1.6.18 Акумуляторні батареї (лужні і кислотні), випрямні блоки і зарядні пристрої не розміщують в приміщенні чергового персоналу. Допускається розміщення акумуляторних батарей в цих приміщеннях у вентильованих металевих шафах, з проведенням заряджання і підзаряджання батарей ємкістю до 100 А · год для лужних і 72 А · год для кислотних - поза приміщенням чергового персоналу.

Встановлення акумуляторних батарей слід виконувати за СНіП 3.05.06-85.

Локальні мережі і лінії електроживлення

1.6.19 В залежності від типів приймально-контрольних приладів і пожежних сповіщувачів мережі пожежної сигналізації виконуються радіального або кільцевого типу.

1.6.20 Вибір проводів і кабелі в мережі пожежної сигналізації повинен виконуватися згідно з вимогами ПУЕ, "Инструкции по проектированию линейно-кабельных сооружений связи" ВСН 116-87/Мінзв'язку СРСР/, вимогами цього розділу і технічної документації на прилади і устаткування установок пожежної сигналізації.

1.6.21 Шлейфи пожежної сигналізації напругою до 60Вналежить виконувати проводами і кабелями зв'язку з мідними жилами.

Схема прокладки повинна виключати можливість виходу з-під автоматичного контролю будь-якої ділянки радіальної або кільцевої лінії при короткому замиканні проводів на контрольній коробці.

Контрольні коробки належить, як правило, встановлювати не менше як одну на кожні десять неадресованих пожежних точкових сповіщувачів та перед входом в приміщення, що захищаються.

1.6.22 Сполучні лінії пожежної сигналізації, як правило, виконують самостійними, вживаючи кабелі зв'язку.

Допускається використовувати для цих цілей комплексну розподільну мережу телефонного зв'язку об'єкта. В цьому випадку використовують виділені вільні пари від кросу до розподільних коробок. Клеми захисних пристроїв кросу і розподільних коробок, що використовуються для установки пожежної сигналізації, як правило, розміщують групами в межах кожної розподільної коробки і маркірують червоною фарбою з метою виключення їх випадкового відключення при виконанні робіт з обслуговування телефонної мережі об'єкта.

1.6.23 Сполучні лінії повинні мати резервний запас щодо жильності кабелів і щодо клем телефонних коробок відповідно по 20 %.

1.6.24 Для забезпечення можливості виконання переключень ліній при з'єднанні їх із станційним обладнанням і захисту приймально-контрольних приладів від небезпечних напруг і струмів з боку лінійних мереж слід передбачати встановлення кросу (боксів, захисних смуг і т.ін.).

1.6.25 В установках ємкістю до 20 шлейфів допускається підключення сполучних ліній або шлейфа безпосередньо до приймально-контрольного приладу.

1.6.26 Кільцеві лінії шлейфа виконуються самостійними проводами і кабелями зв'язку, при цьому початок і кінець кільцевої лінії включаються на відповідні клеми приймального приладу.

1.6.27 Діаметр мідних жил шлейфів і сполучних ліній повинен забезпечувати по перерізу параметри, що вказані в технічній документації на приймально-контрольні прилади і пожежні сповіщувачі.

Вибір проводів і кабелів ліній живлення апаратури пожежної сигналізації повинен проводитися згідно з вимогами ПУЕ.

Лінії живлення постійним струмом напругою до60Вповинні виконуватися проводами і кабелями з мідними жилами і забезпечувати по перерізу параметри, що вказані в технічній документації на апаратуру, яка використовується.

1.6.28 Ланцюги електроживлення приймально-контрольних приладів повинні виконуватися самостійними проводами і кабелями. Не допускається прокладання їх транзитом через пожеженебезпечні зони, за виключенням прокладання в металевих трубах, в порожнинах негорючих будівельних конструкцій або жаростійкими проводами і кабелями. Виключити роз'ємне з'єднання проводу електроживлення станції пожежної сигналізації.

1.6.29 Прокладання силових і контрольних кабелів і проводів належить виконувати згідно з вимогами ПУЕ, СНіП 3.05.06-85, а кабелів і проводів зв'язку згідно з вимогами ВСН 116-87 Мінзв'язку СРСР, з урахуванням вимог цього розділу.

1.6.30 Сумісне прокладання кабелів і проводів шлейфів і сполучних ліній напругою до 60 В не допускається з ланцюгами напругою більше 60В в одному кабелі, трубі, рукаві, коробі, пучку, лотку, замкненому каналі.

Сумісне прокладання вказаних ланцюгів допускається в різних відсіках коробів і лотків, що мають суцільні поздовжні перегородки ІІ типу.

1.6.31 Проводи і кабелі іскронебезпечних ланцюгів повинні прокладатися згідно з вимогами ПУЕ і технічними умовами на приймально-контрольні прилади.

1.6.32 Для шлейфів і сполучних ліній пожежної сигналізації,за наявності в зоні прокладання електромагнітних наводок або при відпо- відних вимогах в технічній документації на пожежні сповіщувачі і приймально-контрольні прилади, належить використовувати екрановані проводи і кабелі або неекрановані проводи і кабелі, що прокладаються в металевих трубах, рукавах, коробах і т.ін. При цьому повинне бути забезпечене заземлення екрана на початку і в кінці, а також нерозривність екрана по всій його довжині.

1.6.33 Відстань від проводів і кабелів шлейфів та сполучних ліній напругою до 60 В до силових і освітлювальних електропроводок при паралельному прокладанні повинна бути не менше 0,5м.Допускається прокладання цих проводів і кабелів на відстані менше 0,5 м від групи силових і освітлювальних проводів за умови виконання вимог 1.6.30, а також зменшення вказаної відстані до 0,25 м до поодиноких освітлювальних проводів і контрольних кабелів без захисту від наводок.

1.6.34 Зовнішні кабельні мережі установок пожежної сигналізації належить прокладати у каналізації або в землі. За неможливості прокладання в землі допускається їх прокладання на тросах поміжбудівель.

В установках з одношлейфними приймально-контрольними приладами в сільській місцевості допускається прокладання зовнішніх мереж поміж будівель на тросах або на опорах.

1.6.35 Взаєморезервуючі кабельні лінії електроживлення установок пожежної сигналізації належить прокладати по різних трасах, що виключають можливість їх одночасного ушкодження при займанні. Прокладання таких ліній належить виконувати по різним кабельним спорудам.

Допускається сумісне прокладання вказаних ліній за умови прокладання однієї з них в коробі (каналі), виконаному із негорючих матеріалів з межею вогнестійкості 0,75 год, або в одній кабельній споруді в металевих трубах, або з розміщенням їх по різні боки від проходу споруди.

Електрозабезпечення установок

1.6.36 За ступенем забезпечення надійності електропостачання електроприймачі установок пожежної сигналізації згідно з вимогами ПУЕ належить відносити до 1 категорії, за винятком випадків, вказаних в 1.5.3.

Пристрій АВР повинен забезпечувати час переключення вводів електропостачання без видачі приймально-контрольними приладами сигналів "Пожежа" або "Несправність".

1.6.37 При використанні як резервного джерела електроживлення акумуляторних батарей вони повинні забезпечувати роботу установки пожежної сигналізації в режимі очікування протягом 24 год і не менше 3 год у режимі "Пожежа" (без виносних світлових і звукових сигналізаторів).

Заземлення

1.6.38 Захисне заземлення, занулення належить виконувати відповідно до вимог 1.5.33 цих норм.

2 МОНТАЖ ПОЖЕЖНОЇ АВТОМАТИКИ

2.1 Загальні положення

2.1.1 Роботи по монтажу автоматичних установок пожежегасіння і пожежної сигналізації повинні проводитися відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації, яка пройшла експертизу з пожежної безпеки, проекту проведення робіт (ППР) та технічної документації заводів-виготовлювачів.

2.1.2 Порядок отримання, розгляду, узгодження і затвердження проектно-кошторисної документації повинен відповідати вимогам ДБН А.2.2-3-97.

2.1.3 Допускаєтьсявиконуватимонтажніроботиустановок пожежної сигналізації з вартістю монтажних робіт до 2500 грн. з дозволу органів пожежного нагляду за наявністю акта обстеження за типовими проектними рішеннями або типовими проектами, за винятком об'єктів нового будівництва та таких, які мають вибухонебезпечні зони.

Акт обстеження об'єкта складається комісією у складі представника замовника, представника органу державного пожежного нагляду і, за необхідності, монтажно-налагоджувальної організації.

Строк дії акта обстеження - один рік, дія акта може бути продовжена на той самий строк вказаною комісією.

2.1.4 Приймання будинків, споруд під монтаж, порядок передачі обладнання, виробів і матеріалів, а також документація, яку слід вести в процесі монтажу, повинні відповідати вимогам ДБН А.3.1-5-96.

2.1.5 Обладнання, вироби і матеріали, що використовуються при монтажі установок, повинні відповідати проектній документації і мати сертифікати, паспорти і інші документи, що засвідчують їх якість.

2.1.6 Обладнання, вироби та матеріали повинні зберігатися на складах відповідно до вимог нормативних документів і технічної документації заводів-виготовлювачів.

Умови зберігання матеріалів повинні відповідати вимогам СНіП 3.05.06-85 і СНіП 3.05.07-85.

2.1.7 Про початок робіт на об'єкті монтажна організація зобов'язана сповістити органи державного пожежного нагляду.

2.1.8 Замовник здійснює контроль за відповідністю обсягів, вартості та якості робіт проектно-кошторисної документації. Органи державного пожежного нагляду мають право контролювати якість монтажно-налагоджувальних робіт та їх відповідність проектно-кошторисній документації.

2.1.9 Роботи з монтажу автоматичних установок пожежегасіння і пожежної сигналізації, як правило, виконуються за три етапи.

І етап - перевірка наявності закладних пристроїв, прорізів і отворів в будівельних конструкціях і елементах будівель;

- розмічування трас і встановлення опорних конструкцій для трубопроводів, кронштейнів, рам, підставок і т.ін. для щитів, пультів і т.ін.;

- закладання в споруджувані фундаменти, стіни, підлоги і перекриття труб і глухих коробів для прихованих проводок.

Роботи першого етапу повинні виконуватися одночасно з виконанням основних будівельних робіт.

ІІ етап - монтаж трубопроводів, технологічного і електротехнічного обладнання і апаратури та підключення до них електричних проводок.

Роботи другого етапу виконуються, як правило, після закінчення будівельних робіт, при цьому монтаж трубопроводів і електричних проводок необхідно виконати до початку оздоблювальних робіт.

ІІІ етап - індивідуальне та комплексне налагодження установок.

Роботи третього етапу повинні виконуватися після закінчення монтажних робіт.

2.1.10 На діючих і реконструйованих об'єктах монтажні роботи виконуються тільки за другим і третім етапами.

2.1.11 Монтаж установок виконується, як правило, індустріальними методами і укрупненими вузлами з застосуванням механізованого інструменту, спеціальних пристосувань, машин і механізмів.

2.1.12 При монтажі повинні додержуватися норми і правила з охорони праці і пожежної безпеки.

2.1.13 При виконанні робіт по монтажу установок слід оформляти виробничу документацію, види і зміст якої повинні відповідати додатку Н.

2.2 Монтаж і випробування автоматичних установок пожежегасіння

Монтаж і випробування трубопроводів

2.2.1 При виконанні монтажу трубопроводів повинні бути забезпечені:

- міцність і герметичність з'єднання труб і приєднання їх до арматури і приладів;

- надійність закріплення труб на опорних конструкціях і самих конструкцій на основах;

- можливість їх огляду, а також промивання і продування.

2.2.2 Для зміни напрямку прокладання трубопроводів в установках водяного і пінного пожежегасіння повинні застосовуватися стандартні трубні з'єднання, а в установках газового пожежегасіння зміна напрямку трубопроводів виконується вигином труби.

Для зміни напрямку прокладання трубопроводів в установках порошкового пожежегасіння повинні застосовуватися стандартні трубні з'єднання, а також вигин труб.

2.2.3 Трубопроводи повинні прокладатися з уклоном для спускання води з системи у відповідності з вимогами 1.2.44 цих норм.

2.2.4 Трубопроводи, що прокладені відкрито, після проведення випробувань на міцність і герметичність повинні бути пофарбовані згідно з вимогами ГОСТ 12.4.026-76*, ГОСТ 14202-69.

Трубопроводи, що прокладені в приміщеннях, до яких ставляться особливі вимоги з естетики, повинні бути пофарбовані з гідно з цими вимогами, при цьому клас покриття повинен бути не нижче VІ за ГОСТ 9.032-74*.

Фарбування зрошувачів, сповіщувачів, легкоплавких замків, розпилювачів не допускається.

2.2.5 Після закінчення монтажу трубопроводи підлягають зовнішньому огляду і випробуванням відповідно до вимог СНіП 3.05.05-84.

Вид (міцність, герметичність), спосіб (гідравлічний, пневматичний), норми, тривалість і оцінка результатів випробувань повинні відповідати робочій документації.

За відсутності вказівок у проекті, трубопроводи установок газового і порошкового пожежегасіння, трубопроводи водоповітряних і повітряних спринклерних і повітряні спонукальні трубопроводи дренчерних установок, як правило, випробовуються пневматичнимспособом,а трубопроводи дренчерних і спринклерних установок, що будуть заповнені вогнегасною речовиною, - гідравлічним способом.

Норми ви пробувань при цьому повинні відповідати СНіП 3.05.05-84.

2.2.6 Перед проведенням випробувань трубопроводи повинні бути від’єднанні від контрольно-пускових вузлів і заглушені.

В місцях встановлення зрошувачів (крім спринклерних),розпилювачів і т.ін. повинні бути вкручені заглушки.

Монтаж зрошувачів і розпилювачів

2.2.7 Зрошувачі і розпилювачі перед встановленням на трубопроводи повинні пройти 100% зовнішній огляд.

Не допускається встановлювати зрошувачі, розпилювачі, що мають тріщини, вм'ятини та інші дефекти, що впливають на надійність роботи установки.

2.2.8 Для ущільнення нарізних з'єднань належить вживати стрічку з фторопластового ущільнювального матеріалу (ФУМ) із фторолона марки 4Д або льняне пасмо, просочене свинцевим суриком або білилами, замішаними на оліфі.

2.2.9 В місцях, де можлива загроза механічного ушкодження, спринклерні зрошувачі повинні бути захищені.

Монтаж тросових спонукальних систем