Таблиця 5

Найменування приміщень

Одиниця виміру

Площа на одного відвідувача, м2, не менше

Додаткові вказівки

Ділянка видачі і приймання касет

Одна операція (видача або приймання)

0,15

Площею не менше 6 м2

Зал для відвідувачів

-"-

0,6-0,7

Площею не менше 12 м2

Зберігання відеокасет

Одна одиниця зберігання

0,005

Площею не менше 8 м2

Головний адміністратор

Приміщення

-

Площею не менше 12 м2

Кімната персоналу

-"-

-

Площею не менше 12 м2

Приміщення зберігання відеокасет повинні мати відокремлений вихід у коридор, а зал для відвідувачів – відокремлений вихід із будинку.

4.12 Площі вестибюлів, фойє, буфетів, приміщень для куріння, санітарних вузлів і адміністративно-господарських приміщень відеокомплексів приймаються відповідно до завдання на проектування згідно з НАПБ В.01.049-97/930.

5 ТЕАТРИ

5.1 Місткість залу для глядачів у великому демонстраційному комплексі залежно від призначення театру рекомендується приймати:

 • в драматичному театрі– від 300 до 800 місць
 • в музично-драматичному театрі– від 500 до 1000 місць
 • в театрі музичної комедії– від 800 до 1200 місць
 • в театрі опери та балету– від 1200 до 1500 місць

Комплекс для глядачів

 1. Склад і норми площ приміщень комплексу для глядачів на одне місце в залі для глядачівслід приймати згідно з таблицею 6.
 2. У тому випадку, якщо в складі приміщень комплексу для глядачів театру передбачаєтьсямузей, його загальну площу слід приймати з розрахунку не менше 0,2 м2 на одне місце в залі дляглядачів, у тому числі: експозиційне приміщення – 0,14 м2, фондосховище з кімнатою (місцем) дляроботи – 0,06 м2. Можливе розміщення експозицій музею на площі фойє зі збільшенням останнього на 0,05 м2 на одне місце в залі для глядачів.
 3. У театрах з великим і малим залом (залами) для визначення кількості відвідувачів комплексудля глядачів (фойє, буфеті, кімнатах для куріння, музеї, санітарних вузлах, а також у гардеробній) слід брати до уваги і місткість малого залу. За наявності окремого комплексу для глядачівмалого залу (залів) місткість групи загальних приміщень комплексів для глядачів визначаєтьсявиходячи із місткості всіх залів.

С. 12 ДБН В.2.2-16-2005

Таблиця 6

Найменування приміщень

Площа на одного глядача, м2, не менше

Додаткові вказівки

Касовий вестибюль,

у тому числі:

касові кабіни

кімната чергового адміністратора

0,05-0,06

-

Площею не менше 3 м2 за відсутності сейфа і 4,5 м2 за наявності сейфа; кількість касових кабін приймається з розрахунку одна кабіна на 500 глядачів великого та малого (малих) залів. При цій групі приміщень необхідно передбачати санітарний вузол на один унітаз і один умивальник

Площею не менше 12 м2

Вхідний і розподільний вестибюлі

0,35-0,4

Гардеробна

0,1

Місце зберігання сумок і портфелів

0,04

Фойє*)

0,6-0,7*)

Кулуари

0,25-0,3

Площа кулуарів уточнюється розрахунком евакуаційних виходів із залу для глядачів і будинку згідно з вимогами 14.9 14.11 цих Норм

Буфет (зал із стійкою)

0,22-0,25**)

Склад приміщень та їх площу уточнювати за нормативами підприємств громадського харчування

Підсобні приміщення буфету (доготівельна, мийна, комора і тарна)

0,08-0,1

Кімната для куріння

0,1-0,12

Санітарні вузли

У середньому 2,5 м2 на один прилад

Визначається розрахунком виходячи із співвідношення кількості чоловіків і жінок 1:2.

Кількість приладів у санвузлах слід приймати:

один умивальник на 60 осіб;

у чоловічих – один унітаз і два пісуари на 70 осіб; у жіночих – один унітаз на 20 осіб

Кабінет головного адміністратора, приміщення розповсюджувачів квитків і відпочинку персоналу

0,07

При вказаних приміщеннях слід передбачати санітарний вузол за розрахунком, але не менше одного санвузла на один унітаз і один умивальник

*) Допускається за завданням на проектування передбачати додатково комору при фойє і дитячу кімнату.

**) При проектуванні театрів, у яких передбачається проведення нетеатральних заходів (клубна і студійна роботи, святкові і прем'єрні форми роботи, фестивалі, розваги дошкільників під час перегляду спектаклю батьками, проведення громадських заходів), допускається збільшення площі фойє і буфету на підставі завдання на проектування.

Демонстраційний комплекс

Сцени

5.5 Сцени з колосниками слід передбачати згідно з таблицею 7 або завданням на проектування. Розміри сцен і вимоги до них необхідно приймати згідно з таблицею 1, а щодо кінопроекційної –з таблицею 2.

Таблиця 7

Місткість великого залу для глядачів, місць

Сцена

До 600

С-4

Від 500 до 800

С-6

Від 700 до 1200

С-7

Від 1100 до 1500

С-8

1500 та більше

С-9

ДБН В.2.2-16-2005 С. 13

5.6 Розміри оркестрової ями слід приймати за таблицею 8.

Таблиця 8

Жанр театру

Ширина, м, не менше

оркестрової ями

прорізу

Драматичний та музично-драматичний

3

2

Музичної комедії

4,5

3,5

Опери та балету

6

4,5

Висоту оркестрової ями (від рівня підлоги до низу виступних конструкцій) слід приймати 2,1-2,4 м.

Площу на одного артиста оркестру слід приймати не менше 1,3 м2.

Рекомендується передбачати перекриття оркестрової ями і її трансформацію.

Приміщення, що обслуговують сцену

5.7При сцені слід передбачати два приміщення для очікування виходу на сцену і розташовувати їх суміжно зі сценою, як правило, поблизу її стику із залом для глядачів.

Площу приміщень для очікування виходу на сцену слід визначати з розрахунку одночасного перебування артистів та приймати на одного артиста в кожному приміщенні, м2, не менше: для драматичних та музично-драматичних театрів – 1,7; для театрів музичної комедії – 1,8; для театрів опери та балету – 1,9.

При приміщеннях для очікування виходу на сцену або поблизу них необхідно передбачати санітарні вузли.

5.8Площі артистичних вбиралень на одного артиста слід приймати згідно з таблицею 9.Таблиця 9

Кількість артистів у приміщенні1)

Площа артистичної вбиральні на одного артиста, м2, не менше

для драматичних артистів і вокалістів

для артистів балету

1

9

11

2

6

7,5

3

4,5

5,5

4

3,5

4,5

6

3

3,5

12 2)

3

1)Площа приміщень на одного-чотирьох артистів наведена з розрахунку:один санітарний вузол (один унітаз, один умивальник і один душ) на дві артистичні вбиральні. В разі проектування подібного санітарного вузла для кожної артистичної вбиральні її площу слід збільшувати на 10 %.

2)При проектуванні драматичних театрів, як правило, не передбачається.

5.9Призначення і кількість репетиційних залів, а також їх розміри (довжина, ширина, висота),м, слід приймати згідно з таблицею 10.

 1. Склад та площі приміщень при студійно-репетиційному залі приймаються за завданням напроектування.
 2. Склади чергові та поточного репертуару слід розміщувати в основній будівлі. Розміщеннярезервних складів визначається завданням на проектування.
 3. Чергові склади об'ємних та станкових декорацій повинні прилягати до сцени і карманів.

С. 14 ДБН В.2.2-16-2005

Таблиця 10

Найменування приміщень

Основні параметри репетиційних залів (довжина, ширина, висота), м

Драматичний та музично-драматичний театри1)

Театр музичної комедії

Театр опери та балету

С-4

С-6

С-7

С-7

С-8

С-8

С-9

Репетиційні зали:

великий

9x9x5

12x12x6

15x15x6

15x15x6

18x18x7,5

18x18x7,5

21x21x7,5

малий

9x6x3,6

9x9x3,6

12x12x5

12x12x5

15x12x6

15x12x6

15x15x6

балету

15x9x4,5

18x12x4,5

18x12x4,5

18x15x4,5 18x15x4,5

оркестру

9x6x4,2

12x9x5,1

15x9x5,7

15x12x6

хору

6x6x4,2

9x6x4,2

9x6x4,2

12x9x4,2 9x9x4,2

1) При проектуванні драматичного та музично-драматичного театрів допускається передбачати за завданням на проектування репетиційно-фізкультурний зал. У разі проектування музично-драматичного театру для двох труп (драматичної і музичної) рекомендується передбачати за завданням на проектування зали для репетицій: балету, оркестру, хору.

Примітка. Розміри в плані вказано в осях будівельних конструкцій, висота – від підлоги до низу виступних конструкцій перекриттів.

Приміщення для адміністративного, інженерно-технічного та обслуговуючого персоналу

5.13Площі приміщень для адміністративного і художнього керівництва слід приймати зазавданням на проектування з урахуванням штатного розпису для даного театру, але не менше 12 м2кожне.

 1. Норми площі робочих кімнат інженерно-технічного персоналу на одного співробітника, м ,слід приймати: кабінетів для бухгалтерії, адміністративного та інженерного персоналу – не менше 6,0; кімнат обслуговуючого та технічного персоналу – 2,0.
 2. Площі санітарно-гігієнічних приміщень у комплексах приміщень (демонстраційному, щообслуговують сцену, адміністративно-господарських та виробничих) слід визначати з розрахунку:санітарні вузли – один унітаз і один пісуар на кожні 25 чоловіків; один унітаз на кожні 15 жінок;один умивальник на кожні 30 осіб; душові – одна душова кабіна на кожні вісім осіб (артистів іробітників сцени); кімната особистої гігієни жінок – один гігієнічний душ на кожні 100 жінок; причисельності жінок від 14 до 100 необхідно передбачати одну кабіну з гігієнічним душем, розташовану при жіночій вбиральні з входом із умивальної.

Примітка. При визначенні загальної кількості людей для розрахунку приладів не повинна враховуватись кількість артистів, для яких при артистичних вбиральнях передбачені санітарні вузли та душові.

5.16 Площу службового буфету слід визначати з розрахунку 12 місць на кожні 100 працюючих утеатрі.

Виробничі приміщення

5.17Розміри живописно-декораційної майстерні (у чистоті) слід приймати згідно з таблицею 11.Оглядові містки шириною 0,8-1,0 м слід розташовувати на висоті 3,5 м від рівня підлоги.

ДБН В.2.2-16-2005 С. 15

Таблиця 11

Сцена

Розміри живописно-декораційної майстерні, м, не менше

довжина

ширина

С-4

23

17

9

12

С-6

27

19

10

14

С-7

31

23

12

16

С-8

37

25

13

19

С-9

41

27

14

21

5.18 Розміри (в чистоті) приміщень для монтажу станкових декорацій слід приймати згідно з таблицею 12.

Таблиця 12

Сцена

Розміри приміщень монтажу станкових декорацій, м, не менше

довжина

ширина

С-4

11

7,5

С-6

12

8

С-7

14

9

С-8

16

10

С-9

18

11