрів

100

6

Зали музично-драматичних театрів

96

6

Зали театрів опери та балету

96

6

Зали театрів музичної комедії

96

6

Кінотеатри, відеокомплекси

96

8

Кіноконцертні зали

100

6

 1. У драматичних і музично-драматичних театрах повинна бути передбачена можливістьвідтворення театральних звукових ефектів. За завданням на проектування допускається можливістьвідтворення театральних звукових ефектів в інших культурно-видовищних і дозвіллєвих закладах.
 2. Система звукозапису проектується на підставі завдання на проектування і призначена длястворення фонограм для спектаклів і концертних програм, а також повинна забезпечувати безпосередній звукозапис спектаклів і концертів.
 3. Системи технологічного командно-переговорного зв'язку і режисерського керування,система трансляції програм, система технологічного телебачення виконуються на підставі завданняна проектування.
 4. Системи забезпечення трансляції телевізійних і радіопрограм із будинку виконуютьсяна підставі завдання на проектування.
 5. Систему автоматичної пожежної сигналізації слід виконувати згідно з вимогамиДБН В.2.5-13 та ДБН В.2.2-9.
 6. Систему оповіщення про пожежу і управління евакуацією людей слід виконувати відповідно до вимог ДБН В.1.1-7.
 7. Систему охоронної сигналізації слід виконувати відповідно до "Вимог до установокохоронно-пожежної сигналізації та технічної укріпленості особливо важливих об'єктів".
 8. Систему оповіщення людей про наявність небезпечних концентрацій паливних газів уповітрі слід виконувати згідно з ДБН В.2.5-20.

С. 34 ДБН В.2.2-16-2005

13 ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ТА ПРИСТРОЇ

13.1У будинках і спорудах культурно-видовищних та дозвіллєвих закладів слід передбачатитехнологічне обладнання, яке за своїм призначенням поділяється на:

 • відео– та кінотехнологічне обладнання;
 • звукотехнічне обладнання;
 • механічне обладнання естрад і сцен;
 • постановочне освітлення естрад і сцен;
 • електроприводи механізмів естрад і сцен;
 • підйомно-транспортне устаткування;
 • обладнання підприємств громадського харчування;
 • меблі стаціонарні та пересувні.

При проектуванні театрів необхідно також передбачати технологічне устаткування виробничих майстерень.

 1. Розміри та кількість технологічного обладнання, що проектується, визначаються на підставі розробки спеціалізованими організаціями технологічних схем і завдання на проектування, агабарити основного технологічного обладнання колосникових сцен – за додатком М.
 2. Відео– і кінотехнологічне обладнання включає:
 • відео-, кінопроекційне та звуковідтворювальне;
 • кіномеханічне, що складається з конструкцій кіноекрана, кашетуючих пристроїв, передекранної завіси та зашторювання світлових прорізів.
 1. Кінотехнологічне обладнання визначається розрахунком і повинно проектуватися зурахуванням вимог РТМ 19-77, ДНАОП 0.00-1.32, ПУЭ, НАПБ В.0.1.049-97/930, а також вимогцих Норм. Відеотехнологічне обладнання проектується за "Рекомендациями по оснащению видеозалов и видеотек" та завданням на проектування.
 2. Механічне обладнання естрад і сцен поділяється на:
 • портальне (розсувні куліси, портальні рампи);
 • верхнє підвісне обладнання (горизонти, завіси, декораційні підйоми, софітні ферми, екран таінші підвісні пристрої);
 • нижнє планшетне (люки-провали, круги, кільця, хури, конвеєри, підйомно-опускні та вирівнювальні площадки);
 • обладнання для трансформації, яке переміщує певні складові демонстраційного комплексу(ділянки стін, стелі, місця для глядачів тощо);
 • обладнання монтажне, яке полегшує подавання і складання елементів оформлення (касетнісейфи, підйомники, талі);
 • вбудоване протипожежне механічне обладнання.
 1. Склад механічного обладнання естрад і сцен залежить від призначення та типу будинку івизначається технологічною схемою, а також завданням на проектування.
 2. При проектуванні сцен, естрад, які оснащені сценічним механічним обладнанням, необхідно враховувати технічні нормативи "Правила техники безопасности для театров и концертныхзалов".

13.8Постановочне освітлення та електроприводи механізмів сцен і естрад слід проектувати зурахуванням вимог ДНАОП 0.00-1.32, ПУЭ, а також вимог цих Норм.

Нормативні величини освітленості естрад і сцен слід приймати згідно з ДБН В.2.5-23.

13.9Підйомно-транспортне устаткування, призначене для подавання, складування, обробки іпереміщення декорацій, реквізиту та інших вантажів, включає в себе вертикальне, горизонтальне,підвісне та підлогове транспортне устаткування.

Тип і номенклатура з технічними характеристиками підйомно-транспортного устаткування визначається відповідно до технологічної частини будинку, що проектується, з урахуванням вимог ДНАОП 0.00-1.02, а також вимог цих Норм.

ДБН В.2.2-16-2005 С. 35

 1. Технологічне устаткування для виробничих майстерень у будинках культурно-видовищних та дозвіллєвих закладів визначається їх призначенням, номенклатурою та обсягом робіт, щовиконуються, відповідно до завдання на проектування і технологічної схеми.
 2. Технологічне обладнання підприємств громадського харчування (ресторанів, кафе, їдалень, барів тощо) у будинках культурно-видовищних та дозвіллєвих закладів слід приймати згідно звимогами СанПиН 42-123-5777 та ДСТУ 4281.
 3. Нестандартизоване обладнання слід розробляти згідно з ГОСТ 2.103 і ГОСТ 15.001.

14 ПРОТИПОЖЕЖНІ ВИМОГИ