НПАОП 60.3-1.35-03. Правила безпеки під час будівництва та реконструкції магістральних трубопроводів


14.2.9. Перед засипкою трубопроводу особа, відповідальна за проведення робіт, повинна пересвідчитися у відсутності людей і сторонніх предметів в траншеї.


14.3. Заходи безпеки під час підйому і укладанню трубопроводу


14.3.1. Число і вантажопідйомність трубоукладачів або інших вантажопідіймальних механізмів, а також порядок підіймання і розстановки повинні відповідати ПВР. Забороняється підіймати трубопровід одним трубоукладачем.

14.3.2. Перед підйомом трубопроводу необхідно:

- перевірити справність приводів найближчих лінійних засувок і у разі необхідності їх відремонтувати;

- оглянути ретельно всі механізми і пристосування, які застосовуються в процесі підйому;

- перевірити стан канатів, блоків і гальмових пристроїв кранів-трубоукладачів і інших вантажопідіймальних механізмів і пристосування, м'яких рушників, тролейних підвісок;

- перевірити терміни випробувань вантажозахоплювального пристосування;

- встановити вантажопідйомні механізми вздовж траси.

14.3.3. Після перевірки готовності до роботи бригади, підіймальних механізмів і пристосування, зв'язку (телефонною і радіо) і наявності чергових від експлуатуючої організації у найближчих лінійних засувок керівник робіт з дозволу диспетчера може приступити до підіймання трубопроводу. Запит і дозвіл повинні оформлятися телефонограмою.

Керівник повинен інформувати диспетчера про закінчення робіт телефонограмою.

14.3.4. Підіймання (опускання) трубопроводу потрібно проводити плавно, без ривків.

14.3.5. Під час ремонту з укладанням трубопроводу на опори, як опори повинні застосовуватися дерев'яні бруси, залізничні шпали або опори-кріпи типу КР. Кількість опор і відстані між ними визначається розрахунком в залежності від діаметра трубопроводу, що ремонтується, висоти його підіймання, температури продукту, що перекачується. Опори повинні бути розташовані на відстані не менше за 3 м від поперечного шва.

14.3.6. Переміщувати, видаляти і укладати опори під трубопровід слід баграми за спеціальні скоби на опорах і тільки після повного гальмування підіймального механізму.

14.3.7. Забороняється виконувати роботи по підійманню і укладанню трубопроводу під час ожеледі, туману, вітру з швидкістю вище за 6 м/с. Після зливи, затяжних дощів або сильного вітру керівник робіт зобов'язаний пересвідчитися у відсутності небезпечних порушень стійкості укосів, окремих виступів, утворення підмивів траншеї і тільки після цього починати роботи.

14.3.8. У разі аварійної ситуації керівник робіт зобов'язаний повідомити про те, що трапилося диспетчеру РУМТ (який організує закриття найближчих лінійних засувок), і тільки після цього приступити до ліквідації порушення герметичності трубопроводу і локалізації розливу нафти (нафтопродуктів) відповідно до плану ліквідації можливих аварій, якій заздалегідь розробляється відповідно до ДНАОП 0.00-4.33-99.


14.4. Заходи безпеки під час очищення і протикорозійної ізоляції

трубопроводів

14.4.1. Перед початком очищення і ізоляції необхідно:

- перевірити міру загазованості траншеї через кожні 100 м за допомогою газоаналізатора;

- перевірити на відсутність обривів і цілісність ізоляції на силовому кабелі очисної і ізоляційної машин;

- заземлити пересувну електростанцію;

- перевірити надійність контакту клеми “Земля" на очисній і ізоляційній машинах з нульовою жилою силового кабеля;

- перевірити кріплення і правильність установки запобіжних щитків робочої частини очисної і ізоляційної машин;

- щоб уникнути порушення цілісності трубопроводу і поломки машини ретельно оглянути зовнішню поверхню труби і зробити відмітки хомутів, накладок, латок, вантузів і інших перешкод на трубопроводі.

14.4.2. Не допускається знаходження працівників в траншеї під час роботи будівельних машин.

14.4.3. Під час очищення трубопроводу щоб уникнути проникнення металевого пилу і часток ізоляційного покриття до дихальних органів і очей машиністам очисної і ізоляційної машин потрібно користуватися індивідуальними засобами захисту (скафандрами, респіраторами, марлевими пов'язками, запобіжними окулярами).

14.4.4. Під час приготування ґрунтовки слід користуватися розділом 10.2 цих Правил.

14.4.5. Рулони ізоляційних матеріалів і ґрунтовку в трасових умовах необхідно перевозити в спеціально обладнаному транспорті (бортових машинах і тягачах, критих тентом).

14.4.6. Під час нанесення ґрунтовки вручну на зовнішню поверхню трубопроводу виконувати яку-небудь іншу роботу, пов'язану із застосуванням відкритого вогню ближче за 50 м від цієї дільниці, забороняється.

14.4.7. Забороняється палити і виконувати дії, ведучі до появи іскри в місцях приготування, зберігання, нанесення ґрунтовки, а також під час нанесення ізоляції.

14.4.8. Робочий майданчик для приготування бітумної мастики вибирається з розрахунку установки котлів на відстані 150-200 м від споруд і не менше за 50 м від траншеї і обладнується зручними під'їзними шляхами.

Навколо котлів на відстані до 5 м не повинно бути легкозаймистих матеріалів і сторонніх предметів.

14.4.13. Під час очищення та ізоляції трубопроводу в траншеї необхідно:

- у разі виявлення витоку продукту з трубопроводу негайно відключити кабель, живильний очисну та ізоляційну машини і зупинити роботу пересувної електростанції;

- вимкнути робочий орган машини при проході перешкод (хомути, муфти, латки, вантузи та ін.);

- стежити, щоб силовий електрокабель був досить видалений від деталей, що обертаються і вузлів машини;

- заміну різців і інші налагоджувальні, ремонтні і регулювальні роботи на машині проводити тільки після зупинки очисної та ізоляційної машин, укладання трубопроводу на лежкі і відключення живильного кабелю, при цьому необхідно вивісити плакат “Не включати - працюють люди!”.


14.5. Заходи безпеки під час очищення і випробування трубопроводу


14.5.1. Перед початком продування або випробування на міцність і герметичність відремонтованої дільниці магістрального трубопроводу повітрям повинні бути визначені і позначені знаками небезпечні зони, розміри яких указані в додатку 6.

14.5.2. Під час очищення трубопроводів усіх діаметрів водою охоронна зона встановлюється в 25 м по обидві сторони від трубопроводу і в 100 м у напрямі вильоту поршня-роздільника.

14.5.3. Під час гідравлічних випробувань і видаленні води з трубопроводів повинні бути встановлені і позначені знаками небезпечні зони відповідно до даних додатку 6.

14.5.4. Весь персонал, що залучається до гідравлічних випробувань трубопроводу, повинен пройти позачерговий інструктаж з безпеки праці і пожежної безпеки, ознайомитися з наказом про випробування трубопроводу, цілі, задачі та особливості майбутніх випробувань, а також порядок дій і обов'язки при виникненні аварійних ситуацій при випробуваннях.

14.5.5. У процесі випробувань персонал, механізми й обладнання повинні знаходитися за межами охоронної зони.

14.5.6. Для контролю за процесом випробувань необхідно передбачити наземні пости спостереження, розташування яких установлюється комісією. Ці пости розташовуються: в найбільш низькій точці профілю траси, на початку і кінці дільниці, що випробовується, а також в місцях переходів через водні перешкоди, автомобільні дороги і залізниці, з боку можливої появи людей, худоби та ін. Пости спостереження повинні мати зв'язок із пунктом управління випробуваннями.

На весь період випробувань на постах спостереження повинно бути забезпечене цілодобове чергування спостерігачів. До складу кожної чергової зміни повинно входити не менш двох спостерігачів. Відлучатися з поста спостереження забороняється.

14.5.7. Вимірювання параметрів випробування повинно проводитися дистанційними приладами, винесеними за межі охоронної зони.

Допускається встановлення манометрів поблизу трубопроводу над поверхнею землі. У цьому випадку для зняття показів манометрів повинні застосовуватися оптичні засоби.

14.5.8. Під час проведення випробувань у темний час діб робочі майданчики, пости спостереження, прилади, повинні бути освітлені.

14.5.9. Огляд трубопроводу з метою виявлення дефектів і пошкоджень дозволяється тільки після зниження тиску до робочого.


15. Заходи безпеки під час прокладання лупінга магістрального

трубопроводу в технічному коридорі з діючим трубопроводом


15.1. Під час будівництва трубопроводу, що прокладається паралельно діючому, потрібно керуватися “Правилами охорони магістральних трубопроводів”, “Інструкцією по виконанню будівельних робіт в охоронних зонах магістральних трубопроводів”, цими Правилами та проектом виконання робіт ПВР.

15.2. Будівельна організація повинна отримати, від експлуатуючої трубопровід організації, дані про фактичну глибину закладання трубопроводу і відобразити їх у проекті виконання робіт, особливо виділивши місця, де заглиблення трубопроводу недостатнє. У проекті виконання робіт необхідно передбачити заходи, що виключають можливість пошкодження діючого трубопроводу наїздами машин і заходи безпеки працюючих.

15.3. Місцеположення кожної інженерної комунікації у технічному коридорі повинно бути чітко відмічене на місцевості розпізнавальними знаками відповідно до вимог “Правил охорони магістральних трубопроводів”. Знаки встановлює будівельна організація.

15.4. Порядок виконання будівельно-монтажних, транспортних, ремонтних і інших робіт на комунікаціях технічного коридору повинен узгоджуватися з усіма підприємствами які експлуатують комунікації, що знаходять у даному технічному коридорі.

В аварійних ситуаціях допускається приступати до відновних робіт без попереднього узгодження, вживши заходи до забезпечення збереження комунікацій, і повідомивши підприємства про виконання аварійних робіт в технічному коридорі.

15.5. Згідно з СН 452-73 смуги земель для будівництва магістральних трубопроводів потрібно відводити дільницями відповідно до черговості будівництва, передбаченої проектом. При цьому ширина смуги відведення для двох і більше трубопроводів приймається за даними таблиці 12 плюс відстань між осями крайніх трубопроводів, що приймається за даними таблиці 13.


Таблиця 12. Ширина смуги відводу для одного підземного трубопроводу (в м)
(витяг з СН 452-73)

Діаметр трубопроводу, мм

На землях несільськогосподарського призначення або непридатних для сільського господарства, або землях державного лісового фонду

На землях сільськогосподарського призначення гіршої якості (у разі зняття й відновлення родючого шару)

До 426
Від 426 до 700
Від 721 до 1020
Від 1021 до 1220
Від 1221 до 1420

20
23
28
30
32

28
33
39
42
45

Ширина смуги земель для магістральних підземних трубопроводів діаметром більше за 1420 мм визначається проектом виконання робіт, який затверджується у встановленому порядку.

У болотистій місцевості, гірських умовах, а також на переходах через природні і штучні перешкоди відстань між трубопроводами, що будуються і діючими трубопроводами, визначається проектом.
Таблиця 13. Відстань між осями суміжних магістральних трубопроводів, м
(витяг з СН 452-73)

Діаметр трубопроводу, мм

Газопроводи

Нафтопроводи й
нафтопродуктопроводи

До 426 включно
Понад 426 до 720
Понад 720 до 1020
Понад 1020 до 1220
Понад 1220 до 1420

8
9
11
13
15

5
5
6
6
7

Відстань між осями суміжних трубопроводів різних діаметрів потрібно приймати рівною відстані, встановленій для трубопроводу великого діаметра.

15.6. Для проведення робіт в межах охоронної зони трубопроводу, відповідно до “Правил охорони магістральних трубопроводів”, будівельна організація зобов'язана мати письмовий дозвіл організації що експлуатує трубопровід, в якому повинні бути визначені час, місце, порядок і умови проведення цих робіт, порядок спостереження і контролю за безпекою їх виконання. Форма дозволу приведена в додатку 9.

15.7. Організація, яка отримала письмову згоду організації, що експлуатує трубопровід, на проведення робіт в охоронній зоні зобов'язана не пізніше ніж за п'ять діб до початку робіт викликати представника експлуатуючої організації для встановлення точного місцеположення підземного трубопроводу по всій дільниці виконання робіт.

15.8. До початку робіт в охоронній зоні трубопроводу організація, яка буде вести ці роботи, повинна розробити й затвердити узгоджений з організацією (підприємством), що експлуатує трубопровід, проект виконання робіт, в якому повинні бути передбачені необхідні заходи безпеки.

15.9. Починати роботи в охоронній зоні трубопроводів та їх об'єктів за узгодженням, термін давності якого перевищує 6 місяців, забороняється.

15.10. Під час проведення робіт в охоронній зоні трубопроводів та їх об'єктів організацією, яка виконує роботи, повинна бути призначена особа, відповідальна за ці роботи.

15.11. В охоронній зоні діючих трубопроводів відповідно до “Правил охорони магістральних трубопроводів” ( НАОП 1.1.23-1.16-79) забороняється:

- руйнувати берегоукріпляючі споруди, земляні та інші споруди, що захищають трубопроводи від руйнування, а прилеглу територію від аварійного розливання продукту, що транспортується по трубопроводу;

- переносити, засипати або ламати розпізнавальні і сигнальні знаки, контрольно-вимірювальні пункти, встановлені на трубопроводах;

- відчиняти хвіртки вузлів лінійної арматури, станцій катодного і дренажного захисту, відчиняти люки і двері підсилюючих пунктів зв’язку та інших лінійних споруд;

- кидати якори, проходити з ланцюгами, лотами, волокушами і тралами, виконувати днопоглиблювальні і землечерпальні роботи;

- складувати паливно-мастильні матеріали, бризол, бітум, деревину та інші матеріали;

- розводити багаття;

- розташовувати бази стоянок і ремонту механізмів, автотранспорту, вагон-будиночки та інші споруди.

15.12. До початку робіт згідно з НАОП 1.1.21-1.02-85, НАОП 1.1.23-1.03-84 будівельна і експлуатуюча організації спільно повинні обстежити діючий трубопровід на предмет виявлення можливих витоків продукту, що транспортується. У разі виявлення витоків продукту не дозволяється користуватися відкритим вогнем.